หัวพ่นลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ | Nex Flow Air Products

หัวพ่นลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ปืนควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิตย์  HAUG LG มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก ด้วยน้ำหนักที่เบามาก (480 กรัม ไม่รวมน้ำหนักของท่อและสายเคเบิล)

เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในงานที่ต้องการกำจัดฝุ่นละออง และประจุไฟฟ้าสถิตย์ เหมาะกับงานที่ต้องการความทนทาน

ฟังก์ชัน

อุปกรณ์ควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ HAUG LG ทำงานภายใต้หลักการของการหักล้างขั้วประจุไฟฟ้าสถิตย์ที่รวมกันอยู่ในจุดเดียว ด้านหัวของตัวอุปกรณ์จะมีชิ้นงานลักษณะแผ่นปิดไว้ แผ่นปิดนี้ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันอุปกรณ์ทั้งทางกายภาพ และยังเป็นการป้องกันประจุไฟฟ้าไม่ให้ย้อนกลับเข้าหาตัวอุปกรณ์ด้วย ตัวแผ่นปิดนี้จะมีรูปร่างเฉพาะโดยทำให้ตจัวประจุนั้นสามารถส่งผ่านช่องพิเศษที่จะทำให้หัวฉีดทั้ง 6 หัวฉีดนั้นสามารถคงความเสถียรของกระแสลมที่ส่งออกมา กระแสลมที่ส่งออกมาสามารถปรับให้มากน้อยตามความต้องการได้ – ใช้เป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงานขนาดเล็ก โดยต้นกำลังไฟฟ้าจะมาจากหม้อแปลง power supply

การใช้งาน

ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ HAUG LG เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในงานที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมฟิล์ม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลความแม่นยำสูง

อุปกรณ์นี้ได้รับการพิสูจน์จากหลายๆอุตสาหกรรม ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความทนทาน และประสิทธิภาพในการกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานผลิตเครื่องมือวัดและมาตรวัด เฟืองควบคุมงานเครื่องกล งานผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงงานผลิตหน้าจอ และงานที่เกี่ยวข้องกับแท่นพิมพ์ในงานพิมพ์

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ทำความสะอาดและดูแลให้ปราศจากฝุ่นละอองและคราบต่างๆ ตามระยะการใช้งาน เพื่ออายุการใช้งานที่นานขึ้น และประสิทธิภาพที่คงที่ของตัวอุปกรณ์

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • หลักการทำงาน: ปืน LG ประกอบด้วยส่วนประกอบ(โมดูล) ที่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ สายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงสามารถเลือกความยาวได้ตามต้องการ
  • การยศาสตร์: รูปลักษณ์ที่ทันสมัยและจับได้ถนัด เพื่อให้การใช้งานที่สะดวกสบาย แก่ผู้ใช้ สามารถใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวา
  • หลักนิเวศน์และนวัตกรรม: การออกแบบช่องลมพิเศษที่สามารถส่งกระแสอากาศไปทำลายประจุไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • น้ำหนักเบาและเงียบ: ปืน LG มีการทำงานที่เงียบมากและมีน้ำหนักเบาทำให้ง่ายต่อการใช้งานในหน้างาน ด้วยน้ำหนักของตัวอุปกรณ์เพียง 480 กรัม

ข้อมูล

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์แบบปืนลมไอออน เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ที่ต้องการความคล่องตัวในการทำงาน คุณลักษณะสำคัณประกอบไปด้วย รูปทรงที่เหมาะมือ น้ำหนักเบา และความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยสายเคเบิลนั้นต้องมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ด้วยเช่นกัน

การออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะของ Haug นั้น ทำให้การเปลี่ยนอะไหล่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยชิ้นส่วนทุกชิ้นสามารถถอดเปลี่ยนได้เมือเกิดการขัดข้อง ท่านสามารถสั่งอะไหล่เพื่อเปลี่ยนเองที่หน้างาน หรือสามารถส่งเคลมที่ Nex Flow ก็ได้เช่นกัน เนื่องจากสภาพหน้างานในการผลิตส่วนใหญ่จำเป็ฯต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความทนทานสูง อุปกรณ์ของ Haug จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ราคาถูกกว่าที่มีอยู่ในตลาด ซึ่งอุปกรณ์ราคาถูกเหล่านั้นไม่สามารถจะซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่เมื่อเกิดการขัดข้องได้ ต่างกับอุปกรณ์จาก Haug ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรและยังใช้ส่วนประกอบที่ได้มาตรฐานในการผลิต

หมายเหตุเพิ่มเติม

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ของ Haug มาพร้อมกับสายเคเบิลที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในงานที่สูงสุด สามารถซ่อมแซมได้ในหน้างาน ทั้งยังสามารถป้องกันการลัดวงจรหรือกระแสไฟเกินในขณะใช้งานด้วย

สายเคเบิลมีฉนวนหุ้มรอบตัว และหม้อแปลงไฟฟ้ายังสามารถเปลี่ยนอะไหล่เพื่อทำการซ่อมแซมได้ และหม้อแปลงไฟฟ้ามีการรับประกันเป็นเวลา 2 ปี

