อุปกรณ์มิเตอร์ตรวจวัดระดับเสียง | Nex Flow Air Products

อุปกรณ์มิเตอร์ตรวจวัดระดับเสียง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

หนึ่งในปัญหาที่เริ่มจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในระบบอุตสาหกรรม นั่นก็คือปัญหาเรื่องระดับเสียงในการปฏิบัติการในโรงงาน จากข้อมูลการศึกษาเรื่องเสียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานบ่งชี้ว่าอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งในแบบที่เป็นถาวรและแบบที่เป็นชั่วคราว ในประเทษที่พัฒนาแล้วนั้นจะมีมาตรฐานการควบคุมจำนวนชั่วโมงที่อนุญาตให้คนงานทำงานได้ในสภาพที่มีเสียงดังในระดับต่างๆ

ยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกา ได้มีการกำหนดชั่วโมงการทำงานในระดับเสียงต่างๆดังนี้ :

Noise level in sBA Exposure time allowed
90 dBA 8 hr
95 dBA 4 hr
100 dBA 2 hr
105 dBA 1 hr
110 dBA 30 min

 

ที่จริงแล้ว ในมาตรฐานส่วนใหญ่จะถือว่าระดับเสียงในการปฏิบัติงานที่เกินกว่า 85 เดซิเบลนั้นจัดว่าเป็นอันตรายทั้งสิ้น อุปกรณืป้องกันหูเป็นสิ่งที่ได้รับการควบคุมให้มีการบังคับใช้ในสถานที่ทำงานที่มีเสียงดัง หรืออย่างน้อยต้องมีปลั๊กอุดหู เสียงที่เกิดจาอากาศที่ปล่อยออกมานั้นเป็นที่มาหลักของเสียงดังในการปฏิบัติงาน นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมจึงควรใช้อุปกรณ์ประเภทที่ช่วยลดระดับเสียงได้อย่างเช่น หัวพ่นลม มีดลม และแอร์แอมป์ปลิฟายเออร์ เพื่อมาช่วยในการลดระดับเสียงในที่ปฏิบัติงาน

มิเตอร์ตวรจวัดระดับเสียงรุ่น เอ็กซ์-สตรีม สามารถใช้ตรวจวัดระดับเสียงได้ในทุกประเภทการทำงานในอุตสาหกรรม เมื่อใช้ตรวจวัดระดับเสียงของอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดในจุดต่างๆแล้วนั้น จะช่วยบ่งชี้ได้ว่า ณ จุดใดที่ควรมีการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์อากาศอัดจาก เน็กซ์ โฟล เพื่อช่วยลดพลังงานในการช้อากาศอัดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะสามารถลดระดับเสียงได้ถึง 10 เดซิเบล และยังฃ่วยลดพลังงานอีกด้วย

ตัวอุปกรณ์มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ มีความแม่นยำสูง และมีความแม่นยำมากกว่าการใช้แอปปลิเคชันจากโทรศัทพ์มือถือเป็นอย่างมาก ช่วยให้งานซ่อมบำรังและการป้องกันการสิ้นเปลืองพลังงานทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

รุ่น 91004

 • ความแม่นยำสูงและผ่านมาตรฐาน ANSI และ IEC 651 Type 2
 • สามารถตรวจวัดค่าได้ทั้งในย่านความถี่สูงและย่านความถี่ต่ำ
 • ฟังก์ชันการทำงานแบบ Data Hold และ Max Hold
 • หน้าจอมีไฟแบ็คไลท์เพื่อการอ่านค่าในพื้นที่ที่มีแสงน้อย
 • มาพร้อมกับแผงบังลมไมโครโฟน และถ่าน 9 โวลต์

รุ่น 91005

 • ตรวจวัดค่าในช่วง 30 ถึง 130 เดซิเบล ด้วยความแม่นยำ 1.4 เดซิเบล
 • ผ่านมาตรฐาน ANSI และ IEC61672-1 Type 2
 • สามารถบันทึกค่าได้ถึง 20,000 ค่า ด้วยความเร็ว 1 ครั้ง/วินาที ถึง 1 ครั้ง/59 วินาที
 • สามารถอ่านค่าได้ที่ความเร็ว 10 ค่า/วินาที เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 • มีช่องต่อ USB พร้อมกล่องขาตั้งพลาสติก
 • มาพร้อมกับหม้อแปลงไฟฟ้า, ซอฟต์แวร์สำหรับ Windows®, สาย USB, แผ่นบังลม, ขาตั้ง, ถ่าน 9 โวลต์ และกล่องสำหรับพกพา

Specifications

รุ่น 91004

 • Display Counts 2000 count LCD
 • Range Low: 35 to 100 dBA
 • High: 65 to 130 dBA
 • Basic Accuracy ±1.5 dBA
 • Weighting (A & C) Yes
 • Response Time (Fast/Slow) Yes
 • Condenser Microphone 0.5″ (12.7 mm)
 • Dimensions 8.2×2.1×1.25″ (210x55x32 mm)
 • Weight 8.1 Oz (230 gm)

 

รุ่น 91005

 • Range 30 to 130 dBA
 • Basic accuracy ±1.4 dBA
 • Weighting A and C
 • Response Time Fast/Slow
 • Analog Output AC/DC
 • Data logging 20,000 points
 • PC Interface USB
 • Dimensions 10.9 x 3 x 2″ (278 x 76 x 50 mm)
 • Weight 12.3 Oz (350 gm)

