อุปกรณ์กรองอากาศแบบฟิลเตอร์ พร้อมระบายแบบอัตโนมัติ | Nex Flow Air Products

อุปกรณ์กรองอากาศแบบฟิลเตอร์ พร้อมระบายแบบอัตโนมัติ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ทุกชิ้นจากเน็กซ์ โฟล นั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับงานเป่า งานทำความเย็น งานระบายอากาศ หรืองานลำเลียงวัสดุก็ตาม ทั้งในส่วนของหัวพ่นลม แอร์แอมป์ปลิฟายเออร์ อุปกรณ์ลำเลียงโดยใช้อากาศอัด ท่อวอร์เท็กซ์ แพเน็คูลเลอร์ ฯลฯ ต่างจำเป็นต้องมีอากาศที่สะอาดที่จะจ่ายเข้าสู่ตัวอุปกรณ์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะมีการใช้เครื่องกรองอากาศเพื่อแยกน้ำและน้ำมันออกจากระบบกาอนที่จะจ่ายเข้าสู่อุปกรณ์ลมต่างๆ โดยตัวกรองนั้นจะต้องถูกติดตั้งอยู่ก่อนหน้าจุดที่อุปกรณ์นั้นมีการใช้งาน

เราแนะนำฟิลเตอร์ขนาด 10 ไมครอนสำหรับการแยกน้ำ และ 0.3 ไมครอนสำหรับการแยกน้ำมัน ถ้ามีการใช้น้ำมันหล่อลื่นร่วมด้วย ในกรณีส่วนใหญ่แล้วเครื่องกรองแบบที่มีลูกลอยระบายของเสียแบบอัตโนมัตินั้นสามารถช่วยรับประกันว่าจะไม่มีของเสียคงเหลืออยู่ในระบบ โดยตัวกรองอากาศแบบถอดล้างเองจะเป็นอุปกรณ์ที่แถมมากับแพเน็ลคูลเลอร์ ขนาด 15 SCFM หรือต่ำกว่า

อุปกรณ์กรองนั้นจะต้องมีการเลือกใช้ห้เหมาะสมกับขนาดของตัวอุปกรณ์เพื่อให้ความดันอากกาศและปริมาณอากาศนั้นเพียงพอต่อความต้องการในงานประเภทต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณืกรองแบบพิเศษ ที่ใช้เทคโนโยลีเฉพาะ จากทางเน็กซ์ โฟล ที่จะสามารถปฏิวัติการจัดการเรื่องความสะอาดของอากาศอัดที่ใช้ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้แทนที่เครื่องกรองน้ำและเครื่องกรองน้ำมันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ทันที นั่นคือ เครื่องกรองอากาศซูเปอร์ เซปพาเรเตอร์ และเครื่องกรองอากาศ รุ่น เอ็กซ์เป็ล โดยอุปกรณืเหล่านี้จะชำขจัดปัญหาเรื่องน้ำและน้ำมันในระบบอากาศอัด หรือสามารถใช้เพื่อยืดอายุการใช้งานของฟิลเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้

