Máy ion Hoá Một Điểm OPI | Nex Flow Air Products

Máy ion Hoá Một Điểm OPI

Tổng Quan về Sản Phẩm

Bộ ion Hoá Một Điểm One Point Ionizer (OPI) được thiết kế và chế tạo để trung hòa các bộ phận nhỏ nhất, phát ra các ion dương và âm để trung hòa điện tích điểm một cách chính xác.

Thiết kế hoàn toàn phù hợp để gắn/lắp vào các khoảng không gian nhỏ hẹp, phích cắm của điện cực chỉ cần được kết nối với máy biến áp cao áp (bộ nguồn) là thiết bị sẽ sẵn sàng để hoạt động mà không cần đến dụng cụ.

Giá trị của OPI đã được minh chứng rất nhiều lần trong các ứng dụng hàng ngày, ví dụ như trong ngành y tế. Thiết bị cũng có thể được trang bị thêm khí nén như với (Mini-Jet Ionizer).

GHI CHÚ: Pin mang điện áp cao và không được chạm vào khi đang hoạt động.

Ứng Dụng

OPI là một dụng cụ hỗ trợ sản xuất không thể thiếu cho các ứng dụng trong y tế và trong kỹ thuật chính xác kích thước nhỏ. Thiết bị đã được chứng minh là vô cùng đáng tin cậy và hiệu quả trong quá trình sản xuất các thiết bị đo kích thước nhỏ, và các ứng dụng “điểm” nhỏ khác.

Vệ Sinh và Bảo Trì Súng Khí ion Hoá

Làm sạch thường xuyên và kỹ lưỡng giúp đảm bảo tuổi thọ lâu dài và hiệu quả liên tục cho sản phẩm.

Kỹ Thuật

Type OPI Inseparable HV-cable, attached permanently to the bar.
Diameter 16 mm
Length 45 mm
Operating temperature +5∫ C to +50∫ C
Storage / transport temperature -15∫ C to + 60∫ C
Optimum effective distance 30 mm
Smallest bending radius (cable) R 50

Kích Thước

Máy ion Hoá Một Điểm OPI

Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Bộ ion Hoá Một Điểm One Point Ionizer (OPI) được thiết kế và chế tạo để trung hòa các bộ phận nhỏ nhất, phát ra các ion dương và âm để trung hòa điện tích điểm một cách chính xác.

Thiết kế hoàn toàn phù hợp để gắn/lắp vào các khoảng không gian nhỏ hẹp, phích cắm của điện cực chỉ cần được kết nối với máy biến áp cao áp (bộ nguồn) là thiết bị sẽ sẵn sàng để hoạt động mà không cần đến dụng cụ.

Giá trị của OPI đã được minh chứng rất nhiều lần trong các ứng dụng hàng ngày, ví dụ như trong ngành y tế. Thiết bị cũng có thể được trang bị thêm khí nén như với (Mini-Jet Ionizer).

GHI CHÚ: Pin mang điện áp cao và không được chạm vào khi đang hoạt động.

Ứng Dụng

OPI là một dụng cụ hỗ trợ sản xuất không thể thiếu cho các ứng dụng trong y tế và trong kỹ thuật chính xác kích thước nhỏ. Thiết bị đã được chứng minh là vô cùng đáng tin cậy và hiệu quả trong quá trình sản xuất các thiết bị đo kích thước nhỏ, và các ứng dụng “điểm” nhỏ khác.

Vệ Sinh và Bảo Trì Súng Khí ion Hoá

Làm sạch thường xuyên và kỹ lưỡng giúp đảm bảo tuổi thọ lâu dài và hiệu quả liên tục cho sản phẩm.

Kỹ Thuật

Kỹ Thuật

Type OPI Inseparable HV-cable, attached permanently to the bar.
Diameter 16 mm
Length 45 mm
Operating temperature +5∫ C to +50∫ C
Storage / transport temperature -15∫ C to + 60∫ C
Optimum effective distance 30 mm
Smallest bending radius (cable) R 50
Kích Thước

Kích Thước

Máy ion Hoá Một Điểm OPI

Giá Bán
Contact Us

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.