Tổng Quan về Sản Phẩm

Bộ Điều Nhiệt Điện Tử ELC (Electronic Control Digital Thermostat) giúp người sử dụng điều khiển chính xác một hay hai bộ làm mát bảng điều khiển Nex Flow® Frigid-X® để bật & tắt chúng theo chu kỳ, và tiết kiệm khí nén. Mặc dù tương đối nhiều ứng dụng chỉ yêu cầu Bộ Điều Nhiệt và Van Điện Từ để điều khiển bật tắt, ELC cho phép một phương thức điều khiển linh hoạt hơn.

Điện Áp Nguồn: AC120-240V (24V theo yêu cầu)

 • Tốc độ lấy mẫu: 4/giây (gần gấp đôi hiệu suất sản phẩm tương tự khác trên thị trường)
 • Độ chính xác: 0,25% toàn dải
 • Phạm vi đo 50° đến 100°C
 • Vỏ tủ điện NEMA 4-4X (ABS/PC), chứng nhận ULC – được chấp nhận sử dụng ở mọi nơi trên thế giới
 • Thiết bị tiêu chuẩn đi kèm với một van điện từ
 • Nhiệt độ °F hoặc °C và có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại.
 • 3 Đầu ra: Hai đầu ra rơle và một đầu ra với PID, 1 đầu ra SSR với PID để điều khiển SSR bên ngoài
 • Hai cài đặt Báo Động cho hai rơle đầu ra, để bạn có thể thiết lập hai nhiệt độ khác nhau để điều khiển hai van điện từ khác nhau, cho hai bộ làm mát riêng biệt (và cũng có thể được sử dụng để điều khiển mọi thiết bị điện)
 • Chế độ AutoTune để thiết lập nhanh

Thiết bị tiêu chuẩn bao gồm một van điện từ có thể điều khiển hai thiết bị, và cũng có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ bổ sung khác

Kích Thước

Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Bộ Điều Nhiệt Điện Tử ELC (Electronic Control Digital Thermostat) giúp người sử dụng điều khiển chính xác một hay hai bộ làm mát bảng điều khiển Nex Flow® Frigid-X® để bật & tắt chúng theo chu kỳ, và tiết kiệm khí nén. Mặc dù tương đối nhiều ứng dụng chỉ yêu cầu Bộ Điều Nhiệt và Van Điện Từ để điều khiển bật tắt, ELC cho phép một phương thức điều khiển linh hoạt hơn.

Điện Áp Nguồn: AC120-240V (24V theo yêu cầu)

 • Tốc độ lấy mẫu: 4/giây (gần gấp đôi hiệu suất sản phẩm tương tự khác trên thị trường)
 • Độ chính xác: 0,25% toàn dải
 • Phạm vi đo 50° đến 100°C
 • Vỏ tủ điện NEMA 4-4X (ABS/PC), chứng nhận ULC – được chấp nhận sử dụng ở mọi nơi trên thế giới
 • Thiết bị tiêu chuẩn đi kèm với một van điện từ
 • Nhiệt độ °F hoặc °C và có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại.
 • 3 Đầu ra: Hai đầu ra rơle và một đầu ra với PID, 1 đầu ra SSR với PID để điều khiển SSR bên ngoài
 • Hai cài đặt Báo Động cho hai rơle đầu ra, để bạn có thể thiết lập hai nhiệt độ khác nhau để điều khiển hai van điện từ khác nhau, cho hai bộ làm mát riêng biệt (và cũng có thể được sử dụng để điều khiển mọi thiết bị điện)
 • Chế độ AutoTune để thiết lập nhanh

Thiết bị tiêu chuẩn bao gồm một van điện từ có thể điều khiển hai thiết bị, và cũng có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ bổ sung khác

Kích Thước

Kích Thước

Giá Bán