Φίλτρα Με Αυτόματη Στράγγιση | Nex Flow Air Products

Φίλτρα Με Αυτόματη Στράγγιση

Επισκοπηση Προϊοντος

Όλα τα προϊόντα της Nex Flow® που χρησιμοποιούνται για εκτόνωση αέρα, ψύξη ή μεταφορά – είτε πρόκειται για ακροφύσια, ενισχυτές αέρα, μεταφορείς αέρα, σωλήνες στροβιλισμού, ψύκτες πινάκων, ψύκτες εργαλείου, κλπ. -–απαιτούν καθαρό πεπιεσμένο αέρα. Συνεπώς, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε φίλτρα για να αφαιρέσετε το νερό και το λάδι από τις γραμμές πεπιεσμένου αέρα πριν εισέλθει το προϊόν. Τα φίλτρα εγκαθίστανται πριν από το συγκεκριμένο προϊόν..

Συνιστούμε φίλτρα τουλάχιστον 10 μικρομέτρων για την απομάκρυνση νερού και 0,3 μικρόμετρα για την απομάκρυνση λαδιού, εάν χρησιμοποιείται λιπαντικό λάδι στις γραμμές αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματο σύστημα αποστράγγισης τύπου φλοτέρ για να εξασφαλιστεί ότι απορρίπτονται συσσωρευμένα απόβλητα από το σύστημα. Κανονικά, ένα μικρό φίλτρο απομάκρυνσης νερού με χειροκίνητη αποστράγγιση παρέχεται με Ψύκτες Εργαλείου με εύρος 15 SCFM και κάτω.

Τα φίλτρα αέρα θα πρέπει να έχουν τέτοιο μέγεθος ώστε να χειρίζονται τη μέγιστη ροή αέρα που αναμένεται  για εκτόνωση αέρα, μεταφορά ή ψύξη για την οποία χρησιμοποιούνται. Τα φίλτρα αφαίρεσης νερού και λαδιού της Nex Flow®  είναι 5 μικρόμετρα και 0,3 μικρόμετρα αντίστοιχα.

Υπάρχουν δύο ειδικοί «διαχωριστές» που προσφέρονται από την Nex Flow® , οι οποίοι μπορούν να αυξήσουν ή ακόμα και να αντικαταστήσουν σε πολλές περιπτώσεις τα τυποποιημένα φίλτρα αφαίρεσης νερού και λαδιού. Είναι οι μονάδες Super Separator και EXPEL. Αυτοί οι διαχωριστές για ειδικά σημεία χρήσης είναι ιδανικοί για συστήματα πεπιεσμένου αέρα με σοβαρά προβλήματα νερού ή/και λαδιού και μπορούν να εξαλείψουν ή τουλάχιστον να μειώσουν το φορτίο σε παραδοσιακά δοχεία φίλτρων.

Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε τα παραπάνω φίλτρα, τους ειδικούς διαχωριστές ή τα δικά σας φίλτρα που μπορεί να είναι τυποποιημένα στην παραγωγική σας εγκατάσταση, η διήθηση είναι σημαντική για τη διατήρηση της αποτελεσματικής και βέλτιστης λειτουργίας όλων των προϊόντων που λειτουργούν με αέρα από τη Nex Flow®.

Μοντέλο 90001

Φίλτρο με αυτόματη στράγγιση, 5 μικρόμετρα, 65 SCFM πλαστικό μπολ με προστατευτικό3/8″

Μοντέλο 90002

Φίλτρο με αυτόματη στράγγιση, 5 μικρόμετρα,. 220 SCFM μεταλλικό μπολ με siteglass 3/4″

