Panala na may Auto drain | Nex Flow Air Products

Panala na may Auto drain

Pangkalahatang-ideya ng Produkto

Ang lahat ng mga Nex Flow® na produkto na ginagamit para sa pagtanggal-ihip, pagpapalamig, paggalaw, at pagpapalamig – maging ito man ay mga nozzle, air amplifier, conveyor na pinatatakbo ng hangin, vortex na tubo, panel cooler, tool cooler, atbp. – ay nangangailangan ng malinis na nakumpres na hangin. Kung kaya’t mahalaga na gumamit ng mga panala upang tanggalin ang tubig at langis mula sa mga linya ng nakumpres na hangin bago pasukin ang produkto. Ang mga panala ay ini-install pasalungat mula sa partikular na produkto.

Aming inirerekomenda ang mga panala na may minimum na 10 microns para sa pagtanggal ng tubig at 0.3 microns para sa pagtanggal ng langis kung gumagamit ng lubrikasyong langis sa mga linya ng hangin. Sa karamihan ng kaso, dapat na sila ay may float type automatic drain upang siguruhin na ang naipong tubig ay itinatapon mula sa sistema. Karaniwan, ang isang maliit na pantanggal ng tubig na may manwal na drain ay itinutustos kasama ng Tool Coolers 15 SCFM range at mas mababa pa.

Ang mga panala ng hangin (air filters) ay dapat na isukat upang mapanghawakan ang inaasahang maximum na daloy ng hangin para sa pagtanggal-ihip, pagdadala, o pagpapalamig ng aparato kung saan sila ay gagamitin. Ang Nex Flow® pantanggal ng tubig at langis na mga panala ay may kanya-kanyang sukat na 5 microns at 0.3 microns

Mayroong dalawang espesyal na “separators” na iniaalok ng Nex Flow® na maaaring dagdagan, o kahit na palitan sa maraming kaso ang mga standard na pantanggal ng tubig at langis na mga panala. Sila ay ang Super Separator at ang EXPEL na mga yunit. Ang mga espesyal na point of use na separator na ito ay uliran para sa mga sistema ng nakumpres na hangin na may malalang mga isyu sa tubig at/o langis at maaaring makatanggal o bawasan man lamang ang trabaho ng mga tradisyonal na kartutsong panala.

Ano’t anuman kung iyong gagamitin ang mga panala na nasa itaas, ang mga espesyal na separator, o ang iyong mga sariling panala na maaaring gawing standard sa iyong pasilidad ng pagmamanupaktura, ang pagsasala (filtration) ay mahalaga para sa pagpapanatili ng epektibo at mabuting kalagayan ng operasyon ng lahat ng mga produkto ng Nex Flow® na pinatatakbo ng hangin.

Model 90001

Panala na may auto drain, 5 micron, 65 SCFM plastic bowl na may guard 3/8″

Model 90002

Panala na may auto drain, 5 micron. 220 SCFM metal bowl na may siteglass 3/4″

Model 90003

Panala na may Manual drain, plastic bowl, 27 SCFM 1/4″

Model 90004

Panal na may auto drain, 5 micron. 43 SCFM , plastic bowl 1/4″

Model 90005

Pantanggal ng Langis na Panala na may Auto drain, 37 SCFM 3/8″

Model 90006

Pantanggal ng Langis na Panala na may Auto drain, 150 SCFM 3/4″

Model 90007

NEMA 4X Panala na may Auto drain, 5 micron, 1/4″ NPT

Niyumatikong Panghiwalay ng Tubig at Langis

Ang bagong buo na “Liquid Super Separator” ay isang bagong konsepto ng pneumatic mist remover na walang elemento ng panala (filter element). Ang “Element Free Pneumatic Water Separator” ay gumagamit ng isang espesyal na centrifugal technique na may “radial multi-nozzles”, na ang pangmundong patente ay nakabinbin at ginagawa nitong posible na itapon ang likidong hamog (tubig at langis) sa hanggang 99.9%! Ang pneumatic mist separator na ito ay ganap na hindi minementena, sa kadahilanang hindi kailangang palitan ang anumang elemento ng panala (filter element). Ang isang standard, tradisyonal na panala na may elemento at awtomatikong drain ay maaaring ipuwesto pababa upang kontrolin ang sukat ng micron ngunit ang mabisang pantanggal ng likido at hamog  ng separator ay pananatilihin itong malinis at hindi na kailangan ng pagpapalit ng elemento sa mahabang panahon. Nagpapanatili ito ng labis na pagbagsak ng mababang presyur.

Mag-click Para Sa Higit Pang Mga Detalye
EXPEL Filter

EXPEL® Panala ng Tubig, Langis at Butil

Maraming mga sistema ng nakumpres na hangin at iba pang gas ay may mga problema sa tubig at maaari ay problema sa langis sa mga linya. Kahit na ang mga sistema ay maayos na dinisenyo at itinayo, kahit papaano ang tubig ay napupunta sa sistema. Kahit na ang sistema ay may pagsasala (filtration) upang tugunan ang tubig, langis, at butil, isa pang problema ang lilitaw mula sa kakulangan ng pangangalaga sa mga panala na kailangan na maitsek at mamentena.

Mag-click Para Sa Higit Pang Mga Detalye
avg mag drain

AVG MAG-Drain

Ang AVG MAG-Drain ay nagtatanggal ng kinintay (condensate) mula sa mga panala ng nakumpres na hangin. Ang operasyon ay awtomatiko at walang nakumpres na hangin ang nawawala sa panahon ng condensate discharge na siklo.

