Bộ Miếng Chêm Thép Không Gỉ | Nex Flow Air Products

Bộ Miếng Chêm Thép Không Gỉ

Tổng Quan về Sản Phẩm

Bộ miếng chêm có sẵn cho các thiết bị Vòi Phun Phẳng Air Edgers, Dao Khí, Bộ Khuếch Đại Khí, và Vòng Thổi Quét Khí. Miếng chêm giúp duy trì kích thước các khe/rãnh trong dao khí, vòi phun phẳng, bộ khuếch đại khí và vòng thổi quét khí. Một số nhà sản xuất khác sử dụng miếng chêm bằng nhựa, thường bị mòn đi nhanh chóng, đặc biệt là khi đường khí có hơi ẩm và bụi bẩn bên trong, gây ra dòng khí không đều, cũng như làm tăng thời gian chết của máy móc do cần phải thay thế thường xuyên.

Miếng chêm bằng thép không gỉ chắc chắn và bền lâu hơn rất nhiều so với các miếng bằng nhựa.

Miếng chêm kích thước tiêu chuẩn được sử dụng trong dao khí, vòng thổi quét khí, và bộ khuếch đại khí là 0,002 inch (0,05 mm), và trong các vòi phun phẳng là 0,004 inch (0,10 mm). Bạn có thể gắn miếng chêm dày hơn, hay bổ sung thêm miếng chêm bằng cách xếp chồng chúng lên nhau, giúp tăng lưu lượng và lực ra của các sản phẩm phun thổi khi cần thiết; và điều này mang lại tính linh hoạt cao cho sản phẩm trong nhiều ứng dụng sản xuất.

Vì các miếng chêm rất dày và sắc, xin hãy lưu ý cẩn thận khi sử dụng – cài đặt, thay đổi, hay tháo gỡ chúng – để tránh chấn thương do cắt vào da.

Miếng chêm đặc biệt có thể được thiết kế và chế tạo riêng cho các ứng dụng phun thổi mà trong đó một phần của sản phẩm phun thổi cần bị chặn lại. Ví dụ như chúng tôi đã từng sản xuất một loại miếng chêm đặc biệt riêng cho Vòng Thổi Quét Khí Ring Blade® chỉ cho phép khí thoát ra tại một vài điểm nhất định, giúp thực hiện hoạt động phun thổi qua các bộ cảm biến đặt xung quanh xilanh.

Trong những trường hợp sử dụng thép không gỉ là không thích hợp, chúng tôi cũng có thể cung cấp miếng chêm bằng nhiều vật liệu khác.Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Bộ miếng chêm có sẵn cho các thiết bị Vòi Phun Phẳng Air Edgers, Dao Khí, Bộ Khuếch Đại Khí, và Vòng Thổi Quét Khí. Miếng chêm giúp duy trì kích thước các khe/rãnh trong dao khí, vòi phun phẳng, bộ khuếch đại khí và vòng thổi quét khí. Một số nhà sản xuất khác sử dụng miếng chêm bằng nhựa, thường bị mòn đi nhanh chóng, đặc biệt là khi đường khí có hơi ẩm và bụi bẩn bên trong, gây ra dòng khí không đều, cũng như làm tăng thời gian chết của máy móc do cần phải thay thế thường xuyên.

Miếng chêm bằng thép không gỉ chắc chắn và bền lâu hơn rất nhiều so với các miếng bằng nhựa.

Miếng chêm kích thước tiêu chuẩn được sử dụng trong dao khí, vòng thổi quét khí, và bộ khuếch đại khí là 0,002 inch (0,05 mm), và trong các vòi phun phẳng là 0,004 inch (0,10 mm). Bạn có thể gắn miếng chêm dày hơn, hay bổ sung thêm miếng chêm bằng cách xếp chồng chúng lên nhau, giúp tăng lưu lượng và lực ra của các sản phẩm phun thổi khi cần thiết; và điều này mang lại tính linh hoạt cao cho sản phẩm trong nhiều ứng dụng sản xuất.

Vì các miếng chêm rất dày và sắc, xin hãy lưu ý cẩn thận khi sử dụng – cài đặt, thay đổi, hay tháo gỡ chúng – để tránh chấn thương do cắt vào da.

Miếng chêm đặc biệt có thể được thiết kế và chế tạo riêng cho các ứng dụng phun thổi mà trong đó một phần của sản phẩm phun thổi cần bị chặn lại. Ví dụ như chúng tôi đã từng sản xuất một loại miếng chêm đặc biệt riêng cho Vòng Thổi Quét Khí Ring Blade® chỉ cho phép khí thoát ra tại một vài điểm nhất định, giúp thực hiện hoạt động phun thổi qua các bộ cảm biến đặt xung quanh xilanh.

Trong những trường hợp sử dụng thép không gỉ là không thích hợp, chúng tôi cũng có thể cung cấp miếng chêm bằng nhiều vật liệu khác.

Giá BánContact Us

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.