 


Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


 

Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

หนึ่งในปัญหาที่เริ่มจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในระบบอุตสาหกรรม นั่นก็คือปัญหาเรื่องระดับเสียงในการปฏิบัติการในโรงงาน จากข้อมูลการศึกษาเรื่องเสียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานบ่งชี้ว่าอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งในแบบที่เป็นถาวรและแบบที่เป็นชั่วคราว ในประเทษที่พัฒนาแล้วนั้นจะมีมาตรฐานการควบคุมจำนวนชั่วโมงที่อนุญาตให้คนงานทำงานได้ในสภาพที่มีเสียงดังในระดับต่างๆ

ยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกา ได้มีการกำหนดชั่วโมงการทำงานในระดับเสียงต่างๆดังนี้ :

Noise level in sBA Exposure time allowed
90 dBA 8 hr
95 dBA 4 hr
100 dBA 2 hr
105 dBA 1 hr
110 dBA 30 min

 

ที่จริงแล้ว ในมาตรฐานส่วนใหญ่จะถือว่าระดับเสียงในการปฏิบัติงานที่เกินกว่า 85 เดซิเบลนั้นจัดว่าเป็นอันตรายทั้งสิ้น อุปกรณืป้องกันหูเป็นสิ่งที่ได้รับการควบคุมให้มีการบังคับใช้ในสถานที่ทำงานที่มีเสียงดัง หรืออย่างน้อยต้องมีปลั๊กอุดหู เสียงที่เกิดจาอากาศที่ปล่อยออกมานั้นเป็นที่มาหลักของเสียงดังในการปฏิบัติงาน นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมจึงควรใช้อุปกรณ์ประเภทที่ช่วยลดระดับเสียงได้อย่างเช่น หัวพ่นลม มีดลม และแอร์แอมป์ปลิฟายเออร์ เพื่อมาช่วยในการลดระดับเสียงในที่ปฏิบัติงาน

มิเตอร์ตวรจวัดระดับเสียงรุ่น เอ็กซ์-สตรีม สามารถใช้ตรวจวัดระดับเสียงได้ในทุกประเภทการทำงานในอุตสาหกรรม เมื่อใช้ตรวจวัดระดับเสียงของอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดในจุดต่างๆแล้วนั้น จะช่วยบ่งชี้ได้ว่า ณ จุดใดที่ควรมีการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์อากาศอัดจาก เน็กซ์ โฟล เพื่อช่วยลดพลังงานในการช้อากาศอัดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะสามารถลดระดับเสียงได้ถึง 10 เดซิเบล และยังฃ่วยลดพลังงานอีกด้วย

ตัวอุปกรณ์มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ มีความแม่นยำสูง และมีความแม่นยำมากกว่าการใช้แอปปลิเคชันจากโทรศัทพ์มือถือเป็นอย่างมาก ช่วยให้งานซ่อมบำรังและการป้องกันการสิ้นเปลืองพลังงานทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Advantages

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

รุ่น 91004

 • ความแม่นยำสูงและผ่านมาตรฐาน ANSI และ IEC 651 Type 2
 • สามารถตรวจวัดค่าได้ทั้งในย่านความถี่สูงและย่านความถี่ต่ำ
 • ฟังก์ชันการทำงานแบบ Data Hold และ Max Hold
 • หน้าจอมีไฟแบ็คไลท์เพื่อการอ่านค่าในพื้นที่ที่มีแสงน้อย
 • มาพร้อมกับแผงบังลมไมโครโฟน และถ่าน 9 โวลต์

รุ่น 91005

 • ตรวจวัดค่าในช่วง 30 ถึง 130 เดซิเบล ด้วยความแม่นยำ 1.4 เดซิเบล
 • ผ่านมาตรฐาน ANSI และ IEC61672-1 Type 2
 • สามารถบันทึกค่าได้ถึง 20,000 ค่า ด้วยความเร็ว 1 ครั้ง/วินาที ถึง 1 ครั้ง/59 วินาที
 • สามารถอ่านค่าได้ที่ความเร็ว 10 ค่า/วินาที เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 • มีช่องต่อ USB พร้อมกล่องขาตั้งพลาสติก
 • มาพร้อมกับหม้อแปลงไฟฟ้า, ซอฟต์แวร์สำหรับ Windows®, สาย USB, แผ่นบังลม, ขาตั้ง, ถ่าน 9 โวลต์ และกล่องสำหรับพกพา
Specs

Specifications

รุ่น 91004

 • Display Counts 2000 count LCD
 • Range Low: 35 to 100 dBA
 • High: 65 to 130 dBA
 • Basic Accuracy ±1.5 dBA
 • Weighting (A & C) Yes
 • Response Time (Fast/Slow) Yes
 • Condenser Microphone 0.5″ (12.7 mm)
 • Dimensions 8.2×2.1×1.25″ (210x55x32 mm)
 • Weight 8.1 Oz (230 gm)

 

รุ่น 91005

 • Range 30 to 130 dBA
 • Basic accuracy ±1.4 dBA
 • Weighting A and C
 • Response Time Fast/Slow
 • Analog Output AC/DC
 • Data logging 20,000 points
 • PC Interface USB
 • Dimensions 10.9 x 3 x 2″ (278 x 76 x 50 mm)
 • Weight 12.3 Oz (350 gm)

 

Pricing

Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


 

ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.