อุปกรณ์หล่อเย็นขนาดเล็ก | Nex Flow Air Products

อุปกรณ์หล่อเย็นขนาดเล็ก

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์หล่อเย็นเฉพาะจุดรุ่นเล็ก เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพง ทำงานได้เงียบ ขนาดกะทัดรัด และไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง โดยตัวอุปกรณ์นี้ใช้หลักการทำงานของท่อวอร์เท็กซ์ ทิวบ์ ในการสร้างลมเย็นเข้าไปหล่อเย็นตามจุดที่ต้องการ

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับชิ้นงานขนาดเล็ก ฟริจิด-เอ็กซ์ รุ่นเล็กนั้นสามารถสร้างลมเย็นที่มีอุณหภูมิ 15 ถึง 20 องศาฟาเรนไฮต์ (-9.5 ถึง 7 องศาเซลเซียส) สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการกัดชิ้นงานเล็กๆและช่วยให้สามารถกัดชิ้นงานได้เร็วขึ้น

ท่อดัดทำหน้าที่ในการลำเลียงลมเย็นไปยังจุดที่ต้องการ และมีฐานแม่เหล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว

การใช้งาน

 • การหล่อเย็นสำหรับงานเชื่อม
 • การปรับตั้งเทอร์โมสแตท
 • การหล่อเย็นชิ้นงานพลาสติกในการกัดซีเอ็นซี
 • การเป่าให้กาวเซ็ทตัวด้วยความเย็น
 • การหล่อเย็นท่อเชื่อมสำหรับงานอัลตร้าโซนิค
 • การหล่อเย็นชิ้นงานที่มาจากการฉีดพลาสตีก
 • การหล่อเย็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • การหล่อเย็นท่อหด

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • การหล่อเย็นเข็มเย็บผ้า
 • การหล่อเย็นบนใบมีดขนาดเล็ก
 • การหล่อเย็นเลนส์กล้องพิเศษและชิ้นงานขนาดเล็ก
 • การหล่อเย็นบนเครื่องมือตัดขนาดเล็ก
 • ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวภายใน ทำให้ไม่มีการสึกหรอของอุปกรณ์ และไม่ใช้ไฟฟ้า
 • ขนาดกะทัดรัดและมีน้ำหนักเบา
 • ราคาไม่แพง
 • ไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง
 • สามารถสร้างลมเย็นได้ทันทีที่เปิดใช้งาน
 • ทำงานด้วยระดับเสียงที่เงียบ
 • มีฐานแม่เหล็กสำหรับการติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว
 • สามารถเปลี่ยนแท่งเจเนอร์เรเตอร์ได้เพื่อปรับอัตราการใช้อากาศอัด

Videos

หลักการทำงานของอุปกรณ์หล่อเย็นเฉพาะจุด ฟริจิด-เอ็กซ์ รุ่นเล็ก

อากาศอัดถูกป้อนเข้ามาที่ตำแหน่ง (A) เข้ามายังท่อวอร์เท็กซ์ ทิวบ์ จากนั้นภายในท่อวอร์เท็กซ์ทิวบ์นั้นอากาศจะถูกแยกออกเป็นสองชั้นคือ ชั้นของอากาศร้อน (B) และชั้นของอากาศเย็น (C) มวลอากาศที่มีความร้อนนั้นจะถูกชับออกทางด้านร้อนของตัวอุปกรณ์ (D) สู่บรรยากาศภายนอก โดยผ่านทางปลอกเก็บเสียงเพื่อกันเสียงดัง มวลอากาศที่มีความเย็นจะถูกส่องผ่านปลอกเก็บเสียง (E) จากนั้นจะถูกส่งผ่านท่อที่สามารถดัดงอได้ (F) ไปยังจุดที่ต้องการทำความเย็นต่อไป แม่เหล็กแรงสูง (G) ใช้สำหรับติดตั้งตัวอุปกรณ์ในตำแหน่งที่ต้องการ ลูกบิดใช้ในการปรับอุณหภูมิ

