Bộ Giảm Âm Đầu Nóng và Lạnh | Nex Flow Air Products

Bộ Giảm Âm Đầu Nóng và Lạnh

Tổng Quan về Sản Phẩm

Một ống xoáy vortex không được giảm âm có thể trở nên khá ồn ào, nếu không có phụ tùng gắn ở đầu lạnh truyền khí lạnh (ví dụ như vòi hoặc ống). Bộ Giảm Âm Đầu Lạnh giúp giảm tiếng ồn của khí thải ra tới 10 dBA, và cũng là một phần tiêu chuẩn trong các bộ ống xoáy vortex đặc biệt như Thiết Bị Làm Mát Công Cụ, Thiết Bị Làm Mát Điểm Tuỳ Chỉnh, hay Hệ Thống Làm Mát Mini. Bộ Giảm Âm Đầu Lạnh có ba (3) kích cỡ, một cho ống xoáy cỡ nhỏ, một cho ống xoáy cỡ trung bình, và một cho ống xoáy cỡ lớn. Tất cả các bộ giảm âm đầu lạnh đều được làm bằng thép không gỉ với vật liệu giảm âm bên trong tự nhiên, thân thiện với môi trường, để giảm mức độ tiếng ồn.

 

Để gắn bộ giảm âm đầu lạnh vào ống xoáy vortex cỡ nhỏ và vừa, bạn cần tháo “nắp” của đầu lạnh ra trước, và sau đó gắn bộ giảm âm vào. Đối với ống xoáy cỡ lớn, ống giảm âm có thể được gắn lên trực tiếp.

 

Đầu nóng của ống xoáy vortex cũng xả ra khí nóng, và tạo ra tiếng ồn. Bộ giảm âm đầu nóng được chế tạo với hai (2) kích cỡ. Một kích cỡ phù hợp với ống xoáy cỡ nhỏ & vừa, và có thể được kết nối ren với đầu nóng bằng vít vặn tuỳ chỉnh. Bộ giảm âm đầu nóng kích cỡ lớn hơn có thể kết nối ren với đầu nóng của ống xoáy cỡ lớn cũng bằng vít vặn tuỳ chỉnh. Độ giảm âm sẽ nằm trong khoảng 3 dBA.

Ngoài ra, Nex Flow® còn có một thiết kế phụ tùng đặc biệt, để thay vít xoay tuỳ chỉnh bằng một núm xoay điều chỉnh bằng tay trên đầu nóng của ống xoáy vortex cỡ nhỏ & cỡ vừa, giúp kiểm soát dòng chảy. Bộ giảm âm đầu nóng là một phần kết cấu của tổ hợp điều chỉnh bằng tay này.

Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Một ống xoáy vortex không được giảm âm có thể trở nên khá ồn ào, nếu không có phụ tùng gắn ở đầu lạnh truyền khí lạnh (ví dụ như vòi hoặc ống). Bộ Giảm Âm Đầu Lạnh giúp giảm tiếng ồn của khí thải ra tới 10 dBA, và cũng là một phần tiêu chuẩn trong các bộ ống xoáy vortex đặc biệt như Thiết Bị Làm Mát Công Cụ, Thiết Bị Làm Mát Điểm Tuỳ Chỉnh, hay Hệ Thống Làm Mát Mini. Bộ Giảm Âm Đầu Lạnh có ba (3) kích cỡ, một cho ống xoáy cỡ nhỏ, một cho ống xoáy cỡ trung bình, và một cho ống xoáy cỡ lớn. Tất cả các bộ giảm âm đầu lạnh đều được làm bằng thép không gỉ với vật liệu giảm âm bên trong tự nhiên, thân thiện với môi trường, để giảm mức độ tiếng ồn.

 

Để gắn bộ giảm âm đầu lạnh vào ống xoáy vortex cỡ nhỏ và vừa, bạn cần tháo “nắp” của đầu lạnh ra trước, và sau đó gắn bộ giảm âm vào. Đối với ống xoáy cỡ lớn, ống giảm âm có thể được gắn lên trực tiếp.

 

Đầu nóng của ống xoáy vortex cũng xả ra khí nóng, và tạo ra tiếng ồn. Bộ giảm âm đầu nóng được chế tạo với hai (2) kích cỡ. Một kích cỡ phù hợp với ống xoáy cỡ nhỏ & vừa, và có thể được kết nối ren với đầu nóng bằng vít vặn tuỳ chỉnh. Bộ giảm âm đầu nóng kích cỡ lớn hơn có thể kết nối ren với đầu nóng của ống xoáy cỡ lớn cũng bằng vít vặn tuỳ chỉnh. Độ giảm âm sẽ nằm trong khoảng 3 dBA.

Ngoài ra, Nex Flow® còn có một thiết kế phụ tùng đặc biệt, để thay vít xoay tuỳ chỉnh bằng một núm xoay điều chỉnh bằng tay trên đầu nóng của ống xoáy vortex cỡ nhỏ & cỡ vừa, giúp kiểm soát dòng chảy. Bộ giảm âm đầu nóng là một phần kết cấu của tổ hợp điều chỉnh bằng tay này.

Giá Bán
Contact Us

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.