Mag-click Para Sa Higit Pang Mga Detalye

Dimensions

90001

90002

90003

90004

90005

Pangkalahatang-ideya

Pangkalahatang-ideya ng Produkto

Ang lahat ng mga Nex Flow® na produkto na ginagamit para sa pagtanggal-ihip, pagpapalamig, paggalaw, at pagpapalamig – maging ito man ay mga nozzle, air amplifier, conveyor na pinatatakbo ng hangin, vortex na tubo, panel cooler, tool cooler, atbp. – ay nangangailangan ng malinis na nakumpres na hangin. Kung kaya’t mahalaga na gumamit ng mga panala upang tanggalin ang tubig at langis mula sa mga linya ng nakumpres na hangin bago pasukin ang produkto. Ang mga panala ay ini-install pasalungat mula sa partikular na produkto.

Aming inirerekomenda ang mga panala na may minimum na 10 microns para sa pagtanggal ng tubig at 0.3 microns para sa pagtanggal ng langis kung gumagamit ng lubrikasyong langis sa mga linya ng hangin. Sa karamihan ng kaso, dapat na sila ay may float type automatic drain upang siguruhin na ang naipong tubig ay itinatapon mula sa sistema. Karaniwan, ang isang maliit na pantanggal ng tubig na may manwal na drain ay itinutustos kasama ng Tool Coolers 15 SCFM range at mas mababa pa.

Ang mga panala ng hangin (air filters) ay dapat na isukat upang mapanghawakan ang inaasahang maximum na daloy ng hangin para sa pagtanggal-ihip, pagdadala, o pagpapalamig ng aparato kung saan sila ay gagamitin. Ang Nex Flow® pantanggal ng tubig at langis na mga panala ay may kanya-kanyang sukat na 5 microns at 0.3 microns

Mayroong dalawang espesyal na “separators” na iniaalok ng Nex Flow® na maaaring dagdagan, o kahit na palitan sa maraming kaso ang mga standard na pantanggal ng tubig at langis na mga panala. Sila ay ang Super Separator at ang EXPEL na mga yunit. Ang mga espesyal na point of use na separator na ito ay uliran para sa mga sistema ng nakumpres na hangin na may malalang mga isyu sa tubig at/o langis at maaaring makatanggal o bawasan man lamang ang trabaho ng mga tradisyonal na kartutsong panala.

Ano’t anuman kung iyong gagamitin ang mga panala na nasa itaas, ang mga espesyal na separator, o ang iyong mga sariling panala na maaaring gawing standard sa iyong pasilidad ng pagmamanupaktura, ang pagsasala (filtration) ay mahalaga para sa pagpapanatili ng epektibo at mabuting kalagayan ng operasyon ng lahat ng mga produkto ng Nex Flow® na pinatatakbo ng hangin.

Model 90001

Panala na may auto drain, 5 micron, 65 SCFM plastic bowl na may guard 3/8″

Model 90002

Panala na may auto drain, 5 micron. 220 SCFM metal bowl na may siteglass 3/4″

Model 90003

Panala na may Manual drain, plastic bowl, 27 SCFM 1/4″

Model 90004

Panal na may auto drain, 5 micron. 43 SCFM , plastic bowl 1/4″

Model 90005

Pantanggal ng Langis na Panala na may Auto drain, 37 SCFM 3/8″

Model 90006

Pantanggal ng Langis na Panala na may Auto drain, 150 SCFM 3/4″

Model 90007

NEMA 4X Panala na may Auto drain, 5 micron, 1/4″ NPT

Niyumatikong Panghiwalay ng Tubig at Langis

Ang bagong buo na “Liquid Super Separator” ay isang bagong konsepto ng pneumatic mist remover na walang elemento ng panala (filter element). Ang “Element Free Pneumatic Water Separator” ay gumagamit ng isang espesyal na centrifugal technique na may “radial multi-nozzles”, na ang pangmundong patente ay nakabinbin at ginagawa nitong posible na itapon ang likidong hamog (tubig at langis) sa hanggang 99.9%! Ang pneumatic mist separator na ito ay ganap na hindi minementena, sa kadahilanang hindi kailangang palitan ang anumang elemento ng panala (filter element). Ang isang standard, tradisyonal na panala na may elemento at awtomatikong drain ay maaaring ipuwesto pababa upang kontrolin ang sukat ng micron ngunit ang mabisang pantanggal ng likido at hamog  ng separator ay pananatilihin itong malinis at hindi na kailangan ng pagpapalit ng elemento sa mahabang panahon. Nagpapanatili ito ng labis na pagbagsak ng mababang presyur.

Mag-click Para Sa Higit Pang Mga Detalye
EXPEL Filter

EXPEL® Panala ng Tubig, Langis at Butil

Maraming mga sistema ng nakumpres na hangin at iba pang gas ay may mga problema sa tubig at maaari ay problema sa langis sa mga linya. Kahit na ang mga sistema ay maayos na dinisenyo at itinayo, kahit papaano ang tubig ay napupunta sa sistema. Kahit na ang sistema ay may pagsasala (filtration) upang tugunan ang tubig, langis, at butil, isa pang problema ang lilitaw mula sa kakulangan ng pangangalaga sa mga panala na kailangan na maitsek at mamentena.

Mag-click Para Sa Higit Pang Mga Detalye
avg mag drain

AVG MAG-Drain

Ang AVG MAG-Drain ay nagtatanggal ng kinintay (condensate) mula sa mga panala ng nakumpres na hangin. Ang operasyon ay awtomatiko at walang nakumpres na hangin ang nawawala sa panahon ng condensate discharge na siklo.

Mag-click Para Sa Higit Pang Mga Detalye
Dimensions

Dimensions

90001

90002

90003

90004

90005

Pagpepresyo
Makipag-ugnayan sa amin