Dimensions


Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์หล่อเย็นเฉพาะจุดรุ่นเล็ก เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพง ทำงานได้เงียบ ขนาดกะทัดรัด และไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง โดยตัวอุปกรณ์นี้ใช้หลักการทำงานของท่อวอร์เท็กซ์ ทิวบ์ ในการสร้างลมเย็นเข้าไปหล่อเย็นตามจุดที่ต้องการ

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับชิ้นงานขนาดเล็ก ฟริจิด-เอ็กซ์ รุ่นเล็กนั้นสามารถสร้างลมเย็นที่มีอุณหภูมิ 15 ถึง 20 องศาฟาเรนไฮต์ (-9.5 ถึง 7 องศาเซลเซียส) สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการกัดชิ้นงานเล็กๆและช่วยให้สามารถกัดชิ้นงานได้เร็วขึ้น

ท่อดัดทำหน้าที่ในการลำเลียงลมเย็นไปยังจุดที่ต้องการ และมีฐานแม่เหล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว

การใช้งาน

 • การหล่อเย็นสำหรับงานเชื่อม
 • การปรับตั้งเทอร์โมสแตท
 • การหล่อเย็นชิ้นงานพลาสติกในการกัดซีเอ็นซี
 • การเป่าให้กาวเซ็ทตัวด้วยความเย็น
 • การหล่อเย็นท่อเชื่อมสำหรับงานอัลตร้าโซนิค
 • การหล่อเย็นชิ้นงานที่มาจากการฉีดพลาสตีก
 • การหล่อเย็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • การหล่อเย็นท่อหด
Advantages

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • การหล่อเย็นเข็มเย็บผ้า
 • การหล่อเย็นบนใบมีดขนาดเล็ก
 • การหล่อเย็นเลนส์กล้องพิเศษและชิ้นงานขนาดเล็ก
 • การหล่อเย็นบนเครื่องมือตัดขนาดเล็ก
 • ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวภายใน ทำให้ไม่มีการสึกหรอของอุปกรณ์ และไม่ใช้ไฟฟ้า
 • ขนาดกะทัดรัดและมีน้ำหนักเบา
 • ราคาไม่แพง
 • ไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง
 • สามารถสร้างลมเย็นได้ทันทีที่เปิดใช้งาน
 • ทำงานด้วยระดับเสียงที่เงียบ
 • มีฐานแม่เหล็กสำหรับการติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว
 • สามารถเปลี่ยนแท่งเจเนอร์เรเตอร์ได้เพื่อปรับอัตราการใช้อากาศอัด
Videos

Videos

หลักการทำงานของอุปกรณ์หล่อเย็นเฉพาะจุด ฟริจิด-เอ็กซ์ รุ่นเล็ก

อากาศอัดถูกป้อนเข้ามาที่ตำแหน่ง (A) เข้ามายังท่อวอร์เท็กซ์ ทิวบ์ จากนั้นภายในท่อวอร์เท็กซ์ทิวบ์นั้นอากาศจะถูกแยกออกเป็นสองชั้นคือ ชั้นของอากาศร้อน (B) และชั้นของอากาศเย็น (C) มวลอากาศที่มีความร้อนนั้นจะถูกชับออกทางด้านร้อนของตัวอุปกรณ์ (D) สู่บรรยากาศภายนอก โดยผ่านทางปลอกเก็บเสียงเพื่อกันเสียงดัง มวลอากาศที่มีความเย็นจะถูกส่องผ่านปลอกเก็บเสียง (E) จากนั้นจะถูกส่งผ่านท่อที่สามารถดัดงอได้ (F) ไปยังจุดที่ต้องการทำความเย็นต่อไป แม่เหล็กแรงสูง (G) ใช้สำหรับติดตั้งตัวอุปกรณ์ในตำแหน่งที่ต้องการ ลูกบิดใช้ในการปรับอุณหภูมิ

Dimensions

Dimensions

Pricing

Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.