ฐานแม่เหล็ก | Nex Flow Air Products

ฐานแม่เหล็ก

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ฐานแม่เหล็ก ใช้สำหรับยึดหรือติดตั้งอุปกรณ์อากาศอัดชนิดต่างๆให้อยู่กับที่ และสามารถปรับหมุนทิศทางภายหลังได้ตามต้องการ ด้วยแม่เหล็กแรงสูงที่ทำให้สามารถยึดเกาะเข้ากับพื้นผิวโลหะได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะติดตั้งในแนวราบหรือแนวดิ่ง ทั้งยังสามารถต่อเข้ากับวาล์วเพื่อควบคุมการเปิดปิดที่ตัวฐานเพิ่มเติมได้ มีให้เลือกได้แก่รุ่นขนาดเล็ก และรุ่นขนาดใหญ่ โดยรุ่นขนาดใหญ่โดยปกติจะเป็นรุ่นที่อยู่ในชุดเดียวกันกับอุปกรณ์หล่อเย็นเฉพาะจุด ในขณะที่รุ่นขนาดเล็กจะเป็นรุ่นเดียวกันกับรุ่นที่มากับอุปกรณ์หล่อเย็นขนาดเล็ก

ตัวฐานนี้มีข้อต่อหมุนสามารถหมุนได้รอบทิศทางและล็อคให้อยู่กับที่ด้วยแหวนล็อคแบบปกติ

นอกจากใช้ร่วมกับอุปกรณ์หล่อเย็นเฉพาะจุด และ อุปกรณ์หล่อเย็นแพเน็ลคูลเลอร์ขนาดเล็กแล้ว ยังสามารถใช้ร่วมกับ ท่อแข็งแบบดัดงอได้ ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานร่วมกับหัวพ่นลมแบบมาตรฐานได้ เพื่อการติดตั้งหัวพ่นลมให้พ่นไปในบริเวณและทิศทางที่ต้องการ

Dimensions

ข้อมูลจำเพาะ

PART NO. DESCRIPTION
Model 90029 Single Outlet Swivel Magnetic Base – 1/4” NPT
Model 90029A Mini Shut-off Valve for Magnetic Swivel Base
Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ฐานแม่เหล็ก ใช้สำหรับยึดหรือติดตั้งอุปกรณ์อากาศอัดชนิดต่างๆให้อยู่กับที่ และสามารถปรับหมุนทิศทางภายหลังได้ตามต้องการ ด้วยแม่เหล็กแรงสูงที่ทำให้สามารถยึดเกาะเข้ากับพื้นผิวโลหะได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะติดตั้งในแนวราบหรือแนวดิ่ง ทั้งยังสามารถต่อเข้ากับวาล์วเพื่อควบคุมการเปิดปิดที่ตัวฐานเพิ่มเติมได้ มีให้เลือกได้แก่รุ่นขนาดเล็ก และรุ่นขนาดใหญ่ โดยรุ่นขนาดใหญ่โดยปกติจะเป็นรุ่นที่อยู่ในชุดเดียวกันกับอุปกรณ์หล่อเย็นเฉพาะจุด ในขณะที่รุ่นขนาดเล็กจะเป็นรุ่นเดียวกันกับรุ่นที่มากับอุปกรณ์หล่อเย็นขนาดเล็ก

ตัวฐานนี้มีข้อต่อหมุนสามารถหมุนได้รอบทิศทางและล็อคให้อยู่กับที่ด้วยแหวนล็อคแบบปกติ

นอกจากใช้ร่วมกับอุปกรณ์หล่อเย็นเฉพาะจุด และ อุปกรณ์หล่อเย็นแพเน็ลคูลเลอร์ขนาดเล็กแล้ว ยังสามารถใช้ร่วมกับ ท่อแข็งแบบดัดงอได้ ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานร่วมกับหัวพ่นลมแบบมาตรฐานได้ เพื่อการติดตั้งหัวพ่นลมให้พ่นไปในบริเวณและทิศทางที่ต้องการ

Dimensions

Dimensions

Specs

ข้อมูลจำเพาะ

PART NO. DESCRIPTION
Model 90029 Single Outlet Swivel Magnetic Base – 1/4” NPT
Model 90029A Mini Shut-off Valve for Magnetic Swivel Base
Pricing
ติดต่อเรา