อุปกรณ์หล่อเย็นขนาดเล็ก | Nex Flow Air Products

อุปกรณ์หล่อเย็นขนาดเล็ก

An image showing a Frigid-X™ Mini Spot Cooler

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์หล่อเย็นเฉพาะจุดรุ่นเล็ก เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพง ทำงานได้เงียบ ขนาดกะทัดรัด และไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง โดยตัวอุปกรณ์นี้ใช้หลักการทำงานของท่อวอร์เท็กซ์ ทิวบ์ ในการสร้างลมเย็นเข้าไปหล่อเย็นตามจุดที่ต้องการ

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับชิ้นงานขนาดเล็ก ฟริจิด-เอ็กซ์ รุ่นเล็กนั้นสามารถสร้างลมเย็นที่มีอุณหภูมิ 15 ถึง 20 องศาฟาเรนไฮต์ (-9.5 ถึง 7 องศาเซลเซียส) สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการกัดชิ้นงานเล็กๆและช่วยให้สามารถกัดชิ้นงานได้เร็วขึ้น

ท่อดัดทำหน้าที่ในการลำเลียงลมเย็นไปยังจุดที่ต้องการ และมีฐานแม่เหล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว

การใช้งาน

 • การหล่อเย็นสำหรับงานเชื่อม
 • การปรับตั้งเทอร์โมสแตท
 • การหล่อเย็นชิ้นงานพลาสติกในการกัดซีเอ็นซี
 • การเป่าให้กาวเซ็ทตัวด้วยความเย็น
 • การหล่อเย็นท่อเชื่อมสำหรับงานอัลตร้าโซนิค
 • การหล่อเย็นชิ้นงานที่มาจากการฉีดพลาสตีก
 • การหล่อเย็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • การหล่อเย็นท่อหด

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • การหล่อเย็นเข็มเย็บผ้า
 • การหล่อเย็นบนใบมีดขนาดเล็ก
 • การหล่อเย็นเลนส์กล้องพิเศษและชิ้นงานขนาดเล็ก
 • การหล่อเย็นบนเครื่องมือตัดขนาดเล็ก
 • ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวภายใน ทำให้ไม่มีการสึกหรอของอุปกรณ์ และไม่ใช้ไฟฟ้า
 • ขนาดกะทัดรัดและมีน้ำหนักเบา
 • ราคาไม่แพง
 • ไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง
 • สามารถสร้างลมเย็นได้ทันทีที่เปิดใช้งาน
 • ทำงานด้วยระดับเสียงที่เงียบ
 • มีฐานแม่เหล็กสำหรับการติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว
 • สามารถเปลี่ยนแท่งเจเนอร์เรเตอร์ได้เพื่อปรับอัตราการใช้อากาศอัด

Videos

หลักการทำงานของอุปกรณ์หล่อเย็นเฉพาะจุด ฟริจิด-เอ็กซ์ รุ่นเล็ก

อากาศอัดถูกป้อนเข้ามาที่ตำแหน่ง (A) เข้ามายังท่อวอร์เท็กซ์ ทิวบ์ จากนั้นภายในท่อวอร์เท็กซ์ทิวบ์นั้นอากาศจะถูกแยกออกเป็นสองชั้นคือ ชั้นของอากาศร้อน (B) และชั้นของอากาศเย็น (C) มวลอากาศที่มีความร้อนนั้นจะถูกชับออกทางด้านร้อนของตัวอุปกรณ์ (D) สู่บรรยากาศภายนอก โดยผ่านทางปลอกเก็บเสียงเพื่อกันเสียงดัง มวลอากาศที่มีความเย็นจะถูกส่องผ่านปลอกเก็บเสียง (E) จากนั้นจะถูกส่งผ่านท่อที่สามารถดัดงอได้ (F) ไปยังจุดที่ต้องการทำความเย็นต่อไป แม่เหล็กแรงสูง (G) ใช้สำหรับติดตั้งตัวอุปกรณ์ในตำแหน่งที่ต้องการ ลูกบิดใช้ในการปรับอุณหภูมิ

