Bộ Kết Nối Vòi Khí Nén | Nex Flow Air Products

Bộ Kết Nối Vòi Khí Nén

An image showing Manifold Systems with Flat Jets and Nozzles

Tổng Quan về Sản Phẩm

Hệ thống Thanh Lắp Ghép cho phép người sử dụng kết hợp cài đặt hai (2), bốn (4), hay sáu (6) vòi phun Nex Flow® Air Edgers® hay Vòi Phun Tiêu Chuẩn hay Vòi Air Mag® cho các ứng dụng phun thổi và làm mát, mà trong đó không thể sử dụng dao khí, hay trong trường hợp đòi hỏi một khoảng cách phun xả nhất định. Các hệ thống lắp ráp này hiện có sẵn bằng vật liệu nhôm và thép không gỉ, và khi chúng được kết hợp với bất kỳ loại vòi phun khí nào, đặc biệt là Vòi Phun Phẳng Air Edger®, sẽ giúp tạo nên hiệu ứng dao khí mạnh hơn công suất dao khí thông thường.

Bước đầu tiên bạn nên kiểm tra xem gia tăng lực có thực sự cần thiết hay không, bởi vì thêm lực cũng đồng nghĩa với việc tiêu thụ thêm khí. Điều này có thể được kiểm tra một cách đơn giản bằng cách xem tỷ lệ lực & mức khí tiêu thụ được mô tả của từng con dao khí. Nếu tỷ lệ này là không đủ cho một ứng dụng nào đó cụ thể, xin hãy xem xét các lựa chọn thay thế sau đây:

Kết hợp Hệ Thống Lắp Ghép với:

Vòi Phun Khí Tiêu Chuẩn – sử dụng trong trường hợp làm mát là mục tiêu chính, và lưu lượng khí là yếu tố quan trọng nhất

Vòi Phun Air Mag® – sử dụng khi lực là yếu tố quan trọng nhất

Vòi Phun Phẳng Air Edger® – sử dụng khi cần tạo hiệu ứng dao khí nhưng với lực mạnh hơn nhiều.

Một yếu tố khác cần được xem xét là dựa vào từng ứng dụng cụ thể. Ví dụ, trong trường hợp bộ phận phun thổi có nguy cơ bị vỡ hỏng trong quá trình sử dụng, đôi khi việc kết hợp một thanh ghép cùng với một vài con dao khí rẻ tiền sẽ tốt hơn là sử dụng một con dao khí đắt tiền. Vì như vậy, nếu một hoặc hai con dao khí bị hỏng, việc thay thế sẽ dễ dàng hơn. Một ví dụ khác là trong trường hợp cần sử dụng nhiều mức lực & lưu lượng khác nhau. Nhiều vòi phun điều chỉnh được có thể được lắp thành hàng trên thanh ghép, và mức lưu lượng khác nhau có thể được cài đặt dọc trên bộ ghép.

Hệ thống thanh lắp ghép cũng có thể được thiết kế & chế tạo với nhiều kích thước và hình dạng khác theo yêu cầu của khách hàng. Hệ thống thanh lắp ghép có đi kèm với nhiều lỗ gắn cho việc lắp ráp được dễ dàng.

Ứng Dụng

 • Làm sạch bộ phận
 • Loại bỏ phoi bào
 • Sấy khô bộ phận
 • Truyền tải vật liệu
 • Tháo đẩy bộ phận
 • Truyền tải sợi
 • Hỗ trợ khí

Tính Năng / Ưu Điểm

 • Giảm chi phí khí nén
 • Giảm tiếng ồn trung bình 10 dBA
 • Bảo toàn khí nén
 • Gọn nhẹ
 • Nâng cao độ an toàn
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn về độ ồn của OSHA
 • Cải thiện sản xuất

Videos

Thông Số Kỹ Thuật

Part Number Description
46002 Two outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 80 SCFM @ 80 PSIG
46004 Four outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 140 SCFM @ 80 PSIG
46006 Six outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 220 SCFM @ 80 PSIG
46002HF Two outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 120 SCFM @ 80 PSIG
46004HF Four outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 210 SCFM @ 80 PSIG
46006HF Six outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 320 SCFM @ 80 PSIG

NOTEUsing one air inlet allows for 50% of rated flow – using both end air inlets allows for up to 100% of rated flow.

