หัวพ่นลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ | Nex Flow Air Products

หัวพ่นลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ปืนควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิตย์  HAUG LG มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก ด้วยน้ำหนักที่เบามาก (480 กรัม ไม่รวมน้ำหนักของท่อและสายเคเบิล)

เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในงานที่ต้องการกำจัดฝุ่นละออง และประจุไฟฟ้าสถิตย์ เหมาะกับงานที่ต้องการความทนทาน

ฟังก์ชัน

อุปกรณ์ควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ HAUG LG ทำงานภายใต้หลักการของการหักล้างขั้วประจุไฟฟ้าสถิตย์ที่รวมกันอยู่ในจุดเดียว ด้านหัวของตัวอุปกรณ์จะมีชิ้นงานลักษณะแผ่นปิดไว้ แผ่นปิดนี้ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันอุปกรณ์ทั้งทางกายภาพ และยังเป็นการป้องกันประจุไฟฟ้าไม่ให้ย้อนกลับเข้าหาตัวอุปกรณ์ด้วย ตัวแผ่นปิดนี้จะมีรูปร่างเฉพาะโดยทำให้ตจัวประจุนั้นสามารถส่งผ่านช่องพิเศษที่จะทำให้หัวฉีดทั้ง 6 หัวฉีดนั้นสามารถคงความเสถียรของกระแสลมที่ส่งออกมา กระแสลมที่ส่งออกมาสามารถปรับให้มากน้อยตามความต้องการได้ – ใช้เป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงานขนาดเล็ก โดยต้นกำลังไฟฟ้าจะมาจากหม้อแปลง power supply

การใช้งาน

ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ HAUG LG เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในงานที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมฟิล์ม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลความแม่นยำสูง

อุปกรณ์นี้ได้รับการพิสูจน์จากหลายๆอุตสาหกรรม ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความทนทาน และประสิทธิภาพในการกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานผลิตเครื่องมือวัดและมาตรวัด เฟืองควบคุมงานเครื่องกล งานผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงงานผลิตหน้าจอ และงานที่เกี่ยวข้องกับแท่นพิมพ์ในงานพิมพ์

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ทำความสะอาดและดูแลให้ปราศจากฝุ่นละอองและคราบต่างๆ ตามระยะการใช้งาน เพื่ออายุการใช้งานที่นานขึ้น และประสิทธิภาพที่คงที่ของตัวอุปกรณ์

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • หลักการทำงาน: ปืน LG ประกอบด้วยส่วนประกอบ(โมดูล) ที่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ สายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงสามารถเลือกความยาวได้ตามต้องการ
  • การยศาสตร์: รูปลักษณ์ที่ทันสมัยและจับได้ถนัด เพื่อให้การใช้งานที่สะดวกสบาย แก่ผู้ใช้ สามารถใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวา
  • หลักนิเวศน์และนวัตกรรม: การออกแบบช่องลมพิเศษที่สามารถส่งกระแสอากาศไปทำลายประจุไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • น้ำหนักเบาและเงียบ: ปืน LG มีการทำงานที่เงียบมากและมีน้ำหนักเบาทำให้ง่ายต่อการใช้งานในหน้างาน ด้วยน้ำหนักของตัวอุปกรณ์เพียง 480 กรัม

ข้อมูล

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์แบบปืนลมไอออน เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ที่ต้องการความคล่องตัวในการทำงาน คุณลักษณะสำคัณประกอบไปด้วย รูปทรงที่เหมาะมือ น้ำหนักเบา และความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยสายเคเบิลนั้นต้องมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ด้วยเช่นกัน

การออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะของ Haug นั้น ทำให้การเปลี่ยนอะไหล่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยชิ้นส่วนทุกชิ้นสามารถถอดเปลี่ยนได้เมือเกิดการขัดข้อง ท่านสามารถสั่งอะไหล่เพื่อเปลี่ยนเองที่หน้างาน หรือสามารถส่งเคลมที่ Nex Flow ก็ได้เช่นกัน เนื่องจากสภาพหน้างานในการผลิตส่วนใหญ่จำเป็ฯต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความทนทานสูง อุปกรณ์ของ Haug จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ราคาถูกกว่าที่มีอยู่ในตลาด ซึ่งอุปกรณ์ราคาถูกเหล่านั้นไม่สามารถจะซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่เมื่อเกิดการขัดข้องได้ ต่างกับอุปกรณ์จาก Haug ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรและยังใช้ส่วนประกอบที่ได้มาตรฐานในการผลิต

หมายเหตุเพิ่มเติม

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ของ Haug มาพร้อมกับสายเคเบิลที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในงานที่สูงสุด สามารถซ่อมแซมได้ในหน้างาน ทั้งยังสามารถป้องกันการลัดวงจรหรือกระแสไฟเกินในขณะใช้งานด้วย

สายเคเบิลมีฉนวนหุ้มรอบตัว และหม้อแปลงไฟฟ้ายังสามารถเปลี่ยนอะไหล่เพื่อทำการซ่อมแซมได้ และหม้อแปลงไฟฟ้ามีการรับประกันเป็นเวลา 2 ปี

