Bộ Điều Chỉnh Với Đồng Hồ Đo | Nex Flow Air Products

Bộ Điều Chỉnh Với Đồng Hồ Đo

Tổng Quan về Sản Phẩm

Bộ điều chỉnh áp suất được sử dụng để cài đặt áp suất khí nén tối thiểu cần thiết cho bất kỳ thiết bị nào được hoạt động chính xác. Trong nhiều trường hợp, các công ty sẽ lắp đặt các sản phẩm phun thổi như dao khí, bộ khuếch đại, v.v… mà không sử dụng bộ điều chỉnh, vì thế không kiểm soát áp suất trong đường khí vận hành sản phẩm phun thổi.

Tuy nhiên, nhiều khi ứng dụng của bạn thực sự không cần tới mức độ áp suất quá cao. Với mỗi 20 PSIG áp suất hạ xuống, bạn có thể tiết kiệm 10% năng lượng. Bộ điều chỉnh áp suất cho phép người sử dụng cài đặt áp suất tối thiểu để thực hiện tốt công việc trong khi vẫn bảo tồn năng lượng. Chỉ sử dụng van ngắt để kiểm soát áp suất thực sự là không hiệu quả, vì phương thức này thường làm giảm áp suất một cách đáng kể. Tất cả các bộ điều chỉnh áp suất của Nex Flow® đều đi kèm với một đồng hồ đo, hiển thị áp suất thực tế trong đường khí mà bạn đang sử dụng.

Sử dụng bộ điều chỉnh áp lực trong các ứng dụng phun thổi thật sự là một sự lựa chọn thông minh. Chúng cũng rất hữu ích trong việc kiểm soát áp suất và lưu lượng cho các băng tải vận hành bằng khí nén như Ring Vacs®. Thiết bị có thể giúp bạn kiểm soát tốc độ làm mát bằng ống xoáy vortex, cũng như kiểm soát bộ làm mát bảng điều khiển bằng cách điều chỉnh áp suất dòng khí.

Tương tự như các bộ lọc, kích thước bộ điều chỉnh cần phải được chọn lọc sao cho thiết bị có thể xử lý được lưu lượng tối đa của dòng khí cần thiết cho sản phẩm được sử dụng.

Mô hình 90008

Bộ Điều Chỉnh với thiết bị đo, 50 SCFM

Mô hình 90008M

Bộ Điều Chỉnh Mini với Đồng hồ Đo, 25 SCFM – cho khoảng 0-60 PSI

Mô hình 90009

Bộ Điều Chỉnh với thiết bị đo, 220 SCFM

Mô hình 90011

Chỉ duy nhất thiết bị đo, 1/4 inch NPT 0-160 psig

Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Bộ điều chỉnh áp suất được sử dụng để cài đặt áp suất khí nén tối thiểu cần thiết cho bất kỳ thiết bị nào được hoạt động chính xác. Trong nhiều trường hợp, các công ty sẽ lắp đặt các sản phẩm phun thổi như dao khí, bộ khuếch đại, v.v… mà không sử dụng bộ điều chỉnh, vì thế không kiểm soát áp suất trong đường khí vận hành sản phẩm phun thổi.

Tuy nhiên, nhiều khi ứng dụng của bạn thực sự không cần tới mức độ áp suất quá cao. Với mỗi 20 PSIG áp suất hạ xuống, bạn có thể tiết kiệm 10% năng lượng. Bộ điều chỉnh áp suất cho phép người sử dụng cài đặt áp suất tối thiểu để thực hiện tốt công việc trong khi vẫn bảo tồn năng lượng. Chỉ sử dụng van ngắt để kiểm soát áp suất thực sự là không hiệu quả, vì phương thức này thường làm giảm áp suất một cách đáng kể. Tất cả các bộ điều chỉnh áp suất của Nex Flow® đều đi kèm với một đồng hồ đo, hiển thị áp suất thực tế trong đường khí mà bạn đang sử dụng.

Sử dụng bộ điều chỉnh áp lực trong các ứng dụng phun thổi thật sự là một sự lựa chọn thông minh. Chúng cũng rất hữu ích trong việc kiểm soát áp suất và lưu lượng cho các băng tải vận hành bằng khí nén như Ring Vacs®. Thiết bị có thể giúp bạn kiểm soát tốc độ làm mát bằng ống xoáy vortex, cũng như kiểm soát bộ làm mát bảng điều khiển bằng cách điều chỉnh áp suất dòng khí.

Tương tự như các bộ lọc, kích thước bộ điều chỉnh cần phải được chọn lọc sao cho thiết bị có thể xử lý được lưu lượng tối đa của dòng khí cần thiết cho sản phẩm được sử dụng.

Mô hình 90008

Bộ Điều Chỉnh với thiết bị đo, 50 SCFM

Mô hình 90008M

Bộ Điều Chỉnh Mini với Đồng hồ Đo, 25 SCFM – cho khoảng 0-60 PSI

Mô hình 90009

Bộ Điều Chỉnh với thiết bị đo, 220 SCFM

Mô hình 90011

Chỉ duy nhất thiết bị đo, 1/4 inch NPT 0-160 psig

Giá Bán
Contact Us

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.