Máy Làm Mát Điểm Điều Chỉnh Được | Nex Flow Air Products

Máy Làm Mát Điểm Điều Chỉnh Được

An image showing the Frigid-X® Adjustable Spot Cooler

Tổng Quan về Sản Phẩm

Thiết Bị Làm Mát Điểm Điều Chỉnh Được Frigid-X® Adjustable Spot Cooler là một hệ thống chi phí thấp và không cần bảo trì, sử dụng ống xoáy vortex để tạo ra không khí lạnh ở một đầu.

Nhiệt độ có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng núm xoay ở đầu nóng để đặt nhiệt độ chính xác theo yêu cầu của bạn. Nhiệt độ dao động từ khoảng âm 30 độ F (âm 34.4 độ C) đến nhiệt độ phòng (20 tới 25 độ C), và có thể dễ dàng được cài đặt bằng nhiệt kế.

Thiết bị làm mát đi kèm với ba (3) máy phát đồng thau để điều chỉnh lưu lượng khí – 15 SCFM (425 SLPM), 25 SCFM (708 SLPM) và 30 SCFM (850 SLPM) cung cấp khả năng làm lạnh lên đến 2100 BTU/giờ (615 Watts).

Toàn Bộ bằng Kim Loại, Thân Máy bằng Thép Không Gỉ, Yên Tĩnh Không Gây Ồn – Dưới 70dBA, Nhiều Thử Nghiệm cho thấy Thiết Bị Làm Mát Điểm Điều Chỉnh Được Frigid-X® Adjustable Spot Cooler luôn Hoạt Động Êm & Yên Tĩnh Hơn Các Sản Phẩm Khác Trên Thị Trường!
Nhiệt độ khí lạnh dưới 0 từ nguồn cung cấp khí nén thông thường cho
ứng dụng làm mát điểm mà trong đó khả năng điều chỉnh được là một yếu tố quan trọng!

Không khí lạnh được điều hướng bằng cách sử dụng đường ống linh hoạt, và đế nam châm chính tiêu chuẩn giúp mang lại tính di động và sự lắp đặt dễ dàng.

Các thiết bị này có thể đi cùng với bộ vòi một đầu sử dụng cho các khu vực bề mặt nhỏ, hay bộ vòi hai đầu khi nhiệt được tạo ra trên một diện tích bề mặt lớn hơn.

Thiết bị làm mát có thể tạo ra nhiều mức lưu lượng và nhiệt độ khác nhau bằng cách điều chỉnh núm xoay ở đầu nóng và kết hợp với các máy phát khác nhau được cung cấp.

Các máy phát điện có thể kiểm soát mức khí tiêu thụ, và có thể dễ dàng được thay thế hoán đổi với nhau.

Bộ làm mát điểm Điều Chỉnh Được của chúng tôi có đi kèm máy phát 25 SCFM (708 SLPM), được cài đặt sẽ tạo ra tới 1.800 Btu/giờ làm mát. Nếu cần sử dụng ít hơn, máy phát 15 SCFM (425 SLPM) có thể cung cấp 1.100 Btu/giờ.

Trong trường hợp cần làm mát nhiều hơn, Nex Flow® cũng có thể cung cấp cho quý khách máy phát 30 SCFM (850 SLPM) với tốc độ lên tới 2.100 Btu/giờ làm mát.

Ứng Dụng

 • Làm nguội trong hoạt động hàn
 • Bộ điều nhiệt điều chỉnh được
 • Làm nguội bộ phận được gia công bằng nhựa
 • Sấy khô keo kết dính nóng chảy
 • Làm nguội sừng hàn siêu âm
 • Làm nguội nhựa đúc khuôn
 • Làm nguội linh kiện điện tử
 • Làm nguội ống co nhiệt

Tính Năng / Ưu Điểm

 • Không có bộ phận chuyển động
 • Không sử dụng điện hoặc hóa chất
 • Nhỏ, nhẹ
 • Chi phí thấp
 • Không cần bảo trì
 • Khí lạnh nhanh
 • Bền – chế tạo bằng thép không gỉ
 • Nhiệt độ điều chỉnh được
 • Máy phát điện có thể được hoán đổi với nhau

Videos

Thiết Bị Làm Mát Điểm Điều Chỉnh Được Frigid-X® – Adjustable Spot Cooler Hoạt Động Như Thế Nào

Khí nén đi vào điểm (A) bên trong ống xoáy vortex của bộ làm mát điểm. Ống xoáy tách khí nén thành hai luồng – luồng khí nóng (B) và luồng khí lạnh (C). Luồng khí nóng từ ống xoáy vortex thoát ra bầu khí quyển tại điểm (D) sau khi được giảm âm để không gây tiếng ồn. Luồng khí lạnh đi vào bộ giảm âm (E) và sau đó được phân phối thông qua bộ vòi (F) và vào vật phẩm cần được làm nguội hay giảm nhiệt. Một đế nam châm khoẻ (G) giúp cố định bộ làm mát điểm tại chỗ. Nhiệt độ của luồng khí lạnh có thể được kiểm soát bằng cách sử dụng núm xoay điều chỉnh.

Kích Thước

Hiệu Quả

A Model 57025AS is used to cool a special material on a lathe. A specific temperature was needed due the special material being
machined.

