Bộ Vòi - Nex Flow Air Products Corp

Bộ Vòi

Tổng Quan về Sản Phẩm

Mô hình 59001 – bộ vòi một đầu, sử dụng cho ống xoáy Vortex cỡ trung bình trong bộ làm mát dụng cụ và bộ làm mát điểm điều chỉnh được

Mô hình 59002 – bộ vòi hai đầu, cho ống xoáy Vortex cỡ trung bình trong bộ làm mát, và bộ làm mát điểm điều chỉnh được

Model 59003 – bộ vòi một đầu, cho ống Vortex cỡ nhỏ và máy làm mát mini

Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Mô hình 59001 – bộ vòi một đầu, sử dụng cho ống xoáy Vortex cỡ trung bình trong bộ làm mát dụng cụ và bộ làm mát điểm điều chỉnh được

Mô hình 59002 – bộ vòi hai đầu, cho ống xoáy Vortex cỡ trung bình trong bộ làm mát, và bộ làm mát điểm điều chỉnh được

Model 59003 – bộ vòi một đầu, cho ống Vortex cỡ nhỏ và máy làm mát mini

Giá Bán
Contact Us

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.