Statisk Måling | Nex Flow Air Products

Statisk Måling

Produkt Oversikt

Statisk Måler, elektrofeltmåleren er en liten håndholdt feltstyrke måler med en digital skjerm for måling av elektrostatiske ladninger i Volts. Den kombinerer brukervennlighet med en nøyaktig måleteknikk.

Den Statisk Måleren måler ladninger i henhold til feltpåvirkningsprinsippet C: De påvirkede ladningene, forårsaket av det elektriske feltet, genererer en vekselstrøm som er proporsjonal med den elektriske feltstyrken. Den selektive forsterkeren konverterer denne verdien til den tilsvarende feltstyrken eller det elektriske potensialet – uten å trekke energi fra det elektriske feltet over gjennomsnitts tid.

Multicheck Modell 80301

high-voltage test unit Multicheck

Multicheck Modell 80301 – Tester om statiske stenger og strømforsyninger virker. Høyspennings testenheten Multicheck er en ytelsestest-enhet for alle strømforsyninger og for HAUG-ioniseringsenheter. I motsetning til billige AC-testere som bare viser om strøm går inn i strømforsyninger eller statiske stenger, viser Multicheck faktisk om strømforsyning eller stangen virker. Når du kommer nær en statisk stang eller strømforsyning, vil et rødt lys som viser om det går strøm til enheten, og hvis det er tilstrekkelig spenning for å at systemet skal fungere riktig, lyser det grønt. En minimumspenning på 3600 volt er nødvendig for å sikre at et statisk elimineringssystem fungerer. Multicheck-lyset blir grønt hvis du har den optimale spenningen. En AC-tester vil IKKE gjøre dette og er ikke en tilstrekkelig indikator, så vær forsiktig med markedsføringspakker som tilbyr AC-testere som en nøyaktig enhet for testing av strømforsyninger og statiske stenger.

For testing power packs, the red measuring probe is inserted into the high-voltage socket as far as it will go. After pressing the red push button, the LED will illuminate green if the unit functions correctly. In case of malfunction, the LED will illuminate in red or no display at all will be visible.

Haug Håndholdt Statisk Måler Modell 80302

Håndholdt Statisk Måler Modell 80302– brukes til å indikere statisk ladning på deler, ark og nett. Håndholdt «Statisk Kontroll» måleren er rimelig og enkel å håndtere. Den betjenes med en av/på-funksjonsknapp (med kretsbryter) og to ytterligere funksjonsknapper for 0-100 og 0-1000 kV/m måle områder. Måleren er batteridrevet. Det bør være en del av grunnutstyret for alle elektriske verksteder. Den er robust og holdbar for bruk i alle typer anlegg.

Haug Håndholdt Statisk 1 Digital Statisk Måler

Haug Håndholdt Statisk 1 Digital Statisk Måler Modell 80303 – Statisk 1 er en liten håndholdt feltstyrke-måler med en digital skjerm for måling av elektrostatiske ladninger i Volt og brukes hvis det er nødvendig med mer nøyaktige målinger enn ved vanlig håndholdte målere. For å oppnå optimale resultater, kan avstanden mellom testobjektet og sensorhodet – avhengig av ladningsgraden og tilstanden til objektets overflate – velges trinnvis. Enheten er utstyrt med en Pause-funksjon for å holde den målte verdien lagret på displayet. Den integrerte mikrocomputeren konverterer automatisk den målte feltstyrken til ekvivalent ladning i volt.

Videoer

Operasjonsmodus

Feltmønster av en jevnt ladet film A og en jevnt ladet film over den jordede metallplaten B: Det elektriske feltet til den elektrostatiske ladningen omdannes til en målbar vekselstrøm gjennom det sykliske dekselet til sensorplattene. Skjermen viser en spenning proporsjonal med intensiteten og polariteten til feltet som måles.

Feltstyrkemålere som fungerer i henhold til dette prinsippet, har høy målefølsomhet og gir meget nøyaktig målinger.

Informasjon

Type Static Meter
Power Supply 9V – Alkaline battery IEC 6F22 or 9V NiCd or NiMH – accumulator
Measuring Ranges Distance 1cm 0..10 kV max. resolution 1 V
Distance 2cm 0..20 kV max. resolution 2 V
Distance 5cm 0..50 kV max. resolution 10 V
Distance 10cm 0..100 kV max. resolution 10 V
Distance 20cm 0..20 kV max. resolution 20 V
Display alphanumeric LCD-display, two lines with 12 digits each
Operating time approximately 10 hours in continuous duty
Balancing within the homogeneous field of a plate capacitor, plate size 100 x 100 mm Distance between plates 20mm Measuring device built in the centre of the pasted plate
Operating Temperature +5º C to +50º C
Storage / Transport Temperature -5º C to +60º C

Tilbehør

To 26 mm lange avstands stykker leveres sammen med enheten. Disse sikrer at måleavstanden alltid er riktig (= 2 cm).

