ท่อประกอบร่วมสำหรับติดตั้ง | Nex Flow Air Products

ท่อประกอบร่วมสำหรับติดตั้ง

An image showing Manifold Systems with Flat Jets and Nozzles

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ชุดอุปกรณ์ต่อร่วมนั้นใช้สำหรับอุปกรณ์อากาศอัดจากเน็กซ์ โฟล ได้แก่ แอร์ เอ็ดเจอร์ หรือหัวพ่นลมแบบปากแบน และ หัวพ่นลมแบบมาตรฐาน หัวพ่นลมแอร์แม็ก สามารถนำมาต่อเข้ากันในแบบ 2 หัว 4 หัว และ 6 หัว เพื่อใช้ในงานเป่าประเภทต่างๆ ที่อาจไม่สามารถใช้มีดลมทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่ต้องการการเป่าที่กินบริเวณกว้างขึ้น มีให้เลือกทั้งแบบอลูมิเนียมและสแตนเลส และต่อเช้ากับหัวพ่นลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวพ่นลมแบบปากแบน แอร์เอ็ดเจอร์ จะสามารถให้แรงลมที่มากในกรณีที่มีดลมนั้นไม่สามารถให้แรงลมที่มากพอในการใช้งาน

ดังนั้น ในขั้นแรก จึงจำเป็นต้องสำรวจก่อนว่ามีความจำเป็นที่ต้องการแรงเพิ่มจากอากาศอัดหรือไม่ เพราะนั่นหมายถึงจะต้องมีการใช้งานอากาศที่ปริมาณมากขึ้นด้วย เริ่มจากตรวจสอบว่าแรงอากาศจากมีดลมรุ่นต่างๆนั้นเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอ จึงเค่อยมาเลือกใช้ชุดอุปกรณ์ต่อร่วมดังนี้

หัวพ่นลมแบบมาตรฐาน – สำหรับงานที่ต้องการการทำความเย็นเป็นหลัก

หัวพ่นลมแอร์แม็ก – สำหรับงานที่ต้องการความแรงเป็นหลัก

หัวพ่นลมแบบปากแบนแอร์ เอ็ดเจอร์ – สำหรับงานในลักษณะใกล้เคียงกับการใช้มีดลม แต่ต้องการแรงที่มากกว่า

อีกหนึ่งปัจจัยในการพิจารณาก็คือ กรณีที่มีโอกาสเกิดการกระแทกหรือการทำให้เกิดการเสียหายต่อตัวอุปกรณ์แล้วนั้น อาจพิจารณาเลือกใช้อุปกรณืต่อร่วม เข้ากับอุปกรณ์ที่มีราคาต่ำกว่าอุปกรณ์อย่างมีดลม เผื่อเกิดการเสียหายและต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ หรืออีกตัวอย่างเช่นกรณีที่ต้องการแรงเป่าที่ไม่เท่ากันในแต่ละจุด สามารถเลือกใช้เป้นหัวพ่นลมที่สามารถปรับระดับได้ ทำให้สามารถตั้งค่าความแรงลมที่จะออกมาจากแต่ละจุดได้อย่างแม่นยำ

สามารถสั่งผลิตชุดต่อร่วมรูปแบบพิเศษได้ตามความต้องการของลูกค้า

การใช้งาน

 • การทำความสะอาดชิ้นงาน
 • การกำจัดเศษวัสดุหรือเศษโลหะ
 • การเป่าแห้งชิ้นงาน
 • การลำเลียงวัสดุ
 • การกระทุ้งชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์
 • งานลำเลีบงเส้นใยต่างๆ
 • งานที่ใช้ลมในการทำงาน

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ลดปริมาณการใช้อากาศอัด
 • ลดระดับเสียงได้สูงสุดถึง 10 เดซิเบล
 • ประหยัดลมในการใช้
 • ขนาดกะทัดรัด
 • มีความปลอดภัยสูง
 • ได้มาตรฐาน OSHA ในเรื่องระดับเสียง
 • ช่วยเพิ่มกำลังผลิต

Videos

Specifications

Part Number Description
46002 Two outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 80 SCFM @ 80 PSIG
46004 Four outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 140 SCFM @ 80 PSIG
46006 Six outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 220 SCFM @ 80 PSIG
46002HF Two outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 120 SCFM @ 80 PSIG
46004HF Four outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 210 SCFM @ 80 PSIG
46006HF Six outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 320 SCFM @ 80 PSIG

NOTEUsing one air inlet allows for 50% of rated flow – using both end air inlets allows for up to 100% of rated flow.