INLET PRESSURE PSIG (Bar) AIR CONSUMPTION SCFM (SLPM) SOUND LEVEL dBA
100 (6.9) 15 (425) 70
100 (6.9) 25 (708) 72
100 (6.9) 30 (850) 72
Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Thiết Bị Làm Mát Điểm Điều Chỉnh Được Frigid-X® Adjustable Spot Cooler là một hệ thống chi phí thấp và không cần bảo trì, sử dụng ống xoáy vortex để tạo ra không khí lạnh ở một đầu.

Nhiệt độ có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng núm xoay ở đầu nóng để đặt nhiệt độ chính xác theo yêu cầu của bạn. Nhiệt độ dao động từ khoảng âm 30 độ F (âm 34.4 độ C) đến nhiệt độ phòng (20 tới 25 độ C), và có thể dễ dàng được cài đặt bằng nhiệt kế.

Thiết bị làm mát đi kèm với ba (3) máy phát đồng thau để điều chỉnh lưu lượng khí – 15 SCFM (425 SLPM), 25 SCFM (708 SLPM) và 30 SCFM (850 SLPM) cung cấp khả năng làm lạnh lên đến 2100 BTU/giờ (615 Watts).

Toàn Bộ bằng Kim Loại, Thân Máy bằng Thép Không Gỉ, Yên Tĩnh Không Gây Ồn – Dưới 70dBA, Nhiều Thử Nghiệm cho thấy Thiết Bị Làm Mát Điểm Điều Chỉnh Được Frigid-X® Adjustable Spot Cooler luôn Hoạt Động Êm & Yên Tĩnh Hơn Các Sản Phẩm Khác Trên Thị Trường!
Nhiệt độ khí lạnh dưới 0 từ nguồn cung cấp khí nén thông thường cho
ứng dụng làm mát điểm mà trong đó khả năng điều chỉnh được là một yếu tố quan trọng!

Không khí lạnh được điều hướng bằng cách sử dụng đường ống linh hoạt, và đế nam châm chính tiêu chuẩn giúp mang lại tính di động và sự lắp đặt dễ dàng.

Các thiết bị này có thể đi cùng với bộ vòi một đầu sử dụng cho các khu vực bề mặt nhỏ, hay bộ vòi hai đầu khi nhiệt được tạo ra trên một diện tích bề mặt lớn hơn.

Thiết bị làm mát có thể tạo ra nhiều mức lưu lượng và nhiệt độ khác nhau bằng cách điều chỉnh núm xoay ở đầu nóng và kết hợp với các máy phát khác nhau được cung cấp.

Các máy phát điện có thể kiểm soát mức khí tiêu thụ, và có thể dễ dàng được thay thế hoán đổi với nhau.

Bộ làm mát điểm Điều Chỉnh Được của chúng tôi có đi kèm máy phát 25 SCFM (708 SLPM), được cài đặt sẽ tạo ra tới 1.800 Btu/giờ làm mát. Nếu cần sử dụng ít hơn, máy phát 15 SCFM (425 SLPM) có thể cung cấp 1.100 Btu/giờ.

Trong trường hợp cần làm mát nhiều hơn, Nex Flow® cũng có thể cung cấp cho quý khách máy phát 30 SCFM (850 SLPM) với tốc độ lên tới 2.100 Btu/giờ làm mát.

Ứng Dụng

 • Làm nguội trong hoạt động hàn
 • Bộ điều nhiệt điều chỉnh được
 • Làm nguội bộ phận được gia công bằng nhựa
 • Sấy khô keo kết dính nóng chảy
 • Làm nguội sừng hàn siêu âm
 • Làm nguội nhựa đúc khuôn
 • Làm nguội linh kiện điện tử
 • Làm nguội ống co nhiệt
Ưu Điểm

Tính Năng / Ưu Điểm

 • Không có bộ phận chuyển động
 • Không sử dụng điện hoặc hóa chất
 • Nhỏ, nhẹ
 • Chi phí thấp
 • Không cần bảo trì
 • Khí lạnh nhanh
 • Bền – chế tạo bằng thép không gỉ
 • Nhiệt độ điều chỉnh được
 • Máy phát điện có thể được hoán đổi với nhau
Videos

Videos

Thiết Bị Làm Mát Điểm Điều Chỉnh Được Frigid-X® – Adjustable Spot Cooler Hoạt Động Như Thế Nào

Khí nén đi vào điểm (A) bên trong ống xoáy vortex của bộ làm mát điểm. Ống xoáy tách khí nén thành hai luồng – luồng khí nóng (B) và luồng khí lạnh (C). Luồng khí nóng từ ống xoáy vortex thoát ra bầu khí quyển tại điểm (D) sau khi được giảm âm để không gây tiếng ồn. Luồng khí lạnh đi vào bộ giảm âm (E) và sau đó được phân phối thông qua bộ vòi (F) và vào vật phẩm cần được làm nguội hay giảm nhiệt. Một đế nam châm khoẻ (G) giúp cố định bộ làm mát điểm tại chỗ. Nhiệt độ của luồng khí lạnh có thể được kiểm soát bằng cách sử dụng núm xoay điều chỉnh.

Kích Thước

Kích Thước

Hiệu Quả

Hiệu Quả

A Model 57025AS is used to cool a special material on a lathe. A specific temperature was needed due the special material being
machined.

INLET PRESSURE PSIG (Bar) AIR CONSUMPTION SCFM (SLPM) SOUND LEVEL dBA
100 (6.9) 15 (425) 70
100 (6.9) 25 (708) 72
100 (6.9) 30 (850) 72
Giá Bán
Contact Us

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.