Statiske Kontrol Produkter | Nex Flow Air Products

Statiske Kontrol Produkter

Ioniserende Luftblæsere

Remove Static Charge Over Wide Area if Compressed Air is not Available

Ioniserende Luftknive

Blow-off Dust & Debris from Statically Charged Surfaces, Short & Long Lengths

Ion Blaster Beam®

Blow-off Dust & Debris From Statically Charged Surfaces, Cone Shaped Profile, for Inside Plastic Pipe, Curved Surfaces Containers

Strømforsyning

Various Power Supplies to Work with Static Bars and Other Ionization Devices

Static Eliminator Bars

Standard and More Powerful Static Eliminator Bars

Ioniserende Luftpistol

Manually Clean Dust & Debris from Statically Charged Surfaces

Statisk Måling

Products to Ensuring Static Products are Working Effectively

One Point Ionizer

Spot “Neutralization” of Static Charge

Hvorfor Bruge Lufttryksforstærkende Produkter Med Statisk Kontrol?

Statisk kontrol indebærer anvendelse af statiske elimineringsenheder (ionisatorer) for at fjerne den statiske ladning på en overflade. Der findes flere forskellige typer af statiske elimineringssystemer, men de, der oftest anvendes i industrien, og som anvendes sammen med de lufttryksforstærkende produkter fra Nex Flow ®, er AC Ionizers. Hvad der sker med en AC Ionizers er, at luften bliver “ioniseret” i hver AC-strømcyklus – først med en negativ ladning og derefter en positiv ladning. Så du på den måde laver en “ionsky” af positive og negative ioner. Med disse typer af statiske eliminationsstænger skal du generelt være tæt på baren for at fjerne den statiske på den ladede overflade. Hvis overfladeladningen er negativ, eliminerer de positive ioner den negative ladning, og hvis overfladeladningen er positiv, neutraliserer de negative ioner ladningen. De andre ioner frastødes ud i atmosfæren.

I industrien anvendes ionisatorer oftest alene, men de fleste anvendelser hos Nex Flow® er kombineret med enten en  luftkniv, luftforstærker til rengøring og/eller til statisk fjernelse på afstand. Nex Flow® bruger kun statiske stænger, der er solidt fremstillet og har strømforsyninger med tilstrækkelig spænding til lang holdbarhed. Her er, hvad man skal kigger efter ved et system til eliminering af statisk elektricitet:

  1. Stærke Static Bars og ”pins” – når du vælger en ionisator, skal den statiske stang være robust nok til et fabriksmiljø. Der er en hel teknologi baseret på designet med statiske “pins”, hvor disse stifte producerer “ioner”. Hvis stiften er let bøjet eller beskadiget, signalerer den et muligt kort ionisatorliv (samt omkostninger).
  2. 7 KV or eller højere strømforsyning – alle ionisatorer kræver en højspændingsstrømforsyning for at kunne bruges. Det er allerede nu veldokumenteret, at en strømforsyning på 7 KV eller højere er bedre end enheder med lavere spænding (normalt 5 KV), fordi de simpelthen holder længere. Forbindelsen mellem strømforsyningen til ionisatoren er et højspændingskabel, og strømmen går tabt i kablet. Desuden vil strømforsyningstransformeren svækkes over tid. En 7 KV-strømforsyning varer længere, og det betyder lavere omkostninger relateret til udskiftning.
  3. Strømforsyninger, der kan repareres – dette er en meget vigtig funktion, da mange strømforsyninger IKKE kan repareres. Dem, der benyttes af Nex Flow®, kan nemt repareres.
  4. Sikkerhed – ionisatorerne, der anvendes af Nex Flow®, har et specielt stik, som bruges ved forbindelse til strømforsyningen for at forhindre personlig kontakt (og stød), hvis der ved et uheld afbrydes, når strømforsyningen er tændt.

Som nævnt før, så er fokus for Nex Flow ® primært rensning af statisk ladede overflader og fjernelse af statisk ladning på afstand. Dette gøres ved at kombinere en ionisator (fx en stang eller Static Bar) med en luftforstærkende enhed. Nex Flow® gør dette med luftknive for at lave Air Blade® Ionizer, som er den mest almindelige enhed, for at neutralisere og rengøre alle typer af opladede og forholdsvis flade overflader som bildele (støvet kan lade), dørpaneler i plast, kofangere osv.). Ion Blaster Beam® bruger et ioniserende punkt forbundet til et plastikhoved monteret på enden af en luftforstærker for at skabe en kegle af ioniseret luft. Anvendelser omfatter rengøring og neutralisering af blæsestøbte beholdere – og endda fjernelse af skrot fra støbeudstyr efter støbeprocessen.

Den måde, disse elementer fungerer på, er, at de bruger den “ionsky”, der produceres af ionisatoren, og skubber den over en bestemt afstand mod målet, og på vejen neutraliserer og renser den overfladen. Når den statiske ladning er fjernet, kan støv og snavs let blæses væk under minimal tryk. Ofte kræves kun 20 eller 30 PSIG-tryk for afblæsning.

Der er dog stadig mange myter om, hvor langt væk man kan være med den statiske elimineringsenhed og stadig have effektiv fjernelse af statisk elektricitet. En luftkniv og luftforstærker vil frembringe en laminar strøm af forstærket luft. Denne laminare flow skubber den ioniserede luft produceret af den antistatiske enhed. Fordi flowet er laminar, vil “ionerne” ikke genforenes lige så hurtigt, som de ville, hvis det havde fx en blæser. Det betyder altså, at neutraliseringseffekten vil fungere over længere afstande. Men hvor langt er den faktiske afstand så? Nogle virksomheder hævder at det er omkring 6 meter, men det er noget usandsynligt. Selv med et laminart flow vil “ionerne” stadig kunne genforenes. Hovedreglen er, at jo mere koncentreret og tæt denne “ionsky” er, jo hurtigere er neutraliseringen af den ladede overflade, og jo længere væk du kommer fra ionisatoren, jo svagere bliver ionen skyen – selv med et laminart flow.

Selv bare et par meter væk vil du opleve en svagere koncentration af ioner til fjernelse af statisk ladning, og jo længere eksponeringstid er nødvendig for at eliminere statisk ladning. Hvis den ladede overflade er omkring 6 meter væk, kan du stadig være i stand til at neutralisere overfladen, men det kan tage et par minutter i stedet for bare nogle få millisekunder.

Det er faktisk sådan, at selv uden lufttryk, så ville den stadig kunne neutralisere overfladen fra en afstand på 6 meter, selvom det kan tage op til en time. Praktisk talt har man ved de fleste fremstillingsmetoder ikke denne eksponeringstid til at vente i. da produktet jo i bevægelse. Ved langsommere metoder er grænsen ca. 0,6 meter fra ionisatoren. Hvis målet er i hurtig bevægelse, er der ikke et stort nok tidsrum til at reducere ladningen. I sådanne situationer anvendes en stærkere statisk stang. Men tiden, der tager at fjerne statisk elektricitet afhænger i virkeligheden mindre af det laminare flow og i større grad af styrken på ionisatoren selv.

Nex Flow® eller en af dets uddannede repræsentanter verden over kan rådgive om, hvad der er bedst til enhver anvendelsesmetode.

Kontakt os

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.