อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์แบบเฉพาะจุด | Nex Flow Air Products

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์แบบเฉพาะจุด

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ควบคุมและกำจัดกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ แบบจุดเดียว (One Point Ionizer) หรือ OPI เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการกำจัดหรือหักล้างประจุไอออนที่อยู่บนชิ้นงานขนาดเล็ก โดยการสร้างประจุบวกและประจุลบเพื่อทำการหักล้างความมีไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงาน

เหมาะกับการติดตั้งในหน้างานที่มีพื้นที่น้อย เพียงแค่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งตัวปลั๊กในบริเวณหน้างาน ซึ่งจะต่อสายเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้า เท่านี้ก็สามารถทำงานได้ทันที

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ แบบจุดเดียว (OPI) มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยา นอกจากนี้ตัวอุปกรณ์นี้ยังสามารถใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์เป่าลมอื่นได้เช่น หัวฉีดแรงสูง (Mini-Jet Ionizer)

หมายเหตุ: ห้ามสัมผัสตัวอุปกรณ์ และบริเวณหมุดที่มีประจุไฟฟ้าสูง ในขณะใช้งาน

Applications

อุปกรณ์ควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ แบบจุด เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในงานที่เกี่ยวข้องกับเภสัชศาสตร์และการแพทย์ รวมไปถึงงานเครื่องกลที่ต้องการความแม่นยำสูง อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ชิ้นนี้ได้รับการพิสูจน์ในด้านประสิทธิภาพ และความทนทาน สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูงในงานผลิต

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

ทำความสะอาดตัวอุปกรณ์ให้ปราศจากมีฝั่นหรือคราบเขม่าต่างๆ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

Type OPI Inseparable HV-cable, attached permanently to the bar.
Diameter 16 mm
Length 45 mm
Operating temperature +5∫ C to +50∫ C
Storage / transport temperature -15∫ C to + 60∫ C
Optimum effective distance 30 mm
Smallest bending radius (cable) R 50

ขนาด

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์แบบเฉพาะจุด

ข้อมูลโดยรวม

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ควบคุมและกำจัดกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ แบบจุดเดียว (One Point Ionizer) หรือ OPI เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการกำจัดหรือหักล้างประจุไอออนที่อยู่บนชิ้นงานขนาดเล็ก โดยการสร้างประจุบวกและประจุลบเพื่อทำการหักล้างความมีไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงาน

เหมาะกับการติดตั้งในหน้างานที่มีพื้นที่น้อย เพียงแค่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งตัวปลั๊กในบริเวณหน้างาน ซึ่งจะต่อสายเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้า เท่านี้ก็สามารถทำงานได้ทันที

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ แบบจุดเดียว (OPI) มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยา นอกจากนี้ตัวอุปกรณ์นี้ยังสามารถใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์เป่าลมอื่นได้เช่น หัวฉีดแรงสูง (Mini-Jet Ionizer)

หมายเหตุ: ห้ามสัมผัสตัวอุปกรณ์ และบริเวณหมุดที่มีประจุไฟฟ้าสูง ในขณะใช้งาน

Applications

อุปกรณ์ควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ แบบจุด เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในงานที่เกี่ยวข้องกับเภสัชศาสตร์และการแพทย์ รวมไปถึงงานเครื่องกลที่ต้องการความแม่นยำสูง อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ชิ้นนี้ได้รับการพิสูจน์ในด้านประสิทธิภาพ และความทนทาน สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูงในงานผลิต

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

ทำความสะอาดตัวอุปกรณ์ให้ปราศจากมีฝั่นหรือคราบเขม่าต่างๆ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

Type OPI Inseparable HV-cable, attached permanently to the bar.
Diameter 16 mm
Length 45 mm
Operating temperature +5∫ C to +50∫ C
Storage / transport temperature -15∫ C to + 60∫ C
Optimum effective distance 30 mm
Smallest bending radius (cable) R 50
ขนาด

ขนาด

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์แบบเฉพาะจุด

ราคา
ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.