วาล์วเปิดปิด | Nex Flow Air Products

วาล์วเปิดปิด

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

วาล์วที่ใช้สำหรับเปิดปิดการจ่ายอากาศอัดไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์อากาศอัดจากเน็กซ์ โฟล รุ่นต่างๆ วัสดุทำจากทองเหลือง เป็นอุปกรณ์เสริมที่เหมาะจะใช้ร่วมกับ ดัรม แองเจิล และเป็นอุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมกับ เครื่องระบายหมอกควัน มีให้เลือกในขนาด 1/4” และ 1/8” แบบข้อต่อตัวเมียทั้งสองด้าน

Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

วาล์วที่ใช้สำหรับเปิดปิดการจ่ายอากาศอัดไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์อากาศอัดจากเน็กซ์ โฟล รุ่นต่างๆ วัสดุทำจากทองเหลือง เป็นอุปกรณ์เสริมที่เหมาะจะใช้ร่วมกับ ดัรม แองเจิล และเป็นอุปกรณ์ที่แถมมาพร้อมกับ เครื่องระบายหมอกควัน มีให้เลือกในขนาด 1/4” และ 1/8” แบบข้อต่อตัวเมียทั้งสองด้าน

Pricing
ติดต่อเรา