เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ไอออนบลาสเตอร์ บีม | Nex Flow Air Products

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ไอออนบลาสเตอร์ บีม

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ไอออน บลาสเตอร์ บีม จาก เน็กซ์ โฟล ใช้สำหรับทำให้ค่าไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงานเป็นกลาง สามารถใช้กำจัดประจุไฟฟ้าบนชิ้นงานที่มีไฟฟ้าสถิตย์ และใช้กำจัดฝุ่นละอองบนชิ้นงานได้ ในระยะทางไกลถึง 15 ฟุต (4.6 เมตร) จากชิ้นงานที่ต้องการ ด้วยการออกแบบที่ทำให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถใช้งานในพื้นที่แคบๆได้ สามารถปรับปริมาณการใช้อากาศและปรับแรงดันได้ง่ายโดยใช้เรกุเลเตอร์ สามารถรองรับงานตั้งแต่งานระดับเบาไปจนถึงหนัก

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ไอออน บลาสเตอร์ บีม นั้นทำงานโดยใช้อุปกรณ์เครื่องขยายมวลอากาศ หรือแอร์แอมป์ปลิฟายเออร์ (รุ่น AM40) ยึดเข้ากับฐานโลหะที่สามารถตั้งให้หันไปยังทิศทางที่ต้องการได้ ที่ด้านหัวของตัวอุปกรณ์ประกอบด้วยชิ้งานพลาสติกและเข็มสร้างประจุไฟฟ้า เมื่อมวลอากาศเคลื่อนที่ผ่านก็จะนำพาประจุที่สร้างขึ้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ที่ต้องเป็นพลาสติกก็เพราะว่าชิ้นงานที่เป็นโลหะนั้นจะรบกวนการปล่อยประจุให้ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์รุ่นนี้จึงเป็นตัวเลือกที่จะช่วยให้งานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสร้างกระแสอากาศที่เป็นการไหลแบบแลมินาร์ได้เป็นระยะทางไกล เพื่อการกำจัดประจุที่ไม่ต้องการบนชิ้นงานต่างๆ

ในการใช้งานทั่วไปนั้น แรงดันที่ 10 PSIG (0.7 บาร์) ก็เพียงพอสำหรับการทำงานของตัวอุปกรณ์ โดยสามารถใช้งานได้ในหลากหลายงานที่ไม่สามารถใช้มีดลมได้ เช่นในงานเป่าที่ต้องการให้รวมอยู่ในจุดๆเดียว เพื่อการกำจัดฝุ่นบนชิ้นงาน

ในการใช้งานนั้น มีความจำเป้นอย่างากที่ต้องมากการใช้อุปกรณืปรับปรุงคุณภาพอากาศ หรือตัวกรองที่สามารถแยกความชื้นออกจากระบบลมได้ และเรกุเลเตอร์ก็ยังเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นที่มีความจำเป็น เพื่อใช้ในการปรับปริมาณอากาศที่ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการและไม่เยอะเกินไปจนทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ไอออน บลาสเตอร์ บีม เป็นอุปกรณ์ที่มีความทนทาน ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งได้ง่าย ทำงานในระดับเสียงที่เงียบ และใช้อากาศอัดในการทำงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งยังมีมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน

การใช้งาน

 • การกำจัดไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงานต่างๆ
 • การกำจัดไฟฟ้าสถิตย์บนฟิล์มห่อบรรจุภัณฑ์
 • การบรรจุหีบห่อ และงานเปิดปากถุง
 • การกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ในแม่พิมพ์งานเป่าพลาสติก
 • การกำจัดไฟฟ้าสถิตย์และทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องจักร
 • การกำจัดฝุ่นละอองบนชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับงานพ่นสี
 • การกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ในงานตัดประเภทต่างๆ
 • การทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์
 • การกำจัดประจุไฟฟ้าในกล่องใส่ชิ้นงาน

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • กำจัดไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถกำจัดฝุ่นละอองได้เป็นระยะทางไกล
 • มีขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่จำกัด
 • มีช่องสำหรับขันน็อต เพื่อการติดตั้งที่สะดวก
 • ใช้ปริมาณอากาศอัดน้อยในการทำงาน
 • กำจัดประจุไฟฟ้าได้ในอัตราที่เร็ว
 • ทำงานด้วยระดับเสียงที่เงียบ
 • ไม่มีรังสี และไม่มีการสั่นสะเทือนในการทำงาน
 • ขนาดกะทัดรัด และมีความทนทานสูง
 • สามารถต่อเข้ากับท่อเพื่อให้ใช้อากาศจากภายนอกบริเวณได้
 • ทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนที่ขยับได้อยู่ภายใน ทำให้ไม่มีการสึกหรอและไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง
 • สามารถปรับความแรงและปริมาณการใช้อากาศอัดได้ตามที่ต้องการ

หลักการทำงานของเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ไอออน บลาสเตอร์ บีม

