ชุดอุปกรณ์ติดตั้งด้านข้างตู้ควบคุม สำหรับอุปกรณ์หล่อเย็น แพเน็ล คูลเลอร์ | Nex Flow Air Products

ชุดอุปกรณ์ติดตั้งด้านข้างตู้ควบคุม สำหรับอุปกรณ์หล่อเย็น แพเน็ล คูลเลอร์

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

โดยปกติแล้ว อุปกรณ์ทำความเย็นสำหรับตู้ควบคุม แพเน็ล คูลเลอร์นั้น จะติดตั้งอยู่ด้านบนของตู้ควบคุมและตู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การไหลของกระแสอากาศเป็นไปตามธรรมชาติคืออากาศเย็นจะตกลงสู่ชั้นล่าง เพื่อเข้าไปแทนที่อากาศร้อนที่จะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบน ออกผ่านทางช่องระบายที่อยู่ภายในตัวอุปกรณ์

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะสามารถประกอบติดตั้งตัวอุปกรณืไว้ด้านบนของตู้แล้วนั้น สามารถเลือกใช้ชุดอุปกรณ์ติดตั้งด้านข้างตู้ เนื่องจากตัวอุปกรณ์แพเน็ล คูลเลอร์นั้นจำเป็นต้องทำงานในลักษณะตั้งขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดของตัวอุปกรณ์

ชุดอุปกรณ์ติดตั้งด้านข้างตู้ควบคุมสำหรับแพเน็ล คูลเลอร์นั้นมีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที โดยตัวอุปกรณืทำความเย็นในตู้ควบคุม นั้นจะทำหน้าที่ปกป้องแผงวงจรอิเล้กทรอนิกส์จากความร้อน ฝุ่นละออง และความชื้น ในขณะที่ยังคงสภาพให้ตู้ควบคุมนั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ควรติดตั้งชุดอุปกรณ์ต่อด้านข้างตู้ในอยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การติดตั้งทำได้ง่ายดายเพียงแค่ทำการเจาะรูและยึดเข้าด้วยแหวนล็อค จากนั้นจึงประกอบตัวอุปกรณ์แพเน็ล คูลเลอร์เข้าที่ด้านบนของชุดอุปกรณ์ต่อด้านข้างตู้ ซึ่งจะมีท่อทองเหลืองอยู่ตรงทางออกของอากาศ ชุดท่อลำเลียงอากาศเย็นนั้นจะทำหน้าที่ลำเลียงอากาศเย็นที่สร้างจากตัวอุปกรณ์แพเน็ล คูลเลอร์ ให้ทั้วถึงทุกพื้นที่ในตู้ควบคุม โดยติดตั้งเข้ากับท่อทองเหลือแล้วใช้แหวนล็อคเช่นกัน

ควรติดตั้งท่อลำเลียงอากาศเย็นให้ครอบคลุมถึงด้านบนของตู้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการแยกชั้นของอากาศร้อนด้านบนของตู้

การเลือกใช้ชุดอุปกรณ์ต่อด้านข้างตู้สำหรับแพเน็ล คูลเลอร์ จากเน้กซ์ โฟล จะช่วยให้ตัวอุปกรณ์ทำงานอย่างร้ข้อกังวล และไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง

Dimensions

Panel Cooler Side Mount DImensions
Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

โดยปกติแล้ว อุปกรณ์ทำความเย็นสำหรับตู้ควบคุม แพเน็ล คูลเลอร์นั้น จะติดตั้งอยู่ด้านบนของตู้ควบคุมและตู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การไหลของกระแสอากาศเป็นไปตามธรรมชาติคืออากาศเย็นจะตกลงสู่ชั้นล่าง เพื่อเข้าไปแทนที่อากาศร้อนที่จะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบน ออกผ่านทางช่องระบายที่อยู่ภายในตัวอุปกรณ์

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะสามารถประกอบติดตั้งตัวอุปกรณืไว้ด้านบนของตู้แล้วนั้น สามารถเลือกใช้ชุดอุปกรณ์ติดตั้งด้านข้างตู้ เนื่องจากตัวอุปกรณ์แพเน็ล คูลเลอร์นั้นจำเป็นต้องทำงานในลักษณะตั้งขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดของตัวอุปกรณ์

ชุดอุปกรณ์ติดตั้งด้านข้างตู้ควบคุมสำหรับแพเน็ล คูลเลอร์นั้นมีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที โดยตัวอุปกรณืทำความเย็นในตู้ควบคุม นั้นจะทำหน้าที่ปกป้องแผงวงจรอิเล้กทรอนิกส์จากความร้อน ฝุ่นละออง และความชื้น ในขณะที่ยังคงสภาพให้ตู้ควบคุมนั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ควรติดตั้งชุดอุปกรณ์ต่อด้านข้างตู้ในอยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การติดตั้งทำได้ง่ายดายเพียงแค่ทำการเจาะรูและยึดเข้าด้วยแหวนล็อค จากนั้นจึงประกอบตัวอุปกรณ์แพเน็ล คูลเลอร์เข้าที่ด้านบนของชุดอุปกรณ์ต่อด้านข้างตู้ ซึ่งจะมีท่อทองเหลืองอยู่ตรงทางออกของอากาศ ชุดท่อลำเลียงอากาศเย็นนั้นจะทำหน้าที่ลำเลียงอากาศเย็นที่สร้างจากตัวอุปกรณ์แพเน็ล คูลเลอร์ ให้ทั้วถึงทุกพื้นที่ในตู้ควบคุม โดยติดตั้งเข้ากับท่อทองเหลือแล้วใช้แหวนล็อคเช่นกัน

ควรติดตั้งท่อลำเลียงอากาศเย็นให้ครอบคลุมถึงด้านบนของตู้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการแยกชั้นของอากาศร้อนด้านบนของตู้

การเลือกใช้ชุดอุปกรณ์ต่อด้านข้างตู้สำหรับแพเน็ล คูลเลอร์ จากเน้กซ์ โฟล จะช่วยให้ตัวอุปกรณ์ทำงานอย่างร้ข้อกังวล และไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง

Dimensions

Dimensions

Panel Cooler Side Mount DImensions
Pricing
ติดต่อเรา