หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ | Nex Flow Air Products

หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าจากเน็กซ์ โฟล ผลิตโดย Haug ซึ่งเป็นผู้นำในด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยตัวอุปกรณ์มีคุณลักษณะพิเศษต่างๆ

คุณลักษณะพิเศษ ของหม้อแปลงไฟฟ้า HAUG

  1. สามารถทำการซ่อมแซมเองได้ – อะไหล่ทุกชิ้นสามารถเปลี่ยนได้
  2. มีให้เลือกหลายรุ่น – ตัวอุปกรณ์มีให้เลือกในแบบ แบบ 4 ช่อง แบบ 2 ช่อง และแบบที่มีและไม่มีหน้าจอวัดค่า เลือกได้ทั้งแบบ 220V และ 110V
  3. ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับตัวอุปกรณ์ ข้อต่อ X-2000 – ป้องกันไฟดูดและไฟกระชากเมื่อทำการต่อเข้าและถอดตัวปลั๊กออกจากตัวอุปกรณ์
  4. มีความทนทานสูง อายุการงานที่ยาวนาน – นอกจากความทนทานแล้วยังมีการรับประกันเป็นระยะเวลาถึง 2 ปี

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง รุ่น EN-C (แบบ 2 ช่อง) และรุ่น EN-C4 (แบบ 4 ช่อง)

HIGH VOLTAGE POWER PACK TRANSFORMERS EN - C (2 OUTLET) AND EN-C4 (4 OUTLET)

รุ่น EN-C เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงแบบวงจรรวมเบ็ดเสร็จ ที่จะทำการแปลงแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 โวลต์ ตัวอุปกรณ์มีช่องสำหรับต่อขั้วปลายสายไฟจำนวน 2 หรือ 4 ช่อง โดยมีหลอดไฟแสดงสถานะเปิด-ปิด ภายในตัวหม้อแปลงไฟฟ้ามีตัวแปลงแบบโมดูลาร์ ซึ่งประกอบไปด้วยวงจรทั้งหมดสามโมดูล ซึ่งสามารถเปลี่ยนแยกได้ถ้ามีการขัดข้องสำหรับแต่ละโมดูลย่อย ตัวอุปกรณ์ได้รับการรับรองสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในทวีปอเมริกาเหนือ

หม้อแปลงรุ่น S-LINE EN SL

S-LINE POWER PACK EN SL

หม้อแปลง S-LINE มาพร้อมกับขั้วสายไฟแรงสูงจำนวนสองช่อง สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในมาตรฐานของอเมริกาเหนือและมาตรฐานยุโรป ประกอบไปด้วยตัวแปลงไฟฟ้าแรงสูงแบบวงจรรวมเบ็ดเสร็จ ที่จะทำการแปลงแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 โวลต์ โดยมีหลอดไฟแสดงสถานะเปิด-ปิด
รุ่น S-LINE EN SL LC – คล้ายกับรุ่น SL แต่มีเพิ่มเติมคือแผงวงจรเบ็ดเสร็จสำหรับวัดค่าต่างๆในการทำงานของอุปกรณืไอออนไนเซอร์ และจะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีว่าไม่ปกติในระบบ ผ่านทางไฟ LED
รุ่น EN SL RLC – ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคเหมือนกันกับรุ่น EN SL LC แต่จะมีช่องและสายสัญญาณสำหรับเชื่อมต่อข้อมูลเพิ่มเติม

หม้อแปลงไฟฟ้า รุ่น MULTISTAT

MULTISTAT POWER SUPPLY

รุ่น MULTISTAT เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการปรับค่าที่เหมาะสมสำหรับใช้งาน และสามรถติดตามผลผ่านทางหน้าจอได้ด้วย รุ่น MULTISTAT EX เป็นรุ่นที่ได้รับการรับรองในเรื่องการป้องกันการระเบิดในการใช้งาน (โดยจะต้องติดตั้งภายนอกบริเวณที่ต้องการป้องกัน)