Model 90001

Filter wi auto drain, 5 micron, 65 SCFM plastic bowl with guard 3/8″

Model 90002

Filter wi auto drain, 5 micron. 220 SCFM metal bowl w siteglass 3/4″

Model 90003

Filter wi. Manual drain, plastic bowl, 27 SCFM 1/4″

Model 90004

Filter wi auto drain, 5 micron. 43 SCFM , plastic bowl  1/4″

Model 90005

Oil Removal Filter wi. Auto drain, 37 SCFM 3/8″

Model 90006

Oil Removal Filter wi. Auto drain, 150 SCFM 3/4″

Model 90007

NEMA 4X Filter wi. Auto drain, 5 micron, 1/4″ NPT

อุปกรณ์แยกน้ำและน้ำมันจากระบบอากาศอัด

อุปกรณ์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ “Liquid Super Separator” เป็นแนวคิดใหม่ในการกำจัดน้ำและน้ำมันที่ไม่ต้องการออกจากระบบอากาศอัด โดยที่ไม่มีการใช้ฟิลเตอร์ ซึ่งการที่ไม่ใช้ฟิลเตอร์นั้นเป็นผลจากหลักการทำงานที่หมุนเหวี่ยงอากาศที่ผ่านเข้าสู่ตัวกรองโดยผ่านหัวฉีดรอบทิศทางแบบพิเศษ ซึ่งอยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตร ทำให้สามารถขจัดละออกต่างๆ (น้ำและน้ำมัน) ออกจากระบบอากาศอัดได้ถึง 99.99% ตัวอุปกรณ์นี้ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนไส้กรอง และไม่ต้องมีการซ่อมบำรุงหรือเติมน้ำยาใดๆ
สามารถต่ออุปกรณ์กรองแบบฟิลเตอร์ปกติต่อท้ายได้เพื่อยืดอายุการใช้งานในการเปลี่ยนฟิลเตอร์ และช่วยคงความดันอากาศให้คงที่

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
EXPEL Filter

เครื่องแยกละอองน้ำและน้ำมัน รุ่น เอ็กซ์เป็ล

ในระบบอากาศอัดทั้งหลายและแม้กระทั่งระบบก๊าซอื่น ๆ มีปัญหากับน้ำและน้ำมันในระบบอากาศอัด แม้ว่าระบบได้รับการออกแบบและสร้างมาอย่างดี แต่น้ำก็ยังเข้าสู่ระบบได้ แม้ว่าระบบจะมีการกรองเพื่อจัดการกับน้ำน้ำมันและฝุ่นละอองปัญหาอื่นก็เกิดจากการขาดการดูแลตัวกรองที่ต้องตรวจสอบและบำรุงรักษา

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
avg mag drain

เครื่องกรอง รุ่น AVG MAG-Drain

ใช้สำหรับกำจัดของเหลวควบแน่นในระบบอากาศอัด โดยทำงานแบบอัตโนมัติและไม่ทำให้เกิดแรงดันตกในระหว่างการใช้งาน

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Dimensions

90001

90002

90003

90004

90005

Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ทุกชิ้นจากเน็กซ์ โฟล นั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับงานเป่า งานทำความเย็น งานระบายอากาศ หรืองานลำเลียงวัสดุก็ตาม ทั้งในส่วนของหัวพ่นลม แอร์แอมป์ปลิฟายเออร์ อุปกรณ์ลำเลียงโดยใช้อากาศอัด ท่อวอร์เท็กซ์ แพเน็คูลเลอร์ ฯลฯ ต่างจำเป็นต้องมีอากาศที่สะอาดที่จะจ่ายเข้าสู่ตัวอุปกรณ์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะมีการใช้เครื่องกรองอากาศเพื่อแยกน้ำและน้ำมันออกจากระบบกาอนที่จะจ่ายเข้าสู่อุปกรณ์ลมต่างๆ โดยตัวกรองนั้นจะต้องถูกติดตั้งอยู่ก่อนหน้าจุดที่อุปกรณ์นั้นมีการใช้งาน

เราแนะนำฟิลเตอร์ขนาด 10 ไมครอนสำหรับการแยกน้ำ และ 0.3 ไมครอนสำหรับการแยกน้ำมัน ถ้ามีการใช้น้ำมันหล่อลื่นร่วมด้วย ในกรณีส่วนใหญ่แล้วเครื่องกรองแบบที่มีลูกลอยระบายของเสียแบบอัตโนมัตินั้นสามารถช่วยรับประกันว่าจะไม่มีของเสียคงเหลืออยู่ในระบบ โดยตัวกรองอากาศแบบถอดล้างเองจะเป็นอุปกรณ์ที่แถมมากับแพเน็ลคูลเลอร์ ขนาด 15 SCFM หรือต่ำกว่า

