อุปกรณ์กรองอากาศแบบฟิลเตอร์ พร้อมระบายแบบอัตโนมัติ | Nex Flow Air Products

อุปกรณ์กรองอากาศแบบฟิลเตอร์ พร้อมระบายแบบอัตโนมัติ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ทุกชิ้นจากเน็กซ์ โฟล นั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับงานเป่า งานทำความเย็น งานระบายอากาศ หรืองานลำเลียงวัสดุก็ตาม ทั้งในส่วนของหัวพ่นลม แอร์แอมป์ปลิฟายเออร์ อุปกรณ์ลำเลียงโดยใช้อากาศอัด ท่อวอร์เท็กซ์ แพเน็คูลเลอร์ ฯลฯ ต่างจำเป็นต้องมีอากาศที่สะอาดที่จะจ่ายเข้าสู่ตัวอุปกรณ์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะมีการใช้เครื่องกรองอากาศเพื่อแยกน้ำและน้ำมันออกจากระบบกาอนที่จะจ่ายเข้าสู่อุปกรณ์ลมต่างๆ โดยตัวกรองนั้นจะต้องถูกติดตั้งอยู่ก่อนหน้าจุดที่อุปกรณ์นั้นมีการใช้งาน

เราแนะนำฟิลเตอร์ขนาด 10 ไมครอนสำหรับการแยกน้ำ และ 0.3 ไมครอนสำหรับการแยกน้ำมัน ถ้ามีการใช้น้ำมันหล่อลื่นร่วมด้วย ในกรณีส่วนใหญ่แล้วเครื่องกรองแบบที่มีลูกลอยระบายของเสียแบบอัตโนมัตินั้นสามารถช่วยรับประกันว่าจะไม่มีของเสียคงเหลืออยู่ในระบบ โดยตัวกรองอากาศแบบถอดล้างเองจะเป็นอุปกรณ์ที่แถมมากับแพเน็ลคูลเลอร์ ขนาด 15 SCFM หรือต่ำกว่า

อุปกรณ์กรองนั้นจะต้องมีการเลือกใช้ห้เหมาะสมกับขนาดของตัวอุปกรณ์เพื่อให้ความดันอากกาศและปริมาณอากาศนั้นเพียงพอต่อความต้องการในงานประเภทต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณืกรองแบบพิเศษ ที่ใช้เทคโนโยลีเฉพาะ จากทางเน็กซ์ โฟล ที่จะสามารถปฏิวัติการจัดการเรื่องความสะอาดของอากาศอัดที่ใช้ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้แทนที่เครื่องกรองน้ำและเครื่องกรองน้ำมันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ทันที นั่นคือ เครื่องกรองอากาศซูเปอร์ เซปพาเรเตอร์ และเครื่องกรองอากาศ รุ่น เอ็กซ์เป็ล โดยอุปกรณืเหล่านี้จะชำขจัดปัญหาเรื่องน้ำและน้ำมันในระบบอากาศอัด หรือสามารถใช้เพื่อยืดอายุการใช้งานของฟิลเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้

