อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | Nex Flow Air Products

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมอุณหภูมิ โดยใช้เทอร์โมสแต็ทไฟฟ้า หรือ ELC (Electronic Control Digital Thermostat) สามารถใช้ควบคุมอุณหภูมิของตัวอุปกรณ์หล่อเย็นสำหรับตู้ควบคุม เน็กซ์ โฟล ฟริจิด-เอ็กซ์ จำนวน 1 – 2 ชุด เพื่อทำการควบคุมการเปิดปิดการทำงานของตัวอุปกรณ์เพื่อการจำกัดการใช้อากาศอัด ทั้งนี้ ในการใช้งานแบบทั่วไป สามารถใช้เพียง ชุดอุปกรณ์เทอรืโมสแต็ทและโซลินอยด์ สำหรับการควบคุมการเปิดปิดของตัวอุปกรณ์ แต่ชุดควบคุม ELC นั้นจะสามารถให้การควบคุมที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้มากกว่า

ใช้ไฟฟ้า: AC120-240V (หรือสามารถสั่งเป็นรุ่น 24V ได้ถ้าต้องการ)

 • Sampling Rate: 4/วินาที (ซึ่งเป็นสองเท่าของรุ่นอื่นๆในตลาด)
 • ความแม่นยำ: 0.25% ในอัตรามาตรสูงสุด
 • วัดอุณหภูมิได้ที่ช่วง 50° – 100°
 • ได้รับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก – NEMA 4-4X Enclosure (ABS/PC), และได้รับตรา ULC Approved
 • ชุดมาตรฐานมาพร้อมกับโซลินอยด์วาล์วหนึ่งตัว
 • สามารถปรับโหมดเป็น °F และ °C ได้อย่างง่ายดาย
 • ช่องสำหรับเชื่อมต่อจำนวน 3 ช่อง: ช่องต่อแบบรีเลย์ 2 ช่อง และ PID 1 ช่อง, ช่องต่อแบบ SSR 1 ช่อง แบบมี PID สำหรับควบคุม SSR จากภายนอก
 • สามารถตั้งจดจำค่าการเตือนได้สองช่อง สำหรับช่องต่อแบบรีเลย์ ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมแยกกันระหว่างอุปกรณ์แต่ละตัวได้ (สามารถใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้)
 • โหมดการตั้งค่าแบบอัตโนมัติเพื่อการตั้งค่าในการใช้งานที่รวดเร็ว

ในขุดมาตรฐานนั้นมาพร้อมกับโซลินอยด์วาล์วจำนวนหนึ่งตัว แต่สามารถใช้ควบคุมอุปกรณ์ได้ถึงสองตัวและครอบคลุมการทำงานเสริมอื่นๆได้

Dimensions

Electronic Control Packaged System
PART NO. DESCRIPTION Price US Dollars
63002A-ELC NEMA 12 FRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,025.00
63004A-ELC NEMA 12 FRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,025.00
63008A-ELC NEMA 12 FRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,025.00
63010A-ELC NEMA 12 FRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,073.00
63015A-ELC NEMA 12 FRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,073.00
63025A-ELC NEMA 12 FRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,073.00
63030A-ELC NEMA 12 FRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,073.00
63040A-ELC NEMA 12 FRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,073.00
63002R-ELC NEMA 3RFRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,050.00
63004R-ELC NEMA 3RFRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,050.00
63008R-ELC NEMA 3RFRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,050.00
63010R-ELC NEMA 3RFRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,107.00
63015R-ELC NEMA 3RFRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,107.00
63025R-ELC NEMA 3RFRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,107.00
63030R-ELC NEMA 3RFRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,107.00
63040R-ELC NEMA 3RFRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,107.00
63102X-ELC NEMA 4-4X FRIG-X Encl. Cl. + hose kit + filter + ELECTR. CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,110.00
63104X-ELC NEMA 4-4X FRIG-X Encl. Cl. + hose kit + filter + ELECTR. CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,110.00
63108X-ELC NEMA 4-4X FRIG-X Encl. Cl. + hose kit + filter + ELECTR. CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,110.00
63110X-ELC NEMA 4-4X FRIG-X Encl. Cl. + hose kit + filter + ELECTR. CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,137.00
63115X-ELC NEMA 4-4X FRIG-X Encl. Cl. + hose kit + filter + ELECTR. CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,137.00
63125X-ELC NEMA 4-4X FRIG-X Encl. Cl. + hose kit + filter + ELECTR. CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,137.00
63130X-ELC NEMA 4-4X FRIG-X Encl. Cl. + hose kit + filter + ELECTR. CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,137.00
63140X-ELC NEMA 4-4X FRIG-X Encl. Cl. + hose kit + filter + ELECTR. CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,137.00

Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมอุณหภูมิ โดยใช้เทอร์โมสแต็ทไฟฟ้า หรือ ELC (Electronic Control Digital Thermostat) สามารถใช้ควบคุมอุณหภูมิของตัวอุปกรณ์หล่อเย็นสำหรับตู้ควบคุม เน็กซ์ โฟล ฟริจิด-เอ็กซ์ จำนวน 1 – 2 ชุด เพื่อทำการควบคุมการเปิดปิดการทำงานของตัวอุปกรณ์เพื่อการจำกัดการใช้อากาศอัด ทั้งนี้ ในการใช้งานแบบทั่วไป สามารถใช้เพียง ชุดอุปกรณ์เทอรืโมสแต็ทและโซลินอยด์ สำหรับการควบคุมการเปิดปิดของตัวอุปกรณ์ แต่ชุดควบคุม ELC นั้นจะสามารถให้การควบคุมที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้มากกว่า

ใช้ไฟฟ้า: AC120-240V (หรือสามารถสั่งเป็นรุ่น 24V ได้ถ้าต้องการ)

 • Sampling Rate: 4/วินาที (ซึ่งเป็นสองเท่าของรุ่นอื่นๆในตลาด)
 • ความแม่นยำ: 0.25% ในอัตรามาตรสูงสุด
 • วัดอุณหภูมิได้ที่ช่วง 50° – 100°
 • ได้รับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก – NEMA 4-4X Enclosure (ABS/PC), และได้รับตรา ULC Approved
 • ชุดมาตรฐานมาพร้อมกับโซลินอยด์วาล์วหนึ่งตัว
 • สามารถปรับโหมดเป็น °F และ °C ได้อย่างง่ายดาย
 • ช่องสำหรับเชื่อมต่อจำนวน 3 ช่อง: ช่องต่อแบบรีเลย์ 2 ช่อง และ PID 1 ช่อง, ช่องต่อแบบ SSR 1 ช่อง แบบมี PID สำหรับควบคุม SSR จากภายนอก
 • สามารถตั้งจดจำค่าการเตือนได้สองช่อง สำหรับช่องต่อแบบรีเลย์ ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมแยกกันระหว่างอุปกรณ์แต่ละตัวได้ (สามารถใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้)
 • โหมดการตั้งค่าแบบอัตโนมัติเพื่อการตั้งค่าในการใช้งานที่รวดเร็ว

ในขุดมาตรฐานนั้นมาพร้อมกับโซลินอยด์วาล์วจำนวนหนึ่งตัว แต่สามารถใช้ควบคุมอุปกรณ์ได้ถึงสองตัวและครอบคลุมการทำงานเสริมอื่นๆได้

Dimensions

Dimensions

Pricing
Electronic Control Packaged System
PART NO. DESCRIPTION Price US Dollars
63002A-ELC NEMA 12 FRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,025.00
63004A-ELC NEMA 12 FRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,025.00
63008A-ELC NEMA 12 FRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,025.00
63010A-ELC NEMA 12 FRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,073.00
63015A-ELC NEMA 12 FRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,073.00
63025A-ELC NEMA 12 FRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,073.00
63030A-ELC NEMA 12 FRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,073.00
63040A-ELC NEMA 12 FRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,073.00
63002R-ELC NEMA 3RFRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,050.00
63004R-ELC NEMA 3RFRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,050.00
63008R-ELC NEMA 3RFRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,050.00
63010R-ELC NEMA 3RFRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,107.00
63015R-ELC NEMA 3RFRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,107.00
63025R-ELC NEMA 3RFRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,107.00
63030R-ELC NEMA 3RFRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,107.00
63040R-ELC NEMA 3RFRIG-X Cl. + hose kit + filter + ELECTRONIC CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,107.00
63102X-ELC NEMA 4-4X FRIG-X Encl. Cl. + hose kit + filter + ELECTR. CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,110.00
63104X-ELC NEMA 4-4X FRIG-X Encl. Cl. + hose kit + filter + ELECTR. CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,110.00
63108X-ELC NEMA 4-4X FRIG-X Encl. Cl. + hose kit + filter + ELECTR. CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,110.00
63110X-ELC NEMA 4-4X FRIG-X Encl. Cl. + hose kit + filter + ELECTR. CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,137.00
63115X-ELC NEMA 4-4X FRIG-X Encl. Cl. + hose kit + filter + ELECTR. CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,137.00
63125X-ELC NEMA 4-4X FRIG-X Encl. Cl. + hose kit + filter + ELECTR. CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,137.00
63130X-ELC NEMA 4-4X FRIG-X Encl. Cl. + hose kit + filter + ELECTR. CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,137.00
63140X-ELC NEMA 4-4X FRIG-X Encl. Cl. + hose kit + filter + ELECTR. CONTROL PACKAGED SYSTEM $1,137.00

Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


ติดต่อเรา

Download

​IS YOUR COMPRESSED AIR SAFE AND USED EFFICIENTLY?
close-link
Ebook

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.