ฐานแม่เหล็ก | Nex Flow Air Products

ฐานแม่เหล็ก

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ฐานแม่เหล็ก ใช้สำหรับยึดหรือติดตั้งอุปกรณ์อากาศอัดชนิดต่างๆให้อยู่กับที่ และสามารถปรับหมุนทิศทางภายหลังได้ตามต้องการ ด้วยแม่เหล็กแรงสูงที่ทำให้สามารถยึดเกาะเข้ากับพื้นผิวโลหะได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะติดตั้งในแนวราบหรือแนวดิ่ง ทั้งยังสามารถต่อเข้ากับวาล์วเพื่อควบคุมการเปิดปิดที่ตัวฐานเพิ่มเติมได้ มีให้เลือกได้แก่รุ่นขนาดเล็ก และรุ่นขนาดใหญ่ โดยรุ่นขนาดใหญ่โดยปกติจะเป็นรุ่นที่อยู่ในชุดเดียวกันกับอุปกรณ์หล่อเย็นเฉพาะจุด ในขณะที่รุ่นขนาดเล็กจะเป็นรุ่นเดียวกันกับรุ่นที่มากับอุปกรณ์หล่อเย็นขนาดเล็ก

ตัวฐานนี้มีข้อต่อหมุนสามารถหมุนได้รอบทิศทางและล็อคให้อยู่กับที่ด้วยแหวนล็อคแบบปกติ

นอกจากใช้ร่วมกับอุปกรณ์หล่อเย็นเฉพาะจุด และ อุปกรณ์หล่อเย็นแพเน็ลคูลเลอร์ขนาดเล็กแล้ว ยังสามารถใช้ร่วมกับ ท่อแข็งแบบดัดงอได้ ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานร่วมกับหัวพ่นลมแบบมาตรฐานได้ เพื่อการติดตั้งหัวพ่นลมให้พ่นไปในบริเวณและทิศทางที่ต้องการ

Dimensions

ข้อมูลจำเพาะ

PART NO. DESCRIPTION
Model 90029 Single Outlet Swivel Magnetic Base – 1/4” NPT
Model 90029A Mini Shut-off Valve for Magnetic Swivel Base
Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ฐานแม่เหล็ก ใช้สำหรับยึดหรือติดตั้งอุปกรณ์อากาศอัดชนิดต่างๆให้อยู่กับที่ และสามารถปรับหมุนทิศทางภายหลังได้ตามต้องการ ด้วยแม่เหล็กแรงสูงที่ทำให้สามารถยึดเกาะเข้ากับพื้นผิวโลหะได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะติดตั้งในแนวราบหรือแนวดิ่ง ทั้งยังสามารถต่อเข้ากับวาล์วเพื่อควบคุมการเปิดปิดที่ตัวฐานเพิ่มเติมได้ มีให้เลือกได้แก่รุ่นขนาดเล็ก และรุ่นขนาดใหญ่ โดยรุ่นขนาดใหญ่โดยปกติจะเป็นรุ่นที่อยู่ในชุดเดียวกันกับอุปกรณ์หล่อเย็นเฉพาะจุด ในขณะที่รุ่นขนาดเล็กจะเป็นรุ่นเดียวกันกับรุ่นที่มากับอุปกรณ์หล่อเย็นขนาดเล็ก

ตัวฐานนี้มีข้อต่อหมุนสามารถหมุนได้รอบทิศทางและล็อคให้อยู่กับที่ด้วยแหวนล็อคแบบปกติ

นอกจากใช้ร่วมกับอุปกรณ์หล่อเย็นเฉพาะจุด และ อุปกรณ์หล่อเย็นแพเน็ลคูลเลอร์ขนาดเล็กแล้ว ยังสามารถใช้ร่วมกับ ท่อแข็งแบบดัดงอได้ ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานร่วมกับหัวพ่นลมแบบมาตรฐานได้ เพื่อการติดตั้งหัวพ่นลมให้พ่นไปในบริเวณและทิศทางที่ต้องการ

Dimensions

Dimensions

Specs

ข้อมูลจำเพาะ

PART NO. DESCRIPTION
Model 90029 Single Outlet Swivel Magnetic Base – 1/4” NPT
Model 90029A Mini Shut-off Valve for Magnetic Swivel Base
Pricing
ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.