ชุดปลอกลดเสียงสำหรับอุปกรณ์หล่อเย็นในตู้ควบคุม | Nex Flow Air Products

ชุดปลอกลดเสียงสำหรับอุปกรณ์หล่อเย็นในตู้ควบคุม

Muffling Kits

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ในสภาพแวดล้อมที่เสียงเงียบนั้น และถ้ามีบุคลากรที่ทำงานอยู่ใกล้เคียงกับตู้ควบคุมแล้ว การใช้ปลอกลดเสียงที่ด้านลมร้อนและด้านลมเย็นของตัวอุปกรณ์จะช่วยลดเสียงลงได้อีกถึง 8 เดซิเบล ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของอากาศอัดที่ใช้ ปลอกลดเสียงที่ใช้กับด้านร้อนนั้นยังสามารถทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้อย่างดี ในขณะที่มีการปล่อยลมร้อนออกจากท่อวอร์เท็กซ์ในขณะทำงาน อุปกรณ์หล่อเย็นในตู้ควบคุมจากเน็กซ์ โฟล ทำงานที่ระดับเสียงต่ำกว่า 64 เดซิเบล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์

การใช้ปลอกลดเสียงที่ด้านลมร้อนและด้านลมเย็นของตัวอุปกรณ์
จะช่วยลดเสียงลงได้อีกถึง 8 เดซิเบล
และยังทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้อย่างดี

ปลอกลดเสียงสำหรับด้านลมเย็น

Cold End Muffling Kitปลอกลดเสียงที่ใช้กับด้านที่ปล่อยลมเย็นของตัวอุปกรณ์วอร์เท็กซ์ ทิวบ์ ประกอบด้วย ตัวเก็บเสียง และข้อต่อสำหรับต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์จากด้านในของตู้ควบคุม ปลอกลดเสียงที่ใช้กับด้านลมเย็นนั้นสามารถลดระดับเสียงในการทำงานของตุวอุปกรณ์ได้ 5 ถึง 6 เดซิเบล การติดตั้งทำได้ง่ายดาย และสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนโดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้านในตู้ควบคุม

ปลอกเก็บเสียง และ ฉนวนกันความร้อน สำหรับด้านลมร้อน

The Hot End Muffling Kit consists of an ABS Plastic sleeve with silencing material fitted over the hot end of the Panel Cooler outside of the control panel. The dBA reduction offered by the Hot End Muffling Kit is 2 dBA. It’s easy to install – just fit it over the top of the Panel Cooler. In addition to noise reduction, it offers additional protection from the hot end of the Panel Cooler.

 

Muffling Kit Selection

Part # Description
69501 Cold End Muffler Kit for 60015A to 63140X
69502 Hot End Muffler Kit for 60015A to 63140X
69503 Cold End Muffler Kit for 60004A to 63108X
69504 Hot End Muffler Kit for 60004A to 63108X
69505 Cold End and Hot End Combination Muffler Kit for 60015A to 63140X
69506 Cold End and Hot End Combination Muffler Kit for 60004A to 63108X

 

หมายเหตุ:

  • สำหรับในรุ่นสแตนเลส 316L นั้นสามารถใช้กับปลอกลดเสียงด้านลมเย็นเท่านั้น
  • ในกรณีติดตั้งร่วมกับชุดประกอบด้านข้างตู้ จะสามารถใช้ปลอกลดเสียงสำหรับด้านลมเย็นเท่านั้น

ขนาด

ข้อมูลโดยรวม

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ในสภาพแวดล้อมที่เสียงเงียบนั้น และถ้ามีบุคลากรที่ทำงานอยู่ใกล้เคียงกับตู้ควบคุมแล้ว การใช้ปลอกลดเสียงที่ด้านลมร้อนและด้านลมเย็นของตัวอุปกรณ์จะช่วยลดเสียงลงได้อีกถึง 8 เดซิเบล ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของอากาศอัดที่ใช้ ปลอกลดเสียงที่ใช้กับด้านร้อนนั้นยังสามารถทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้อย่างดี ในขณะที่มีการปล่อยลมร้อนออกจากท่อวอร์เท็กซ์ในขณะทำงาน อุปกรณ์หล่อเย็นในตู้ควบคุมจากเน็กซ์ โฟล ทำงานที่ระดับเสียงต่ำกว่า 64 เดซิเบล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์

การใช้ปลอกลดเสียงที่ด้านลมร้อนและด้านลมเย็นของตัวอุปกรณ์
จะช่วยลดเสียงลงได้อีกถึง 8 เดซิเบล
และยังทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้อย่างดี

ปลอกลดเสียงสำหรับด้านลมเย็น

Cold End Muffling Kitปลอกลดเสียงที่ใช้กับด้านที่ปล่อยลมเย็นของตัวอุปกรณ์วอร์เท็กซ์ ทิวบ์ ประกอบด้วย ตัวเก็บเสียง และข้อต่อสำหรับต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์จากด้านในของตู้ควบคุม ปลอกลดเสียงที่ใช้กับด้านลมเย็นนั้นสามารถลดระดับเสียงในการทำงานของตุวอุปกรณ์ได้ 5 ถึง 6 เดซิเบล การติดตั้งทำได้ง่ายดาย และสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนโดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้านในตู้ควบคุม

ปลอกเก็บเสียง และ ฉนวนกันความร้อน สำหรับด้านลมร้อน

The Hot End Muffling Kit consists of an ABS Plastic sleeve with silencing material fitted over the hot end of the Panel Cooler outside of the control panel. The dBA reduction offered by the Hot End Muffling Kit is 2 dBA. It’s easy to install – just fit it over the top of the Panel Cooler. In addition to noise reduction, it offers additional protection from the hot end of the Panel Cooler.

 

Muffling Kit Selection

Part # Description
69501 Cold End Muffler Kit for 60015A to 63140X
69502 Hot End Muffler Kit for 60015A to 63140X
69503 Cold End Muffler Kit for 60004A to 63108X
69504 Hot End Muffler Kit for 60004A to 63108X
69505 Cold End and Hot End Combination Muffler Kit for 60015A to 63140X
69506 Cold End and Hot End Combination Muffler Kit for 60004A to 63108X

 

หมายเหตุ:

  • สำหรับในรุ่นสแตนเลส 316L นั้นสามารถใช้กับปลอกลดเสียงด้านลมเย็นเท่านั้น
  • ในกรณีติดตั้งร่วมกับชุดประกอบด้านข้างตู้ จะสามารถใช้ปลอกลดเสียงสำหรับด้านลมเย็นเท่านั้น
ขนาด

ขนาด

ราคา
ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.