อากาศอัดถูกป้อนเข้าทางจุด (A) ซึ่งจะผ่านเข้ามายังตัวอุปกรณ์แอร์ แอมป์ปลิฟายเออร์ และผ่านทางช่องที่ทำให้เกิด Coanda Effect ที่อยู่ภายใน อากาศจากรอบๆถูกตรึงเข้ามาที่จุด (B) เข้ามาสูตัวอุปกรณ์ เข็มสร้างประจุไฟฟ้าที่จุด (C) ทำการสร้างประจุในอากาศ และนำพาออกไปสู่ชิ้นงานด้วยแรงลมที่เกิดขึ้น (D) อุปกรณ์ติดตั้งอยู่บนฐาน (E) เพื่อการติดตั้งที่สะดวก

ข้อมูลจำเพาะ

การรับรอง: มาตรฐาน UL และ CSA จากทวีปอเมริกาเหนือ และมาตรฐาน CE สำหรับทวีปยุโรป

เกี่ยวกับไฟฟ้า: ใช้กับหม้อแปลงขนาด 7 kV rms, 5 milliamperes (max)

ข้อมูลความปลอดภัยด้านไฟฟ้า: ไม่มีการสั่นสะเทือน

อุณหภูมิสูงสุดที่ทำงานได้: 122 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 50 องศาเซลเซียส

Part NO. Description
17040 Ion Blaster Beam® includes Air Amplifier, Spot Ionizers, Stand and 2 meters shielded cable
17140 Ion Blaster Beam® and Power Supply
17340 Ion Blaster Beam® Kit
(c/w Ion Blaster Beam®, Power supply, Model 90001 water removal filter and Model 90008 regulator with gauge)
80111 120 V Power Supply, 2 outlet
80121 230 V Power Supply, 2 outlet
80112 120 V Power Supply, 4 outlet
80122 230 V Power Supply, 4 outlet
90001 Water Removal Filter c/w auto Drain
90008 Regulator with gauge

Dimensions

Ion Blaster Beam

Power Supplies

Ion Blaster Beam® power supplies are available in various models including a unit that will monitor the static bars for effectiveness.

Voltage Model Description
110V ENC-110/2 Two outlet (Can connect two static bars)
220V ENC-220/2 Two outlet (Can connect two static bars)
110V ENC-110/4 Four outlet (Can connect four static bars)
220V ENC-220/4 Four outlet (Can connect four static bars)
110V Multistat 110 Four outlet (Can connect four static bars, plus monitors performance. Can be connected into a system alarm or indicating light.)
220V Multistat 220 Four outlet (Can connect four)
Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ไอออน บลาสเตอร์ บีม จาก เน็กซ์ โฟล ใช้สำหรับทำให้ค่าไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงานเป็นกลาง สามารถใช้กำจัดประจุไฟฟ้าบนชิ้นงานที่มีไฟฟ้าสถิตย์ และใช้กำจัดฝุ่นละอองบนชิ้นงานได้ ในระยะทางไกลถึง 15 ฟุต (4.6 เมตร) จากชิ้นงานที่ต้องการ ด้วยการออกแบบที่ทำให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถใช้งานในพื้นที่แคบๆได้ สามารถปรับปริมาณการใช้อากาศและปรับแรงดันได้ง่ายโดยใช้เรกุเลเตอร์ สามารถรองรับงานตั้งแต่งานระดับเบาไปจนถึงหนัก

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ไอออน บลาสเตอร์ บีม นั้นทำงานโดยใช้อุปกรณ์เครื่องขยายมวลอากาศ หรือแอร์แอมป์ปลิฟายเออร์ (รุ่น AM40) ยึดเข้ากับฐานโลหะที่สามารถตั้งให้หันไปยังทิศทางที่ต้องการได้ ที่ด้านหัวของตัวอุปกรณ์ประกอบด้วยชิ้งานพลาสติกและเข็มสร้างประจุไฟฟ้า เมื่อมวลอากาศเคลื่อนที่ผ่านก็จะนำพาประจุที่สร้างขึ้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ที่ต้องเป็นพลาสติกก็เพราะว่าชิ้นงานที่เป็นโลหะนั้นจะรบกวนการปล่อยประจุให้ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์รุ่นนี้จึงเป็นตัวเลือกที่จะช่วยให้งานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสร้างกระแสอากาศที่เป็นการไหลแบบแลมินาร์ได้เป็นระยะทางไกล เพื่อการกำจัดประจุที่ไม่ต้องการบนชิ้นงานต่างๆ

ในการใช้งานทั่วไปนั้น แรงดันที่ 10 PSIG (0.7 บาร์) ก็เพียงพอสำหรับการทำงานของตัวอุปกรณ์ โดยสามารถใช้งานได้ในหลากหลายงานที่ไม่สามารถใช้มีดลมได้ เช่นในงานเป่าที่ต้องการให้รวมอยู่ในจุดๆเดียว เพื่อการกำจัดฝุ่นบนชิ้นงาน

