ระบบทำความสะอาดสำหรับรูตันที่มีความลึก | Nex Flow Air Products

ระบบทำความสะอาดสำหรับรูตันที่มีความลึก

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

งานทำความสะอาดรูที่มีความลึกมากนั้นเป็นงานที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก โดยส่วนใหญ่จะใช้หัวพ่นน็อซเซิลในการเป่าไล่เศษวัสดุและอาจทำให้เศษวัสดุที่อยู่ในรูนั้นกระจายออกมาอยู่ทั่วบริเวณที่ทำงาน ถ้าเป็นการใช้ปืนลมเป่าโดยคนงานก็ยิ่งจะเป็นงานที่มีความอันตรายและจำเป็นต้องมีการใช้เครื่องป้องการเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ระบบทำความสะอาดสำหรับรูตันที่มีความลึกนั้นถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและลดความยุ่งยากในการจัดการลง ระบบนี้ทำงานโดยการใช้ลมเป่าแรงสูงที่เป็นผลจากหลักการทำงานของ Venturi Effect เพื่อดึงเอาเศษวัสดุจากก้นหลุมขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดถัยในการทำงานที่สูงขึ้น เนื่องจากในระหว่างทำงานนั้น ปากหลุมจะถูกปิดทั้งหมดเพื่อป้องกันเศษวัสดุกระเด็นออกมา และเศษวัสดุจะถูกดึงเข้าไปเก็บรวมกันในถุงผ้าที่สามารถถอดออดมาล้างทำความสะอาดได้ ทำให้บริเวณที่ทำงานมีความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่ายขึ้น

ระบบทำความสะอาดสำหรับรูตันที่มีความลึก ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ปืนลม หัวแปลงสำหรับเปลี่ยนขนาดรู และหัวพ่นลมน็อซเซิลสำหรับการเป่าไล่เศษวัสดุในหลุม

การใช้งาน

 • ทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนที่ขยับได้อยู่ภายใน
 • ใช้เพียงอากาศอัดในการทำงาน ไม่ใช้ไฟฟ้า
 • วัสดุทำจากอลูมิเนียมหล่อ ที่มีความทนทานสูง
 • น้ำหนักเบาและพกพาสะดวก
 • สามารถเลือกใช้กับรูได้หลายขนาดและหลายความลึก
 • มีดีไซน์หลากหลายให้เลือกใช้

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง
 • มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง
 • อายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยความทนทานสูง
 • ทำงานไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าและไม่ทำให้เกิดอันตรายจากการระเบิด
 • ปริมาณใช้อากาศอัดที่น้อย

วีดีโอ

หลักการทำงานของระบบทำความสะอาด

ชุดอุปกรณ์มาพร้อมกับถุงผ้าสำหรับเก็บเศษวัสดุพร้อมสายรัด (F) ต่อเข้ากับปืนลมสำหรับทำความสะอาด (B) โดยใช้ข้อตาอพลาสติก อากาศอัดจะถูกปล่อยเข้ามาผ่านทางสายลำเลียง (A) หัวแปลงขนาด (E) ถูกต่อเข้ากับปืนลม โดยการต่อหัวแปลง (C) ให้ครอบอยู่บนช่องของตัวปืนลม กดปุ่มที่อยู่บนด้ามจับเพื่อทำการปล่อยลมเข้าไปยังรูตันที่ต้องการทำความสะอาด โดยลมจะผ่านหัวพ่นลมน็อซเซิล (D) เข้าไปเพื่อไล่ฝุ่นละอองที่อยู่ในตำหแหน่งที่ลึกในหลุมได้ ถุงผ้าสามารถถอดเพื่อนำไปทำความสะอาดและกำจัดเศษวัสดุได้อย่างสะดวก

ข้อมูลจำเพาะ

ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดรูตันที่มีความลึก – ในชุดประกอบด้วย ปืนลมสำหรับทำความสะอาด หัวแปลงทำจากอลูมิเนียมหล่อ หัวพ่นลมน็อซเซิล ถุงผ้าสำหรับเก็บเศษวัสดุ พร้อมด้วยข้อต่อพลาสติกและแหวนรัดท่อ

