อุปกรณ์วัดค่าไฟฟ้าสถิตย์ | Nex Flow Air Products

อุปกรณ์วัดค่าไฟฟ้าสถิตย์

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์วัดค่าไฟฟ้าสถิตย์ มิเตอร์ประเภทสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ขนาดพกพา ที่มีหน้าจอดิจิทัลเพื่อทำการวัดค่ากระแสไฟสถิตย์เป็นหน่วยโวลต์ เป็นการรวมกันของเทคนิคที่วัดค่าได้ง่ายและมีความแม่นยำสูงเข้ามาใช้ในการทำงาน

เครื่องวัดค่าคงที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายตามหลักการส่งผลกระทบต่อสนาม C: ค่าไฟฟ้าที่เกิดจากสนามไฟฟ้าสร้างกระแสไฟฟ้ากระแสสลับตามสัดส่วนของสนามไฟฟ้า เครื่องขยายกำลังแบบเลือกจะแปลงค่านี้เป็นความแรงของสนามหรือศักย์ไฟฟ้าที่สอดคล้องกันโดยไม่ต้องถอนพลังงานออกจากสนามไฟฟ้าตามเวลารวมเฉลี่ย

เครื่องวัดค่าไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น Multichack 80301

high-voltage test unit Multicheck

อุปกรณ์นี้จะทำการตรวจสอบว่าแท่งกำจัดไฟฟ้าสถิตย์และหม้อแปลงไฟฟ้า มีการทำงานที่สมบูรณ์หรือไม่ อุปกรณ์รุ่น Multicheck เป็นอุปกรณืวัดค่าที่สามารถวัดค่าไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้ได้กับผลิตภัณฑืกำจัดไฟฟ้าสถิตย์และหม้อแปลงทุกรุ่นของ HAUG โดยที่แตกต่างจากอุปกรณ์วัดค่าไฟฟ้าสถิตย์ราคาถูกประเภท AC ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้แค่ว่ามีไฟเข้าสู่ตัวอุปกรณ์และหม้อแปลงหรือไม่เท่านั้น แต่อุปกรณ์ Multicheck นั้นสามารถตรวจาอบว่าตัวอุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์นั้นทำงานอย่างสมบูรณ์หรือไม่ ได้อีกด้วย โดยเมื่อเข้าใกล้ตัวแท่งกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ หรือตัวหม้อแปลง ไฟสีแดงจะแสดงขึ้น เพื่อบอกว่ามีไฟฟ้าเข้าสู่ตัวอุปกรณ์และหม้อแปลง และถ้ามีกระแสไฟเพียงพอต่อการทำงานของตัวอุปกรณ์ ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เพื่อแสดงว่าอุปกรณ์พร้อมทำงาน กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่เข้าสู่อุปกรณ์ต้องไม่น้อยกว่า 3600V

เครื่องทดสอบ AC จะไม่สามารถทำเช่นนี้และไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เพียงพอดังนั้นควรระวังการปลอมแปลงทางการตลาดซึ่งอาจมีเครื่องทดสอบ AC เป็นอุปกรณ์ที่ถูกต้องสำหรับทดสอบอุปกรณ์จ่ายไฟหรือแถบไฟฟ้าสถิตย์

มิเตอร์วัดค่าไฟฟ้าสถิตย์แบบพกพา รุ่น Haug 80302

ใช้สำหรับตรวจสอบค่าไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงาน แผ่นวัสดุ และแผ่นใยต่างๆ อุปกรณ์วัดค่าไฟฟ้าสถิตย์แบบพกพา เป็นอุปกรณ์ที่สมราคาและจับได้สะดวก ตัวอุปกรณ์ทำงานโดยปุ่ม ON-OFF (พร้อมตัวตัดไฟฉุกเฉิน) และปุ่มอีกสองปุ่มสำหรับปรับค่าที่ช่วง 0-100 และ 0-1000 kV/m ตัวมิเตอร์ทำงานโดยใช้แบตเตอร์รี่

เหมาะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าทุกประเภท ทนทานต่อการใช้งานทุกสภาวะ

มิเตอร์วัดค่าไฟฟ้าสถิตย์แบบดิจิทัลรุ่น Haug Satatic 1

Static 1 เป็นอุปกรณ์วัดค่าไฟฟ้าสถิตย์ มิเตอร์ประเภทสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ขนาดพกพา ที่มีหน้าจอดิจิทัลเพื่อทำการวัดค่ากระแสไฟสถิตย์เป็นหน่วยโวลต์ และเหมาะสำหรับงานวัดค่าไฟฟ้าสถิตย์ที่ต้องการความแม่นยำสูง โดยเพื่อความแม่นยำนั้น ระยะห่างระหว่างวัตถุที่ต้องการทดสอบกับตัวเซนเซอร์ ขึ้นอยู่กับองศาของประจุและสภาพของแต่ละพื้นผิว จะต้องมีการคำนวณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอุปกรณ์มีปุ่ม HOLD สำหรับเก็บค่าเข้าไปยังหน่วยความจำของตัวอุปกรณ์ และตัวคำนวณที่อยู่ภายในจะทำการแปลงค่าความแรงสนามแม่เหล็กให้เป็นหน่วยโวลต์

