Air Operated Conveyors | Nex Flow Air Products

Air Operated Conveyors

Blind Hole Cleaning System

Protect Faces & Eyes in Blind Hole Cleaning

Fume and Dust Extractor

Adjustable, Low Cost, Fume Extraction…., Ideal for Soldering Applications

Industrial Drum Pumps‎

Reversible Drum Pumps for Coolant Replacement, Cleanup, Transfer, ETC

Ring Vac® Air Operated Conveyor Systems

An image of five different Ring Vacs

Convey Material Short & Long Distances Ideal for Hopper Loading Material Transfer & Gas Venting

X-Stream® Hand Vac

Hand Held Unit, Reversible Blow-off/Vacuum Gun

Bakit Gagamit Ng Mga Kombeyor Na Pinatatakbo Ng Hangin?

Ang mga kombeyor na Pinatatakbo ng Nakumpres na Hangin ay naglalagay ng maliit na sukat ng nakumpres na hangin sa paraang nakakalikha ng isang mataas na bakyum para sa pagdadala ng solidong materyales, pati na rin mga usok at gas na sakop ang malaking distansya. Hindi katulad ng Coanda epek na naggagalaw ng malaking bolyum at lumilikha ng mababang bakyum sa mga pampalakas ng daloy ng hangin (air flow amplifiers), ang sistemang ito ay naggagalaw ng mas kaunting bolyum ngunit lumilikha ng mas mataas na bakyum katulad ng sa sistemang venturi.

Ang malaking bentahe ng mga sistemang ito ay ang kanilang siksik na sukat, instant na oras ng pagtugon, at kagaanan sa pagdala. Wala silang mga gumagalaw na parte. Ang kanilang rate ng daloy ay madaling kontrolin gamit ang isang regulator ng presyur.

Kabilang sa mga karaniwang paggamit ay ang hopper loading (resina sa industriya ng plastik, takip ng bote sa proseso ng paglalagay sa bote), pagdadala ng lahat ng uri ng materyales, pagtanggal ng basura at pinag-gupitan, paglilipat ng mga parte mula sa isang lokasyon papunta sa isa pang lokasyon, pag-alis ng tapyas, pag-iigting ng hibla, at sa mga operasyon ng pagpupuno.

Ang Nex Flow®  Ring Vac® compressed air operated systems ay nasa ilang mga estilo at materyales:

Anodized aluminum para sa karamihang paggamit – mga naika-clamp at naroskasang bersyon

Extra Powerful hard anodized aluminum – mga naika-clamp at naroskasang bersyon

 

Hindi Kinakalawang na Bakal – naika-clamp at threaded versions  para sa mga makalawang at mataas na temperaturang kapaligiran

316L Hindi Kinakalawang na Bakal – naika-clamp, naroskasan, ay sanitary flanged versions para sa pagkain, parmasyutiko at mataas na temperatura at makalawang na paligid.

 

Ang XSPC espesyal na estilong disenyo ay kayang hawakan ang mga materyales na tila nagbubungkos kapag ibinabyahe at pinipigilan ang pagbabara.

 

o create a high vacuum for conveying solid material as well as fumes and gases over a large distance.  Unlike the Coanda effect which moves a large volume and creates a low vacuum in air flow amplifiers, this system moves less volume but creates a higher vacuum similar to a venturi system.

A big advantage of these systems is their compact size, instant response time, and portability. They have no moving parts. Their flow rate is easily controlled with a pressure regulator.

Common applications include hopper loading (resin in the plastic industry, bottle caps in bottling), material conveying of all sorts, waste and trim removal, transferring parts from one location to another, chip removal, tensioning fiber, and in filling operations.

The Nex Flow®  Ring Vac® compressed air operated systems come in several styles and materials:

Anodized aluminum for most applications – clamp on and threaded versions

Extra Powerful hard anodized aluminum – clamp on and threaded versions

Stainless Steel – clamp on and threaded versions for corrosive and high temperature environments

316L Stainless Steel – clamp on, threaded, and sanitary flanged versions for food, pharmaceutical and high temperature and corrosive environments.

The XSPC special design style can handle materials that can tend to bunch up in transport and prevent clogging.

Makipag-ugnayan sa amin

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.