ปลอกลดเสียงแบบพิเศษ | Nex Flow Air Products

ปลอกลดเสียงแบบพิเศษ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ปลอกลดเสียงแบบพิเศษนั้นส่ามารถช่วยลกระดับเสียงในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม – โดยสามารถลดได้ถึง 35 เดซิเบล – ซึ่งมากกว่าปลอกเก็บเสียงแบบทั่วไป และยังทำหน้าที่เป็นตัวดักจับเพื่อกำจัดละอองน้ำมันด้วย ลมที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดนั้นอาจมีละอองน้ำมันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยในมาตรฐาน OSHA 29 CFR 1910.10 กำหนดไว้ว่าให้ควบคุมปริมาณของละอองน้ำมันในอากาศให้อยู่ที่ 4.32 ส่วนในล้าน (PPM) โดยให้ทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน

ปลอกลดเสียงพิเศษนี้สามารถช่วยกรองละอองน้ำมันโดยใช้ฟิลเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนได้ โดยวัสดุฟิลเตอร์นี้จะเป็นตัวที่ทำการดักจับละอองน้ำมันที่มีอยู่ในระบบอากาศอัดนั้นไม่ให้ไปสู่บรรยากาศรอบๆ โดยสามารถกำจัดออกได้ 50 PPM ที่ 100 PSIG และลดลงอยู่ในระดับ 0.016 PPM ละอองน้ำมันที่ดักไว้ได้สามารถดึงออกได้โดยใช้ท่อขนาด ¼” ต่อเข้าที่ข้างใต้ช่องดูดน้ำมัน

ปลอกลดเสียงทุกรุ่นถูกออกแบบมาเพื่อให้ปริมาณอากาศผ่านได้โดยไม่มีแรงต้านทานเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกระบอกลมและวาล์วต่างๆ โดยกรณีที่ใช้งานร่วมกับกระบอกลม ให้ดูตารางด้านล่างนี้เพื่อเทียบขนาดสัดส่วนของตัวกระบอกลมให้เหมาะกับรุ่นที่ต้องการ

Dimensions

Reclassifying Muffler Dimensions
MODEL ØA in Inches (mm) B in Inches (mm) C Replacement Filter Element number
90070 1.63 (41) 3.13 (80) 1/8” NPT 9007071R
90071 1.63 (41) 3.13 (80) 1/4” NPT 9007071R
90072 2.44 (62) 4.75 (121) 3/8” NPT 9007273R
90073 2.44 (62) 4.75 (121) ½” NPT 9007273R
90074 3.31 (84) 6.25 (159) 3/4” NPT 9007475R
90075 3.31 (84) 6.25 (159) 1” NPT 9007475R

Performance

Muffler needed to Exhaust in ½ second for a cylinder charged to 100 PSIG (6.9 BAR)
STROKE in inches  0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
12 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3
18 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4/5 4/5
24 0 0 0 0 1 2 2 3 3 4/5 4/5 C
30 0 0 0 0 1 2 2 3 4/5 C C C
36 0 0 0 0 2 3 3 4/5 4/5 C C C
42 0 0 0 1 2 3 4/5 4/5 C C C C
48 0 0 0 1 2 3 4/5 C C C C  C

0 = Model 90070
1 = Model 90071
2 = Model 90072
3 = Model 90073
4 = Model 90074
5 = Model 90075
C = Contact Factory or Local Representative for assistance

Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ปลอกลดเสียงแบบพิเศษนั้นส่ามารถช่วยลกระดับเสียงในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม – โดยสามารถลดได้ถึง 35 เดซิเบล – ซึ่งมากกว่าปลอกเก็บเสียงแบบทั่วไป และยังทำหน้าที่เป็นตัวดักจับเพื่อกำจัดละอองน้ำมันด้วย ลมที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดนั้นอาจมีละอองน้ำมันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยในมาตรฐาน OSHA 29 CFR 1910.10 กำหนดไว้ว่าให้ควบคุมปริมาณของละอองน้ำมันในอากาศให้อยู่ที่ 4.32 ส่วนในล้าน (PPM) โดยให้ทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน

ปลอกลดเสียงพิเศษนี้สามารถช่วยกรองละอองน้ำมันโดยใช้ฟิลเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนได้ โดยวัสดุฟิลเตอร์นี้จะเป็นตัวที่ทำการดักจับละอองน้ำมันที่มีอยู่ในระบบอากาศอัดนั้นไม่ให้ไปสู่บรรยากาศรอบๆ โดยสามารถกำจัดออกได้ 50 PPM ที่ 100 PSIG และลดลงอยู่ในระดับ 0.016 PPM ละอองน้ำมันที่ดักไว้ได้สามารถดึงออกได้โดยใช้ท่อขนาด ¼” ต่อเข้าที่ข้างใต้ช่องดูดน้ำมัน

ปลอกลดเสียงทุกรุ่นถูกออกแบบมาเพื่อให้ปริมาณอากาศผ่านได้โดยไม่มีแรงต้านทานเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกระบอกลมและวาล์วต่างๆ โดยกรณีที่ใช้งานร่วมกับกระบอกลม ให้ดูตารางด้านล่างนี้เพื่อเทียบขนาดสัดส่วนของตัวกระบอกลมให้เหมาะกับรุ่นที่ต้องการ

Dimensions

Dimensions

Reclassifying Muffler Dimensions
MODEL ØA in Inches (mm) B in Inches (mm) C Replacement Filter Element number
90070 1.63 (41) 3.13 (80) 1/8” NPT 9007071R
90071 1.63 (41) 3.13 (80) 1/4” NPT 9007071R
90072 2.44 (62) 4.75 (121) 3/8” NPT 9007273R
90073 2.44 (62) 4.75 (121) ½” NPT 9007273R
90074 3.31 (84) 6.25 (159) 3/4” NPT 9007475R
90075 3.31 (84) 6.25 (159) 1” NPT 9007475R
Performance

Performance

Muffler needed to Exhaust in ½ second for a cylinder charged to 100 PSIG (6.9 BAR)
STROKE in inches  0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
12 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3
18 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4/5 4/5
24 0 0 0 0 1 2 2 3 3 4/5 4/5 C
30 0 0 0 0 1 2 2 3 4/5 C C C
36 0 0 0 0 2 3 3 4/5 4/5 C C C
42 0 0 0 1 2 3 4/5 4/5 C C C C
48 0 0 0 1 2 3 4/5 C C C C  C

0 = Model 90070
1 = Model 90071
2 = Model 90072
3 = Model 90073
4 = Model 90074
5 = Model 90075
C = Contact Factory or Local Representative for assistance

Pricing
ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.