Videos

โหมดการทำงาน

รูปแบบสนามของฟิล์มที่มีประจุเท่ากัน A และของฟิล์มที่มีประจุสม่ำเสมอเหนือจานโลหะที่มีการต่อลงดิน / พื้นดิน B: สนามไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าสถิตจะถูกแปลงเป็นกระแสสลับวัดผ่านแผ่นวงจรของแผ่นเซนเซอร์ จอแสดงผลแสดงความตึงเครียดตามสัดส่วนของความเข้มและขั้วของสนามที่จะวัด

เครื่องวัดความแรงสนามที่ทำงานตามหลักการนี้มีความไวในการวัดสูงและสามารถวัดค่าได้แม่นยำมาก

ข้อมูล

Type Static Meter
Power Supply 9V – Alkaline battery IEC 6F22 or 9V NiCd or NiMH – accumulator
Measuring Ranges Distance 1cm 0..10 kV max. resolution 1 V
Distance 2cm 0..20 kV max. resolution 2 V
Distance 5cm 0..50 kV max. resolution 10 V
Distance 10cm 0..100 kV max. resolution 10 V
Distance 20cm 0..20 kV max. resolution 20 V
Display alphanumeric LCD-display, two lines with 12 digits each
Operating time approximately 10 hours in continuous duty
Balancing within the homogeneous field of a plate capacitor, plate size 100 x 100 mm Distance between plates 20mm Measuring device built in the centre of the pasted plate
Operating Temperature +5º C to +50º C
Storage / Transport Temperature -5º C to +60º C

อุปกรณ์เสริม

ตัวคั่นขนาดความยาว 26 มม. จำนวนสองชิ้น เพื่อกำหนดให้ระยะห่างของการวัดค่าเป็นไปอย่างแม่นยำ (เทียบเท่ากับ 2 ซม.)

Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์วัดค่าไฟฟ้าสถิตย์ มิเตอร์ประเภทสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ขนาดพกพา ที่มีหน้าจอดิจิทัลเพื่อทำการวัดค่ากระแสไฟสถิตย์เป็นหน่วยโวลต์ เป็นการรวมกันของเทคนิคที่วัดค่าได้ง่ายและมีความแม่นยำสูงเข้ามาใช้ในการทำงาน

เครื่องวัดค่าคงที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายตามหลักการส่งผลกระทบต่อสนาม C: ค่าไฟฟ้าที่เกิดจากสนามไฟฟ้าสร้างกระแสไฟฟ้ากระแสสลับตามสัดส่วนของสนามไฟฟ้า เครื่องขยายกำลังแบบเลือกจะแปลงค่านี้เป็นความแรงของสนามหรือศักย์ไฟฟ้าที่สอดคล้องกันโดยไม่ต้องถอนพลังงานออกจากสนามไฟฟ้าตามเวลารวมเฉลี่ย

เครื่องวัดค่าไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น Multichack 80301

high-voltage test unit Multicheck

อุปกรณ์นี้จะทำการตรวจสอบว่าแท่งกำจัดไฟฟ้าสถิตย์และหม้อแปลงไฟฟ้า มีการทำงานที่สมบูรณ์หรือไม่ อุปกรณ์รุ่น Multicheck เป็นอุปกรณืวัดค่าที่สามารถวัดค่าไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้ได้กับผลิตภัณฑืกำจัดไฟฟ้าสถิตย์และหม้อแปลงทุกรุ่นของ HAUG โดยที่แตกต่างจากอุปกรณ์วัดค่าไฟฟ้าสถิตย์ราคาถูกประเภท AC ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้แค่ว่ามีไฟเข้าสู่ตัวอุปกรณ์และหม้อแปลงหรือไม่เท่านั้น แต่อุปกรณ์ Multicheck นั้นสามารถตรวจาอบว่าตัวอุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์นั้นทำงานอย่างสมบูรณ์หรือไม่ ได้อีกด้วย โดยเมื่อเข้าใกล้ตัวแท่งกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ หรือตัวหม้อแปลง ไฟสีแดงจะแสดงขึ้น เพื่อบอกว่ามีไฟฟ้าเข้าสู่ตัวอุปกรณ์และหม้อแปลง และถ้ามีกระแสไฟเพียงพอต่อการทำงานของตัวอุปกรณ์ ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เพื่อแสดงว่าอุปกรณ์พร้อมทำงาน กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่เข้าสู่อุปกรณ์ต้องไม่น้อยกว่า 3600V