Dimensions

46002+47011

46002HF+47011

46004+47011

46004HF+47011

46006+47011

46006HF+47011

46002+47004

46002HF+47004

46004+47004

46004HF+47004

46006+47004

46006HF+47004


Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ชุดอุปกรณ์ต่อร่วมนั้นใช้สำหรับอุปกรณ์อากาศอัดจากเน็กซ์ โฟล ได้แก่ แอร์ เอ็ดเจอร์ หรือหัวพ่นลมแบบปากแบน และ หัวพ่นลมแบบมาตรฐาน หัวพ่นลมแอร์แม็ก สามารถนำมาต่อเข้ากันในแบบ 2 หัว 4 หัว และ 6 หัว เพื่อใช้ในงานเป่าประเภทต่างๆ ที่อาจไม่สามารถใช้มีดลมทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่ต้องการการเป่าที่กินบริเวณกว้างขึ้น มีให้เลือกทั้งแบบอลูมิเนียมและสแตนเลส และต่อเช้ากับหัวพ่นลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวพ่นลมแบบปากแบน แอร์เอ็ดเจอร์ จะสามารถให้แรงลมที่มากในกรณีที่มีดลมนั้นไม่สามารถให้แรงลมที่มากพอในการใช้งาน

ดังนั้น ในขั้นแรก จึงจำเป็นต้องสำรวจก่อนว่ามีความจำเป็นที่ต้องการแรงเพิ่มจากอากาศอัดหรือไม่ เพราะนั่นหมายถึงจะต้องมีการใช้งานอากาศที่ปริมาณมากขึ้นด้วย เริ่มจากตรวจสอบว่าแรงอากาศจากมีดลมรุ่นต่างๆนั้นเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอ จึงเค่อยมาเลือกใช้ชุดอุปกรณ์ต่อร่วมดังนี้

หัวพ่นลมแบบมาตรฐาน – สำหรับงานที่ต้องการการทำความเย็นเป็นหลัก

หัวพ่นลมแอร์แม็ก – สำหรับงานที่ต้องการความแรงเป็นหลัก

หัวพ่นลมแบบปากแบนแอร์ เอ็ดเจอร์ – สำหรับงานในลักษณะใกล้เคียงกับการใช้มีดลม แต่ต้องการแรงที่มากกว่า

อีกหนึ่งปัจจัยในการพิจารณาก็คือ กรณีที่มีโอกาสเกิดการกระแทกหรือการทำให้เกิดการเสียหายต่อตัวอุปกรณ์แล้วนั้น อาจพิจารณาเลือกใช้อุปกรณืต่อร่วม เข้ากับอุปกรณ์ที่มีราคาต่ำกว่าอุปกรณ์อย่างมีดลม เผื่อเกิดการเสียหายและต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ หรืออีกตัวอย่างเช่นกรณีที่ต้องการแรงเป่าที่ไม่เท่ากันในแต่ละจุด สามารถเลือกใช้เป้นหัวพ่นลมที่สามารถปรับระดับได้ ทำให้สามารถตั้งค่าความแรงลมที่จะออกมาจากแต่ละจุดได้อย่างแม่นยำ

สามารถสั่งผลิตชุดต่อร่วมรูปแบบพิเศษได้ตามความต้องการของลูกค้า

การใช้งาน

 • การทำความสะอาดชิ้นงาน
 • การกำจัดเศษวัสดุหรือเศษโลหะ
 • การเป่าแห้งชิ้นงาน
 • การลำเลียงวัสดุ
 • การกระทุ้งชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์
 • งานลำเลีบงเส้นใยต่างๆ
 • งานที่ใช้ลมในการทำงาน
Advantages

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ลดปริมาณการใช้อากาศอัด
 • ลดระดับเสียงได้สูงสุดถึง 10 เดซิเบล
 • ประหยัดลมในการใช้
 • ขนาดกะทัดรัด
 • มีความปลอดภัยสูง
 • ได้มาตรฐาน OSHA ในเรื่องระดับเสียง
 • ช่วยเพิ่มกำลังผลิต
Videos

Videos

Specs

Specifications

Part Number Description
46002 Two outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 80 SCFM @ 80 PSIG
46004 Four outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 140 SCFM @ 80 PSIG
46006 Six outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 220 SCFM @ 80 PSIG
46002HF Two outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 120 SCFM @ 80 PSIG
46004HF Four outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 210 SCFM @ 80 PSIG
46006HF Six outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 320 SCFM @ 80 PSIG

NOTEUsing one air inlet allows for 50% of rated flow – using both end air inlets allows for up to 100% of rated flow.

Dimensions

Dimensions

46002+47011

46002HF+47011

46004+47011

46004HF+47011

46006+47011

46006HF+47011

46002+47004

46002HF+47004

46004+47004

46004HF+47004

46006+47004

46006HF+47004

Pricing

Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


ติดต่อเรา