Performance

Dimensions

Ion air gun dimension
Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ปืนควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิตย์  HAUG LG มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก ด้วยน้ำหนักที่เบามาก (480 กรัม ไม่รวมน้ำหนักของท่อและสายเคเบิล)

เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในงานที่ต้องการกำจัดฝุ่นละออง และประจุไฟฟ้าสถิตย์ เหมาะกับงานที่ต้องการความทนทาน

ฟังก์ชัน

อุปกรณ์ควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ HAUG LG ทำงานภายใต้หลักการของการหักล้างขั้วประจุไฟฟ้าสถิตย์ที่รวมกันอยู่ในจุดเดียว ด้านหัวของตัวอุปกรณ์จะมีชิ้นงานลักษณะแผ่นปิดไว้ แผ่นปิดนี้ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันอุปกรณ์ทั้งทางกายภาพ และยังเป็นการป้องกันประจุไฟฟ้าไม่ให้ย้อนกลับเข้าหาตัวอุปกรณ์ด้วย ตัวแผ่นปิดนี้จะมีรูปร่างเฉพาะโดยทำให้ตจัวประจุนั้นสามารถส่งผ่านช่องพิเศษที่จะทำให้หัวฉีดทั้ง 6 หัวฉีดนั้นสามารถคงความเสถียรของกระแสลมที่ส่งออกมา กระแสลมที่ส่งออกมาสามารถปรับให้มากน้อยตามความต้องการได้ – ใช้เป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงานขนาดเล็ก โดยต้นกำลังไฟฟ้าจะมาจากหม้อแปลง power supply

การใช้งาน

ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ HAUG LG เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในงานที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมฟิล์ม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลความแม่นยำสูง

อุปกรณ์นี้ได้รับการพิสูจน์จากหลายๆอุตสาหกรรม ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความทนทาน และประสิทธิภาพในการกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับงานผลิตเครื่องมือวัดและมาตรวัด เฟืองควบคุมงานเครื่องกล งานผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงงานผลิตหน้าจอ และงานที่เกี่ยวข้องกับแท่นพิมพ์ในงานพิมพ์

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ทำความสะอาดและดูแลให้ปราศจากฝุ่นละอองและคราบต่างๆ ตามระยะการใช้งาน เพื่ออายุการใช้งานที่นานขึ้น และประสิทธิภาพที่คงที่ของตัวอุปกรณ์

Advantages

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • หลักการทำงาน: ปืน LG ประกอบด้วยส่วนประกอบ(โมดูล) ที่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ สายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงสามารถเลือกความยาวได้ตามต้องการ
  • การยศาสตร์: รูปลักษณ์ที่ทันสมัยและจับได้ถนัด เพื่อให้การใช้งานที่สะดวกสบาย แก่ผู้ใช้ สามารถใช้ได้ทั้งผู้ที่ถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวา
  • หลักนิเวศน์และนวัตกรรม: การออกแบบช่องลมพิเศษที่สามารถส่งกระแสอากาศไปทำลายประจุไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • น้ำหนักเบาและเงียบ: ปืน LG มีการทำงานที่เงียบมากและมีน้ำหนักเบาทำให้ง่ายต่อการใช้งานในหน้างาน ด้วยน้ำหนักของตัวอุปกรณ์เพียง 480 กรัม
ข้อมูล

ข้อมูล

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์แบบปืนลมไอออน เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ที่ต้องการความคล่องตัวในการทำงาน คุณลักษณะสำคัณประกอบไปด้วย รูปทรงที่เหมาะมือ น้ำหนักเบา และความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยสายเคเบิลนั้นต้องมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ด้วยเช่นกัน

การออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะของ Haug นั้น ทำให้การเปลี่ยนอะไหล่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยชิ้นส่วนทุกชิ้นสามารถถอดเปลี่ยนได้เมือเกิดการขัดข้อง ท่านสามารถสั่งอะไหล่เพื่อเปลี่ยนเองที่หน้างาน หรือสามารถส่งเคลมที่ Nex Flow ก็ได้เช่นกัน เนื่องจากสภาพหน้างานในการผลิตส่วนใหญ่จำเป็ฯต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความทนทานสูง อุปกรณ์ของ Haug จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ราคาถูกกว่าที่มีอยู่ในตลาด ซึ่งอุปกรณ์ราคาถูกเหล่านั้นไม่สามารถจะซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่เมื่อเกิดการขัดข้องได้ ต่างกับอุปกรณ์จาก Haug ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรและยังใช้ส่วนประกอบที่ได้มาตรฐานในการผลิต

หมายเหตุเพิ่มเติม

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ของ Haug มาพร้อมกับสายเคเบิลที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในงานที่สูงสุด สามารถซ่อมแซมได้ในหน้างาน ทั้งยังสามารถป้องกันการลัดวงจรหรือกระแสไฟเกินในขณะใช้งานด้วย

สายเคเบิลมีฉนวนหุ้มรอบตัว และหม้อแปลงไฟฟ้ายังสามารถเปลี่ยนอะไหล่เพื่อทำการซ่อมแซมได้ และหม้อแปลงไฟฟ้ามีการรับประกันเป็นเวลา 2 ปี

Performance

Performance

Dimensions

Dimensions

Ion air gun dimension
Pricing
ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.