Side Monterings Sett for Kabinett Panel Kjølere | Nex Flow Air Products

Side Monterings Sett for Kabinett Panel Kjølere

Produkt Oversikt

Nex Flow® Frigid-X®  Panel Kjølere er normalt montert på toppen av elektriske og elektroniske skap for å tillate naturlig bevegelse av kald luft ned gjennom i panelet for å forflytte varm luft som beveger seg opp og ut gjennom ventilasjon systemet som er innbygget i Panel Kjøleren.

Imidlertid kan det i noen tilfeller ikke være nok plass på toppen av skapet for å montere Panel Kjøleren. Hvis montering ikke er mulig på toppen av kontrollpanelet, er det mulig å få et ekstra Sidemonterings Settet for Kabinett/Skap. Frigid-X® Panel Kjølere må monteres vertikalt enten på toppen eller på siden av kabinettet.

Nex Flow® Side Monterings Sett gir en praktisk “plug and play” -metode for å montere en Panel Kjøler på siden av et elektrisk kabinett for bruksområder der toppmontering ikke er mulig. Kabinett Panel Kjølere Beskytter den følsomme elektronikken mot varme, smuss og fuktighet, samtidig som den opprettholder sertifiseringen på kabinettet.

Side Feste blir festet på siden av et skap, men så nær toppen som mulig, slik at Panel Kjøleren passer inn i det begrensede plassen den har. Den er festet gjennom en vanlig elektrisk tilkobling og festet på plass med en låsering. Panel Kjøleren blir deretter satt på utsiden av sidebjelken som har et messingrør ved utgangen, på innsiden av kontrollpanelet som er i samme størrelse som den på panelkjøleren. Slangedistribusjons settet, som distribuerer kald luft fra panelkjøleren, er lett koblet til messingrøret med den medfølgende slangeklemmen, på samme måte som om den normalt kobles til Panel Kjøleren. Deretter strekkes slangesettet rundt innsiden av kontrollpanelet med hull som må bores for å slippe den kalde luften til, på de varme stedene, etter behov.

Slangedistribusjons settet bør festes langs toppen av innsiden av panelet med noen hull i for å slippe ut den kalde luften for å unngå oppsamling av varmluft øverst i skapet.

Riktig installert, kan Nex Flow® Frigid-X® Panel Kjøler med Side Feste gi mange års problemfri og i hovedsak vedlikeholdsfri, kjøling for elektriske og elektroniske kontrollpaneler.

Dimensjoner

Panel Cooler Side Mount DImensions
Oversikt

Produkt Oversikt

Nex Flow® Frigid-X®  Panel Kjølere er normalt montert på toppen av elektriske og elektroniske skap for å tillate naturlig bevegelse av kald luft ned gjennom i panelet for å forflytte varm luft som beveger seg opp og ut gjennom ventilasjon systemet som er innbygget i Panel Kjøleren.

Imidlertid kan det i noen tilfeller ikke være nok plass på toppen av skapet for å montere Panel Kjøleren. Hvis montering ikke er mulig på toppen av kontrollpanelet, er det mulig å få et ekstra Sidemonterings Settet for Kabinett/Skap. Frigid-X® Panel Kjølere må monteres vertikalt enten på toppen eller på siden av kabinettet.

Nex Flow® Side Monterings Sett gir en praktisk “plug and play” -metode for å montere en Panel Kjøler på siden av et elektrisk kabinett for bruksområder der toppmontering ikke er mulig. Kabinett Panel Kjølere Beskytter den følsomme elektronikken mot varme, smuss og fuktighet, samtidig som den opprettholder sertifiseringen på kabinettet.

Side Feste blir festet på siden av et skap, men så nær toppen som mulig, slik at Panel Kjøleren passer inn i det begrensede plassen den har. Den er festet gjennom en vanlig elektrisk tilkobling og festet på plass med en låsering. Panel Kjøleren blir deretter satt på utsiden av sidebjelken som har et messingrør ved utgangen, på innsiden av kontrollpanelet som er i samme størrelse som den på panelkjøleren. Slangedistribusjons settet, som distribuerer kald luft fra panelkjøleren, er lett koblet til messingrøret med den medfølgende slangeklemmen, på samme måte som om den normalt kobles til Panel Kjøleren. Deretter strekkes slangesettet rundt innsiden av kontrollpanelet med hull som må bores for å slippe den kalde luften til, på de varme stedene, etter behov.

Slangedistribusjons settet bør festes langs toppen av innsiden av panelet med noen hull i for å slippe ut den kalde luften for å unngå oppsamling av varmluft øverst i skapet.

Riktig installert, kan Nex Flow® Frigid-X® Panel Kjøler med Side Feste gi mange års problemfri og i hovedsak vedlikeholdsfri, kjøling for elektriske og elektroniske kontrollpaneler.

Dimensjoner

Dimensjoner

Panel Cooler Side Mount DImensions
Priser
Kontakt oss

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.