ชุดเทอร์โมสแตทและโซลินอยด์วาล์ว | Nex Flow Air Products

ชุดเทอร์โมสแตทและโซลินอยด์วาล์ว

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริม สำกรับอุปกรณ์หล่อเย็นในตู้ควบคุม ประกอบด้วย โซลินอยด์วาล์วแบบมาตรฐาน ประเภทปิด แบบสองทาง และชุดเทอร์โมสแตท รุ่น 90015 (120V) หรือรุ่น 90016 (240V) ทำหน้าที่ในการเปิดปิดการไหลของอากาศเมื่อจำเป็น เทอร์โมสแตทจะถูกตั้งค่ามาจากโรงงานที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส (35 องศาฟาเรนไฮต์) โดยจะสามารถคงอุณหภูมิในช่วง +/- 2 องศาฟาเรนไฮต์ ภายในตู้ควบคุม โดยตัวอุปกรณ์นี้ได้มาตรฐาน 24V-240V 50/60Hz Ul recognized และได้การรับรองจาก CSA approved

ชุดอุปกรณ์เสริม เทอร์โมสแตทและโซลินอยด์วาล์ว

ในชุดประกอบด้วย โซลินอยด์วาล์ว เทอร์โมสแตท และตัวต้านทาน โดยตัวต้านทานที่ให้มาในชุดนี้ ใช้สำหรับแก้ไขความไม่เสถียรในการปรับอุณหภูมิที่มาจากความผันผวนของกระแสไฟฟ้า โดยให้ติดตั้งตัวต้านทานเข้าที่ตะกั่วของเทอร์โมสแตท เพื่อลดความผันผวนในกระแสไฟฟ้า และทำให้การตัดการทำงานเป็นไปอย่างเสถียรมากขึ้น

Mechanical Thermostat And Solenoid Valve Kit
PART NO. DESCRIPTION Size Price US Dollars
90015 Thermostat & Solenoid Valve Kit (90017+90020) – 120V $286.00
90016 NEMA 4-4X Thermostat & Sol. Valve Kit (90017+90018) – 120V $278.00
90016-316 NEMA 4-4X Therm. & Stainless Sol. Valve Kit (90017+90018-316) – 120V $580.00

Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริม สำกรับอุปกรณ์หล่อเย็นในตู้ควบคุม ประกอบด้วย โซลินอยด์วาล์วแบบมาตรฐาน ประเภทปิด แบบสองทาง และชุดเทอร์โมสแตท รุ่น 90015 (120V) หรือรุ่น 90016 (240V) ทำหน้าที่ในการเปิดปิดการไหลของอากาศเมื่อจำเป็น เทอร์โมสแตทจะถูกตั้งค่ามาจากโรงงานที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส (35 องศาฟาเรนไฮต์) โดยจะสามารถคงอุณหภูมิในช่วง +/- 2 องศาฟาเรนไฮต์ ภายในตู้ควบคุม โดยตัวอุปกรณ์นี้ได้มาตรฐาน 24V-240V 50/60Hz Ul recognized และได้การรับรองจาก CSA approved

ชุดอุปกรณ์เสริม เทอร์โมสแตทและโซลินอยด์วาล์ว

ในชุดประกอบด้วย โซลินอยด์วาล์ว เทอร์โมสแตท และตัวต้านทาน โดยตัวต้านทานที่ให้มาในชุดนี้ ใช้สำหรับแก้ไขความไม่เสถียรในการปรับอุณหภูมิที่มาจากความผันผวนของกระแสไฟฟ้า โดยให้ติดตั้งตัวต้านทานเข้าที่ตะกั่วของเทอร์โมสแตท เพื่อลดความผันผวนในกระแสไฟฟ้า และทำให้การตัดการทำงานเป็นไปอย่างเสถียรมากขึ้น

Pricing
Mechanical Thermostat And Solenoid Valve Kit
PART NO. DESCRIPTION Size Price US Dollars
90015 Thermostat & Solenoid Valve Kit (90017+90020) – 120V $286.00
90016 NEMA 4-4X Thermostat & Sol. Valve Kit (90017+90018) – 120V $278.00
90016-316 NEMA 4-4X Therm. & Stainless Sol. Valve Kit (90017+90018-316) – 120V $580.00

Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


ติดต่อเรา

Download

​IS YOUR COMPRESSED AIR SAFE AND USED EFFICIENTLY?
close-link
Ebook

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.