Oversikt

Produkt Oversikt

Statisk Måler, elektrofeltmåleren er en liten håndholdt feltstyrke måler med en digital skjerm for måling av elektrostatiske ladninger i Volts. Den kombinerer brukervennlighet med en nøyaktig måleteknikk.

Den Statisk Måleren måler ladninger i henhold til feltpåvirkningsprinsippet C: De påvirkede ladningene, forårsaket av det elektriske feltet, genererer en vekselstrøm som er proporsjonal med den elektriske feltstyrken. Den selektive forsterkeren konverterer denne verdien til den tilsvarende feltstyrken eller det elektriske potensialet – uten å trekke energi fra det elektriske feltet over gjennomsnitts tid.

Multicheck Modell 80301

high-voltage test unit Multicheck

Multicheck Modell 80301 – Tester om statiske stenger og strømforsyninger virker. Høyspennings testenheten Multicheck er en ytelsestest-enhet for alle strømforsyninger og for HAUG-ioniseringsenheter. I motsetning til billige AC-testere som bare viser om strøm går inn i strømforsyninger eller statiske stenger, viser Multicheck faktisk om strømforsyning eller stangen virker. Når du kommer nær en statisk stang eller strømforsyning, vil et rødt lys som viser om det går strøm til enheten, og hvis det er tilstrekkelig spenning for å at systemet skal fungere riktig, lyser det grønt. En minimumspenning på 3600 volt er nødvendig for å sikre at et statisk elimineringssystem fungerer. Multicheck-lyset blir grønt hvis du har den optimale spenningen. En AC-tester vil IKKE gjøre dette og er ikke en tilstrekkelig indikator, så vær forsiktig med markedsføringspakker som tilbyr AC-testere som en nøyaktig enhet for testing av strømforsyninger og statiske stenger.

For testing power packs, the red measuring probe is inserted into the high-voltage socket as far as it will go. After pressing the red push button, the LED will illuminate green if the unit functions correctly. In case of malfunction, the LED will illuminate in red or no display at all will be visible.

Haug Håndholdt Statisk Måler Modell 80302

Håndholdt Statisk Måler Modell 80302– brukes til å indikere statisk ladning på deler, ark og nett. Håndholdt «Statisk Kontroll» måleren er rimelig og enkel å håndtere. Den betjenes med en av/på-funksjonsknapp (med kretsbryter) og to ytterligere funksjonsknapper for 0-100 og 0-1000 kV/m måle områder. Måleren er batteridrevet. Det bør være en del av grunnutstyret for alle elektriske verksteder. Den er robust og holdbar for bruk i alle typer anlegg.

Haug Håndholdt Statisk 1 Digital Statisk Måler

Haug Håndholdt Statisk 1 Digital Statisk Måler Modell 80303 – Statisk 1 er en liten håndholdt feltstyrke-måler med en digital skjerm for måling av elektrostatiske ladninger i Volt og brukes hvis det er nødvendig med mer nøyaktige målinger enn ved vanlig håndholdte målere. For å oppnå optimale resultater, kan avstanden mellom testobjektet og sensorhodet – avhengig av ladningsgraden og tilstanden til objektets overflate – velges trinnvis. Enheten er utstyrt med en Pause-funksjon for å holde den målte verdien lagret på displayet. Den integrerte mikrocomputeren konverterer automatisk den målte feltstyrken til ekvivalent ladning i volt.

Videoer

Videoer

Operasjonsmodus

Operasjonsmodus

Feltmønster av en jevnt ladet film A og en jevnt ladet film over den jordede metallplaten B: Det elektriske feltet til den elektrostatiske ladningen omdannes til en målbar vekselstrøm gjennom det sykliske dekselet til sensorplattene. Skjermen viser en spenning proporsjonal med intensiteten og polariteten til feltet som måles.

Feltstyrkemålere som fungerer i henhold til dette prinsippet, har høy målefølsomhet og gir meget nøyaktig målinger.

Informasjon

Informasjon

Type Static Meter
Power Supply 9V – Alkaline battery IEC 6F22 or 9V NiCd or NiMH – accumulator
Measuring Ranges Distance 1cm 0..10 kV max. resolution 1 V
Distance 2cm 0..20 kV max. resolution 2 V
Distance 5cm 0..50 kV max. resolution 10 V
Distance 10cm 0..100 kV max. resolution 10 V
Distance 20cm 0..20 kV max. resolution 20 V
Display alphanumeric LCD-display, two lines with 12 digits each
Operating time approximately 10 hours in continuous duty
Balancing within the homogeneous field of a plate capacitor, plate size 100 x 100 mm Distance between plates 20mm Measuring device built in the centre of the pasted plate
Operating Temperature +5º C to +50º C
Storage / Transport Temperature -5º C to +60º C
Tilbehør

Tilbehør

To 26 mm lange avstands stykker leveres sammen med enheten. Disse sikrer at måleavstanden alltid er riktig (= 2 cm).

Priser
Kontakt oss