Tổng Quan về Sản Phẩm

Thiết Bị Làm Mát Bảng Điều Khiển Nex Flow® Frigid-X® thường được gắn bên trên nóc của tủ điện – điện tử để cho phép luồng khí lạnh đi xuống bộ điều khiển một cách tự nhiên, đẩy khí nóng ngược lên trên, và xả ra ngoài qua hệ thống thông gió có sẵn trong Bộ Làm Mát Bảng Điều Khiển.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khoảng không gian phía trên của bộ điều khiển có thể không đủ để lắp thiết bị làm mát. Khi đó, việc gắn thiết bị trên nóc bộ điều khiển là không khả thi, vì vậy chúng tôi cũng cung cấp thêm Giá Lắp Ráp Bên cho Khoang Tủ Kín tùy chọn. Thiết Bị Làm Mát Bộ Điều Khiển Frigid-X® cần phải được lắp thẳng đứng ở bên trên hoặc ở bên cạnh khoang tủ.

Giá Lắp Ráp Bên của Nex Flow® với phương pháp hoạt động “cắm là chạy” tiện lợi, giúp người sử dụng gắn Thiết Bị Làm Mát Bảng Điều Khiển vào bên cạnh khoang tủ điện, cho các trường hợp không cho phép gắn ngay bên trên. Thiết Bị Làm Mát Bộ Điều Khiển bảo vệ các thiết bị điện tử nhạy cảm khỏi nhiệt độ cao, bụi bẩn, và độ ẩm, trong khi duy trì hiệu suất của thiết bị.

 

Giá Lắp Ráp Bên cần được gắn ở bên cạnh của khoang tủ, càng gần nóc tủ càng tốt, nhưng vẫn phải dành đủ chỗ cho Thiết Bị Làm Mát Bộ Điều Khiển được lắp thẳng đứng. Hệ thống được gắn ngay lên nắp (knockout) tủ điện tiêu chuẩn, và được cố định vị trí bởi một vòng khóa. Sau đó, Thiết Bị Làm Mát Bảng Điều Khiển sẽ được gắn bằng kết nối ren vào đầu bên ngoài của giá đỡ (bên có ống đồng ở đầu ra), với phần đi vào bên trong bảng điều khiển có cùng kích thước với phần đi vào bên trong Bộ Làm Mát. Bộ vòi phân phối chở khí lạnh từ Thiết Bị làm Mát Bộ Điều Khiển, có thể được kết nối với ống đồng một cách dễ dàng bằng kẹp vòi đi cùng, tương tự như phương pháp kết nối Thiết Bị Làm Mát thông thường. Sau đó, bộ vòi phân phối được chăng đều lên bên trong bộ điều khiển; trên vòi có các lỗ khoan giúp điều hướng luồng khí lạnh vào các điểm thường bị quá nhiệt theo yêu cầu.

Bộ vòi phân phối khí cần phải được chăng lên cao bên trong bộ điều khiển, trên vòi phải có các lỗ khoan xả khí lạnh để tránh sự phân tầng của khí nóng ở phần trên của hộp máy.

Một khi được lắp đặt đúng cách, Thiết Bị Làm Mát Bộ Điều Khiển Nex Flow® Frigid-X® với Giá Lắp Ráp Bên sẽ thực hiện chức năng điều hòa không khí một cách trơn tru, không sự cố, và về cơ bản là không cần bảo trì cho các bộ điều khiển điện – điện tử của bạn tới hàng chục năm.

Kích Thước

Panel Cooler Side Mount DImensions
Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Thiết Bị Làm Mát Bảng Điều Khiển Nex Flow® Frigid-X® thường được gắn bên trên nóc của tủ điện – điện tử để cho phép luồng khí lạnh đi xuống bộ điều khiển một cách tự nhiên, đẩy khí nóng ngược lên trên, và xả ra ngoài qua hệ thống thông gió có sẵn trong Bộ Làm Mát Bảng Điều Khiển.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khoảng không gian phía trên của bộ điều khiển có thể không đủ để lắp thiết bị làm mát. Khi đó, việc gắn thiết bị trên nóc bộ điều khiển là không khả thi, vì vậy chúng tôi cũng cung cấp thêm Giá Lắp Ráp Bên cho Khoang Tủ Kín tùy chọn. Thiết Bị Làm Mát Bộ Điều Khiển Frigid-X® cần phải được lắp thẳng đứng ở bên trên hoặc ở bên cạnh khoang tủ.

Giá Lắp Ráp Bên của Nex Flow® với phương pháp hoạt động “cắm là chạy” tiện lợi, giúp người sử dụng gắn Thiết Bị Làm Mát Bảng Điều Khiển vào bên cạnh khoang tủ điện, cho các trường hợp không cho phép gắn ngay bên trên. Thiết Bị Làm Mát Bộ Điều Khiển bảo vệ các thiết bị điện tử nhạy cảm khỏi nhiệt độ cao, bụi bẩn, và độ ẩm, trong khi duy trì hiệu suất của thiết bị.

 

Giá Lắp Ráp Bên cần được gắn ở bên cạnh của khoang tủ, càng gần nóc tủ càng tốt, nhưng vẫn phải dành đủ chỗ cho Thiết Bị Làm Mát Bộ Điều Khiển được lắp thẳng đứng. Hệ thống được gắn ngay lên nắp (knockout) tủ điện tiêu chuẩn, và được cố định vị trí bởi một vòng khóa. Sau đó, Thiết Bị Làm Mát Bảng Điều Khiển sẽ được gắn bằng kết nối ren vào đầu bên ngoài của giá đỡ (bên có ống đồng ở đầu ra), với phần đi vào bên trong bảng điều khiển có cùng kích thước với phần đi vào bên trong Bộ Làm Mát. Bộ vòi phân phối chở khí lạnh từ Thiết Bị làm Mát Bộ Điều Khiển, có thể được kết nối với ống đồng một cách dễ dàng bằng kẹp vòi đi cùng, tương tự như phương pháp kết nối Thiết Bị Làm Mát thông thường. Sau đó, bộ vòi phân phối được chăng đều lên bên trong bộ điều khiển; trên vòi có các lỗ khoan giúp điều hướng luồng khí lạnh vào các điểm thường bị quá nhiệt theo yêu cầu.

Bộ vòi phân phối khí cần phải được chăng lên cao bên trong bộ điều khiển, trên vòi phải có các lỗ khoan xả khí lạnh để tránh sự phân tầng của khí nóng ở phần trên của hộp máy.

Một khi được lắp đặt đúng cách, Thiết Bị Làm Mát Bộ Điều Khiển Nex Flow® Frigid-X® với Giá Lắp Ráp Bên sẽ thực hiện chức năng điều hòa không khí một cách trơn tru, không sự cố, và về cơ bản là không cần bảo trì cho các bộ điều khiển điện – điện tử của bạn tới hàng chục năm.

Kích Thước

Kích Thước

Panel Cooler Side Mount DImensions
Giá Bán