Model 90001

Filter wi auto drain, 5 micron, 65 SCFM plastic bowl with guard 3/8″

Model 90002

Filter wi auto drain, 5 micron. 220 SCFM metal bowl w siteglass 3/4″

Model 90003

Filter wi. Manual drain, plastic bowl, 27 SCFM 1/4″

Model 90004

Filter wi auto drain, 5 micron. 43 SCFM , plastic bowl  1/4″

Model 90005

Oil Removal Filter wi. Auto drain, 37 SCFM 3/8″

Model 90006

Oil Removal Filter wi. Auto drain, 150 SCFM 3/4″

Model 90007

NEMA 4X Filter wi. Auto drain, 5 micron, 1/4″ NPT

อุปกรณ์แยกน้ำและน้ำมันจากระบบอากาศอัด

อุปกรณ์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ “Liquid Super Separator” เป็นแนวคิดใหม่ในการกำจัดน้ำและน้ำมันที่ไม่ต้องการออกจากระบบอากาศอัด โดยที่ไม่มีการใช้ฟิลเตอร์ ซึ่งการที่ไม่ใช้ฟิลเตอร์นั้นเป็นผลจากหลักการทำงานที่หมุนเหวี่ยงอากาศที่ผ่านเข้าสู่ตัวกรองโดยผ่านหัวฉีดรอบทิศทางแบบพิเศษ ซึ่งอยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตร ทำให้สามารถขจัดละออกต่างๆ (น้ำและน้ำมัน) ออกจากระบบอากาศอัดได้ถึง 99.99% ตัวอุปกรณ์นี้ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนไส้กรอง และไม่ต้องมีการซ่อมบำรุงหรือเติมน้ำยาใดๆ
สามารถต่ออุปกรณ์กรองแบบฟิลเตอร์ปกติต่อท้ายได้เพื่อยืดอายุการใช้งานในการเปลี่ยนฟิลเตอร์ และช่วยคงความดันอากาศให้คงที่

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
EXPEL Filter

เครื่องแยกละอองน้ำและน้ำมัน รุ่น เอ็กซ์เป็ล

ในระบบอากาศอัดทั้งหลายและแม้กระทั่งระบบก๊าซอื่น ๆ มีปัญหากับน้ำและน้ำมันในระบบอากาศอัด แม้ว่าระบบได้รับการออกแบบและสร้างมาอย่างดี แต่น้ำก็ยังเข้าสู่ระบบได้ แม้ว่าระบบจะมีการกรองเพื่อจัดการกับน้ำน้ำมันและฝุ่นละอองปัญหาอื่นก็เกิดจากการขาดการดูแลตัวกรองที่ต้องตรวจสอบและบำรุงรักษา

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
avg mag drain

เครื่องกรอง รุ่น AVG MAG-Drain

ใช้สำหรับกำจัดของเหลวควบแน่นในระบบอากาศอัด โดยทำงานแบบอัตโนมัติและไม่ทำให้เกิดแรงดันตกในระหว่างการใช้งาน

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Dimensions

90001

90002

90003

90004

90005

Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ทุกชิ้นจากเน็กซ์ โฟล นั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับงานเป่า งานทำความเย็น งานระบายอากาศ หรืองานลำเลียงวัสดุก็ตาม ทั้งในส่วนของหัวพ่นลม แอร์แอมป์ปลิฟายเออร์ อุปกรณ์ลำเลียงโดยใช้อากาศอัด ท่อวอร์เท็กซ์ แพเน็คูลเลอร์ ฯลฯ ต่างจำเป็นต้องมีอากาศที่สะอาดที่จะจ่ายเข้าสู่ตัวอุปกรณ์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะมีการใช้เครื่องกรองอากาศเพื่อแยกน้ำและน้ำมันออกจากระบบกาอนที่จะจ่ายเข้าสู่อุปกรณ์ลมต่างๆ โดยตัวกรองนั้นจะต้องถูกติดตั้งอยู่ก่อนหน้าจุดที่อุปกรณ์นั้นมีการใช้งาน

เราแนะนำฟิลเตอร์ขนาด 10 ไมครอนสำหรับการแยกน้ำ และ 0.3 ไมครอนสำหรับการแยกน้ำมัน ถ้ามีการใช้น้ำมันหล่อลื่นร่วมด้วย ในกรณีส่วนใหญ่แล้วเครื่องกรองแบบที่มีลูกลอยระบายของเสียแบบอัตโนมัตินั้นสามารถช่วยรับประกันว่าจะไม่มีของเสียคงเหลืออยู่ในระบบ โดยตัวกรองอากาศแบบถอดล้างเองจะเป็นอุปกรณ์ที่แถมมากับแพเน็ลคูลเลอร์ ขนาด 15 SCFM หรือต่ำกว่า