Kích Thước

46002+47011

46002HF+47011

46004+47011

46004HF+47011

46006+47011

46006HF+47011

46002+47004

46002HF+47004

46004+47004

46004HF+47004

46006+47004

46006HF+47004


Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Hệ thống Thanh Lắp Ghép cho phép người sử dụng kết hợp cài đặt hai (2), bốn (4), hay sáu (6) vòi phun Nex Flow® Air Edgers® hay Vòi Phun Tiêu Chuẩn hay Vòi Air Mag® cho các ứng dụng phun thổi và làm mát, mà trong đó không thể sử dụng dao khí, hay trong trường hợp đòi hỏi một khoảng cách phun xả nhất định. Các hệ thống lắp ráp này hiện có sẵn bằng vật liệu nhôm và thép không gỉ, và khi chúng được kết hợp với bất kỳ loại vòi phun khí nào, đặc biệt là Vòi Phun Phẳng Air Edger®, sẽ giúp tạo nên hiệu ứng dao khí mạnh hơn công suất dao khí thông thường.

Bước đầu tiên bạn nên kiểm tra xem gia tăng lực có thực sự cần thiết hay không, bởi vì thêm lực cũng đồng nghĩa với việc tiêu thụ thêm khí. Điều này có thể được kiểm tra một cách đơn giản bằng cách xem tỷ lệ lực & mức khí tiêu thụ được mô tả của từng con dao khí. Nếu tỷ lệ này là không đủ cho một ứng dụng nào đó cụ thể, xin hãy xem xét các lựa chọn thay thế sau đây:

Kết hợp Hệ Thống Lắp Ghép với:

Vòi Phun Khí Tiêu Chuẩn – sử dụng trong trường hợp làm mát là mục tiêu chính, và lưu lượng khí là yếu tố quan trọng nhất

Vòi Phun Air Mag® – sử dụng khi lực là yếu tố quan trọng nhất

Vòi Phun Phẳng Air Edger® – sử dụng khi cần tạo hiệu ứng dao khí nhưng với lực mạnh hơn nhiều.

Một yếu tố khác cần được xem xét là dựa vào từng ứng dụng cụ thể. Ví dụ, trong trường hợp bộ phận phun thổi có nguy cơ bị vỡ hỏng trong quá trình sử dụng, đôi khi việc kết hợp một thanh ghép cùng với một vài con dao khí rẻ tiền sẽ tốt hơn là sử dụng một con dao khí đắt tiền. Vì như vậy, nếu một hoặc hai con dao khí bị hỏng, việc thay thế sẽ dễ dàng hơn. Một ví dụ khác là trong trường hợp cần sử dụng nhiều mức lực & lưu lượng khác nhau. Nhiều vòi phun điều chỉnh được có thể được lắp thành hàng trên thanh ghép, và mức lưu lượng khác nhau có thể được cài đặt dọc trên bộ ghép.

Hệ thống thanh lắp ghép cũng có thể được thiết kế & chế tạo với nhiều kích thước và hình dạng khác theo yêu cầu của khách hàng. Hệ thống thanh lắp ghép có đi kèm với nhiều lỗ gắn cho việc lắp ráp được dễ dàng.

Ứng Dụng

 • Làm sạch bộ phận
 • Loại bỏ phoi bào
 • Sấy khô bộ phận
 • Truyền tải vật liệu
 • Tháo đẩy bộ phận
 • Truyền tải sợi
 • Hỗ trợ khí
Ưu Điểm

Tính Năng / Ưu Điểm

 • Giảm chi phí khí nén
 • Giảm tiếng ồn trung bình 10 dBA
 • Bảo toàn khí nén
 • Gọn nhẹ
 • Nâng cao độ an toàn
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn về độ ồn của OSHA
 • Cải thiện sản xuất
Videos

Videos

Thông Số Kỹ Thuật

Thông Số Kỹ Thuật

Part Number Description
46002 Two outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 80 SCFM @ 80 PSIG
46004 Four outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 140 SCFM @ 80 PSIG
46006 Six outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 220 SCFM @ 80 PSIG
46002HF Two outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 120 SCFM @ 80 PSIG
46004HF Four outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 210 SCFM @ 80 PSIG
46006HF Six outlet Aluminum Anodized Manifold – total flow to 320 SCFM @ 80 PSIG

NOTEUsing one air inlet allows for 50% of rated flow – using both end air inlets allows for up to 100% of rated flow.

Kích Thước

Kích Thước

46002+47011

46002HF+47011

46004+47011

46004HF+47011

46006+47011

46006HF+47011

46002+47004

46002HF+47004

46004+47004

46004HF+47004

46006+47004

46006HF+47004

Giá Bán

Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


Contact Us