อุปกรณ์กำจัดหมอกควันและฝุ่นละออง | Nex Flow Air Products

อุปกรณ์กำจัดหมอกควันและฝุ่นละออง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์พิเศษที่อยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์สำหรับลำเลียงโดยใช้อากาศอัด ที่ไม่ได้ใช้หลักการทำงานของท่อเวนทูรี่ นั่นก็คือ อุปกรณ์กำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองจากเน็กซ์ โฟล เหมาะกับการใช้ในโรงงาน เนื่องจากความมีขนาดเล็กกะทัดรัด และเคลื่อนย้ายได้ง่าย ทั้งยังใช้ปริมาณอากาศอัดเพียงเล็กน้อยในการกำจัดหมอกควันและฝุ่นละออง ทั้งยังไม่ใช้ไฟฟ้าในการทำงาน แทนที่จะเลือกใช้เป็นเครื่องดูดอากาศแบบที่ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะมีราคาแพงและใช้ต้นทุนที่สูงกว่ามาก อุปกรณ์รี้เหมาะกับใช้หน้างานที่มีการเชื่อมโลหะ รวมถึงงานเชื่อมจุดที่มีพื้นที่จำกัด

อุปกรณ์กำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์เครื่องขยายมวลอากาศแบบปรับระดับได้ ติดตั้งเข้ากับท่อดัด Loc-Line ขนาด 2” ซึ่งจะทำหน้าที่ดึงมวลอากาศเป็นปริมาณมากเพื่อการกำจัดหมอกควันและฝุ่นละออง ฐานแม่เหล็กสำหรับติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกเมื่อต้องการ

อุปกรณ์กำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพงและมีความทนทานสูง ถ้าต้องการลำเลียงหมอกควันและฝุ่นละอองเป็นระยะทางไกลๆออกจากหน้างานนั้น แนะนำให้เลือกใช้ อุปกรณ์ลำเลียงวัสดุโดยใช้อากาศอัด ริงแว็ค ซึ่งใช้เพียงอากาศอัดในการทำงานเช่นกัน

เครื่องกำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองรุ่น 40002FMS STREAM VAC® เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้กำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองจากหน้างาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่มีราคาสูง สามารถใช้ลำเลียงขึ้นได้สูงถึง 10 ฟุต (3 เมตร) โดยใช้ท่อขนาด 2” และใช้ปริมาณอากาศอัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนที่ขยับได้อยู่ภายใน
 • ใช้เพียงอากาศอัดในการทำงาน ไม่ใช้ไฟฟ้า
 • ขนาดกะทัดรัดและเคลื่อนย้ายได้สะดวก ติดตั้งได้ง่าย
 • ไม่ต้องมีการซ่อมบำรุง
 • มีความปลอดภัยสูง ทำงานโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
 • ติดตั้งได้สะดวกง่ายดาย
 • เคลื่อนย้ายได้สะดวก

Videos

วิธีการทำงานของเครื่องกำจัดหมอกควันและฝุ่นละออง

ตัวอุปกรณ์ถูกยึดเข้ากับพื้นที่ในบริเวณหน้างานที่ต้องการโดยใช้ฐานแม่เหล็ก (A) เพื่อการเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก อากาศอัดถูกป้อนเข้าทางจุด (B) ในสว่นของแอร์ แอมป์ปลิฟายเออร์ โดยทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการดูดหมอกควัน ฝุ่นละอองต่างๆจะถูกดึงเข้ามาผ่านทางช่อง (C) โดยผ่านท่อดัดขนาด 2” ที่จุด (D) เพื่อลำเลียงหมอกควันออกไปยังจุดที่ปลอดภัย สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์เสริมและวาล์วควบคุมการเปิดปิดได้

Performance

Flow Rate @ 80 psig (5.5 bar) 20 scfm 567 slpm
Inlet Size 3/8 in. NPT
Air Removal Rate Up to several hundred cubic feet