อุปกรณ์กรองนั้นจะต้องมีการเลือกใช้ห้เหมาะสมกับขนาดของตัวอุปกรณ์เพื่อให้ความดันอากกาศและปริมาณอากาศนั้นเพียงพอต่อความต้องการในงานประเภทต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณืกรองแบบพิเศษ ที่ใช้เทคโนโยลีเฉพาะ จากทางเน็กซ์ โฟล ที่จะสามารถปฏิวัติการจัดการเรื่องความสะอาดของอากาศอัดที่ใช้ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้แทนที่เครื่องกรองน้ำและเครื่องกรองน้ำมันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ทันที นั่นคือ เครื่องกรองอากาศซูเปอร์ เซปพาเรเตอร์ และเครื่องกรองอากาศ รุ่น เอ็กซ์เป็ล โดยอุปกรณืเหล่านี้จะชำขจัดปัญหาเรื่องน้ำและน้ำมันในระบบอากาศอัด หรือสามารถใช้เพื่อยืดอายุการใช้งานของฟิลเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้

Model 90001

Filter wi auto drain, 5 micron, 65 SCFM plastic bowl with guard 3/8″

Model 90002

Filter wi auto drain, 5 micron. 220 SCFM metal bowl w siteglass 3/4″

Model 90003

Filter wi. Manual drain, plastic bowl, 27 SCFM 1/4″

Model 90004

Filter wi auto drain, 5 micron. 43 SCFM , plastic bowl  1/4″

Model 90005

Oil Removal Filter wi. Auto drain, 37 SCFM 3/8″

Model 90006

Oil Removal Filter wi. Auto drain, 150 SCFM 3/4″

Model 90007

NEMA 4X Filter wi. Auto drain, 5 micron, 1/4″ NPT

อุปกรณ์แยกน้ำและน้ำมันจากระบบอากาศอัด

อุปกรณ์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ “Liquid Super Separator” เป็นแนวคิดใหม่ในการกำจัดน้ำและน้ำมันที่ไม่ต้องการออกจากระบบอากาศอัด โดยที่ไม่มีการใช้ฟิลเตอร์ ซึ่งการที่ไม่ใช้ฟิลเตอร์นั้นเป็นผลจากหลักการทำงานที่หมุนเหวี่ยงอากาศที่ผ่านเข้าสู่ตัวกรองโดยผ่านหัวฉีดรอบทิศทางแบบพิเศษ ซึ่งอยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตร ทำให้สามารถขจัดละออกต่างๆ (น้ำและน้ำมัน) ออกจากระบบอากาศอัดได้ถึง 99.99% ตัวอุปกรณ์นี้ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนไส้กรอง และไม่ต้องมีการซ่อมบำรุงหรือเติมน้ำยาใดๆ
สามารถต่ออุปกรณ์กรองแบบฟิลเตอร์ปกติต่อท้ายได้เพื่อยืดอายุการใช้งานในการเปลี่ยนฟิลเตอร์ และช่วยคงความดันอากาศให้คงที่

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
EXPEL Filter

เครื่องแยกละอองน้ำและน้ำมัน รุ่น เอ็กซ์เป็ล

ในระบบอากาศอัดทั้งหลายและแม้กระทั่งระบบก๊าซอื่น ๆ มีปัญหากับน้ำและน้ำมันในระบบอากาศอัด แม้ว่าระบบได้รับการออกแบบและสร้างมาอย่างดี แต่น้ำก็ยังเข้าสู่ระบบได้ แม้ว่าระบบจะมีการกรองเพื่อจัดการกับน้ำน้ำมันและฝุ่นละอองปัญหาอื่นก็เกิดจากการขาดการดูแลตัวกรองที่ต้องตรวจสอบและบำรุงรักษา

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
avg mag drain

เครื่องกรอง รุ่น AVG MAG-Drain

ใช้สำหรับกำจัดของเหลวควบแน่นในระบบอากาศอัด โดยทำงานแบบอัตโนมัติและไม่ทำให้เกิดแรงดันตกในระหว่างการใช้งาน

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Dimensions

Dimensions

90001

90002

90003

90004

90005

Pricing
ติดต่อเรา