อุปกรณ์ควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ | Nex Flow Air Products

อุปกรณ์ควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิตย์

อุปกรณ์เป่าลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์

กำจัดไฟฟ้าสถิตย์เป็นบริเวณกว้าง

อุปกรณ์มีดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์

กำจัดฝุ่น สิ่งสปรก และไฟฟ้าสถิตย์ จากพื้นผิวที่มีประจุไฟฟ้า ได้ทั้งขนาดสั้น และยาว

Ion Blaster Beam®

กำจัดฝุ่น สิ่งสปรก และไฟฟ้าสถิตย์ จากพื้นผิวที่มีประจุไฟฟ้า ที่เป็นแบบทรงกรวย ท่อพลาสติก และภาชนะบรรจุพื้นผิวโค้ง

หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์

พาวเวอร์ซัพพลายต่าง ๆ ที่ใช้งานกับ Static Bar และ อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์รุ่นอื่นๆ

แท่งกำจัดไฟฟ้าสถิตย์

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตแบบแท่งยาว มีทั้งแบบมาตรฐานและแบบพิเศษ

ปืนลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์

ทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกด้วยตนเองจากพื้นผิวที่มีประจุไฟฟ้าสถิต

อุปกรณ์วัดค่าไฟฟ้าสถิตย์

ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบเพื่อวัดค่าของไฟฟ้าสถิตย์

อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์แบบเฉพาะจุด

จุดที่ ” เป็นกลาง ” ของไฟฟ้าสถิต

ทำไมจึงจำเป็นต้องมีการใช้เครื่องขยายมวลอากาศ Air Amplifier ร่วมกับชุดอุปกรณ์ควบคุมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ?

การทำงานของระบบควบคุมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์นั้นทำงานโดยการสร้างประจุไอออนเพื่อไปทำลายไฟฟ้าสถิตย์ที่อยู่บนพื้นผิวของชิ้นงาน อุปกรณ์ที่ใช้กำจัดประจุไฟฟ้านั้นมีด้วยกันหลายประเภท แต่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงอุปกรณ์จากเน็ก โฟล ด้วย เป็นระบบที่ใช้ไฟฟ้าแบบ AC การทำงานของเครื่องกำจัดประจุแบบ AC นั้นทำงานโดยในทุกช่วงของกระแสไฟฟ้าสลับในแต่ละวงจรนั้น ตัวเครื่องจะทำการปล่อยประจุไอออนขั่วลบตามด้วยประจุขั้วบวก ทำให้เกิดเป็นกลุ่มก่อนของประจุไฟฟ้าที่แบกออกจากกันเป็นขั้วบวก และขั้วลบ ทำให้การกำจัดไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงานนั้นจะทำงานได้อย่างดีเมื่อตัวเครื่องมืออยู่ใกล้กับตัวชิ้นงาน โดยประจุบวกจะเข้าไปหักล้างประจุไฟฟ้าขั้วลบบนชิ้นงาน และประจุลบจะเข้าไปหักล้างขั้วไฟฟ้าประจุบวกบนชิ้นงาน ประจุไฟฟ้าส่วนที่เหลือก็จะวนกลับเข้าไปในกลุ่มก้อนเดิมที่ออกจากตัวอุปกรณ์ ตัวเครื่องำกัดไฟฟ้าสถิตย์นั้นโดยส่วนใหญ่จะสามารถใช้งานได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว แต่เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ลมจากเน็กซ์โฟล แล้ว จะทำให้การทำงานในการกำจัดไฟฟ้าสถิตย์นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังทำงานในระยะทางที่ไกลขึ้นด้วย

  1. แท่งกำเนิดประจุไฟฟ้าที่มีความแรงสูง และตัวเข็มที่ใช้นำประจุไฟฟ้า ในการเลือกซื้ออุปกรณ์การกำจัดประจุไฟฟ้านั้น ตัวแท่งกำเนิดประจุไฟฟ้าจำเป็นต้องมีความทนทานเพื่อสภาพแวดล้อมที่ทรหดในโรงงานอุตสาหกรรม ตัวเข็มที่ทำการนำประจุไฟฟ้านั้นจะต้องมีการออกแบบมาเพื่อรองรับการจ่ายประจุไอออนลัต้องมีความแข็งแรงพอสมควร เพราะถ้าตัวเข็มมีการหักงอ จะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้นสั้นลง ทำให้สิ้นเปลืองต้นทุนในการผลิต
  2. หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีกำลัง 7KV ขึ้นไป เนื่องจากอุปกรณ์ที่ทำการสร้างประจุไอออนนั้นจำเป็นต้องใช้ต้นกำลังไฟฟ้าที่สูงในการทำงาน โดยมีรายงานจากการวิจัยว่าการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีกำลัง 7KV ขึ้นไป นั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 5KV ซึ่งมีกำลังไฟที่ต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการทำงานจะมีการสูญเสียไฟฟ้าภายในสายเคเบิลแรงสูง ซึ่งจะทำให้หม้อแปลงนั้นเสื่อมอายุไปตามระยะการใช้งาน การเลือกใช้หม้อแปลงที่มีกำลัง 7KV ขึ้นไป จะทำให้รอบการเปลี่ยนหม้อแปลงน้อยลงและช่วยประหยัดต้นทุนในการซ่อมบำรุงได้
  3. หม้อแปลงที่สามารถซ่อมแซมเองได้โดยไม่ต้องส่งศูนย์ซ่อม เป็นปัจจัยสำคัญมากในการเลิกใช้หม้อแปลงแต่ละประเภท เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วหม้อแปลงจะไม่สามารถทำการซ่อมได้เมื่อเกิดการขัเข้อง จะต้องทำการเปลี่ยนใหม่เท่านั้น โดยหม้อแปลงจาก เน็กซ์ โฟล แตกต่างโดยสามารถเปลี่ยนอะไหล่ที่มีการชำรุดได้ในหน้างานได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่
  4. ความปลอดภัย สายเคเบิลแรงสูงที่มาจากเน็กซ์โฟล มีทั้งฉนวนป้องกันไฟ และยังมีหัวต่อพิเศษที่จะช่วยป้องกันไฟกระชากเมื่อทำการดึงปลั๊กออก ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวอุปกรณ์ขณะทำงาน

