อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด | Nex Flow Air Products

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด

อุปกรณ์มิเตอร์ตรวจวัดระดับเสียง

สำหรับจัดการและควบคุมระดับเสียงในสายการผลิต

อากาศที่ปล่อยจาอุปกรณ์ลมอัดนั้นอาจมีเสียงดังมาก โดยอุปกรณ์ที่ทำการขยายมวลอากาศของเน็กซ์ โฟล ทุกชิ้นมีการออกแบบมาเป็นพิเศษให้ทำงานในระดับเสียงที่เงียบกว่าอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆที่มีในท้องตลาดอยู่แล้ว แต่ในบางบริเวณอาจจำเป็นต้องมีการตรวจหาว่าจุดใดที่มีเสียงดังจากการใช้งานอากาศอัดหรือไม่ มิเตอร์วัดระดับเสียงแบบดิจิทัลจากเน็กซ์ โฟล จะช่วยตรวจหาตำแหน่งที่มีเสียงดังรบกวนการทำงานของคนงาน และเพื่อป้องกันไม่ให้ระดับเสียงในโรงงานเกินกว่าที่ทางกฎ OSHA 29 CFR-1910.95 (a) กำหนดไว้ ว่า ให้ชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง ในระดับเสียงที่ 90 เดซิเบล มิเตอร์วัดระดับเสียงของเน็กซ์ โฟลนั้นมีความแม่นยำสูง สามารถตรวจหาบริเวณที่มีเสียงดังเกินกำหนดและแสดงผลผ่านจอ LED ที่มีขนาดใหญ่ มีปุ่มปรับระดับการตอยสนองต่อเสียงที่ต้องการวัด โดยปรับให้ช้าเพื่อวัดค่าในความถี่เสียงที่คงที่ หรือปรับแบเร็วเพื่อวัดค่าความถี่เสียงที่มีช่วงหลากหลาย ใช้ปุ่ม Maximum Hold เพื่อปรับให้วัดค่าระดับเสียงสูงสุด และตัวเครื่องจะปรับค่าเองอัตโนมัติเมื่อตรวจพบเสียงที่ดังกว่าโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ยังสามารถติดตามผลและวัดค่าอย่างเป็นระบบก็สามารถทำได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะที่จะทำการเก็บและแสดงผลข้อมูลต่างๆ
ปลอกเก็บเสียงสามารถช่วยลดระดับเสียงดังที่ออกจากกระบอกลมหรือท่อต่างๆได้ และหัวพ่นลมแรงสูงที่สามารถช่วยลดระเบเสียงดังในการผลิตแทนหัวพ่นลมแบบทั่วไป

ระบบควบคุมการจ่ายอากาศ PLCFC

ระบบช่วยประหยัดพลังงานที่สามารถติดตั้งใช้งานได้ทันที

ระบบควบคุม PLCFC จากเน็กซ์โฟล เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมการเปิดปิดของอากาศอัดเพื่อให้ใช้งานเท่าที่จำเป็น ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานเป่าทุกประเภทที่ใช้อากาศอัด สามารถตั้งค่าให้เปิดใช้งานอากาศอัดเฉพาะเวลาที่มีชิ้นงานวิ่งผ่าน และปิดหลังจากชิ้นงานผ่านไปแล้วเป็นเวลา 2 วินาที หรือสามารถตั้งเป็นโปรแกรมเฉพาะเพื่อการทำงานหลากหลายรูปแบบก็สามารถทำได้

อุปกรณ์ตรวจหารอยรั่วโดยใช้อัลตร้าโซนิค

คลื่นแรงสูง กะทัดรัดพกพาสะดวก สำหรับตรวจหารอบรั่วได้อย่างแม่นยำ

หนึ่งในสาเหตุหลักในการสูญเสียพลังงานและการสิ้นเปลืองปริมาณอากาศอัดที่ใช้นั่นก็คือรอยรั่วต่างๆนั่นเอง ควรมีการตรวจเช็คตามระยะอย่างเป็นประจำเพื่อค้นหาว่ามีรอยรั่วอยู่ในระบบหรือไม่เพื่อที่จะทำการซ่อมแซมได้อย่างทันท่วงทีเมื่อตรวจพบ
ในปัจจุบัน อุปกรณ์ตรวจหารอยรั่วโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคนั้ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด จะมีให้เลือกตั้งแต่รุ่นที่มีราคาถูกมาไปจนถึงแพงมาก แต่สำหรับในส่วนของการใช้งานเพื่อการซ่อมบำรุงเป็นหลักนั้น ควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ในการเลือกใช้เครื่องมือตรวจจับรอยรั่ว