Model Description
48104-16-15 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 16 mm and hole depth of 50 mm.
48104-20-15 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 20 mm and hole depth of 50 mm.
48104-25-15 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 25 mm and hole depth of 50 mm.
48104-16-75 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 16 mm and hole depth of 90 mm.
48104-20-75 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 20 mm and hole depth of 90 mm.
48104-25-75 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 25 mm and hole depth of 90 mm.
48104-16-150 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 16 mm and hole depth of 165 mm.
48104-20-150 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 20 mm and hole depth of 165 mm.
48104-25-150 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 25 mm and hole depth of 165 mm.
48104-16-230 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 16 mm and hole depth of 245 mm.
48104-20-230 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 20 mm and hole depth of 245 mm.
48104-25-230 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 25 mm and hole depth of 245 mm.
48104-16-300 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 16 mm and hole depth of 315 mm.
48104-20-300 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 20 mm and hole depth of 315 mm.
48104-25-300 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 25 mm and hole depth of 315 mm.
48104-16-375 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 16 mm and hole depth of 390 mm.
48104-20-375 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 20 mm and hole depth of 390 mm.
48104-25-375 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 25 mm and hole depth of 390 mm.
48104-16-450 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 16 mm and hole depth of 465 mm.
48104-20-450 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 20 mm and hole depth of 465 mm.
48104-25-450 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 25 mm and hole depth of 465 mm.
48104-16-510 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 16 mm and hole depth of 525 mm.
48104-20-510 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 20 mm and hole depth of 525 mm.
48104-25-510 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 25 mm and hole depth of 525 mm.
COMPLETE KIT
48105 Blind Hole Cleaning System  Kit with All Hole Adaptors and all nozzles.
Plus water removal filter c/w auto drain
48102-16 Blind Hole Gun c/w Adaptor for Maximum Hole Diameter of 16 mm – no nozzles
48102-20 Blind Hole Gun c/w Adaptor for Maximum Hole Diameter of 20 mm – no nozzles
48102-25 Blind Hole Gun c/w Adaptor for Maximum Hole Diameter of 25 mm – no nozzles
48100-16 Adaptor Only for Maximum Hole Diameter of 16 mm
48100-20 Adaptor Only for Maximum Hole Diameter of 20 mm
48100-25 Adaptor Only for Maximum Hole Diameter of 25 mm
NOTE: all standard nozzles below are for minimum inside diameter holes of 7mm. special small nozzles for smaller holes and non-standard cavities are available on request.
48103-150 Nozzle Length – 150 mm for hole depth up to 165 mm (20 SCFM @80 PSIG)
48103-230 Nozzle Length – 230 mm for hole depth up to 245 mm (20 SCFM @80 PSIG)
48103-300 Nozzle Length – 300 mm for hole depth up to 315 mm (20 SCFM @80 PSIG)
48103-375 Nozzle Length – 375 mm for hole depth up to 390 mm (20 SCFM @80 PSIG)
48103-450 Nozzle Length – 450 mm for hole depth up to 465 mm (20 SCFM @80 PSIG)
48103-510 Nozzle Length – 510 mm for hole depth up to 525 mm (20 SCFM @80 PSIG)
48104-0 Bag with plastic hose and Stainless Steel hose clamp
ข้อมูลโดยรวม

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

งานทำความสะอาดรูที่มีความลึกมากนั้นเป็นงานที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก โดยส่วนใหญ่จะใช้หัวพ่นน็อซเซิลในการเป่าไล่เศษวัสดุและอาจทำให้เศษวัสดุที่อยู่ในรูนั้นกระจายออกมาอยู่ทั่วบริเวณที่ทำงาน ถ้าเป็นการใช้ปืนลมเป่าโดยคนงานก็ยิ่งจะเป็นงานที่มีความอันตรายและจำเป็นต้องมีการใช้เครื่องป้องการเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ระบบทำความสะอาดสำหรับรูตันที่มีความลึกนั้นถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและลดความยุ่งยากในการจัดการลง ระบบนี้ทำงานโดยการใช้ลมเป่าแรงสูงที่เป็นผลจากหลักการทำงานของ Venturi Effect เพื่อดึงเอาเศษวัสดุจากก้นหลุมขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดถัยในการทำงานที่สูงขึ้น เนื่องจากในระหว่างทำงานนั้น ปากหลุมจะถูกปิดทั้งหมดเพื่อป้องกันเศษวัสดุกระเด็นออกมา และเศษวัสดุจะถูกดึงเข้าไปเก็บรวมกันในถุงผ้าที่สามารถถอดออดมาล้างทำความสะอาดได้ ทำให้บริเวณที่ทำงานมีความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่ายขึ้น

ระบบทำความสะอาดสำหรับรูตันที่มีความลึก ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ปืนลม หัวแปลงสำหรับเปลี่ยนขนาดรู และหัวพ่นลมน็อซเซิลสำหรับการเป่าไล่เศษวัสดุในหลุม

การใช้งาน

 • ทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนที่ขยับได้อยู่ภายใน
 • ใช้เพียงอากาศอัดในการทำงาน ไม่ใช้ไฟฟ้า
 • วัสดุทำจากอลูมิเนียมหล่อ ที่มีความทนทานสูง
 • น้ำหนักเบาและพกพาสะดวก
 • สามารถเลือกใช้กับรูได้หลายขนาดและหลายความลึก
 • มีดีไซน์หลากหลายให้เลือกใช้
ความเด่นของสินค้า

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง
 • มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง
 • อายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยความทนทานสูง
 • ทำงานไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าและไม่ทำให้เกิดอันตรายจากการระเบิด
 • ปริมาณใช้อากาศอัดที่น้อย
วีดีโอ