ตามที่กล่าวมาข้างต้น เน็กซ์ โฟล ให้ความสำคัญกับการควบคุมและกำจัดไฟฟ้าสถิตย์บนพื้นผิวชิ้นงาน เพื่อการทำความสะอาด และสามารถทำได้ในระยะไกล นั่นมาจากการรวมกันของเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ หรือ ไอออนไนเซอร์ ร่วมกับอุปกรณ์ที่ช่วยขยายกำลังจองมวลอากาศที่ปล่อยออกมา ซึ่งอุปกรณ์ขยายมวลอากาศเหล่านี้ได้แก่ มีดลม ไอออนไนเซอร์ เป็นที่นิยมมากในงานที่ต้องการกำจัดฟ้าสถิตย์บนพื้นผิวที่เรียบและมีพื้นที่กว้าง เช่น บนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนประตูรถยนต์ กันชน กล่องครอบหรือเคสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ไอออนบลาสเตอร์บีม Ion Blaster Beam เป็นการใช้งานของเครื่องกำจัดประจุไฟฟ้า ร่วมกับเครื่องขยายมวลอากาศ Air Amplifier เพื่อสร้างเป็นมวลประจุไฟฟ้ารูปทรงกรวย ยิงเข้าหาชิ้นงานที่ต้องการกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ เหมาะกับงานแม่พิมพ์งานเป่าพลาสติก และการกำจัดเศษพลาสติกออกจากแม่พิมพ์ การทำงานของอุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์เหล่านี้คือจะทำการสร้างหมอกเมฆของประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบและทำการผลักเข้าไปหาพื้นผิวชิ้นงานที่ต้องการ เมื่อพื้นผิวของชิ้นงานปราศจากไฟฟ้าสถิตย์แล้วนั้น ฝุ่นละอองต่างๆที่เกาะอยู่บนชิ้นงานจะถูกกำจัดโดยง่ายด้วยการเป่าลมเพียง 20-30 PSIG เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องระยะห่างระหว่างชิ้นงานกับตัวอุปกรณ์นั้น จะมีผลกับประสิทธิภาพในการกำจัดไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงาน การใช้มีดลมและเครื่องขยายมวลอากาศ จะสร้างให้เกิดกระแสอากาศที่จะเป็นตัวนำประจุไฟฟ้าเข้าไปกำจัดไฟฟ้าสถิตย์นั้น โดยกระแสอากาศที่เกิดขึ้นจะนำพาประจุโดยที่ไม่ทำให้ประจุทั้งขั้วบวกและขั้วลบกลับมารวมกันอีกครั้ง เมื่อเทียบกับการใช้งานเครื่องเป่าแบทั่วไป ซึ่งไม่ได้สร้างเป็นกระแสอากาศที่แรงพอที่จะนำประจุบวกและลบในแบบที่แยกออกจากกันไปกระทบกับชิ้นงานได้ นั่นหมายถึงการทำงานในการทำลายไฟฟ้าสถิตย์นั้นจะทำงานได้ในระยะทางที่ไกลมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกับชิ้นงานโดยตรง

แต่อย่างไรก็ตามนั้น ประสิทธิภาพในการกำจัดไฟฟ้าสถิตย์นั้น ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของประจุไฟฟ้าที่อยู่ในหมอกเมฆประจุไฟฟ้าที่สร้างขึ้นนั้น ดังนั้นถ้ายิ่งชิ้นงานอยู่ไกลออกไป 20 ฟุต โดยทฤษฎีแล้ววก็ยังสามารถทำการกำจัดไฟฟ้าสถิตยได้อยู่เพียงแค่อาจต้องใช้เวลาหลายนาที

ในความเป็นจริงแล้ว ถึงแม้ไม่ใช้เครื่องขยายมวลอากาศหรือมีดลมในการนำพาประจุไฟฟ้า เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ก็ยังสามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงานได้จากระยะ 20 ฟุต เพียงแค่อาจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการหักล้างประจุไฟฟ้าบนชิ้นงานทั้งหมด ซึ่งในโรงงานไม่สามารถให้ใช้เวลามากขนาดนั้นได้ ดังนั้นระยะที่แนะนำให้ติดตั้งคือ ห่างจากชิ้นงานไม่เกิน 2 ฟุต โดยถ้าชิ้นงานทีการเคลื่อนที่ผ่านด้วยความเร็วสูง อาจจะเป็นต้องเลือกใช้แท่งกำเนิดประจุไฟฟ้าที่มีกำลังสูงขึ้น เพื่อให้ประจุสามารถครอบคลุมได้ทั่วทั้งชิ้นงานในเวลาที่จำกัด

เน็กซ์ โฟล และตัวแทนจากทั่วโลก พร้อมจะให้คำแนะนำในงานอากาศอัดทุกประเภท

ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.