อุปกรณ์หล่อเย็นแบบละอองน้ำ | Nex Flow Air Products

อุปกรณ์หล่อเย็นแบบละอองน้ำ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

เพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดการใช้น้ำยาหล่อเย็นในงานตัดที่จำเป็นต้องมีการใช้น้ำยาหล่อเย็นและน้ำมันหล่อลื่น

การใช้น้ำยาหล่อเย็นนั้นเป็นกระบวนการที่ใช้ต้นทุนสูงและดูแลรักษายาก และความซับซ้อนของขั้นตอนการกำจัดของเสียและน้ำยาที่ใช้แล้วนั้นเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีความพยายามที่จะลดการใช้น้ำยาหล่อเย็น การตัดแบบแห้งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์หล่อเย็นสำหรับเครื่องมือตัด อย่างไรก็ตาม ในบางงานที่ไม่สามารถใช้กระบวนการตัดแบบแห้งได้นั้น การใช้อากาศอัดในการหล่อเย็นอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน การใช้ละอองของน้ำยาหล่อเย็นเข้ามาร่วมด้วยจะช่วยให้งานตัดนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึ้น

หนึ่งในอุปกรณ์ที่จะช่วยลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในงานตัด นั่นคือ อุปกรณ์หล่อเย็นแบบละอองน้ำ ฟริจิด-เอ็กซ์ ด้วยการออกแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เป็นอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการใช้การหล่อเย็นและน้ำมันหล่อเลื่นเข้าร่วมด้วย ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยชุดจ่ายน้ำยาหล่อเย็น/น้ำมันหล่อลื่น ซึ่งสามารถใช้งานกับของเหลวประเภทอื่นๆได้ ท่อวอร์เท็กซ์ ทำหน้าที่สร้างความเย็นให้กับตัวของละอองของเหลวที่อุณหภูมิ 40 องศาฟาเรนไฮต์ (5 องศาเซลเซียส)โดยทำให้การใช้งานน้ำยาหล่อเย็นมีปริมาณลดลงได้ถึง 20% โดยจะช่วยให้งานตัดเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ปริมาณการปล่อยน้ำยาหล่อเย็นสามารถปรับได้โดยใช้สกรูปรับ ตัวอุปกรณ์ทำงานโดยไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง

ตัวอุปกรณ์นี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับงานตัดที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาหล่อเย็นได้อีกด้วย เพียงการใช้น้ำเปล่าธรรมดาแทนการใช้น้ำยาหล่อเย็น ถ้าชิ้นงานสามารถรองรับการเปียกน้ำได้แล้วนั้น ตัวละอองน้ำที่ปล่อยออกมาจะช่วยดูดซับความร้อนที่เกิดจากการตัดได้มากกว่าที่มวลอากาศสามารถดูดซับได้ ทำให้ช่วยลดปริมาณการใช้อากาศอัดลงได้อีกด้วย โดยตัวอุปกรณ์ใช้เพียง 8 SCFM (227 SLPM) ที่แรงดัน 50 PSIG (3.1 บาร์) ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณการใช้งานที่น้อยมาก ตัวอุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา มาพร้อมกับฐานแม่เหล็กแรงสูงที่จะทำให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวโลหะที่ต้องการได้ตามจุดต่างๆที่มีการใช้งาน มีท่อลำเลียงเพื่อให้หล่อเย็นได้ในจุดที่ต้องการโยเฉพาะ ตัวอุปกรณ์ทำงานโดยไม่ใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ปั๊ม จึงทำให้ไม่ต้องมีการซ่อมบำรุง โดยจะช่วยลดการใช้งานน้ำยาหล่อเย็นในงานตัดได้ถึง 20% ซึ่งจะทำให้ต้นทุนด้านวัสดุลดลง และช่วยเพื่อคุณภาพของงานตัดได้อีกด้วย

