Πηγη Ενεργειας | Nex Flow Air Products

Πηγη Ενεργειας

Επισκοπηση Προϊοντος

Η Nex Flow® χρησιμοποιεί ποιοτικά Τροφοδοτικά από την Haug, τα οποία διαθέτουν πολλές μοναδικές λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιμες σε ανταγωνιστικές μονάδες.

ΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΤΗΣ HAUG:

  1. Επισκευάσιμα – τα εξαρτήματα αντικαθίστανται
  2. Πολλές εκδόσεις – μονάδες με τέσσερις εξόδους, δύο έξοδοι, με ή χωρίς παρακολούθηση λειτουργίας και σε εκδόσεις 220V και 110V
  3. Ασφάλεια Ευρεσιτεχνίας X-2000 Σύνδεση – αποτρέπει ατυχήματα όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε έναν στατικό εξολοθρευτή στην παροχή ρεύματος
  4. Υψηλή αξιοπιστία και Διάρκεια Ζωής – τόσο αξιόπιστα που προσφέρουμε ακόμη και εγγύηση 2 ετών για τα τροφοδοτικά

Μετατροπεις Ηλεκτρικου Μετασχηματιστη Υψηλης Τασης EN-C (2 Έξοδοι) Και EN-C4 (4 Εξοδοι)

HIGH VOLTAGE POWER PACK TRANSFORMERS EN - C (2 OUTLET) AND EN-C4 (4 OUTLET)

Πηγή Ενέργειας Στατικού Ελέγχου τύπου EN-C Ηλεκτρικός Μετσχηματιστής Υψηλής Τάσης. Ο ενσωματωμένος μετασχηματιστής υψηλής τάσης μετατρέπει την εφαρμοζόμενη τάση δικτύου σε περίπου 7000 με 8000 βολτ. Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με δύο ή τέσσερις ακροδέκτες υψηλής τάσης και μια ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία. Οι μετατροπείς είναι εφοδιασμένοι με μετατροπείς υψηλής τάσης σπονδυλωτού τύπου. Αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν μεμονωμένα. Αυτή η μονάδα είναι ηλεκτρικά εγκεκριμένη για εγκαταστάσεις της Βόρειας Αμερικής.

S-Line Ηλεκτρικος Μετασχηματιστης EN SL

S-LINE POWER PACK EN SL

Ο ηλεκτρικός μετασχηματιστής S-Line διαθέτει δύο συνδέσεις υψηλής τάσης και πληροί τόσο τα πρότυπα της βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης. Ο ενσωματωμένος μετασχηματιστής υψηλής τάσης μετατρέπει την εφαρμοζόμενη τάση δικτύου σε περίπου 7000 με 8000 βολτ. Διαθέτει ενσωματωμένη λυχνία ένδειξης ενεργοποίησης – απενεργοποίησης. Ηλεκτρικός μετασχηματιστής S-Line EN SL LC – Ίδιο με το SL, αλλά με ενσωματωμένη πλήρη παρακολούθηση ηλεκτρονικών λειτουργιών για τη συνεχή παρακολούθηση όλων των λειτουργιών του ιονιστικού συστήματος. Προειδοποιεί τον χειριστή για οποιεσδήποτε ανωμαλίες, προκαλώντας το άναμμα της ένδειξης LED που είναι ενσωματωμένη στο περίβλημα EN SL RLC – Ίδια σε όλες τις τεχνικές πτυχές της EN SL LC αλλά προσθέστε μια πρίζα σήματος πάνω από το προστατευτικό της γείωσης όπου μπορεί να συνδεθεί ένα μήνυμα σφάλματος.

Πηγη Ενεργειας Multistat

MULTISTAT POWER SUPPLY

Ο ηλεκτρικός μετασχηματιστής Multistat παρέχει τη βέλτιστη απόδοση και παρακολούθηση. Το Multistat EX είναι εγκεκριμένο για εφαρμογές με προστασία από εκρήξεις (αλλά πρέπει να τοποθετείται εκτός της περιοχής που προστατεύεται από εκρήξεις).

