Side Mount Kit For Cabinet Panel Coolers | Nex Flow Air Products

Side Mount Kit For Cabinet Panel Coolers

Pangkalahatang-ideya ng Produkto

Ang Nex Flow® Frigid-X®  Panel Coolers ay karaniwang naka-mount sa tuktok ng mga elektrikal at de-kuryenteng kabinet upang pahintulutan ang natural na paggalaw ng malamig na hangin pababa sa loob ng panel para alisin ang mainit na hanging kumikilos paitaas at palabas sa sistema ng pagpapasingaw (venting system) na binuo sa loob ng Panel Cooler.

Gayunpaman, sa ilang kaso maaaring may hindi sapat na espasyo sa tuktok ng kabinet upang i-mount ang Panel Cooler. Kung ang pagma-mount ay hindi puwede sa tuktok ng control panel, ang isang opsyonal na Side Mount Kit para sa Cabinet Enclosures ay magagamit. Ang Frigid-X® Panel Cooler ay dapat na i-mount patayo sa tuktok o sa gilid ng kulong na lugar (enclosure).

Ang Nex Flow® Side Mount Kit ay nagkakaloon ng isang maginhawang “plug and play” na pamamaraan upang i-mount ang isang Panel Cooler sa gilid ng elekrikal na kulong na lugar (enclosure) para sa paggamit kung saan ang pagma-mount sa tuktok ay hindi posible. Ang Cabinet Panel Cooler ay pinoprotektahan ang mga sensitibong elektronika mula sa init, dumi, at halumigmig habang minementena ang rating ng kulong na lugar.

Ang Side Mount ay nakakabit sa gilid ng kabinet ngunit hangga’t maaari ay malapit sa tuktok upang ang Panel Cooler ay magkasya sa limitadong espasyo na mayroon sila. Ito ay nakakabit sa pamamagitan ng isang standard na elektrikal na pagsasaayos at matibay na ipinuwesto gamit ang isang lock ring. Ang Panel Cooler ay saka iroroskas sa panlabas na tuktok ng side mount na mayroong tansong tubo (brass tube) sa labasan, na nasa loob ng control panel na pareho sa sukat gaya ng nasa Panel Cooler. Ang hose distribution kit, na siyang namamahagi ng malamig na hangin mula sa Panel Cooler, ay madaling maikokonekta sa tansong tubo gamit ang itinustos na hose clamp, sa parehong paraan na tila normal na ikinonekta sa Panel Cooler. Pagkatapos, ang hose kit ay itatali sa palibot ng control panel na may mga butas na binarena upang iderekta ang malamig na hangin sa maiinit na lugar kung kinakailangan.

Ang hose distribution kit ay dapat na itali sa tuktok ng panloob ng panel na may ilang mga butas upang ilabas ang malamig na hangin para maiwasan ang pagsasapin-sapin (stratification) ng mainit na hangin sa tuktok ng kulong na lugar (enclosure).

Kapag ang Nex Flow® Frigid-X® Panel Cooler na may Side Mount ay maayos na nainstall, ito ay makapagbibigay ng mga taon na walang aberya at talagang walang pagmementena, isang pagpapakondisyon ng hangin para sa iyong mga elektrikal at de-kuryenteng kontrol.

Mga Sukat

Panel Cooler Side Mount DImensions
Pangkalahatang-ideya

Pangkalahatang-ideya ng Produkto

Ang Nex Flow® Frigid-X®  Panel Coolers ay karaniwang naka-mount sa tuktok ng mga elektrikal at de-kuryenteng kabinet upang pahintulutan ang natural na paggalaw ng malamig na hangin pababa sa loob ng panel para alisin ang mainit na hanging kumikilos paitaas at palabas sa sistema ng pagpapasingaw (venting system) na binuo sa loob ng Panel Cooler.

Gayunpaman, sa ilang kaso maaaring may hindi sapat na espasyo sa tuktok ng kabinet upang i-mount ang Panel Cooler. Kung ang pagma-mount ay hindi puwede sa tuktok ng control panel, ang isang opsyonal na Side Mount Kit para sa Cabinet Enclosures ay magagamit. Ang Frigid-X® Panel Cooler ay dapat na i-mount patayo sa tuktok o sa gilid ng kulong na lugar (enclosure).

Ang Nex Flow® Side Mount Kit ay nagkakaloon ng isang maginhawang “plug and play” na pamamaraan upang i-mount ang isang Panel Cooler sa gilid ng elekrikal na kulong na lugar (enclosure) para sa paggamit kung saan ang pagma-mount sa tuktok ay hindi posible. Ang Cabinet Panel Cooler ay pinoprotektahan ang mga sensitibong elektronika mula sa init, dumi, at halumigmig habang minementena ang rating ng kulong na lugar.

Ang Side Mount ay nakakabit sa gilid ng kabinet ngunit hangga’t maaari ay malapit sa tuktok upang ang Panel Cooler ay magkasya sa limitadong espasyo na mayroon sila. Ito ay nakakabit sa pamamagitan ng isang standard na elektrikal na pagsasaayos at matibay na ipinuwesto gamit ang isang lock ring. Ang Panel Cooler ay saka iroroskas sa panlabas na tuktok ng side mount na mayroong tansong tubo (brass tube) sa labasan, na nasa loob ng control panel na pareho sa sukat gaya ng nasa Panel Cooler. Ang hose distribution kit, na siyang namamahagi ng malamig na hangin mula sa Panel Cooler, ay madaling maikokonekta sa tansong tubo gamit ang itinustos na hose clamp, sa parehong paraan na tila normal na ikinonekta sa Panel Cooler. Pagkatapos, ang hose kit ay itatali sa palibot ng control panel na may mga butas na binarena upang iderekta ang malamig na hangin sa maiinit na lugar kung kinakailangan.

Ang hose distribution kit ay dapat na itali sa tuktok ng panloob ng panel na may ilang mga butas upang ilabas ang malamig na hangin para maiwasan ang pagsasapin-sapin (stratification) ng mainit na hangin sa tuktok ng kulong na lugar (enclosure).

Kapag ang Nex Flow® Frigid-X® Panel Cooler na may Side Mount ay maayos na nainstall, ito ay makapagbibigay ng mga taon na walang aberya at talagang walang pagmementena, isang pagpapakondisyon ng hangin para sa iyong mga elektrikal at de-kuryenteng kontrol.

Mga Sukat

Mga Sukat

Panel Cooler Side Mount DImensions
Pagpepresyo
Makipag-ugnayan sa amin