การใช้งาน

 • ใช้กับดอกกัดคาร์ไบด์และเอ็นด์มิลส์
 • ใช้กับงานที่จำเป็นต้องมีการใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำยาหล่อเย็น
 • ใช้ในกรณีที่อากาศอัดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้ความเย็นที่ต้องการได้

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ทำงานโดยไม่ใช้ไฟฟ้า ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย
 • ราคาไม่แพง
 • ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำยาหล่อเย็นในงานตัดได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
 • ทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนที่ขยับได้อยู่ภายในทำให้ไม่เกิดการสึกหรอของตัวอุปกรณ์
 • ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ทำงานโดยไม่ต้องมีการซ่อมบำรุง

Videos

หลักการทำงานของอุปกรณ์หล่อเย็นแบบละอองน้ำ

ของเหลวถูกทำให้เย็นตัวด้วยอุปกรณ์ท่อวอร์เท็กซ์ทิวบ์รุ่นขนาดเล็ก ซึ่งใช้ปริมาณอากาศอัดอยู่ที่ 5 SCFM (142 SLPM) ที่แรงดันสูงสุด 50 PSI (3.5 บาร์) แรงดันนั้นสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้เพื่อป้องกันการแข็งตัวของของเหลวหรือเพื่อเพิ่มความเย็นของตัวของเหลวที่ปล่อยออกมา สกรูทำหน้าที่ปรับปริมาณของเหลวที่จะปล่อยออกมา ตัวของเหลวถูกดึงเข้าสูตัวอุปกรณ์ด้วยท่อพลาสติกที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์หลัก ฐานแม่เหล็กแบบถอดได้ทำหน้าที่ยึดตัวอุปกรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ การทำงานนั้นใช้เพียงน้ำยาหล่อเย็น และอากาศอักเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่แรงดัน 50 PSI (3.5 บาร์) และไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน ไม่ตำเป็นต้องมีปั๊มที่มีราคาแพง และตัวอุปกรณ์ทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนที่ขยับได้อยู่ภายในทำให้ไม่ต้องมีการซ่อมบำรุงและมีกายุการใช้งานที่ยาวนาน

Dimensions


Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


Overview

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

เพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดการใช้น้ำยาหล่อเย็นในงานตัดที่จำเป็นต้องมีการใช้น้ำยาหล่อเย็นและน้ำมันหล่อลื่น

การใช้น้ำยาหล่อเย็นนั้นเป็นกระบวนการที่ใช้ต้นทุนสูงและดูแลรักษายาก และความซับซ้อนของขั้นตอนการกำจัดของเสียและน้ำยาที่ใช้แล้วนั้นเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีความพยายามที่จะลดการใช้น้ำยาหล่อเย็น การตัดแบบแห้งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์หล่อเย็นสำหรับเครื่องมือตัด อย่างไรก็ตาม ในบางงานที่ไม่สามารถใช้กระบวนการตัดแบบแห้งได้นั้น การใช้อากาศอัดในการหล่อเย็นอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน การใช้ละอองของน้ำยาหล่อเย็นเข้ามาร่วมด้วยจะช่วยให้งานตัดนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึ้น

หนึ่งในอุปกรณ์ที่จะช่วยลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในงานตัด นั่นคือ อุปกรณ์หล่อเย็นแบบละอองน้ำ ฟริจิด-เอ็กซ์ ด้วยการออกแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เป็นอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการใช้การหล่อเย็นและน้ำมันหล่อเลื่นเข้าร่วมด้วย ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยชุดจ่ายน้ำยาหล่อเย็น/น้ำมันหล่อลื่น ซึ่งสามารถใช้งานกับของเหลวประเภทอื่นๆได้ ท่อวอร์เท็กซ์ ทำหน้าที่สร้างความเย็นให้กับตัวของละอองของเหลวที่อุณหภูมิ 40 องศาฟาเรนไฮต์ (5 องศาเซลเซียส)โดยทำให้การใช้งานน้ำยาหล่อเย็นมีปริมาณลดลงได้ถึง 20% โดยจะช่วยให้งานตัดเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ปริมาณการปล่อยน้ำยาหล่อเย็นสามารถปรับได้โดยใช้สกรูปรับ ตัวอุปกรณ์ทำงานโดยไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง

