ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ | Nex Flow Air Products

ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο Ιονιστής Ενός Σημείου (OPI), ο οποίος αναπτύχθηκε για την ουδετεροποίηση των μικρότερων τμημάτων, εκπέμπει θετικά και αρνητικά ιόντα για να εξουδετερώνει αξιόπιστα τα φορτισμένα σημεία..

Απόλυτα κατάλληλο για τοποθέτηση σε στενούς χώρους, το βύσμα του ηλεκτροδίου πρέπει απλά να συνδεθεί με τον μετασχηματιστή υψηλής τάσης και η μονάδα είναι έτοιμη να τεθεί σε λειτουργία χωρίς εργαλεία.

Ο OPI έχει αποδείξει την αξία του σε καθημερινή χρήση, π.χ. στην ιατρική βιομηχανία. Μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με πεπιεσμένο αέρα όπως και με τον (Ιονιστή MiniJet).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πείρος φέρει υψηλή τάση και δεν πρέπει να τον αγγίζετε κατά τη λειτουργία.

Εφαρμογές

Ο OPI αποτελεί απαραίτητη βοήθεια παραγωγής για εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής και της μηχανικής μικρής ακρίβειας.Αυτή η συσκευή έχει αποδειχθεί πολύ αξιόπιστη και αποτελεσματική για την κατασκευή μικρών συσκευών μέτρησης και άλλων μικροσκοπικών εφαρμογών σε “σημεία”.

Καθαρισμός και Συντήρηση του Πιστολιού Αέρα Ιονισμού

Ο τακτικός και προσεκτικός καθαρισμός εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και σταθερή απόδοση.

ΤΕΧΝΙΚΑ

Τύπος OPI
Ανεξάρτητο καλώδιο HV, μόνιμα προσαρμοσμένο στη ράβδο.
Διάμετρος 16 mm
Μήκος 45 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας +5∫ C με +50∫ C
Θερμοκρασία αποθήκευσης / μεταφοράς -15∫ C με + 60∫ C
Βέλτιστη ενεργή απόσταση 30 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπής (καλώδιο) R 50

Dimensions

One Point Ionizer

One Point Ionizer
PART NO. DESCRIPTION Size Price US Dollars
17510 ONE POINT SPOT IONIZER c/w 6 feet (2 meters) cable $398.00
17610 JET IONIZER (JET + ONE SPOT ASSEMBLED) $575.00

Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


Overview

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο Ιονιστής Ενός Σημείου (OPI), ο οποίος αναπτύχθηκε για την ουδετεροποίηση των μικρότερων τμημάτων, εκπέμπει θετικά και αρνητικά ιόντα για να εξουδετερώνει αξιόπιστα τα φορτισμένα σημεία..

Απόλυτα κατάλληλο για τοποθέτηση σε στενούς χώρους, το βύσμα του ηλεκτροδίου πρέπει απλά να συνδεθεί με τον μετασχηματιστή υψηλής τάσης και η μονάδα είναι έτοιμη να τεθεί σε λειτουργία χωρίς εργαλεία.

Ο OPI έχει αποδείξει την αξία του σε καθημερινή χρήση, π.χ. στην ιατρική βιομηχανία. Μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με πεπιεσμένο αέρα όπως και με τον (Ιονιστή MiniJet).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πείρος φέρει υψηλή τάση και δεν πρέπει να τον αγγίζετε κατά τη λειτουργία.

Εφαρμογές

Ο OPI αποτελεί απαραίτητη βοήθεια παραγωγής για εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής και της μηχανικής μικρής ακρίβειας.Αυτή η συσκευή έχει αποδειχθεί πολύ αξιόπιστη και αποτελεσματική για την κατασκευή μικρών συσκευών μέτρησης και άλλων μικροσκοπικών εφαρμογών σε “σημεία”.

Καθαρισμός και Συντήρηση του Πιστολιού Αέρα Ιονισμού

Ο τακτικός και προσεκτικός καθαρισμός εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και σταθερή απόδοση.

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ

Τύπος OPI
Ανεξάρτητο καλώδιο HV, μόνιμα προσαρμοσμένο στη ράβδο.
Διάμετρος 16 mm
Μήκος 45 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας +5∫ C με +50∫ C
Θερμοκρασία αποθήκευσης / μεταφοράς -15∫ C με + 60∫ C
Βέλτιστη ενεργή απόσταση 30 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπής (καλώδιο) R 50
Dimensions

Dimensions

One Point Ionizer

Pricing
One Point Ionizer
PART NO. DESCRIPTION Size Price US Dollars
17510 ONE POINT SPOT IONIZER c/w 6 feet (2 meters) cable $398.00
17610 JET IONIZER (JET + ONE SPOT ASSEMBLED) $575.00

Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


Επικοινωνήστε μαζί μας

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.