ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ในสภาพแวดล้อมที่มีความสกปรกและฝุ่นละอองมาก ควรที่จะมีการปล่อยอากาศอัดปริมาณหนึ่งเข้าไปยังตู้ควบคุม ในขณะที่ตัวอุปกรณืทำความเย็นในตู้ควบคุมไม่ได้มีการทำงาน (การปิดนั้นทำโดยใช้โซลินอยด์วาล์ว และชุดเทอร์โมสแตทในการควบคุมเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน) เป็นกระบวนการที่เรียกว่า “constant purge” คือเป็นการไล่ฝุ่นไม่ให้เข้าสู่ตัวตู่ควบคุมอยู่ตลอดเวลา โดยทำให้ความดันอากาศภายในตู้เป็นบวกเพียงเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองที่อยู่ในบรรยากาศรอบๆนั้นสามารถเข้ามายังตู้ควบคุมได้ ช่วยให้สภาพภายในตู้ควบคุมสะอาดอยู่ตลอดเวลา

แนวทางหนึ่งที่จะทำเช่นนี้ก็คือการเจาะรูที่โซลินอยด์วาล์ว แต่การทำเช่นนั้นผิดกฎข้อบังคับในหลายรัฐ และข้อบังคับในองค์กรบางประเภทด้วย เนื่องจากเป็นการดัดแปลงอุปกรณ์โซลินอยด์วาล์ว การใช้วาล์วควบคุมที่มีในชุดบายพาส เพื่อควบคุมปริมาณอากาศที่จะปล่อยเข้าไปเลี้ยงในตู้ควบคุมเพื่อกันฝุ่น โดยในตู้ควบคุมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ปริมาณความต้องการอากาศที่ใช้ในการไล่ฝุ่นก็จะเพิ่มขึ้นตาม

ระบบบาสพาส ฟริจิด เอ็กซ์ นั้นสามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจได้ทั้งสองประการดังที่กล่าวข้างต้น ตัวชุดควบคุมติดตั้งได้ง่าย ออกแบบมาเพื่อควบคุมการปล่อยอากาศผ่านช่องทางบายพาส และสามารถดูแลตู้ควบคุมได้อย่างใช้อากาศอัดเท่าที่จำเป็นเพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุดอีกด้วย

เรียบง่าย ใช้งานง่าย และทนทาน

By-Pass System for Panel Coolers

ระบบบายพาสประกอบด้วย ท่อสามทางทำจากสแตนเลส 316L และ ท่อร่วมทำจากสแตนเลส 316L ชุดตวบคุมการไหลของอากาศ และวาล์วต่อเข้ากับท่อสแตนเลส

Selection

Part # Description
69700 Bypass system consists of 316L Stainless Steel tee and 316L Stainless Steel combination tee and flow control valve connected together with a stainless bypass stainless hose.
ภาพรวม

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ในสภาพแวดล้อมที่มีความสกปรกและฝุ่นละอองมาก ควรที่จะมีการปล่อยอากาศอัดปริมาณหนึ่งเข้าไปยังตู้ควบคุม ในขณะที่ตัวอุปกรณืทำความเย็นในตู้ควบคุมไม่ได้มีการทำงาน (การปิดนั้นทำโดยใช้โซลินอยด์วาล์ว และชุดเทอร์โมสแตทในการควบคุมเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน) เป็นกระบวนการที่เรียกว่า “constant purge” คือเป็นการไล่ฝุ่นไม่ให้เข้าสู่ตัวตู่ควบคุมอยู่ตลอดเวลา โดยทำให้ความดันอากาศภายในตู้เป็นบวกเพียงเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองที่อยู่ในบรรยากาศรอบๆนั้นสามารถเข้ามายังตู้ควบคุมได้ ช่วยให้สภาพภายในตู้ควบคุมสะอาดอยู่ตลอดเวลา

แนวทางหนึ่งที่จะทำเช่นนี้ก็คือการเจาะรูที่โซลินอยด์วาล์ว แต่การทำเช่นนั้นผิดกฎข้อบังคับในหลายรัฐ และข้อบังคับในองค์กรบางประเภทด้วย เนื่องจากเป็นการดัดแปลงอุปกรณ์โซลินอยด์วาล์ว การใช้วาล์วควบคุมที่มีในชุดบายพาส เพื่อควบคุมปริมาณอากาศที่จะปล่อยเข้าไปเลี้ยงในตู้ควบคุมเพื่อกันฝุ่น โดยในตู้ควบคุมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ปริมาณความต้องการอากาศที่ใช้ในการไล่ฝุ่นก็จะเพิ่มขึ้นตาม

ระบบบาสพาส ฟริจิด เอ็กซ์ นั้นสามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจได้ทั้งสองประการดังที่กล่าวข้างต้น ตัวชุดควบคุมติดตั้งได้ง่าย ออกแบบมาเพื่อควบคุมการปล่อยอากาศผ่านช่องทางบายพาส และสามารถดูแลตู้ควบคุมได้อย่างใช้อากาศอัดเท่าที่จำเป็นเพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุดอีกด้วย

เรียบง่าย ใช้งานง่าย และทนทาน

By-Pass System for Panel Coolers

ระบบบายพาสประกอบด้วย ท่อสามทางทำจากสแตนเลส 316L และ ท่อร่วมทำจากสแตนเลส 316L ชุดตวบคุมการไหลของอากาศ และวาล์วต่อเข้ากับท่อสแตนเลส

Selection

Part # Description
69700 Bypass system consists of 316L Stainless Steel tee and 316L Stainless Steel combination tee and flow control valve connected together with a stainless bypass stainless hose.
ราคา