Μοντέλο 90003

Φίλτρο με Χειροκίνητη στράγγιση, πλαστικό μπολ, 27 SCFM 1/4″

Μοντέλο 90004

Φίλτρο με αυτόματη στράγγιση, 5 μικρόμετρα. 43 SCFM , πλαστικό μπολ 1/4″

Μοντέλο 90005

Φίλτρο Απομάκρυνσης Λαδιού με Αυτόματη στράγγιση, 37 SCFM 3/8″

Μοντέλο 90006

Φίλτρο Απομάκρυνσης Λαδιού με Αυτόματη στράγγιση , 150 SCFM 3/4″

Μοντέλο 90007

NEMA 4X Φίλτρο με Αυτόματη στράγγιση, 5 μικρόμετρα, 1/4″ NPT

Πνευματικός Διαχωριστής Νερού και Λαδιού

Ο πρόσφατα ανεπτυγμένος «Σούπερ Διαχωριστής Υγρών» είναι μια νέα ιδέα αφαίρεσης νεφελώματος πεπιεσμένου αέρα χωρίς φίλτρο. O «Διαχωριστής Νερού Πεπιεσμένου Αέρα Χωρίς Στοιχείο» χρησιμοποιεί μια ειδική φυγόκεντρη τεχνική με «ακτινικά πολλαπλά στόμια» τα οποία αναμένουν αναγνώριση ως παγκόσμια πατέντα και καθιστούν δυνατή την απόρριψη υγρού νεφελώματος (νερού και λαδιού) κατά 99,9%! Αυτός ο διαχωριστής νεφελώματος πεπιεσμένου αέρα είναι ουσιαστικά απαλλαγμένος από τη συντήρηση, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης οποιουδήποτε στοιχείου φίλτρου. Ένα τυπικό παραδοσιακό φίλτρο με ένα στοιχείο και αυτόματη αποστράγγιση μπορεί να τοποθετηθεί στην φορά του ρεύματος για να ελέγξει το μέγεθος των μικρομέτρων, αλλά η υψηλή αφαίρεση υγρού και νεφελώματος θα το διατηρήσει καθαρό και μπορεί να μην απαιτεί αντικατάσταση στοιχείων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Διατηρεί εξαιρετικά χαμηλή πτώση πίεσης.

Κάντε Κλικ Για Περισσότερες Λεπτομέρειες
EXPEL Filter

EXPEL® Φίλτρο Νερού, Λαδιού και Σωματιδίων

Πολλά συστήματα πεπιεσμένου αέρα και άλλα αεριώδη συστήματα έχουν προβλήματα με το νερό και ίσως το λάδι στις γραμμές. Ακόμα και αν τα συστήματα είναι καλά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα, με κάποιο τρόπο το νερό εισέρχεται στο σύστημα Ακόμη και αν το σύστημα έχει διήθηση για την αντιμετώπιση του νερού, του λαδιού και των σωματιδίων, ένα άλλο πρόβλημα προκύπτει από την έλλειψη φροντίδας των φίλτρων που πρέπει να ελεγχθούν και να συντηρηθούν.

Κάντε Κλικ Για Περισσότερες Λεπτομέρειες
avg mag drain

AVG MAG-Drain

To AVG MAG-Drain αφαιρεί το συμπύκνωμα από τα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα. Η λειτουργία είναι αυτόματη και δεν υπάρχει πεπιεσμένος αέρας κατά τη διάρκεια του κύκλου εκκένωσης συμπυκνωμάτων.

Κάντε Κλικ Για Περισσότερες Λεπτομέρειες

Dimensions

90001

90002

90003

90004

90005

Σφαιρικη Εικονα

Επισκοπηση Προϊοντος

Όλα τα προϊόντα της Nex Flow® που χρησιμοποιούνται για εκτόνωση αέρα, ψύξη ή μεταφορά – είτε πρόκειται για ακροφύσια, ενισχυτές αέρα, μεταφορείς αέρα, σωλήνες στροβιλισμού, ψύκτες πινάκων, ψύκτες εργαλείου, κλπ. -–απαιτούν καθαρό πεπιεσμένο αέρα. Συνεπώς, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε φίλτρα για να αφαιρέσετε το νερό και το λάδι από τις γραμμές πεπιεσμένου αέρα πριν εισέλθει το προϊόν. Τα φίλτρα εγκαθίστανται πριν από το συγκεκριμένο προϊόν..

Συνιστούμε φίλτρα τουλάχιστον 10 μικρομέτρων για την απομάκρυνση νερού και 0,3 μικρόμετρα για την απομάκρυνση λαδιού, εάν χρησιμοποιείται λιπαντικό λάδι στις γραμμές αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματο σύστημα αποστράγγισης τύπου φλοτέρ για να εξασφαλιστεί ότι απορρίπτονται συσσωρευμένα απόβλητα από το σύστημα. Κανονικά, ένα μικρό φίλτρο απομάκρυνσης νερού με χειροκίνητη αποστράγγιση παρέχεται με Ψύκτες Εργαλείου με εύρος 15 SCFM και κάτω.

Τα φίλτρα αέρα θα πρέπει να έχουν τέτοιο μέγεθος ώστε να χειρίζονται τη μέγιστη ροή αέρα που αναμένεται  για εκτόνωση αέρα, μεταφορά ή ψύξη για την οποία χρησιμοποιούνται. Τα φίλτρα αφαίρεσης νερού και λαδιού της Nex Flow®  είναι 5 μικρόμετρα και 0,3 μικρόμετρα αντίστοιχα.

Υπάρχουν δύο ειδικοί «διαχωριστές» που προσφέρονται από την Nex Flow® , οι οποίοι μπορούν να αυξήσουν ή ακόμα και να αντικαταστήσουν σε πολλές περιπτώσεις τα τυποποιημένα φίλτρα αφαίρεσης νερού και λαδιού. Είναι οι μονάδες Super Separator και EXPEL. Αυτοί οι διαχωριστές για ειδικά σημεία χρήσης είναι ιδανικοί για συστήματα πεπιεσμένου αέρα με σοβαρά προβλήματα νερού ή/και λαδιού και μπορούν να εξαλείψουν ή τουλάχιστον να μειώσουν το φορτίο σε παραδοσιακά δοχεία φίλτρων.

Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε τα παραπάνω φίλτρα, τους ειδικούς διαχωριστές ή τα δικά σας φίλτρα που μπορεί να είναι τυποποιημένα στην παραγωγική σας εγκατάσταση, η διήθηση είναι σημαντική για τη διατήρηση της αποτελεσματικής και βέλτιστης λειτουργίας όλων των προϊόντων που λειτουργούν με αέρα από τη Nex Flow®.

Μοντέλο 90001

Φίλτρο με αυτόματη στράγγιση, 5 μικρόμετρα, 65 SCFM πλαστικό μπολ με προστατευτικό3/8″

Μοντέλο 90002

Φίλτρο με αυτόματη στράγγιση, 5 μικρόμετρα,. 220 SCFM μεταλλικό μπολ με siteglass 3/4″

Μοντέλο 90003

Φίλτρο με Χειροκίνητη στράγγιση, πλαστικό μπολ, 27 SCFM 1/4″

Μοντέλο 90004

Φίλτρο με αυτόματη στράγγιση, 5 μικρόμετρα. 43 SCFM , πλαστικό μπολ 1/4″

Μοντέλο 90005

Φίλτρο Απομάκρυνσης Λαδιού με Αυτόματη στράγγιση, 37 SCFM 3/8″

Μοντέλο 90006

Φίλτρο Απομάκρυνσης Λαδιού με Αυτόματη στράγγιση , 150 SCFM 3/4″

Μοντέλο 90007

NEMA 4X Φίλτρο με Αυτόματη στράγγιση, 5 μικρόμετρα, 1/4″ NPT

Πνευματικός Διαχωριστής Νερού και Λαδιού

Ο πρόσφατα ανεπτυγμένος «Σούπερ Διαχωριστής Υγρών» είναι μια νέα ιδέα αφαίρεσης νεφελώματος πεπιεσμένου αέρα χωρίς φίλτρο. O «Διαχωριστής Νερού Πεπιεσμένου Αέρα Χωρίς Στοιχείο» χρησιμοποιεί μια ειδική φυγόκεντρη τεχνική με «ακτινικά πολλαπλά στόμια» τα οποία αναμένουν αναγνώριση ως παγκόσμια πατέντα και καθιστούν δυνατή την απόρριψη υγρού νεφελώματος (νερού και λαδιού) κατά 99,9%! Αυτός ο διαχωριστής νεφελώματος πεπιεσμένου αέρα είναι ουσιαστικά απαλλαγμένος από τη συντήρηση, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης οποιουδήποτε στοιχείου φίλτρου. Ένα τυπικό παραδοσιακό φίλτρο με ένα στοιχείο και αυτόματη αποστράγγιση μπορεί να τοποθετηθεί στην φορά του ρεύματος για να ελέγξει το μέγεθος των μικρομέτρων, αλλά η υψηλή αφαίρεση υγρού και νεφελώματος θα το διατηρήσει καθαρό και μπορεί να μην απαιτεί αντικατάσταση στοιχείων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Διατηρεί εξαιρετικά χαμηλή πτώση πίεσης.

Κάντε Κλικ Για Περισσότερες Λεπτομέρειες
EXPEL Filter

EXPEL® Φίλτρο Νερού, Λαδιού και Σωματιδίων

Πολλά συστήματα πεπιεσμένου αέρα και άλλα αεριώδη συστήματα έχουν προβλήματα με το νερό και ίσως το λάδι στις γραμμές. Ακόμα και αν τα συστήματα είναι καλά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα, με κάποιο τρόπο το νερό εισέρχεται στο σύστημα Ακόμη και αν το σύστημα έχει διήθηση για την αντιμετώπιση του νερού, του λαδιού και των σωματιδίων, ένα άλλο πρόβλημα προκύπτει από την έλλειψη φροντίδας των φίλτρων που πρέπει να ελεγχθούν και να συντηρηθούν.

Κάντε Κλικ Για Περισσότερες Λεπτομέρειες
avg mag drain

AVG MAG-Drain

To AVG MAG-Drain αφαιρεί το συμπύκνωμα από τα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα. Η λειτουργία είναι αυτόματη και δεν υπάρχει πεπιεσμένος αέρας κατά τη διάρκεια του κύκλου εκκένωσης συμπυκνωμάτων.

Κάντε Κλικ Για Περισσότερες Λεπτομέρειες
Dimensions

Dimensions

90001

90002

90003

90004

90005

Pricing
Επικοινωνήστε μαζί μας