Dimensions

Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์พิเศษที่อยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์สำหรับลำเลียงโดยใช้อากาศอัด ที่ไม่ได้ใช้หลักการทำงานของท่อเวนทูรี่ นั่นก็คือ อุปกรณ์กำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองจากเน็กซ์ โฟล เหมาะกับการใช้ในโรงงาน เนื่องจากความมีขนาดเล็กกะทัดรัด และเคลื่อนย้ายได้ง่าย ทั้งยังใช้ปริมาณอากาศอัดเพียงเล็กน้อยในการกำจัดหมอกควันและฝุ่นละออง ทั้งยังไม่ใช้ไฟฟ้าในการทำงาน แทนที่จะเลือกใช้เป็นเครื่องดูดอากาศแบบที่ใช้ไฟฟ้าซึ่งจะมีราคาแพงและใช้ต้นทุนที่สูงกว่ามาก อุปกรณ์รี้เหมาะกับใช้หน้างานที่มีการเชื่อมโลหะ รวมถึงงานเชื่อมจุดที่มีพื้นที่จำกัด

อุปกรณ์กำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์เครื่องขยายมวลอากาศแบบปรับระดับได้ ติดตั้งเข้ากับท่อดัด Loc-Line ขนาด 2” ซึ่งจะทำหน้าที่ดึงมวลอากาศเป็นปริมาณมากเพื่อการกำจัดหมอกควันและฝุ่นละออง ฐานแม่เหล็กสำหรับติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกเมื่อต้องการ

อุปกรณ์กำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพงและมีความทนทานสูง ถ้าต้องการลำเลียงหมอกควันและฝุ่นละอองเป็นระยะทางไกลๆออกจากหน้างานนั้น แนะนำให้เลือกใช้ อุปกรณ์ลำเลียงวัสดุโดยใช้อากาศอัด ริงแว็ค ซึ่งใช้เพียงอากาศอัดในการทำงานเช่นกัน

เครื่องกำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองรุ่น 40002FMS STREAM VAC® เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้กำจัดหมอกควันและฝุ่นละอองจากหน้างาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่มีราคาสูง สามารถใช้ลำเลียงขึ้นได้สูงถึง 10 ฟุต (3 เมตร) โดยใช้ท่อขนาด 2” และใช้ปริมาณอากาศอัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Advantages

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนที่ขยับได้อยู่ภายใน
 • ใช้เพียงอากาศอัดในการทำงาน ไม่ใช้ไฟฟ้า
 • ขนาดกะทัดรัดและเคลื่อนย้ายได้สะดวก ติดตั้งได้ง่าย
 • ไม่ต้องมีการซ่อมบำรุง
 • มีความปลอดภัยสูง ทำงานโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
 • ติดตั้งได้สะดวกง่ายดาย
 • เคลื่อนย้ายได้สะดวก
Videos

Videos

วิธีการทำงานของเครื่องกำจัดหมอกควันและฝุ่นละออง

ตัวอุปกรณ์ถูกยึดเข้ากับพื้นที่ในบริเวณหน้างานที่ต้องการโดยใช้ฐานแม่เหล็ก (A) เพื่อการเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก อากาศอัดถูกป้อนเข้าทางจุด (B) ในสว่นของแอร์ แอมป์ปลิฟายเออร์ โดยทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการดูดหมอกควัน ฝุ่นละอองต่างๆจะถูกดึงเข้ามาผ่านทางช่อง (C) โดยผ่านท่อดัดขนาด 2” ที่จุด (D) เพื่อลำเลียงหมอกควันออกไปยังจุดที่ปลอดภัย สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์เสริมและวาล์วควบคุมการเปิดปิดได้

Performance

Performance

Flow Rate @ 80 psig (5.5 bar) 20 scfm 567 slpm
Inlet Size 3/8 in. NPT
Air Removal Rate Up to several hundred cubic feet
Dimensions

Dimensions

Pricing
ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.