ในการใช้งานนั้น มีความจำเป้นอย่างากที่ต้องมากการใช้อุปกรณืปรับปรุงคุณภาพอากาศ หรือตัวกรองที่สามารถแยกความชื้นออกจากระบบลมได้ และเรกุเลเตอร์ก็ยังเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นที่มีความจำเป็น เพื่อใช้ในการปรับปริมาณอากาศที่ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการและไม่เยอะเกินไปจนทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ไอออน บลาสเตอร์ บีม เป็นอุปกรณ์ที่มีความทนทาน ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งได้ง่าย ทำงานในระดับเสียงที่เงียบ และใช้อากาศอัดในการทำงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งยังมีมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน

การใช้งาน

 • การกำจัดไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงานต่างๆ
 • การกำจัดไฟฟ้าสถิตย์บนฟิล์มห่อบรรจุภัณฑ์
 • การบรรจุหีบห่อ และงานเปิดปากถุง
 • การกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ในแม่พิมพ์งานเป่าพลาสติก
 • การกำจัดไฟฟ้าสถิตย์และทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องจักร
 • การกำจัดฝุ่นละอองบนชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับงานพ่นสี
 • การกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ในงานตัดประเภทต่างๆ
 • การทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์
 • การกำจัดประจุไฟฟ้าในกล่องใส่ชิ้นงาน
Advantages

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • กำจัดไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถกำจัดฝุ่นละอองได้เป็นระยะทางไกล
 • มีขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่จำกัด
 • มีช่องสำหรับขันน็อต เพื่อการติดตั้งที่สะดวก
 • ใช้ปริมาณอากาศอัดน้อยในการทำงาน
 • กำจัดประจุไฟฟ้าได้ในอัตราที่เร็ว
 • ทำงานด้วยระดับเสียงที่เงียบ
 • ไม่มีรังสี และไม่มีการสั่นสะเทือนในการทำงาน
 • ขนาดกะทัดรัด และมีความทนทานสูง
 • สามารถต่อเข้ากับท่อเพื่อให้ใช้อากาศจากภายนอกบริเวณได้
 • ทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนที่ขยับได้อยู่ภายใน ทำให้ไม่มีการสึกหรอและไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง
 • สามารถปรับความแรงและปริมาณการใช้อากาศอัดได้ตามที่ต้องการ
Videos

หลักการทำงานของเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ไอออน บลาสเตอร์ บีม

อากาศอัดถูกป้อนเข้าทางจุด (A) ซึ่งจะผ่านเข้ามายังตัวอุปกรณ์แอร์ แอมป์ปลิฟายเออร์ และผ่านทางช่องที่ทำให้เกิด Coanda Effect ที่อยู่ภายใน อากาศจากรอบๆถูกตรึงเข้ามาที่จุด (B) เข้ามาสูตัวอุปกรณ์ เข็มสร้างประจุไฟฟ้าที่จุด (C) ทำการสร้างประจุในอากาศ และนำพาออกไปสู่ชิ้นงานด้วยแรงลมที่เกิดขึ้น (D) อุปกรณ์ติดตั้งอยู่บนฐาน (E) เพื่อการติดตั้งที่สะดวก

Specs

ข้อมูลจำเพาะ

การรับรอง: มาตรฐาน UL และ CSA จากทวีปอเมริกาเหนือ และมาตรฐาน CE สำหรับทวีปยุโรป

เกี่ยวกับไฟฟ้า: ใช้กับหม้อแปลงขนาด 7 kV rms, 5 milliamperes (max)

ข้อมูลความปลอดภัยด้านไฟฟ้า: ไม่มีการสั่นสะเทือน

อุณหภูมิสูงสุดที่ทำงานได้: 122 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 50 องศาเซลเซียส

Part NO. Description
17040 Ion Blaster Beam® includes Air Amplifier, Spot Ionizers, Stand and 2 meters shielded cable
17140 Ion Blaster Beam® and Power Supply
17340 Ion Blaster Beam® Kit
(c/w Ion Blaster Beam®, Power supply, Model 90001 water removal filter and Model 90008 regulator with gauge)
80111 120 V Power Supply, 2 outlet
80121 230 V Power Supply, 2 outlet
80112 120 V Power Supply, 4 outlet
80122 230 V Power Supply, 4 outlet
90001 Water Removal Filter c/w auto Drain
90008 Regulator with gauge
Dimensions

Dimensions

Ion Blaster Beam

Power Supplies

Power Supplies

Ion Blaster Beam® power supplies are available in various models including a unit that will monitor the static bars for effectiveness.

Voltage Model Description
110V ENC-110/2 Two outlet (Can connect two static bars)
220V ENC-220/2 Two outlet (Can connect two static bars)
110V ENC-110/4 Four outlet (Can connect four static bars)
220V ENC-220/4 Four outlet (Can connect four static bars)
110V Multistat 110 Four outlet (Can connect four static bars, plus monitors performance. Can be connected into a system alarm or indicating light.)
220V Multistat 220 Four outlet (Can connect four)
Pricing
ติดต่อเรา