Energy Efficient Blow-off Products | Nex Flow Air Products

ENERGIBESPARENDE AVBLÅSNINGS PRODUKTER

HVORFOR Bruke Energibesparende TRYKKLUFT STYRTE Avblåsningsprodukter?

Nex Flow™ Energibesparende Avblåsingsprodukter reduserer støy, forbedrer fabrikksikkerheten og forbedrer avblåsning, kjøling og ventilasjon.

Bruk av komprimert luft er mest effektivt når det er riktig “konstruert” ved hjelp av de pneumatiske lover. Det mest effektive og den mest effektive metoden er å bruke “Coanda” -effekten som medfører atmosfærisk luft sammen med komprimert luft som utvider en liten “spalte” eller hull på avblåsingsproduktet på en slik måte at den omdanner trykket som normalt forsvinner i tap som trykkfall og støy til en nyttig luftstrømning. Dette har den ekstra effekten av også dramatisk senkende støynivå.

En annen nytte-innblandingsteknologi er at “laminarflyten” opprettholdes over en lengre avstand. Den turbulente strømmen som produseres av enkle, ikke-konstruerte avblåsingsprodukter, er støyende, sløser med energi, og har utilstrekkelig kraft på litt lengre avstand fra avblåsningsenheten. Du vil oppnå laminær strømning på en mer brukbar avstand.

Andre ideer har blitt prøvd som å bruke “Laval-effekten”, men med upålitelige resultater i reelle energibesparelser- og støyreduksjon og hvor godt det fungerer “på avstand”. “Coanda” -effekten er fortsatt den mest pålitelige og effektive måten å forbedre effektiviteten til et avblåsingsprodukt, men det er ikke den eneste faktoren. Eventuell turbulens må også minimeres på andre måter. Hvordan luften beveger seg både i, utenfor og rundt avblåsingsproduktet påvirker ytelsen.

En korrekt konstruert dyse “konverterer” trykk for å strømme med minimalt energitap. Dette krever en balansert tilnærming. I tillegg til å vurdere luftbevegelsen og minimere turbulens, optimaliserer det “hvor mye luftinntaket” er ideelt for et bestemt bruksområde. Når luften kommer ut av et lite “gap” i avblåsingsproduktet, er det “fortsatt atmosfærisk luft” som blandes med luften som kommer ut av dysen. Selv om luftstrømmen forblir laminær over en lang avstand, vil hastigheten senkes. Blåsestyrken som “treffer” målet er avhengig av både mengden luft OG hastigheten. Det er en balanse og et “område” der strømmen og hastigheten er mest effektive. Hvis sammenblandinger er for stor, vil hastigheten gå ned til et slikt nivå der avblåsningskraften bli ubetydelig. Dette gir et spesielt interessant resultat med hensyn til luftdyser og også for den virkelige effektiviteten av “Air Movers/Luftflyttere” eller ringformede enheter også kalt Air Amplifiers/Luftforsterkere.

De viktigste utviklede luftstrøm-forsterkende produktene er luft-kniver, luft-dyser, luft-munnstykker, luft-flyttere eller luft-forsterkere og luft-viskere.

Luftstrøm-forsterkningsteknologi er enkel, lett, kompakt, pålitelig, lav kostnad, enkel å installere, og gir rask betaling på energibesparelser i trykkluft mens du senker støynivåene og forbedrer miljøet i fabrikken din.

Air Amplifiers

Vent, Cool, Blow-off, Light Conveying

Air Jets

Part Ejection Powerful Blow-off & Cooling

Air Mag™ Air Nozzles

Most Effective Air Nozzle Designed for Blow-off & Cooling

Air Nozzles

Part Ejection, Blow-off & Cooling

Air Knives

Replace Drilled Pipe Blow-off & Cool with Even Flow

Air Edger™ Flat Jet Nozzles

Powerful Flat Jet Nozzle for Blow-off & Cooling

Manifold Mounted Systems

Manifold Systems with Flat Jets or Nozzles for Powerful, Energy Saving Blow-off & Cooling

Safety Air Guns

Rugged Air Guns with safety nozzles

Kontakt oss

Download

​IS YOUR COMPRESSED AIR SAFE AND USED EFFICIENTLY?
close-link
Ebook

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.