ฉลากสำหรับตรวจจับอุณหภูมิความร้อนภายในตู้ควบคุม | Nex Flow Air Products

ฉลากสำหรับตรวจจับอุณหภูมิความร้อนภายในตู้ควบคุม

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ตู้ควบคุมที่มีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายในนั้นเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในระบบอุตสาหกรรมทุกประเภท การที่เกิดความร้อนสูงในตู้ควบคุมเหล่านั้นจะสร้างปัญหาอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นการส่งผลให้เซนเซอร์เซนเซอร์ต่างๆทำงานผิดปกติ หรือแม้แต่การหยุดทำงาน ดังนั้นการขจัดการให้ตู้ควบคุมเหล่านั้นอยู่ในสภาพอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการทำงานเพื่อลดปัญหาการขัดข้องต่างๆ และการซ่อมแซมที่ทำให้สิ้นเปลืองต้นทุนการผลิต

โดยปกติแล้ว เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงจะมีหน้าที่ตรวจเช็คไม่ให้เกิดความร้อนเกินในตู้ควบคุมต่างๆ โดยฉลากสำหรับตรวจจับอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล นี้จะช่วยให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกมากขึ้น โดยตัวฉลากนี้จะติดอยู่ภายนอกตู้ควบคุม และจะมีการเปลี่ยนสีโดยเปลี่ยนเป็นสีส้ม เพื่อสงสัญญานเตือนให้ระวัง และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อความร้อนเกินค่าที่ควบคุม

สีที่เปลี่ยนแปลงนั้นสามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้ ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิกลับมาสู่ค่าปกติ ตัวฉลากจะเปลี่ยนสีกลับมาเป็นสีดำเช่นเดิม และตัวฉลากสามารถใช้งานได้ไปเรื่อยๆ

ทำให้การจัดการกับปัญหาเรื่องความร้อนเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทิภาพมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ทำความเย็นในตู้ควบคุม จาก เน็กซ์ โฟล นั้นมาพร้อมกับฉลากตรวจจับอุณหภูมิในตู้ควบคุม เพื่อให้ติดลงบนตู้ที่ใช้งาน โดยสามารถซื้อฉลากเพิ่มต่างหากได้

Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ตู้ควบคุมที่มีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายในนั้นเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในระบบอุตสาหกรรมทุกประเภท การที่เกิดความร้อนสูงในตู้ควบคุมเหล่านั้นจะสร้างปัญหาอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นการส่งผลให้เซนเซอร์เซนเซอร์ต่างๆทำงานผิดปกติ หรือแม้แต่การหยุดทำงาน ดังนั้นการขจัดการให้ตู้ควบคุมเหล่านั้นอยู่ในสภาพอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการทำงานเพื่อลดปัญหาการขัดข้องต่างๆ และการซ่อมแซมที่ทำให้สิ้นเปลืองต้นทุนการผลิต

โดยปกติแล้ว เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงจะมีหน้าที่ตรวจเช็คไม่ให้เกิดความร้อนเกินในตู้ควบคุมต่างๆ โดยฉลากสำหรับตรวจจับอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล นี้จะช่วยให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกมากขึ้น โดยตัวฉลากนี้จะติดอยู่ภายนอกตู้ควบคุม และจะมีการเปลี่ยนสีโดยเปลี่ยนเป็นสีส้ม เพื่อสงสัญญานเตือนให้ระวัง และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อความร้อนเกินค่าที่ควบคุม

สีที่เปลี่ยนแปลงนั้นสามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้ ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิกลับมาสู่ค่าปกติ ตัวฉลากจะเปลี่ยนสีกลับมาเป็นสีดำเช่นเดิม และตัวฉลากสามารถใช้งานได้ไปเรื่อยๆ

ทำให้การจัดการกับปัญหาเรื่องความร้อนเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทิภาพมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ทำความเย็นในตู้ควบคุม จาก เน็กซ์ โฟล นั้นมาพร้อมกับฉลากตรวจจับอุณหภูมิในตู้ควบคุม เพื่อให้ติดลงบนตู้ที่ใช้งาน โดยสามารถซื้อฉลากเพิ่มต่างหากได้

ราคา
ติดต่อเรา