อุปกรณ์ปรับความดันอากาศ เรกุเลเตอร์ แบบมีเกจ | Nex Flow Air Products

อุปกรณ์ปรับความดันอากาศ เรกุเลเตอร์ แบบมีเกจ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ปรับความดันอากาศ เรกุเลเตอร์ ใช้สำหรับปรับความดันอากาศให้มีการใช้อากาศอัดในปริมาณที่จำเป็น ในหลายๆกรณีมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเป่าลม เช่น มีดลม แอร์แอมป์ปลิฟายเออร์ โดยไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับแรงดันอากาศ ทำให้ตัวอุปกรณ์นั้นทำงานตามแต่ที่สายส่งจะลำเลียงมาสู่ตัวอุปกรณ์

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว อาจไม่ได้มีความจำเป็นในการใช้อากาศอัดอย่างเต็มกำลังในทุกกรณี โดยสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 10% ในทุกๆ 20 PSIG ที่ใช้ลดลงนั้นเอง การใช้อุปกรณ์ปรับแรงดันอากาศจะช่วยให้การใช้อากาศอัดเป็นไปอย่างเท่าที่จำเป็น และช่วยประหยัดพลังงาน เนื่องจากการใช้วาล์วเปิดปอดอาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพราะอาจทำให้แรงดันตกในระหว่างทำงานได้

ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะมีการใช้อุปกรณ์ปรับแรงดันอากาศในสายการผลิตที่มีการใช้งานอากาศอัดในงานเป่าประเภทต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ร่วมกับ อุปกรณ์ลำเลียงวัสดุโดยใช้อากาศอัด ริงแว็ค เพื่อทำการปรับแรงดันและกระแสอากาศที่ใช้ และสามารถใช้ในการปรับแรงดันเพื่อปรับอุณหภูมิความเย็นที่ปล่อยออกมาจากท่อวอร์เท็กซ์ในอุปกรณ์ประเภทต่างๆได้อีกด้วย

เช่นเดียวกับในกรณีของการเลือกใช้เครื่องกรองอากาศ จะต้องมีการเลือกใช้ให้เหมาะกับอัตราลมที่ต้องการใช้เป็นสำคัญ

Model 90008

Regulator with gage, 50 SCFM

Model 90008M

Mini-Regulaor with guage, 25 SCFM – for 0-60 PSI

Model 90009

Regulator with gage, 220 SCFM

Model 90011

Gage Only, 1/4″ NPT 0-160 psig

Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ปรับความดันอากาศ เรกุเลเตอร์ ใช้สำหรับปรับความดันอากาศให้มีการใช้อากาศอัดในปริมาณที่จำเป็น ในหลายๆกรณีมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเป่าลม เช่น มีดลม แอร์แอมป์ปลิฟายเออร์ โดยไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับแรงดันอากาศ ทำให้ตัวอุปกรณ์นั้นทำงานตามแต่ที่สายส่งจะลำเลียงมาสู่ตัวอุปกรณ์

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว อาจไม่ได้มีความจำเป็นในการใช้อากาศอัดอย่างเต็มกำลังในทุกกรณี โดยสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 10% ในทุกๆ 20 PSIG ที่ใช้ลดลงนั้นเอง การใช้อุปกรณ์ปรับแรงดันอากาศจะช่วยให้การใช้อากาศอัดเป็นไปอย่างเท่าที่จำเป็น และช่วยประหยัดพลังงาน เนื่องจากการใช้วาล์วเปิดปอดอาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพราะอาจทำให้แรงดันตกในระหว่างทำงานได้

ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะมีการใช้อุปกรณ์ปรับแรงดันอากาศในสายการผลิตที่มีการใช้งานอากาศอัดในงานเป่าประเภทต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ร่วมกับ อุปกรณ์ลำเลียงวัสดุโดยใช้อากาศอัด ริงแว็ค เพื่อทำการปรับแรงดันและกระแสอากาศที่ใช้ และสามารถใช้ในการปรับแรงดันเพื่อปรับอุณหภูมิความเย็นที่ปล่อยออกมาจากท่อวอร์เท็กซ์ในอุปกรณ์ประเภทต่างๆได้อีกด้วย

เช่นเดียวกับในกรณีของการเลือกใช้เครื่องกรองอากาศ จะต้องมีการเลือกใช้ให้เหมาะกับอัตราลมที่ต้องการใช้เป็นสำคัญ

Model 90008

Regulator with gage, 50 SCFM

Model 90008M

Mini-Regulaor with guage, 25 SCFM – for 0-60 PSI

Model 90009

Regulator with gage, 220 SCFM

Model 90011

Gage Only, 1/4″ NPT 0-160 psig

Pricing
ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.