Performance

Dimensions

Ion air gun dimension
Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ปืนควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิตย์  HAUG LG มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก ด้วยน้ำหนักที่เบามาก (480 กรัม ไม่รวมน้ำหนักของท่อและสายเคเบิล)

เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในงานที่ต้องการกำจัดฝุ่นละออง และประจุไฟฟ้าสถิตย์ เหมาะกับงานที่ต้องการความทนทาน

ฟังก์ชัน

อุปกรณ์ควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ HAUG LG ทำงานภายใต้หลักการของการหักล้างขั้วประจุไฟฟ้าสถิตย์ที่รวมกันอยู่ในจุดเดียว ด้านหัวของตัวอุปกรณ์จะมีชิ้นงานลักษณะแผ่นปิดไว้ แผ่นปิดนี้ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันอุปกรณ์ทั้งทางกายภาพ และยังเป็นการป้องกันประจุไฟฟ้าไม่ให้ย้อนกลับเข้าหาตัวอุปกรณ์ด้วย ตัวแผ่นปิดนี้จะมีรูปร่างเฉพาะโดยทำให้ตจัวประจุนั้นสามารถส่งผ่านช่องพิเศษที่จะทำให้หัวฉีดทั้ง 6 หัวฉีดนั้นสามารถคงความเสถียรของกระแสลมที่ส่งออกมา กระแสลมที่ส่งออกมาสามารถปรับให้มากน้อยตามความต้องการได้ – ใช้เป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงานขนาดเล็ก โดยต้นกำลังไฟฟ้าจะมาจากหม้อแปลง power supply

การใช้งาน

ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ HAUG LG เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในงานที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมฟิล์ม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลความแม่นยำสูง

อุปกรณ์นี้ได้รับการพิสูจน์จากหลายๆอุตสาหกรรม ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความทนทาน และประสิทธิภาพในการกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานผลิตเครื่องมือวัดและมาตรวัด เฟืองควบคุมงานเครื่องกล งานผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงงานผลิตหน้าจอ และงานที่เกี่ยวข้องกับแท่นพิมพ์ในงานพิมพ์

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ทำความสะอาดและดูแลให้ปราศจากฝุ่นละอองและคราบต่างๆ ตามระยะการใช้งาน เพื่ออายุการใช้งานที่นานขึ้น และประสิทธิภาพที่คงที่ของตัวอุปกรณ์

Advantages

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • หลักการทำงาน: ปืน LG ประกอบด้วยส่วนประกอบ(โมดูล) ที่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ สายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงสามารถเลือกความยาวได้ตามต้องการ
  • การยศาสตร์: รูปลักษณ์ที่ทันสมัยและจับได้ถนัด เพื่อให้การใช้งานที่สะดวกสบาย แก่ผู้ใช้ สามารถใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวา
  • หลักนิเวศน์และนวัตกรรม: การออกแบบช่องลมพิเศษที่สามารถส่งกระแสอากาศไปทำลายประจุไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • น้ำหนักเบาและเงียบ: ปืน LG มีการทำงานที่เงียบมากและมีน้ำหนักเบาทำให้ง่ายต่อการใช้งานในหน้างาน ด้วยน้ำหนักของตัวอุปกรณ์เพียง 480 กรัม
ข้อมูล

ข้อมูล

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์แบบปืนลมไอออน เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ที่ต้องการความคล่องตัวในการทำงาน คุณลักษณะสำคัณประกอบไปด้วย รูปทรงที่เหมาะมือ น้ำหนักเบา และความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยสายเคเบิลนั้นต้องมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ด้วยเช่นกัน

การออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะของ Haug นั้น ทำให้การเปลี่ยนอะไหล่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยชิ้นส่วนทุกชิ้นสามารถถอดเปลี่ยนได้เมือเกิดการขัดข้อง ท่านสามารถสั่งอะไหล่เพื่อเปลี่ยนเองที่หน้างาน หรือสามารถส่งเคลมที่ Nex Flow ก็ได้เช่นกัน เนื่องจากสภาพหน้างานในการผลิตส่วนใหญ่จำเป็ฯต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความทนทานสูง อุปกรณ์ของ Haug จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ราคาถูกกว่าที่มีอยู่ในตลาด ซึ่งอุปกรณ์ราคาถูกเหล่านั้นไม่สามารถจะซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่เมื่อเกิดการขัดข้องได้ ต่างกับอุปกรณ์จาก Haug ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรและยังใช้ส่วนประกอบที่ได้มาตรฐานในการผลิต

หมายเหตุเพิ่มเติม

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ของ Haug มาพร้อมกับสายเคเบิลที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในงานที่สูงสุด สามารถซ่อมแซมได้ในหน้างาน ทั้งยังสามารถป้องกันการลัดวงจรหรือกระแสไฟเกินในขณะใช้งานด้วย

สายเคเบิลมีฉนวนหุ้มรอบตัว และหม้อแปลงไฟฟ้ายังสามารถเปลี่ยนอะไหล่เพื่อทำการซ่อมแซมได้ และหม้อแปลงไฟฟ้ามีการรับประกันเป็นเวลา 2 ปี

Performance

Performance

Dimensions

Dimensions

Ion air gun dimension
Pricing
ติดต่อเรา