Πηγη Ενεργειας EN-92 EX

EN - 92 EX POWER SUPPLY

Ο ηλεκτρικός μετασχηματιστής EN 92 Ex είναι κατάλληλος για άμεση χρήση σε περιοχές δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες (ζώνες 1 και 2).

Οι μονάδες συμμορφώνονται με τις διεθνείς οδηγίες ATEX. Όλα τα εξαρτήματα υψηλής τάσης τοποθετούνται σε προστατευτικό περίβλημα. Ο ηλεκτρικός μετασχηματιστής EN 92 Ex είναι εξοπλισμένος με δύο θύρες υψηλής τάσης για τη σύνδεση των μονάδων ιονισμού. Δεν χρειάζονται μεγάλα καλώδια υψηλής τάσης, καθώς ο ηλεκτρικός μετασχηματιστής δύναται να εγκατασταθεί σε άμεση γειτνίαση με τη μονάδα ιονισμού.

Videos

Model

Part Number Description Voltage
North American Approved
80111 Two outlet ENC-2, 110V (Can connect two static bars) 110V
80112 Four outlet ENC-4, 110V (Can connect four static bars) 110V
80121 Two outlet ENC-2, 220V (Can connect two static bars) 220V
80122 Four outlet ENC-4, 220V (Can connect four static bars) 220V
North American and European Approved
80321 Two outlet EN-SL, 110V (Can connect two static bars) 110V
80322 Two outlet EN-SL, 220V (Can connect two static bars) 220V
80421 Two outlet EN SL LC, 110V (Can connect two static bars) 110V
80422 Two outlet EN SL LC, 220V (Can connect two static bars) 220V
80221 Four outlet Multistat, 110V (Can connect four static bars, plus monitors performance. Can be connected into a system alarm or indicating light.) 110V
80222 Four outlet Multistat, 220V (Can connect four static bars plus monitors performance. Can be connected into a system alarm or indicating light.) 220V

Dimensions

EN SL

EN - C (2 OUTLET)

EN - C (4 OUTLET)

MULTISTAT

Σφαιρικη Εικονα

Επισκοπηση Προϊοντος

Η Nex Flow® χρησιμοποιεί ποιοτικά Τροφοδοτικά από την Haug, τα οποία διαθέτουν πολλές μοναδικές λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιμες σε ανταγωνιστικές μονάδες.

ΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΤΗΣ HAUG:

  1. Επισκευάσιμα – τα εξαρτήματα αντικαθίστανται
  2. Πολλές εκδόσεις – μονάδες με τέσσερις εξόδους, δύο έξοδοι, με ή χωρίς παρακολούθηση λειτουργίας και σε εκδόσεις 220V και 110V
  3. Ασφάλεια Ευρεσιτεχνίας X-2000 Σύνδεση – αποτρέπει ατυχήματα όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε έναν στατικό εξολοθρευτή στην παροχή ρεύματος
  4. Υψηλή αξιοπιστία και Διάρκεια Ζωής – τόσο αξιόπιστα που προσφέρουμε ακόμη και εγγύηση 2 ετών για τα τροφοδοτικά

Μετατροπεις Ηλεκτρικου Μετασχηματιστη Υψηλης Τασης EN-C (2 Έξοδοι) Και EN-C4 (4 Εξοδοι)

HIGH VOLTAGE POWER PACK TRANSFORMERS EN - C (2 OUTLET) AND EN-C4 (4 OUTLET)

Πηγή Ενέργειας Στατικού Ελέγχου τύπου EN-C Ηλεκτρικός Μετσχηματιστής Υψηλής Τάσης. Ο ενσωματωμένος μετασχηματιστής υψηλής τάσης μετατρέπει την εφαρμοζόμενη τάση δικτύου σε περίπου 7000 με 8000 βολτ. Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με δύο ή τέσσερις ακροδέκτες υψηλής τάσης και μια ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία. Οι μετατροπείς είναι εφοδιασμένοι με μετατροπείς υψηλής τάσης σπονδυλωτού τύπου. Αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν μεμονωμένα. Αυτή η μονάδα είναι ηλεκτρικά εγκεκριμένη για εγκαταστάσεις της Βόρειας Αμερικής.

