ปลอกลดเสียงแบบพิเศษ | Nex Flow Air Products

ปลอกลดเสียงแบบพิเศษ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ปลอกลดเสียงแบบพิเศษนั้นส่ามารถช่วยลกระดับเสียงในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม – โดยสามารถลดได้ถึง 35 เดซิเบล – ซึ่งมากกว่าปลอกเก็บเสียงแบบทั่วไป และยังทำหน้าที่เป็นตัวดักจับเพื่อกำจัดละอองน้ำมันด้วย ลมที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดนั้นอาจมีละอองน้ำมันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยในมาตรฐาน OSHA 29 CFR 1910.10 กำหนดไว้ว่าให้ควบคุมปริมาณของละอองน้ำมันในอากาศให้อยู่ที่ 4.32 ส่วนในล้าน (PPM) โดยให้ทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน

ปลอกลดเสียงพิเศษนี้สามารถช่วยกรองละอองน้ำมันโดยใช้ฟิลเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนได้ โดยวัสดุฟิลเตอร์นี้จะเป็นตัวที่ทำการดักจับละอองน้ำมันที่มีอยู่ในระบบอากาศอัดนั้นไม่ให้ไปสู่บรรยากาศรอบๆ โดยสามารถกำจัดออกได้ 50 PPM ที่ 100 PSIG และลดลงอยู่ในระดับ 0.016 PPM ละอองน้ำมันที่ดักไว้ได้สามารถดึงออกได้โดยใช้ท่อขนาด ¼” ต่อเข้าที่ข้างใต้ช่องดูดน้ำมัน

ปลอกลดเสียงทุกรุ่นถูกออกแบบมาเพื่อให้ปริมาณอากาศผ่านได้โดยไม่มีแรงต้านทานเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกระบอกลมและวาล์วต่างๆ โดยกรณีที่ใช้งานร่วมกับกระบอกลม ให้ดูตารางด้านล่างนี้เพื่อเทียบขนาดสัดส่วนของตัวกระบอกลมให้เหมาะกับรุ่นที่ต้องการ

Dimensions

Reclassifying Muffler Dimensions
MODEL ØA in Inches (mm) B in Inches (mm) C Replacement Filter Element number
90070 1.63 (41) 3.13 (80) 1/8” NPT 9007071R
90071 1.63 (41) 3.13 (80) 1/4” NPT 9007071R
90072 2.44 (62) 4.75 (121) 3/8” NPT 9007273R
90073 2.44 (62) 4.75 (121) ½” NPT 9007273R
90074 3.31 (84) 6.25 (159) 3/4” NPT 9007475R
90075 3.31 (84) 6.25 (159) 1” NPT 9007475R

Performance

Muffler needed to Exhaust in ½ second for a cylinder charged to 100 PSIG (6.9 BAR)
STROKE in inches  0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
12 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3
18 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4/5 4/5
24 0 0 0 0 1 2 2 3 3 4/5 4/5 C
30 0 0 0 0 1 2 2 3 4/5 C C C
36 0 0 0 0 2 3 3 4/5 4/5 C C C
42 0 0 0 1 2 3 4/5 4/5 C C C C
48 0 0 0 1 2 3 4/5 C C C C  C

0 = Model 90070
1 = Model 90071
2 = Model 90072
3 = Model 90073
4 = Model 90074
5 = Model 90075
C = Contact Factory or Local Representative for assistance

Reclassifier Mufflers
PART NO. DESCRIPTION Size Price US Dollars
90070 1/8″ NPTM Reclassifier Muffler 1/8″ $35.00
90071 1/4″ NPTM Reclassifier Muffler 1/4″ $35.00
90072 3/8″ NPTM Reclassifier Muffler 3/8″ $45.00
90073 1/2″ NPTM Reclassifier Muffler 1/2″ $45.00
90074 3/4″ NPTM Reclassifier Muffler 3/4″ $65.00

Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ปลอกลดเสียงแบบพิเศษนั้นส่ามารถช่วยลกระดับเสียงในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม – โดยสามารถลดได้ถึง 35 เดซิเบล – ซึ่งมากกว่าปลอกเก็บเสียงแบบทั่วไป และยังทำหน้าที่เป็นตัวดักจับเพื่อกำจัดละอองน้ำมันด้วย ลมที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดนั้นอาจมีละอองน้ำมันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยในมาตรฐาน OSHA 29 CFR 1910.10 กำหนดไว้ว่าให้ควบคุมปริมาณของละอองน้ำมันในอากาศให้อยู่ที่ 4.32 ส่วนในล้าน (PPM) โดยให้ทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน

ปลอกลดเสียงพิเศษนี้สามารถช่วยกรองละอองน้ำมันโดยใช้ฟิลเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนได้ โดยวัสดุฟิลเตอร์นี้จะเป็นตัวที่ทำการดักจับละอองน้ำมันที่มีอยู่ในระบบอากาศอัดนั้นไม่ให้ไปสู่บรรยากาศรอบๆ โดยสามารถกำจัดออกได้ 50 PPM ที่ 100 PSIG และลดลงอยู่ในระดับ 0.016 PPM ละอองน้ำมันที่ดักไว้ได้สามารถดึงออกได้โดยใช้ท่อขนาด ¼” ต่อเข้าที่ข้างใต้ช่องดูดน้ำมัน

ปลอกลดเสียงทุกรุ่นถูกออกแบบมาเพื่อให้ปริมาณอากาศผ่านได้โดยไม่มีแรงต้านทานเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกระบอกลมและวาล์วต่างๆ โดยกรณีที่ใช้งานร่วมกับกระบอกลม ให้ดูตารางด้านล่างนี้เพื่อเทียบขนาดสัดส่วนของตัวกระบอกลมให้เหมาะกับรุ่นที่ต้องการ

Dimensions

Dimensions

Reclassifying Muffler Dimensions
MODEL ØA in Inches (mm) B in Inches (mm) C Replacement Filter Element number
90070 1.63 (41) 3.13 (80) 1/8” NPT 9007071R
90071 1.63 (41) 3.13 (80) 1/4” NPT 9007071R
90072 2.44 (62) 4.75 (121) 3/8” NPT 9007273R
90073 2.44 (62) 4.75 (121) ½” NPT 9007273R
90074 3.31 (84) 6.25 (159) 3/4” NPT 9007475R
90075 3.31 (84) 6.25 (159) 1” NPT 9007475R
Performance

Performance

Muffler needed to Exhaust in ½ second for a cylinder charged to 100 PSIG (6.9 BAR)
STROKE in inches  0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
12 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3
18 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4/5 4/5
24 0 0 0 0 1 2 2 3 3 4/5 4/5 C
30 0 0 0 0 1 2 2 3 4/5 C C C
36 0 0 0 0 2 3 3 4/5 4/5 C C C
42 0 0 0 1 2 3 4/5 4/5 C C C C
48 0 0 0 1 2 3 4/5 C C C C  C

0 = Model 90070
1 = Model 90071
2 = Model 90072
3 = Model 90073
4 = Model 90074
5 = Model 90075
C = Contact Factory or Local Representative for assistance

Pricing
Reclassifier Mufflers
PART NO. DESCRIPTION Size Price US Dollars
90070 1/8″ NPTM Reclassifier Muffler 1/8″ $35.00
90071 1/4″ NPTM Reclassifier Muffler 1/4″ $35.00
90072 3/8″ NPTM Reclassifier Muffler 3/8″ $45.00
90073 1/2″ NPTM Reclassifier Muffler 1/2″ $45.00
90074 3/4″ NPTM Reclassifier Muffler 3/4″ $65.00

Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.