Đế Nam Châm | Nex Flow Air Products

Đế Nam Châm

Tổng Quan về Sản Phẩm

Đế Nam Châm được sử dụng khi sản phẩm vận hành khí nén cần phải được cố định vào vị trí để hoạt động, nhưng cũng có thể thay đổi vị trí thường xuyên. Nam châm cực mạnh cho phép gắn/lắp linh hoạt, theo cả chiều dọc và chiều ngang. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thêm một van ngắt cỡ nhỏ tùy chọn. Đế Nam Châm được chế tạo với hai (2) kích thước – lớn và nhỏ. Đế nam châm lớn là phụ kiện tiêu chuẩn đi cùng với Hệ Thống Làm Mát Điểm Điều Chỉnh Được, trong khi đế nam châm nhỏ là phụ kiện tiêu chuẩn đi cùng với Hệ Thống Làm Mát Mini.

Thiết bị đi kèm với một khớp khuyên để giúp định hướng một kết nối sang hai bên hay hướng lên trên, trong khi kết nối thứ hai ở đầu bên kia. Một vòng khóa giúp cố định khớp khuyên vào vị trí.

Ngoài việc đi cùng với hệ thống làm mát điểm điều chỉnh được và hệ thống làm mát mini, những đế nam châm này cũng có thể được mua riêng để sử dụng với nhiều sản phẩm phun thổi khác. Chúng có thể dễ dàng kết nối với Vòi Rigid-Flex (Vòi Cứng Linh Hoạt) để sử dụng với vòi phun khí, và có chức năng cố định mọi thứ vào vị trí, tạo nên một hệ thống phun thổi linh hoạt, tiện lợi, di động.

Kích Thước

Thông Số Kỹ Thuật

PART NO. DESCRIPTION
Model 90029 Single Outlet Swivel Magnetic Base – 1/4” NPT
Model 90029A Mini Shut-off Valve for Magnetic Swivel Base
Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Đế Nam Châm được sử dụng khi sản phẩm vận hành khí nén cần phải được cố định vào vị trí để hoạt động, nhưng cũng có thể thay đổi vị trí thường xuyên. Nam châm cực mạnh cho phép gắn/lắp linh hoạt, theo cả chiều dọc và chiều ngang. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thêm một van ngắt cỡ nhỏ tùy chọn. Đế Nam Châm được chế tạo với hai (2) kích thước – lớn và nhỏ. Đế nam châm lớn là phụ kiện tiêu chuẩn đi cùng với Hệ Thống Làm Mát Điểm Điều Chỉnh Được, trong khi đế nam châm nhỏ là phụ kiện tiêu chuẩn đi cùng với Hệ Thống Làm Mát Mini.

Thiết bị đi kèm với một khớp khuyên để giúp định hướng một kết nối sang hai bên hay hướng lên trên, trong khi kết nối thứ hai ở đầu bên kia. Một vòng khóa giúp cố định khớp khuyên vào vị trí.

Ngoài việc đi cùng với hệ thống làm mát điểm điều chỉnh được và hệ thống làm mát mini, những đế nam châm này cũng có thể được mua riêng để sử dụng với nhiều sản phẩm phun thổi khác. Chúng có thể dễ dàng kết nối với Vòi Rigid-Flex (Vòi Cứng Linh Hoạt) để sử dụng với vòi phun khí, và có chức năng cố định mọi thứ vào vị trí, tạo nên một hệ thống phun thổi linh hoạt, tiện lợi, di động.

Kích Thước

Kích Thước

Thông Số Kỹ Thuật

Thông Số Kỹ Thuật

PART NO. DESCRIPTION
Model 90029 Single Outlet Swivel Magnetic Base – 1/4” NPT
Model 90029A Mini Shut-off Valve for Magnetic Swivel Base
Giá Bán
Contact Us