S-Line Ηλεκτρικος Μετασχηματιστης EN SL

S-LINE POWER PACK EN SL

Ο ηλεκτρικός μετασχηματιστής S-Line διαθέτει δύο συνδέσεις υψηλής τάσης και πληροί τόσο τα πρότυπα της βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης. Ο ενσωματωμένος μετασχηματιστής υψηλής τάσης μετατρέπει την εφαρμοζόμενη τάση δικτύου σε περίπου 7000 με 8000 βολτ. Διαθέτει ενσωματωμένη λυχνία ένδειξης ενεργοποίησης – απενεργοποίησης. Ηλεκτρικός μετασχηματιστής S-Line EN SL LC – Ίδιο με το SL, αλλά με ενσωματωμένη πλήρη παρακολούθηση ηλεκτρονικών λειτουργιών για τη συνεχή παρακολούθηση όλων των λειτουργιών του ιονιστικού συστήματος. Προειδοποιεί τον χειριστή για οποιεσδήποτε ανωμαλίες, προκαλώντας το άναμμα της ένδειξης LED που είναι ενσωματωμένη στο περίβλημα EN SL RLC – Ίδια σε όλες τις τεχνικές πτυχές της EN SL LC αλλά προσθέστε μια πρίζα σήματος πάνω από το προστατευτικό της γείωσης όπου μπορεί να συνδεθεί ένα μήνυμα σφάλματος.

Πηγη Ενεργειας Multistat

MULTISTAT POWER SUPPLY

Ο ηλεκτρικός μετασχηματιστής Multistat παρέχει τη βέλτιστη απόδοση και παρακολούθηση. Το Multistat EX είναι εγκεκριμένο για εφαρμογές με προστασία από εκρήξεις (αλλά πρέπει να τοποθετείται εκτός της περιοχής που προστατεύεται από εκρήξεις).

Πηγη Ενεργειας EN-92 EX

EN - 92 EX POWER SUPPLY

Ο ηλεκτρικός μετασχηματιστής EN 92 Ex είναι κατάλληλος για άμεση χρήση σε περιοχές δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες (ζώνες 1 και 2).

Οι μονάδες συμμορφώνονται με τις διεθνείς οδηγίες ATEX. Όλα τα εξαρτήματα υψηλής τάσης τοποθετούνται σε προστατευτικό περίβλημα. Ο ηλεκτρικός μετασχηματιστής EN 92 Ex είναι εξοπλισμένος με δύο θύρες υψηλής τάσης για τη σύνδεση των μονάδων ιονισμού. Δεν χρειάζονται μεγάλα καλώδια υψηλής τάσης, καθώς ο ηλεκτρικός μετασχηματιστής δύναται να εγκατασταθεί σε άμεση γειτνίαση με τη μονάδα ιονισμού.

Videos

Videos

Models

Model

Part Number Description Voltage
North American Approved
80111 Two outlet ENC-2, 110V (Can connect two static bars) 110V
80112 Four outlet ENC-4, 110V (Can connect four static bars) 110V
80121 Two outlet ENC-2, 220V (Can connect two static bars) 220V
80122 Four outlet ENC-4, 220V (Can connect four static bars) 220V
North American and European Approved
80321 Two outlet EN-SL, 110V (Can connect two static bars) 110V
80322 Two outlet EN-SL, 220V (Can connect two static bars) 220V
80421 Two outlet EN SL LC, 110V (Can connect two static bars) 110V
80422 Two outlet EN SL LC, 220V (Can connect two static bars) 220V
80221 Four outlet Multistat, 110V (Can connect four static bars, plus monitors performance. Can be connected into a system alarm or indicating light.) 110V
80222 Four outlet Multistat, 220V (Can connect four static bars plus monitors performance. Can be connected into a system alarm or indicating light.) 220V
Dimensions

Dimensions

EN SL

EN - C (2 OUTLET)

EN - C (4 OUTLET)

MULTISTAT

Pricing
Επικοινωνήστε μαζί μας

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.