หม้อแปลงไฟฟ้ารุ่น EN-92 EX

EN - 92 EX POWER SUPPLY

เป็นหม้อแปลงสำหรับใช้งานในสภาพบรรยากาศที่มีสภาวะทางโอกาสในการเกิดการระเบิดสูง (โซน 1 หรือ 2) หม้อแปลงนี้ได้

มาตรฐาน ATEX international วงจรไฟฟ้าแรงสูงทุกชิ้นจะถูกจัดให้อยู่ในกล่องที่กันไฟ รุ่นนี้มีช่องสำหรับต่อขั้วสายไฟฟ้าจำนวนสองช่องสำหรับต่อเข้ากับอุปกรณ์ไอออน ไม่จำเป็นต้องใช้สายเคบเลไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มเติม โดยตัวหม้อแปลงนี้สามารถติดตั้งใกล้กับตัวอุปกรณ์ไอออนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ได้

Videos

Model

Part Number Description Voltage
North American Approved
80111 Two outlet ENC-2, 110V (Can connect two static bars) 110V
80112 Four outlet ENC-4, 110V (Can connect four static bars) 110V
80121 Two outlet ENC-2, 220V (Can connect two static bars) 220V
80122 Four outlet ENC-4, 220V (Can connect four static bars) 220V
North American and European Approved
80321 Two outlet EN-SL, 110V (Can connect two static bars) 110V
80322 Two outlet EN-SL, 220V (Can connect two static bars) 220V
80421 Two outlet EN SL LC, 110V (Can connect two static bars) 110V
80422 Two outlet EN SL LC, 220V (Can connect two static bars) 220V
80221 Four outlet Multistat, 110V (Can connect four static bars, plus monitors performance. Can be connected into a system alarm or indicating light.) 110V
80222 Four outlet Multistat, 220V (Can connect four static bars plus monitors performance. Can be connected into a system alarm or indicating light.) 220V

Dimensions

EN SL

EN - C (2 OUTLET)

EN - C (4 OUTLET)

MULTISTAT

Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าจากเน็กซ์ โฟล ผลิตโดย Haug ซึ่งเป็นผู้นำในด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยตัวอุปกรณ์มีคุณลักษณะพิเศษต่างๆ

คุณลักษณะพิเศษ ของหม้อแปลงไฟฟ้า HAUG

  1. สามารถทำการซ่อมแซมเองได้ – อะไหล่ทุกชิ้นสามารถเปลี่ยนได้
  2. มีให้เลือกหลายรุ่น – ตัวอุปกรณ์มีให้เลือกในแบบ แบบ 4 ช่อง แบบ 2 ช่อง และแบบที่มีและไม่มีหน้าจอวัดค่า เลือกได้ทั้งแบบ 220V และ 110V
  3. ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับตัวอุปกรณ์ ข้อต่อ X-2000 – ป้องกันไฟดูดและไฟกระชากเมื่อทำการต่อเข้าและถอดตัวปลั๊กออกจากตัวอุปกรณ์
  4. มีความทนทานสูง อายุการงานที่ยาวนาน – นอกจากความทนทานแล้วยังมีการรับประกันเป็นระยะเวลาถึง 2 ปี

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง รุ่น EN-C (แบบ 2 ช่อง) และรุ่น EN-C4 (แบบ 4 ช่อง)

HIGH VOLTAGE POWER PACK TRANSFORMERS EN - C (2 OUTLET) AND EN-C4 (4 OUTLET)

รุ่น EN-C เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงแบบวงจรรวมเบ็ดเสร็จ ที่จะทำการแปลงแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 โวลต์ ตัวอุปกรณ์มีช่องสำหรับต่อขั้วปลายสายไฟจำนวน 2 หรือ 4 ช่อง โดยมีหลอดไฟแสดงสถานะเปิด-ปิด ภายในตัวหม้อแปลงไฟฟ้ามีตัวแปลงแบบโมดูลาร์ ซึ่งประกอบไปด้วยวงจรทั้งหมดสามโมดูล ซึ่งสามารถเปลี่ยนแยกได้ถ้ามีการขัดข้องสำหรับแต่ละโมดูลย่อย ตัวอุปกรณ์ได้รับการรับรองสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในทวีปอเมริกาเหนือ

หม้อแปลงรุ่น S-LINE EN SL

S-LINE POWER PACK EN SL

หม้อแปลง S-LINE มาพร้อมกับขั้วสายไฟแรงสูงจำนวนสองช่อง สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในมาตรฐานของอเมริกาเหนือและมาตรฐานยุโรป ประกอบไปด้วยตัวแปลงไฟฟ้าแรงสูงแบบวงจรรวมเบ็ดเสร็จ ที่จะทำการแปลงแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 โวลต์ โดยมีหลอดไฟแสดงสถานะเปิด-ปิด
รุ่น S-LINE EN SL LC – คล้ายกับรุ่น SL แต่มีเพิ่มเติมคือแผงวงจรเบ็ดเสร็จสำหรับวัดค่าต่างๆในการทำงานของอุปกรณืไอออนไนเซอร์ และจะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีว่าไม่ปกติในระบบ ผ่านทางไฟ LED
รุ่น EN SL RLC – ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคเหมือนกันกับรุ่น EN SL LC แต่จะมีช่องและสายสัญญาณสำหรับเชื่อมต่อข้อมูลเพิ่มเติม

หม้อแปลงไฟฟ้า รุ่น MULTISTAT

MULTISTAT POWER SUPPLY

รุ่น MULTISTAT เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการปรับค่าที่เหมาะสมสำหรับใช้งาน และสามรถติดตามผลผ่านทางหน้าจอได้ด้วย รุ่น MULTISTAT EX เป็นรุ่นที่ได้รับการรับรองในเรื่องการป้องกันการระเบิดในการใช้งาน (โดยจะต้องติดตั้งภายนอกบริเวณที่ต้องการป้องกัน)

หม้อแปลงไฟฟ้ารุ่น EN-92 EX

EN - 92 EX POWER SUPPLY

เป็นหม้อแปลงสำหรับใช้งานในสภาพบรรยากาศที่มีสภาวะทางโอกาสในการเกิดการระเบิดสูง (โซน 1 หรือ 2) หม้อแปลงนี้ได้

มาตรฐาน ATEX international วงจรไฟฟ้าแรงสูงทุกชิ้นจะถูกจัดให้อยู่ในกล่องที่กันไฟ รุ่นนี้มีช่องสำหรับต่อขั้วสายไฟฟ้าจำนวนสองช่องสำหรับต่อเข้ากับอุปกรณ์ไอออน ไม่จำเป็นต้องใช้สายเคบเลไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มเติม โดยตัวหม้อแปลงนี้สามารถติดตั้งใกล้กับตัวอุปกรณ์ไอออนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ได้

Videos

Videos

Models

Model

Part Number Description Voltage
North American Approved
80111 Two outlet ENC-2, 110V (Can connect two static bars) 110V
80112 Four outlet ENC-4, 110V (Can connect four static bars) 110V
80121 Two outlet ENC-2, 220V (Can connect two static bars) 220V
80122 Four outlet ENC-4, 220V (Can connect four static bars) 220V
North American and European Approved
80321 Two outlet EN-SL, 110V (Can connect two static bars) 110V
80322 Two outlet EN-SL, 220V (Can connect two static bars) 220V
80421 Two outlet EN SL LC, 110V (Can connect two static bars) 110V
80422 Two outlet EN SL LC, 220V (Can connect two static bars) 220V
80221 Four outlet Multistat, 110V (Can connect four static bars, plus monitors performance. Can be connected into a system alarm or indicating light.) 110V
80222 Four outlet Multistat, 220V (Can connect four static bars plus monitors performance. Can be connected into a system alarm or indicating light.) 220V
Dimensions

Dimensions

EN SL

EN - C (2 OUTLET)

EN - C (4 OUTLET)

MULTISTAT

Pricing
ติดต่อเรา