Dimensions

Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์หล่อเย็นเฉพาะจุดรุ่นเล็ก เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพง ทำงานได้เงียบ ขนาดกะทัดรัด และไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง โดยตัวอุปกรณ์นี้ใช้หลักการทำงานของท่อวอร์เท็กซ์ ทิวบ์ ในการสร้างลมเย็นเข้าไปหล่อเย็นตามจุดที่ต้องการ

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับชิ้นงานขนาดเล็ก ฟริจิด-เอ็กซ์ รุ่นเล็กนั้นสามารถสร้างลมเย็นที่มีอุณหภูมิ 15 ถึง 20 องศาฟาเรนไฮต์ (-9.5 ถึง 7 องศาเซลเซียส) สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการกัดชิ้นงานเล็กๆและช่วยให้สามารถกัดชิ้นงานได้เร็วขึ้น

ท่อดัดทำหน้าที่ในการลำเลียงลมเย็นไปยังจุดที่ต้องการ และมีฐานแม่เหล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว

การใช้งาน

 • การหล่อเย็นสำหรับงานเชื่อม
 • การปรับตั้งเทอร์โมสแตท
 • การหล่อเย็นชิ้นงานพลาสติกในการกัดซีเอ็นซี
 • การเป่าให้กาวเซ็ทตัวด้วยความเย็น
 • การหล่อเย็นท่อเชื่อมสำหรับงานอัลตร้าโซนิค
 • การหล่อเย็นชิ้นงานที่มาจากการฉีดพลาสตีก
 • การหล่อเย็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • การหล่อเย็นท่อหด
Advantages

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • การหล่อเย็นเข็มเย็บผ้า
 • การหล่อเย็นบนใบมีดขนาดเล็ก
 • การหล่อเย็นเลนส์กล้องพิเศษและชิ้นงานขนาดเล็ก
 • การหล่อเย็นบนเครื่องมือตัดขนาดเล็ก
 • ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวภายใน ทำให้ไม่มีการสึกหรอของอุปกรณ์ และไม่ใช้ไฟฟ้า
 • ขนาดกะทัดรัดและมีน้ำหนักเบา
 • ราคาไม่แพง
 • ไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง
 • สามารถสร้างลมเย็นได้ทันทีที่เปิดใช้งาน
 • ทำงานด้วยระดับเสียงที่เงียบ
 • มีฐานแม่เหล็กสำหรับการติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว
 • สามารถเปลี่ยนแท่งเจเนอร์เรเตอร์ได้เพื่อปรับอัตราการใช้อากาศอัด
Videos

Videos

หลักการทำงานของอุปกรณ์หล่อเย็นเฉพาะจุด ฟริจิด-เอ็กซ์ รุ่นเล็ก

อากาศอัดถูกป้อนเข้ามาที่ตำแหน่ง (A) เข้ามายังท่อวอร์เท็กซ์ ทิวบ์ จากนั้นภายในท่อวอร์เท็กซ์ทิวบ์นั้นอากาศจะถูกแยกออกเป็นสองชั้นคือ ชั้นของอากาศร้อน (B) และชั้นของอากาศเย็น (C) มวลอากาศที่มีความร้อนนั้นจะถูกชับออกทางด้านร้อนของตัวอุปกรณ์ (D) สู่บรรยากาศภายนอก โดยผ่านทางปลอกเก็บเสียงเพื่อกันเสียงดัง มวลอากาศที่มีความเย็นจะถูกส่องผ่านปลอกเก็บเสียง (E) จากนั้นจะถูกส่งผ่านท่อที่สามารถดัดงอได้ (F) ไปยังจุดที่ต้องการทำความเย็นต่อไป แม่เหล็กแรงสูง (G) ใช้สำหรับติดตั้งตัวอุปกรณ์ในตำแหน่งที่ต้องการ ลูกบิดใช้ในการปรับอุณหภูมิ

Dimensions

Dimensions

Pricing
ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.