ตัวอุปกรณ์นี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับงานตัดที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาหล่อเย็นได้อีกด้วย เพียงการใช้น้ำเปล่าธรรมดาแทนการใช้น้ำยาหล่อเย็น ถ้าชิ้นงานสามารถรองรับการเปียกน้ำได้แล้วนั้น ตัวละอองน้ำที่ปล่อยออกมาจะช่วยดูดซับความร้อนที่เกิดจากการตัดได้มากกว่าที่มวลอากาศสามารถดูดซับได้ ทำให้ช่วยลดปริมาณการใช้อากาศอัดลงได้อีกด้วย โดยตัวอุปกรณ์ใช้เพียง 8 SCFM (227 SLPM) ที่แรงดัน 50 PSIG (3.1 บาร์) ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณการใช้งานที่น้อยมาก ตัวอุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา มาพร้อมกับฐานแม่เหล็กแรงสูงที่จะทำให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวโลหะที่ต้องการได้ตามจุดต่างๆที่มีการใช้งาน มีท่อลำเลียงเพื่อให้หล่อเย็นได้ในจุดที่ต้องการโยเฉพาะ ตัวอุปกรณ์ทำงานโดยไม่ใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ปั๊ม จึงทำให้ไม่ต้องมีการซ่อมบำรุง โดยจะช่วยลดการใช้งานน้ำยาหล่อเย็นในงานตัดได้ถึง 20% ซึ่งจะทำให้ต้นทุนด้านวัสดุลดลง และช่วยเพื่อคุณภาพของงานตัดได้อีกด้วย

การใช้งาน

 • ใช้กับดอกกัดคาร์ไบด์และเอ็นด์มิลส์
 • ใช้กับงานที่จำเป็นต้องมีการใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำยาหล่อเย็น
 • ใช้ในกรณีที่อากาศอัดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้ความเย็นที่ต้องการได้
Advantages

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ทำงานโดยไม่ใช้ไฟฟ้า ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย
 • ราคาไม่แพง
 • ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำยาหล่อเย็นในงานตัดได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
 • ทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนที่ขยับได้อยู่ภายในทำให้ไม่เกิดการสึกหรอของตัวอุปกรณ์
 • ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ทำงานโดยไม่ต้องมีการซ่อมบำรุง
Videos

Videos

หลักการทำงานของอุปกรณ์หล่อเย็นแบบละอองน้ำ

ของเหลวถูกทำให้เย็นตัวด้วยอุปกรณ์ท่อวอร์เท็กซ์ทิวบ์รุ่นขนาดเล็ก ซึ่งใช้ปริมาณอากาศอัดอยู่ที่ 5 SCFM (142 SLPM) ที่แรงดันสูงสุด 50 PSI (3.5 บาร์) แรงดันนั้นสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้เพื่อป้องกันการแข็งตัวของของเหลวหรือเพื่อเพิ่มความเย็นของตัวของเหลวที่ปล่อยออกมา สกรูทำหน้าที่ปรับปริมาณของเหลวที่จะปล่อยออกมา ตัวของเหลวถูกดึงเข้าสูตัวอุปกรณ์ด้วยท่อพลาสติกที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์หลัก ฐานแม่เหล็กแบบถอดได้ทำหน้าที่ยึดตัวอุปกรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ การทำงานนั้นใช้เพียงน้ำยาหล่อเย็น และอากาศอักเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่แรงดัน 50 PSI (3.5 บาร์) และไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน ไม่ตำเป็นต้องมีปั๊มที่มีราคาแพง และตัวอุปกรณ์ทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนที่ขยับได้อยู่ภายในทำให้ไม่ต้องมีการซ่อมบำรุงและมีกายุการใช้งานที่ยาวนาน

Dimensions

Dimensions

Pricing

Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


ติดต่อเรา

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.