ชุดเทอร์โมสแตทและโซลินอยด์วาล์ว | Nex Flow Air Products

ชุดเทอร์โมสแตทและโซลินอยด์วาล์ว

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริม สำกรับอุปกรณ์หล่อเย็นในตู้ควบคุม ประกอบด้วย โซลินอยด์วาล์วแบบมาตรฐาน ประเภทปิด แบบสองทาง และชุดเทอร์โมสแตท รุ่น 90015 (120V) หรือรุ่น 90016 (240V) ทำหน้าที่ในการเปิดปิดการไหลของอากาศเมื่อจำเป็น เทอร์โมสแตทจะถูกตั้งค่ามาจากโรงงานที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส (35 องศาฟาเรนไฮต์) โดยจะสามารถคงอุณหภูมิในช่วง +/- 2 องศาฟาเรนไฮต์ ภายในตู้ควบคุม โดยตัวอุปกรณ์นี้ได้มาตรฐาน 24V-240V 50/60Hz Ul recognized และได้การรับรองจาก CSA approved

ชุดอุปกรณ์เสริม เทอร์โมสแตทและโซลินอยด์วาล์ว

ในชุดประกอบด้วย โซลินอยด์วาล์ว เทอร์โมสแตท และตัวต้านทาน โดยตัวต้านทานที่ให้มาในชุดนี้ ใช้สำหรับแก้ไขความไม่เสถียรในการปรับอุณหภูมิที่มาจากความผันผวนของกระแสไฟฟ้า โดยให้ติดตั้งตัวต้านทานเข้าที่ตะกั่วของเทอร์โมสแตท เพื่อลดความผันผวนในกระแสไฟฟ้า และทำให้การตัดการทำงานเป็นไปอย่างเสถียรมากขึ้น

Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริม สำกรับอุปกรณ์หล่อเย็นในตู้ควบคุม ประกอบด้วย โซลินอยด์วาล์วแบบมาตรฐาน ประเภทปิด แบบสองทาง และชุดเทอร์โมสแตท รุ่น 90015 (120V) หรือรุ่น 90016 (240V) ทำหน้าที่ในการเปิดปิดการไหลของอากาศเมื่อจำเป็น เทอร์โมสแตทจะถูกตั้งค่ามาจากโรงงานที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส (35 องศาฟาเรนไฮต์) โดยจะสามารถคงอุณหภูมิในช่วง +/- 2 องศาฟาเรนไฮต์ ภายในตู้ควบคุม โดยตัวอุปกรณ์นี้ได้มาตรฐาน 24V-240V 50/60Hz Ul recognized และได้การรับรองจาก CSA approved

ชุดอุปกรณ์เสริม เทอร์โมสแตทและโซลินอยด์วาล์ว

ในชุดประกอบด้วย โซลินอยด์วาล์ว เทอร์โมสแตท และตัวต้านทาน โดยตัวต้านทานที่ให้มาในชุดนี้ ใช้สำหรับแก้ไขความไม่เสถียรในการปรับอุณหภูมิที่มาจากความผันผวนของกระแสไฟฟ้า โดยให้ติดตั้งตัวต้านทานเข้าที่ตะกั่วของเทอร์โมสแตท เพื่อลดความผันผวนในกระแสไฟฟ้า และทำให้การตัดการทำงานเป็นไปอย่างเสถียรมากขึ้น

Pricing
ติดต่อเรา