Van Tay | Nex Flow Air Products

Van Tay

Tổng Quan về Sản Phẩm

Chúng tôi cung cấp van ngắt điều khiển bằng tay (dưới dạng tùy chọn) để dễ dàng bật – tắt nguồn cung cấp khí cho bất kỳ sản phẩm nào của Nex Flow®. Thiết bị được thiết kế đơn giản dưới dạng van đồng hai chiều đóng bằng tay. Đây thực sự là một phụ kiện vô cùng hữu ích cho các sản phẩm như Bơm Thùng Phi Drum Angel và cũng là một phần tiêu chuẩn của Máy Hút Khói. Kích thước bao gồm 1/4 inch và 1/8 inch kết nối ren cái – ren cái NPT.

Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Chúng tôi cung cấp van ngắt điều khiển bằng tay (dưới dạng tùy chọn) để dễ dàng bật – tắt nguồn cung cấp khí cho bất kỳ sản phẩm nào của Nex Flow®. Thiết bị được thiết kế đơn giản dưới dạng van đồng hai chiều đóng bằng tay. Đây thực sự là một phụ kiện vô cùng hữu ích cho các sản phẩm như Bơm Thùng Phi Drum Angel và cũng là một phần tiêu chuẩn của Máy Hút Khói. Kích thước bao gồm 1/4 inch và 1/8 inch kết nối ren cái – ren cái NPT.

Giá Bán
Contact Us

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.