Bypass na Sistema para sa Panel Coolers | Nex Flow Air Products

Bypass na Sistema para sa Panel Coolers

Pangkalahatang-ideya ng Produkto

Sa napakaruming paligid, maaaring mas makabubuti na magkaroon ng maliit na sukat ng nakumpres na hanging papasok sa control panel kapag ang panel cooler ay hindi tumatakbo (naka-off at gumagamit ng solenoid at termostat package upang makapag-ipon ng enerhiya). Ito ay isang “patuloy na pagpupurgang” sistema na pananatilihin ang control panel sa bahagyang positibong presyur sa buong panahon upang maiwasan ang pagpasok ng maruming hangin ng kapaligiran, sa gayong paraan ay pinananatiling malinis ang control panel

Ang isang paraan upang gawin ito ay ang pagbarena ng maliit na butas sa balbulang solenoid ngunit ilegal ito sa maraming hurisdiksyon o ito ay laban sa maraming mga polisiya ng korporasyon na magkokompromiso sa integridad ng aprobasyon sa pagiging subok na sa elektrikal ng solenoid. Sa karagdagan, ang mas malalaking control panel ay maaaring dapat na “purgahin” ng mas maraming hangin habang ang maliliit na panel ay nangangailangan lamang ng natatamang dami.

Ang FRIGID-X® PANEL COOLER BYPASS SYSTEM ay napagtatagumpayan ang parehong gawain. Madali itong i-install sa kahabaan ng balbulang solenoid upang pahintulutan ang pagpapasi-pasikot ng ilang daloy ng hangin. Ang isang balbulang pangontrol na nasa bypass ay sineset ang lebel ng ninanais na daloy para sa partikular na panel kung saan ito ay ginagamit. Kung kaya’t ang patuloy na pagpupurga ay napapanatili at ang lebel ng pinurgang hangin ay maiseset sa pinakamabuting lebel depende sa sukat ng control panel.

Simple, madali, at maaasahan.

By-Pass System for Panel Coolers

Bypass system consists of a 316L Stainless Steel tee and 316L Stainless Steel combination tee and flow control valve connected together with a stainless bypass stainless hose.

Selection

Part # Description
69700 Bypass system consists of 316L Stainless Steel tee and 316L Stainless Steel combination tee and flow control valve connected together with a stainless bypass stainless hose.
Pangkalahatang-ideya

Pangkalahatang-ideya ng Produkto

Sa napakaruming paligid, maaaring mas makabubuti na magkaroon ng maliit na sukat ng nakumpres na hanging papasok sa control panel kapag ang panel cooler ay hindi tumatakbo (naka-off at gumagamit ng solenoid at termostat package upang makapag-ipon ng enerhiya). Ito ay isang “patuloy na pagpupurgang” sistema na pananatilihin ang control panel sa bahagyang positibong presyur sa buong panahon upang maiwasan ang pagpasok ng maruming hangin ng kapaligiran, sa gayong paraan ay pinananatiling malinis ang control panel

Ang isang paraan upang gawin ito ay ang pagbarena ng maliit na butas sa balbulang solenoid ngunit ilegal ito sa maraming hurisdiksyon o ito ay laban sa maraming mga polisiya ng korporasyon na magkokompromiso sa integridad ng aprobasyon sa pagiging subok na sa elektrikal ng solenoid. Sa karagdagan, ang mas malalaking control panel ay maaaring dapat na “purgahin” ng mas maraming hangin habang ang maliliit na panel ay nangangailangan lamang ng natatamang dami.

Ang FRIGID-X® PANEL COOLER BYPASS SYSTEM ay napagtatagumpayan ang parehong gawain. Madali itong i-install sa kahabaan ng balbulang solenoid upang pahintulutan ang pagpapasi-pasikot ng ilang daloy ng hangin. Ang isang balbulang pangontrol na nasa bypass ay sineset ang lebel ng ninanais na daloy para sa partikular na panel kung saan ito ay ginagamit. Kung kaya’t ang patuloy na pagpupurga ay napapanatili at ang lebel ng pinurgang hangin ay maiseset sa pinakamabuting lebel depende sa sukat ng control panel.

Simple, madali, at maaasahan.

By-Pass System for Panel Coolers

Bypass system consists of a 316L Stainless Steel tee and 316L Stainless Steel combination tee and flow control valve connected together with a stainless bypass stainless hose.

Selection

Part # Description
69700 Bypass system consists of 316L Stainless Steel tee and 316L Stainless Steel combination tee and flow control valve connected together with a stainless bypass stainless hose.
Pagpepresyo
Makipag-ugnayan sa amin