Muffling Kits

Tổng Quan về Sản Phẩm

Trong nhiều môi trường công nghiệp mà khu vực xung quanh rất yên tĩnh, hoặc khi có nhân viên làm việc ngay bên cạnh bộ điều khiển, Bộ Giảm Âm Đầu Nóng và Đầu Lạnh có khả năng giảm mức độ tiếng ồn xuống thêm 8 dBA, tùy thuộc vào công suất khí nén được sử dụng!!! Bộ Giảm Âm Đầu Nóng cũng có thể hoạt động như một bộ phận chống nhiệt tuyệt vời, xả đi khí nóng từ tổ hợp làm mát ống xoáy vortex. Khi kết hợp với Thiết Bị Làm Mát Bộ Điều Khiển của Nex Flow®, bộ giảm âm có thể giảm mức tiếng ồn xuống tới 64 dBA hoặc thấp hơn, tùy thuộc vào công suất của Thiết Bị Làm Mát Bộ điều khiển.

GẮN THÊM BỘ GIẢM ÂM ĐẦU NÓNG & ĐẦU LẠNH LÊN MỘT THIẾT BỊ LÀM MÁT BỘ ĐIỀU KHIỂN SẼ GIÚP GIẢM MỨC ĐỘ ỒN XUỐNG THÊM 8 dBA.
NGOÀI RA, BỘ GIẢM ÂM ĐẦU NÓNG CŨNG CÓ CHỨC NĂNG CHỐNG NHIỆT.

Bộ Giảm Âm Đầu Lạnh

Cold End Muffling KitBộ giảm âm Đầu Lạnh bao gồm bộ tiêu âm, và tất cả các phụ kiện cần thiết để kết nối thiết bị với Bộ Làm Mát Bảng Điều Khiển tại đầu thoát khí lạnh bên trong bảng điều khiển điện. Tùy thuộc vào công suất của từng Thiết Bị Làm Mát Bộ Điều Khiển cụ thể, giá trị dBA được giảm xuống nhờ sử dụng Bộ Giảm Âm Đầu Lạnh nằm trong khoảng 5 đến 6 dBA. Thiết bị vô cùng dễ dàng cài đặt, và có thể được gắn với bộ giảm âm nằm theo cả chiều dọc và chiều ngang, tùy thuộc vào khoảng không gian có sẵn.

Bộ Giảm Âm Đầu Nóng & Chống Nhiệt

Bộ Giảm Âm Đầu Nóng bao gồm một ống bọc ngoài bằng Nhựa ABS, cùng với vật liệu tiêu âm có thể được gắn lên đầu nóng của Thiết Bị Làm Mát gắn bên ngoài Bộ Điều Khiển. Giá trị dBA có thể được giảm xuống khi sử dụng Bộ Giảm Âm Đầu Nóng là 2 dBA. Thiết bị vô cùng dễ cài đặt – chỉ cần lắp lên trên Bộ Làm Mát Bảng Điều Khiển. Ngoài chức năng giảm tiếng ồn, thiết bị còn giúp bảo vệ chống nhiệt toả ra từ đầu nóng của Bộ Làm Mát Bảng Điều Khiển.

 

Muffling Kit Selection

Part # Description
69501 Cold End Muffler Kit for 60015A to 63140X
69502 Hot End Muffler Kit for 60015A to 63140X
69503 Cold End Muffler Kit for 60004A to 63108X
69504 Hot End Muffler Kit for 60004A to 63108X
69505 Cold End and Hot End Combination Muffler Kit for 60015A to 63140X
69506 Cold End and Hot End Combination Muffler Kit for 60004A to 63108X

LƯU Ý:

  • Đối với Thiết Bị Làm Mát Bộ Điều Khiển thép không gỉ 316, chỉ có thể sử dụng Bộ Giảm Âm Đầu Lạnh.
  • Trong trường hợp sử dụng Giá Lắp Ráp Bên, chỉ có thể sử dụng Bộ Giảm Âm Đầu Lạnh.

