อุปกรณ์กำจัดหมอกควันและฝุ่นละออง | Nex Flow Air Products

อุปกรณ์กำจัดหมอกควันและฝุ่นละออง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์พิเศษที่อยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์สำหรับลำเลียงโดยใช้อากาศอัด ที่ไม่ได้ใช้หลักการทำงานของท่อเวนทูรี่ นั่นก็คือ อุปกรณ์กำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองจากเน็กซ์ โฟล เหมาะกับการใช้ในโรงงาน เนื่องจากความมีขนาดเล็กกะทัดรัด และเคลื่อนย้ายได้ง่าย ทั้งยังใช้ปริมาณอากาศอัดเพียงเล็กน้อยในการกำจัดหมอกควันและฝุ่นละออง ทั้งยังไม่ใช้ไฟฟ้าในการทำงาน แทนที่จะเลือกใช้เป็นเครื่องดูดอากาศแบบที่ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะมีราคาแพงและใช้ต้นทุนที่สูงกว่ามาก อุปกรณ์รี้เหมาะกับใช้หน้างานที่มีการเชื่อมโลหะ รวมถึงงานเชื่อมจุดที่มีพื้นที่จำกัด

อุปกรณ์กำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์เครื่องขยายมวลอากาศแบบปรับระดับได้ ติดตั้งเข้ากับท่อดัด Loc-Line ขนาด 2” ซึ่งจะทำหน้าที่ดึงมวลอากาศเป็นปริมาณมากเพื่อการกำจัดหมอกควันและฝุ่นละออง ฐานแม่เหล็กสำหรับติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกเมื่อต้องการ

อุปกรณ์กำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพงและมีความทนทานสูง ถ้าต้องการลำเลียงหมอกควันและฝุ่นละอองเป็นระยะทางไกลๆออกจากหน้างานนั้น แนะนำให้เลือกใช้ อุปกรณ์ลำเลียงวัสดุโดยใช้อากาศอัด ริงแว็ค ซึ่งใช้เพียงอากาศอัดในการทำงานเช่นกัน

เครื่องกำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองรุ่น 40002FMS STREAM VAC™ เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้กำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองจากหน้างาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่มีราคาสูง สามารถใช้ลำเลียงขึ้นได้สูงถึง 10 ฟุต (3 เมตร) โดยใช้ท่อขนาด 2” และใช้ปริมาณอากาศอัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนที่ขยับได้อยู่ภายใน
 • ใช้เพียงอากาศอัดในการทำงาน ไม่ใช้ไฟฟ้า
 • ขนาดกะทัดรัดและเคลื่อนย้ายได้สะดวก ติดตั้งได้ง่าย
 • ไม่ต้องมีการซ่อมบำรุง
 • มีความปลอดภัยสูง ทำงานโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
 • ติดตั้งได้สะดวกง่ายดาย
 • เคลื่อนย้ายได้สะดวก

Videos

วิธีการทำงานของเครื่องกำจัดหมอกควันและฝุ่นละออง

ตัวอุปกรณ์ถูกยึดเข้ากับพื้นที่ในบริเวณหน้างานที่ต้องการโดยใช้ฐานแม่เหล็ก (A) เพื่อการเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก อากาศอัดถูกป้อนเข้าทางจุด (B) ในสว่นของแอร์ แอมป์ปลิฟายเออร์ โดยทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการดูดหมอกควัน ฝุ่นละอองต่างๆจะถูกดึงเข้ามาผ่านทางช่อง (C) โดยผ่านท่อดัดขนาด 2” ที่จุด (D) เพื่อลำเลียงหมอกควันออกไปยังจุดที่ปลอดภัย สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์เสริมและวาล์วควบคุมการเปิดปิดได้

Performance

Flow Rate @ 80 psig (5.5 bar) 20 scfm 567 slpm
Inlet Size 3/8 in. NPT
Air Removal Rate Up to several hundred cubic feet

Dimensions


Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์พิเศษที่อยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์สำหรับลำเลียงโดยใช้อากาศอัด ที่ไม่ได้ใช้หลักการทำงานของท่อเวนทูรี่ นั่นก็คือ อุปกรณ์กำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองจากเน็กซ์ โฟล เหมาะกับการใช้ในโรงงาน เนื่องจากความมีขนาดเล็กกะทัดรัด และเคลื่อนย้ายได้ง่าย ทั้งยังใช้ปริมาณอากาศอัดเพียงเล็กน้อยในการกำจัดหมอกควันและฝุ่นละออง ทั้งยังไม่ใช้ไฟฟ้าในการทำงาน แทนที่จะเลือกใช้เป็นเครื่องดูดอากาศแบบที่ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะมีราคาแพงและใช้ต้นทุนที่สูงกว่ามาก อุปกรณ์รี้เหมาะกับใช้หน้างานที่มีการเชื่อมโลหะ รวมถึงงานเชื่อมจุดที่มีพื้นที่จำกัด

อุปกรณ์กำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์เครื่องขยายมวลอากาศแบบปรับระดับได้ ติดตั้งเข้ากับท่อดัด Loc-Line ขนาด 2” ซึ่งจะทำหน้าที่ดึงมวลอากาศเป็นปริมาณมากเพื่อการกำจัดหมอกควันและฝุ่นละออง ฐานแม่เหล็กสำหรับติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกเมื่อต้องการ

อุปกรณ์กำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพงและมีความทนทานสูง ถ้าต้องการลำเลียงหมอกควันและฝุ่นละอองเป็นระยะทางไกลๆออกจากหน้างานนั้น แนะนำให้เลือกใช้ อุปกรณ์ลำเลียงวัสดุโดยใช้อากาศอัด ริงแว็ค ซึ่งใช้เพียงอากาศอัดในการทำงานเช่นกัน

เครื่องกำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองรุ่น 40002FMS STREAM VAC™ เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้กำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองจากหน้างาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่มีราคาสูง สามารถใช้ลำเลียงขึ้นได้สูงถึง 10 ฟุต (3 เมตร) โดยใช้ท่อขนาด 2” และใช้ปริมาณอากาศอัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Advantages

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนที่ขยับได้อยู่ภายใน
 • ใช้เพียงอากาศอัดในการทำงาน ไม่ใช้ไฟฟ้า
 • ขนาดกะทัดรัดและเคลื่อนย้ายได้สะดวก ติดตั้งได้ง่าย
 • ไม่ต้องมีการซ่อมบำรุง
 • มีความปลอดภัยสูง ทำงานโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
 • ติดตั้งได้สะดวกง่ายดาย
 • เคลื่อนย้ายได้สะดวก
Videos

Videos

วิธีการทำงานของเครื่องกำจัดหมอกควันและฝุ่นละออง

ตัวอุปกรณ์ถูกยึดเข้ากับพื้นที่ในบริเวณหน้างานที่ต้องการโดยใช้ฐานแม่เหล็ก (A) เพื่อการเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก อากาศอัดถูกป้อนเข้าทางจุด (B) ในสว่นของแอร์ แอมป์ปลิฟายเออร์ โดยทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการดูดหมอกควัน ฝุ่นละอองต่างๆจะถูกดึงเข้ามาผ่านทางช่อง (C) โดยผ่านท่อดัดขนาด 2” ที่จุด (D) เพื่อลำเลียงหมอกควันออกไปยังจุดที่ปลอดภัย สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์เสริมและวาล์วควบคุมการเปิดปิดได้

Performance

Performance

Flow Rate @ 80 psig (5.5 bar) 20 scfm 567 slpm
Inlet Size 3/8 in. NPT
Air Removal Rate Up to several hundred cubic feet
Dimensions

Dimensions

Pricing

Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.