  1. ความแม่นยำในการตรวจหา และความสะดวกในการใช้งาน
  2. เสียงของอัลตร้าซาวน์นั้นจะต้องดังกว่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นในโรงงาน
  3. ตัวอุปกรณ์ควรจะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานได้ในหลากหลายลักษณะ

เครื่องมือตรวจหารอยรั่วโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค จากเน็กซ์ โฟล นั้นมีคุณลักษณะโดดเด่นในทั้งสามข้อที่กล่าวมาข้างต้น ตัวอุปกรณ์ทำงานในช่วงความถี่ที่แคบ ทำให้สามารถแยกระหว่างเสียงที่เกิดจากรอยรั่วที่แท้จริง ไม่ใช่ตรวจจับเสียงที่มาจากแหล่งอื่น ตัวหูฟังที่มาพร้อมกับตัวอุปกรณ์นั้นมีฟังก์ชันในการตัดเสียงรบกวนจากภายนอก ทำให้ผู้ตรวจสอบสามารถฟังเสียงที่ตรวจจับได้จากตัวอุปกรณ์ได้อย่างชัดเจน
ในด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน อุปกรณ์ตรวจหารอยรั่วจากเน็กซ์ โฟล มีเซนเซอร์อยู่ที่ปลายของขดลวดที่สามารถดัดงอได้ ทำให้สามารถแทรกเข้าไปยังบริเวณขนาดเล็กเพื่อทำการตรวจหารอยรั่วได้อย่างสะดวกและแม่นยำ ใช้ถ่านแบบทั่วไปในการทำงาน ทำให้ไม่ต้องชาร์จไฟ มีปุ่มปรับระดับเสียง ใช้งานง่ายอและพกพาสะดวก

การปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด มีความสำคัญอย่างไร ?

อากาศอัดที่ใชในโรงงานนั้นมีประโยชน์หลากหลายด้าน ทั้งยังมีต้นทุนค่นข้างสูง การปรับปรุงคุณภาพในระบบนั้นจึงมีความจำเป็นในงานอุตสาหกรรมทุกประภท การปรับปรุงนั้นแตกต่างจากการกำจัดทิ้งเนื่องจากการปรับปรุงที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียให้เกิดขึ้นตามมา มากกว่าแก้ปัญหา

การเปลี่ยนมาใช้ระบบโบลวเวอร์ หรือเครื่องเป่าแบบมอเตอร์ แทนการใช้อากาศอัดในสายการผลิตนั้น ในบางกรณีอาจให้ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ แต่ในทางกลับกันั้นอาจส่งผลให้การผลิตต้องดำเนินการด้วยความเร็วที่ช้าลง  หรือทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าการใช้อากาศอัด อุปกรณ์ที่ใช้ต้นกำลังอากาศอัดนั้นโดยส่วนใหญ่จะมีกลไกที่ไม่ซับซ้อน เรียบง่าย ขนาดกะทัดรัดเคลลื่อนย้ายสะดวก ทั้งยังมีความทนทานมากกว่า ด้วยเหตุนี้ การใช้งานอากาศอัดนั้นจึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้ถึง 70% ของโรงงาน อย่างเช่นงานเป่าทำความเย็น และเป่าทำความสะอาด เป็นต้น

ปัจจัยหลักๆที่ต้องคำนึงถึงเมื่อมีการใช้ต้นกำลังอากาศอัดในสายการผลิตมีอยู่ด้วยกัน 2 ปัจจัย นั่นคือ ระดับเสียงในการทำงาน และด้านต้นทุน ปัจจัยทั้งสองนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ของเน็กซ์โฟล จะสามารถจัดการกับเรื่องระดับเสียงในการทำงานและอัตราการใช้ลมที่น้อยเพื่อประหยัดต้นทุนในสายการผลิต

โดยอุปกรณืเสริมต่างๆเหล่านี้ที่จะช่วยจัดการกับปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการทำงานในสานการผลิตอย่างมีปประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.