Kích Thước


Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com


Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Trong nhiều môi trường công nghiệp mà khu vực xung quanh rất yên tĩnh, hoặc khi có nhân viên làm việc ngay bên cạnh bộ điều khiển, Bộ Giảm Âm Đầu Nóng và Đầu Lạnh có khả năng giảm mức độ tiếng ồn xuống thêm 8 dBA, tùy thuộc vào công suất khí nén được sử dụng!!! Bộ Giảm Âm Đầu Nóng cũng có thể hoạt động như một bộ phận chống nhiệt tuyệt vời, xả đi khí nóng từ tổ hợp làm mát ống xoáy vortex. Khi kết hợp với Thiết Bị Làm Mát Bộ Điều Khiển của Nex Flow®, bộ giảm âm có thể giảm mức tiếng ồn xuống tới 64 dBA hoặc thấp hơn, tùy thuộc vào công suất của Thiết Bị Làm Mát Bộ điều khiển.

GẮN THÊM BỘ GIẢM ÂM ĐẦU NÓNG & ĐẦU LẠNH LÊN MỘT THIẾT BỊ LÀM MÁT BỘ ĐIỀU KHIỂN SẼ GIÚP GIẢM MỨC ĐỘ ỒN XUỐNG THÊM 8 dBA.
NGOÀI RA, BỘ GIẢM ÂM ĐẦU NÓNG CŨNG CÓ CHỨC NĂNG CHỐNG NHIỆT.

Bộ Giảm Âm Đầu Lạnh

Cold End Muffling KitBộ giảm âm Đầu Lạnh bao gồm bộ tiêu âm, và tất cả các phụ kiện cần thiết để kết nối thiết bị với Bộ Làm Mát Bảng Điều Khiển tại đầu thoát khí lạnh bên trong bảng điều khiển điện. Tùy thuộc vào công suất của từng Thiết Bị Làm Mát Bộ Điều Khiển cụ thể, giá trị dBA được giảm xuống nhờ sử dụng Bộ Giảm Âm Đầu Lạnh nằm trong khoảng 5 đến 6 dBA. Thiết bị vô cùng dễ dàng cài đặt, và có thể được gắn với bộ giảm âm nằm theo cả chiều dọc và chiều ngang, tùy thuộc vào khoảng không gian có sẵn.

Bộ Giảm Âm Đầu Nóng & Chống Nhiệt

Bộ Giảm Âm Đầu Nóng bao gồm một ống bọc ngoài bằng Nhựa ABS, cùng với vật liệu tiêu âm có thể được gắn lên đầu nóng của Thiết Bị Làm Mát gắn bên ngoài Bộ Điều Khiển. Giá trị dBA có thể được giảm xuống khi sử dụng Bộ Giảm Âm Đầu Nóng là 2 dBA. Thiết bị vô cùng dễ cài đặt – chỉ cần lắp lên trên Bộ Làm Mát Bảng Điều Khiển. Ngoài chức năng giảm tiếng ồn, thiết bị còn giúp bảo vệ chống nhiệt toả ra từ đầu nóng của Bộ Làm Mát Bảng Điều Khiển.

 

Muffling Kit Selection

Part # Description
69501 Cold End Muffler Kit for 60015A to 63140X
69502 Hot End Muffler Kit for 60015A to 63140X
69503 Cold End Muffler Kit for 60004A to 63108X
69504 Hot End Muffler Kit for 60004A to 63108X
69505 Cold End and Hot End Combination Muffler Kit for 60015A to 63140X
69506 Cold End and Hot End Combination Muffler Kit for 60004A to 63108X

LƯU Ý:

  • Đối với Thiết Bị Làm Mát Bộ Điều Khiển thép không gỉ 316, chỉ có thể sử dụng Bộ Giảm Âm Đầu Lạnh.
  • Trong trường hợp sử dụng Giá Lắp Ráp Bên, chỉ có thể sử dụng Bộ Giảm Âm Đầu Lạnh.
Kích Thước

Kích Thước

Giá Bán

Prices are in US dollars – ex works Cincinnati, OH, USA for orders in USA

Richmond Hill, ON, Canada for international orders.

website : www.nexflow.com

email : sales@nexflow.com