Vortex Tube And Industrial Spot Cooling | Nex Flow Air Products

Vortex Tube And Industrial Spot Cooling

Vortex Tubes

Vortex Tubes all

Vortex Tubes are an effective, low-cost solution to a wide variety of industrial spot and process cooling needs.

Cabinet Enclosure Coolers

An image showing a panel cooler

Wide Range of Maintenance from Panel Coolers, Ideal for Harsh Environments Cool Control Panels, Cabinets & Other Enclosures

Silent X-Stream® Panel Coolers

Reduce Noise Levels To 64 dba Or More And Prevent Downtime Due To Overheating Electronic Control Panels

Naa-adjust na Spot Coolers

An image showing the Frigid-X® Adjustable Spot Cooler

Vary Temperature & Flow for Spot Cooling Ideal for Lab & Testing Where Spot Cooling is Required

Mini Coolers

An image showing a Frigid-X® Mini Spot Cooler

Spot Cool Small Areas Nozzle Cooling, Small Parts

Tool Cooling System

An image showing the Frigid-X® Tool Cooler

Cool Tools in Dry Machining Routing, Cutting, Drilling or Cleaning, Glass, Titanium & Other Materials

Mist Tool Cooling System

Cool Tools when Lubrication is required. Reduces lubricant use up to 20%

Bakit Gagamit Ng Mga Tubong Vortex Para Sa Industrial Spot Cooling at Para Sa Enclosure Cooling?

Ang mga kasangkapang nauugnay sa ganitong mga sistema ay mula sa napakadalubhasang teknolohiya. Maraming mga tagapagtustos ngunit kakaunti ang tunay na nakakaunawa dito.  Ang Nex Flow® ay isa sa mga kakaunti na yan na nakakaunawa at patuloy na aktibong gumagawa ng research sa larangan.

Ang tubong vortex ay isang aparato na kumukuha ng nakumpres na hangin, pinaiikot ito sa isang pamamaraan at tapos ay ibinabalik sa kanyang dating sarili, literal na hinahati ang daloy sa isang mainit at malamig na daluyan. Ang malamig na daluyan ay ginagamit para sa “dagliang pagpapalamig” (spot cooling) o para sa pagpapalamig sa lahat ng uri ng mga saradong lugar ngunit lalong-lalo na sa pagpapalamig ng mga nalakipang kabinet, control panels, at mga pang-industriyang kamera.

Ang teknolohiya ng tubong vortex na ipinagkakaloob ng Nex Flow® ay gumagamit ng nakumpres na hangin ngunit maaari ring gumamit ng iba pang hindi kumikilos na gas gaya ng nitroheno (nitrogen). Ang Nex Flow® ay nakagawa ng mga espesyal na sukat at disenyo, at maging para sa proyekto na gumagamit ng natural na gas. Sa pamamagitan ng research at pagbubuo, ang Nex Flow® ay patuloy na lumilikha ng iba pang paggamit para sa bukod-tanging teknolohiyang ito, at upang mapagbuti ang kahusayan ng mga produkto na dumedepende sa maraming pansariling dahilan.

Ang mga tubong vortex ay mayroon ng mga sumusunod na kapakinabangan:

  1. Siksik
  2. Walang mga gumagalaw na parte
  3. Walang koryente
  4. Magaan
  5. Nabibitbit

Maliban sa mga espesyal na disenyo, ang teknolohiya ay magagamit sa mga sumusunod na kumpigurasyon sa ilalim ng Nex Flow® Frigid-X® trademark bilang ang sumusunod:

  1. Ang yunit na Frigid-X® Vortex tube  mismo
  2. Nakapackage bilang ang Frigid-X® Panel Cooler para sa pagpapalamig ng control panels
  3. Nakapackage bilang ang Frigid-X® adjustable spot cooler
  4. Nakapackage bilang ang Frigid-X® tool cooler o mas maliit na mini cooler
  5. Nakapackage upang palamigin ang likido bilang ang Frigid-X® mist cooler
Makipag-ugnayan sa amin

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.