อุปกรณ์กรองนั้นจะต้องมีการเลือกใช้ห้เหมาะสมกับขนาดของตัวอุปกรณ์เพื่อให้ความดันอากกาศและปริมาณอากาศนั้นเพียงพอต่อความต้องการในงานประเภทต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณืกรองแบบพิเศษ ที่ใช้เทคโนโยลีเฉพาะ จากทางเน็กซ์ โฟล ที่จะสามารถปฏิวัติการจัดการเรื่องความสะอาดของอากาศอัดที่ใช้ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้แทนที่เครื่องกรองน้ำและเครื่องกรองน้ำมันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ทันที นั่นคือ เครื่องกรองอากาศซูเปอร์ เซปพาเรเตอร์ และเครื่องกรองอากาศ รุ่น เอ็กซ์เป็ล โดยอุปกรณืเหล่านี้จะชำขจัดปัญหาเรื่องน้ำและน้ำมันในระบบอากาศอัด หรือสามารถใช้เพื่อยืดอายุการใช้งานของฟิลเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้

Model 90001

Filter wi auto drain, 5 micron, 65 SCFM plastic bowl with guard 3/8″

Model 90002

Filter wi auto drain, 5 micron. 220 SCFM metal bowl w siteglass 3/4″

Model 90003

Filter wi. Manual drain, plastic bowl, 27 SCFM 1/4″

Model 90004

Filter wi auto drain, 5 micron. 43 SCFM , plastic bowl  1/4″

Model 90005

Oil Removal Filter wi. Auto drain, 37 SCFM 3/8″

Model 90006

Oil Removal Filter wi. Auto drain, 150 SCFM 3/4″

Model 90007

NEMA 4X Filter wi. Auto drain, 5 micron, 1/4″ NPT

อุปกรณ์แยกน้ำและน้ำมันจากระบบอากาศอัด

อุปกรณ์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ “Liquid Super Separator” เป็นแนวคิดใหม่ในการกำจัดน้ำและน้ำมันที่ไม่ต้องการออกจากระบบอากาศอัด โดยที่ไม่มีการใช้ฟิลเตอร์ ซึ่งการที่ไม่ใช้ฟิลเตอร์นั้นเป็นผลจากหลักการทำงานที่หมุนเหวี่ยงอากาศที่ผ่านเข้าสู่ตัวกรองโดยผ่านหัวฉีดรอบทิศทางแบบพิเศษ ซึ่งอยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตร ทำให้สามารถขจัดละออกต่างๆ (น้ำและน้ำมัน) ออกจากระบบอากาศอัดได้ถึง 99.99% ตัวอุปกรณ์นี้ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนไส้กรอง และไม่ต้องมีการซ่อมบำรุงหรือเติมน้ำยาใดๆ
สามารถต่ออุปกรณ์กรองแบบฟิลเตอร์ปกติต่อท้ายได้เพื่อยืดอายุการใช้งานในการเปลี่ยนฟิลเตอร์ และช่วยคงความดันอากาศให้คงที่

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
EXPEL Filter

เครื่องแยกละอองน้ำและน้ำมัน รุ่น เอ็กซ์เป็ล

ในระบบอากาศอัดทั้งหลายและแม้กระทั่งระบบก๊าซอื่น ๆ มีปัญหากับน้ำและน้ำมันในระบบอากาศอัด แม้ว่าระบบได้รับการออกแบบและสร้างมาอย่างดี แต่น้ำก็ยังเข้าสู่ระบบได้ แม้ว่าระบบจะมีการกรองเพื่อจัดการกับน้ำน้ำมันและฝุ่นละอองปัญหาอื่นก็เกิดจากการขาดการดูแลตัวกรองที่ต้องตรวจสอบและบำรุงรักษา

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
avg mag drain

เครื่องกรอง รุ่น AVG MAG-Drain

ใช้สำหรับกำจัดของเหลวควบแน่นในระบบอากาศอัด โดยทำงานแบบอัตโนมัติและไม่ทำให้เกิดแรงดันตกในระหว่างการใช้งาน

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Dimensions

Dimensions

90001

90002

90003

90004

90005

Pricing
ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.