Đầu Kéo Dài cho Súng Khí Nén An Toàn Easy Grip - Nex Flow Air Products Corp

Đầu Kéo Dài cho Súng Khí Nén An Toàn Easy Grip

Tổng Quan về Sản Phẩm

Chúng tôi có sẵn đầu kéo dài bằng nhôm cho các Súng Khí Nén Easy Grip; đầu kéo dài có thể được dễ dàng lắp vào với súng khí nén ở một đầu, và vòi phun, vòi phun tia khí, hay các sản phẩm phun thổi khác ở đầu còn lại.

Ở một đầu của phần kéo dài, bạn cũng có thể gắn một khớp khuyên, rồi sau đó gắn thêm vòi phun khí, hoặc vòi phun tia khí lên khớp khuyên đó. Điều này cho phép cố định hướng của thiết bị phun thổi, và nhắm vào các khu vực khó tiếp cận.

Đầu kéo dài có sẵn ở năm (5) kích thước, bao gồm 6 inch, 12 inch, 18 inch, 24 inch, và 36 inch.

LƯU Ý: Đầu kéo dài với nhiều độ dài đặc biệt cũng có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Chúng tôi có sẵn đầu kéo dài bằng nhôm cho các Súng Khí Nén Easy Grip; đầu kéo dài có thể được dễ dàng lắp vào với súng khí nén ở một đầu, và vòi phun, vòi phun tia khí, hay các sản phẩm phun thổi khác ở đầu còn lại.

Ở một đầu của phần kéo dài, bạn cũng có thể gắn một khớp khuyên, rồi sau đó gắn thêm vòi phun khí, hoặc vòi phun tia khí lên khớp khuyên đó. Điều này cho phép cố định hướng của thiết bị phun thổi, và nhắm vào các khu vực khó tiếp cận.

Đầu kéo dài có sẵn ở năm (5) kích thước, bao gồm 6 inch, 12 inch, 18 inch, 24 inch, và 36 inch.

LƯU Ý: Đầu kéo dài với nhiều độ dài đặc biệt cũng có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

Giá Bán
Contact Us