วีดีโอ

หลักการทำงานของระบบทำความสะอาด

ชุดอุปกรณ์มาพร้อมกับถุงผ้าสำหรับเก็บเศษวัสดุพร้อมสายรัด (F) ต่อเข้ากับปืนลมสำหรับทำความสะอาด (B) โดยใช้ข้อตาอพลาสติก อากาศอัดจะถูกปล่อยเข้ามาผ่านทางสายลำเลียง (A) หัวแปลงขนาด (E) ถูกต่อเข้ากับปืนลม โดยการต่อหัวแปลง (C) ให้ครอบอยู่บนช่องของตัวปืนลม กดปุ่มที่อยู่บนด้ามจับเพื่อทำการปล่อยลมเข้าไปยังรูตันที่ต้องการทำความสะอาด โดยลมจะผ่านหัวพ่นลมน็อซเซิล (D) เข้าไปเพื่อไล่ฝุ่นละอองที่อยู่ในตำหแหน่งที่ลึกในหลุมได้ ถุงผ้าสามารถถอดเพื่อนำไปทำความสะอาดและกำจัดเศษวัสดุได้อย่างสะดวก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดรูตันที่มีความลึก – ในชุดประกอบด้วย ปืนลมสำหรับทำความสะอาด หัวแปลงทำจากอลูมิเนียมหล่อ หัวพ่นลมน็อซเซิล ถุงผ้าสำหรับเก็บเศษวัสดุ พร้อมด้วยข้อต่อพลาสติกและแหวนรัดท่อ

Model Description
48104-16-15 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 16 mm and hole depth of 50 mm.
48104-20-15 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 20 mm and hole depth of 50 mm.
48104-25-15 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 25 mm and hole depth of 50 mm.
48104-16-75 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 16 mm and hole depth of 90 mm.
48104-20-75 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 20 mm and hole depth of 90 mm.
48104-25-75 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 25 mm and hole depth of 90 mm.
48104-16-150 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 16 mm and hole depth of 165 mm.
48104-20-150 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 20 mm and hole depth of 165 mm.
48104-25-150 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 25 mm and hole depth of 165 mm.
48104-16-230 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 16 mm and hole depth of 245 mm.
48104-20-230 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 20 mm and hole depth of 245 mm.
48104-25-230 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 25 mm and hole depth of 245 mm.
48104-16-300 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 16 mm and hole depth of 315 mm.
48104-20-300 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 20 mm and hole depth of 315 mm.
48104-25-300 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 25 mm and hole depth of 315 mm.
48104-16-375 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 16 mm and hole depth of 390 mm.
48104-20-375 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 20 mm and hole depth of 390 mm.
48104-25-375 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 25 mm and hole depth of 390 mm.
48104-16-450 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 16 mm and hole depth of 465 mm.
48104-20-450 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 20 mm and hole depth of 465 mm.
48104-25-450 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 25 mm and hole depth of 465 mm.
48104-16-510 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 16 mm and hole depth of 525 mm.
48104-20-510 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 20 mm and hole depth of 525 mm.
48104-25-510 Blind Hole Cleaning System for Max. Hole Dia. of 25 mm and hole depth of 525 mm.
COMPLETE KIT
48105 Blind Hole Cleaning System  Kit with All Hole Adaptors and all nozzles.
Plus water removal filter c/w auto drain
48102-16 Blind Hole Gun c/w Adaptor for Maximum Hole Diameter of 16 mm – no nozzles
48102-20 Blind Hole Gun c/w Adaptor for Maximum Hole Diameter of 20 mm – no nozzles
48102-25 Blind Hole Gun c/w Adaptor for Maximum Hole Diameter of 25 mm – no nozzles
48100-16 Adaptor Only for Maximum Hole Diameter of 16 mm
48100-20 Adaptor Only for Maximum Hole Diameter of 20 mm
48100-25 Adaptor Only for Maximum Hole Diameter of 25 mm
NOTE: all standard nozzles below are for minimum inside diameter holes of 7mm. special small nozzles for smaller holes and non-standard cavities are available on request.
48103-150 Nozzle Length – 150 mm for hole depth up to 165 mm (20 SCFM @80 PSIG)
48103-230 Nozzle Length – 230 mm for hole depth up to 245 mm (20 SCFM @80 PSIG)
48103-300 Nozzle Length – 300 mm for hole depth up to 315 mm (20 SCFM @80 PSIG)
48103-375 Nozzle Length – 375 mm for hole depth up to 390 mm (20 SCFM @80 PSIG)
48103-450 Nozzle Length – 450 mm for hole depth up to 465 mm (20 SCFM @80 PSIG)
48103-510 Nozzle Length – 510 mm for hole depth up to 525 mm (20 SCFM @80 PSIG)
48104-0 Bag with plastic hose and Stainless Steel hose clamp
ราคา
ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.