เครื่องทดสอบ AC จะไม่สามารถทำเช่นนี้และไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เพียงพอดังนั้นควรระวังการปลอมแปลงทางการตลาดซึ่งอาจมีเครื่องทดสอบ AC เป็นอุปกรณ์ที่ถูกต้องสำหรับทดสอบอุปกรณ์จ่ายไฟหรือแถบไฟฟ้าสถิตย์

มิเตอร์วัดค่าไฟฟ้าสถิตย์แบบพกพา รุ่น Haug 80302

ใช้สำหรับตรวจสอบค่าไฟฟ้าสถิตย์บนชิ้นงาน แผ่นวัสดุ และแผ่นใยต่างๆ อุปกรณ์วัดค่าไฟฟ้าสถิตย์แบบพกพา เป็นอุปกรณ์ที่สมราคาและจับได้สะดวก ตัวอุปกรณ์ทำงานโดยปุ่ม ON-OFF (พร้อมตัวตัดไฟฉุกเฉิน) และปุ่มอีกสองปุ่มสำหรับปรับค่าที่ช่วง 0-100 และ 0-1000 kV/m ตัวมิเตอร์ทำงานโดยใช้แบตเตอร์รี่

เหมาะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าทุกประเภท ทนทานต่อการใช้งานทุกสภาวะ

มิเตอร์วัดค่าไฟฟ้าสถิตย์แบบดิจิทัลรุ่น Haug Satatic 1

Static 1 เป็นอุปกรณ์วัดค่าไฟฟ้าสถิตย์ มิเตอร์ประเภทสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ขนาดพกพา ที่มีหน้าจอดิจิทัลเพื่อทำการวัดค่ากระแสไฟสถิตย์เป็นหน่วยโวลต์ และเหมาะสำหรับงานวัดค่าไฟฟ้าสถิตย์ที่ต้องการความแม่นยำสูง โดยเพื่อความแม่นยำนั้น ระยะห่างระหว่างวัตถุที่ต้องการทดสอบกับตัวเซนเซอร์ ขึ้นอยู่กับองศาของประจุและสภาพของแต่ละพื้นผิว จะต้องมีการคำนวณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอุปกรณ์มีปุ่ม HOLD สำหรับเก็บค่าเข้าไปยังหน่วยความจำของตัวอุปกรณ์ และตัวคำนวณที่อยู่ภายในจะทำการแปลงค่าความแรงสนามแม่เหล็กให้เป็นหน่วยโวลต์

Videos

Videos

โหมดการทำงาน

โหมดการทำงาน

รูปแบบสนามของฟิล์มที่มีประจุเท่ากัน A และของฟิล์มที่มีประจุสม่ำเสมอเหนือจานโลหะที่มีการต่อลงดิน / พื้นดิน B: สนามไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าสถิตจะถูกแปลงเป็นกระแสสลับวัดผ่านแผ่นวงจรของแผ่นเซนเซอร์ จอแสดงผลแสดงความตึงเครียดตามสัดส่วนของความเข้มและขั้วของสนามที่จะวัด

เครื่องวัดความแรงสนามที่ทำงานตามหลักการนี้มีความไวในการวัดสูงและสามารถวัดค่าได้แม่นยำมาก

ข้อมูล

ข้อมูล

Type Static Meter
Power Supply 9V – Alkaline battery IEC 6F22 or 9V NiCd or NiMH – accumulator
Measuring Ranges Distance 1cm 0..10 kV max. resolution 1 V
Distance 2cm 0..20 kV max. resolution 2 V
Distance 5cm 0..50 kV max. resolution 10 V
Distance 10cm 0..100 kV max. resolution 10 V
Distance 20cm 0..20 kV max. resolution 20 V
Display alphanumeric LCD-display, two lines with 12 digits each
Operating time approximately 10 hours in continuous duty
Balancing within the homogeneous field of a plate capacitor, plate size 100 x 100 mm Distance between plates 20mm Measuring device built in the centre of the pasted plate
Operating Temperature +5º C to +50º C
Storage / Transport Temperature -5º C to +60º C
อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

ตัวคั่นขนาดความยาว 26 มม. จำนวนสองชิ้น เพื่อกำหนดให้ระยะห่างของการวัดค่าเป็นไปอย่างแม่นยำ (เทียบเท่ากับ 2 ซม.)

Pricing
ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.