Tổng Quan về Sản Phẩm

Dao Khí Thép Không Gỉ X-Stream Air Blade® của Nex Flow® rất dễ cài đặt và bảo trì. Thiết bị cũng có thể giảm cả mức tiêu thụ khí nén và độ ồn. Dao khí này được sử dụng để thổi bay chất lỏng hoặc mảnh vụn khỏi sản phẩm khi chúng di chuyển trên băng tải.

Sản phẩm tạo ra dòng khí thành lớp “laminar” bằng cách sử dụng hiệu ứng Coanda. Nó cuốn một lượng lớn không khí từ khu vực xung quanh vào cùng một lượng khí nén nhỏ từ dao khí Air-Blade. Sản phẩm có khả năng tạo ra luồng khí đầu ra lên đến 40 lần.

Hệ thống dao khí của chúng tôi có thể giúp bạn hoàn vốn tiết kiệm khí nén trong nhiều ứng dụng.

Tính Năng / Ưu Điểm

 • Yên tĩnh, không gây tiếng ồn – 69 dBA cho hầu hết các ứng dụng
 • Được làm bằng Nhôm Anod Hoá, nhôm Anod Hoá Cứng, Thép Không Gỉ 304/304, hoặc Thép Không Gỉ 316L.
 • Độ Khuếch đại khí 40: 1
 • Miếng chêm bằng Thép Không Gỉ
 • Luồng khí đồng đều trên toàn bộ chiều dài dao
 • Cài đặt lực và lưu lượng đa dạng
 • Không có bộ phận chuyển động – không cần bảo trì
 • Lắp ráp dễ dàng
 • Nhỏ gọn, chắc chắn, dễ lắp đặt
 • Đinh ốc bằng thép không gỉ trong tất cả các mô hình

Videos

Dao Khí Triệt Âm Silent X-Stream® Air-Blade® Hoạt Động Như Thế Nào

Khí nén đi vào dao khí ở các lỗ phía sau (hoặc cuối) tại (A). Không khí bị cuốn vào điểm (B) và (D) bởi một luồng khí nén thoát ra khỏi dao khí từ một rãnh nhỏ tại điểm (C). Không khí bị cuốn theo cấu hình, điều hướng luồng khí theo một đường thẳng để tạo ra một luồng không khí đồng đều dọc theo toàn bộ chiều dài của dao khí Air Blade®. Luồng khí khuếch đại đạt vận tốc & lực tối đa, trở thành một lớp dòng chảy laminar xác định, với lực cắt gió tối thiểu giúp tiết kiệm năng lượng trong quá trình xả khí và làm mát.

Hiệu Quả

air knife dimension

NOTE: Force and Velocity at  6″(152mm) from target.

Sound Level 69 dBA at 80 PSIG (5.5 BAR) for Silent X-Stream® Air Blade® Air Knives
10002XS – 2″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.01 0.08 0.20 0.35 0.54 0.77 1.04 1.35 1.70 2.09 2.53 3.00
Air Consumption (SCFM) 0.7 1.6 4.4 7.9 12 17 22 28 34 41 49 57
Velocity (ft/s)* 137 172 207 240 273 304 335 365 394 422 449 475
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 4.54 36.3 90.7 159 245 349 472 612 771 948 1148 1361
Air Consumption (SLPM) 19.8 45.3 125 224 340 481 623 793 963 1161 1388 1614
Velocity (m/s)* 41.8 52.4 63.1 73.2 83.2 92.7 102 111 120 129 137 145
10003XS – 3″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.01 0.09 0.21 0.38 0.58 0.83 1.11 1.44 1.80 2.21 2.63 3.14
Air Consumption (SCFM) 0.9 2.6 5.7 9.3 14 19 24 31 37 44 52 60
Velocity (ft/s)* 45.7 71.2 95.9 120 142 164 185 206 225 243 261 277
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 4.54 40.8 95.3 172 263 376 503 653 816 1002 1193 1424
Air Consumption (SLPM) 25.5 73.6 161 263 396 538 680 878 1048 1246 1472 1699
Velocity (m/s)* 13.9 21.7 29.2 36.6 43.3 50.0 56.4 62.8 68.6 74.1 79.6 84.4
10006XS – 6″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.02 0.11 0.28 0.49 0.73 1.02 1.35 1.72 2.12 2.57 3.05 3.58
Air Consumption (SCFM) 2.4 5.6 9.4 14 19 24 30 37 45 53 61 70
Velocity (ft/s)* 8.90 24.7 39.7 53.7 66.9 79.1 90.4 101 110 119 127 134
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 9.07 49.9 127 222 331 463 612 780 962 1166 1383 1624
Air Consumption (SLPM) 68.0 159 266 396 538 680 850 1048 1274 1501 1727 1982
Velocity (m/s)* 2.7 7.5 12.1 16.4 20.4 24.1 27.6 30.8 33.5 36.3 38.7 40.8
10009XS – 9″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.02 0.15 0.36 0.61 0.90 1.23 1.59 2.00 2.45 2.94 3.47 4.04
Air Consumption (SCFM) 4.7 8.6 13 18 24 30 37 44 52 61 70 80
Velocity (ft/s)* 8.79 21.4 33.1 43.9 53.8 62.8 70.9 78.1 84.4 89.8 94.3 97.9
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 9.07 68.0 163 277 408 558 721 907 1111 1334 1574 1833
Air Consumption (SLPM) 133.1 244 368 510 680 850 1048 1246 1472 1727 1982 2265
Velocity (m/s)* 2.7 6.5 10.1 13.4 16.4 19.1 21.6 23.8 25.7 27.4 28.7 29.8
10012XS – 12″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.01 0.20 0.46 0.75 1.08 1.45 1.86 2.31 2.80 3.33 3.90 4.51
Air Consumption (SCFM) 7.0 11 17 22 29 36 43 51 60 70 80 90
Velocity (ft/s)* 11.0 22.0 32.1 41.3 49.6 57.0 63.4 69.0 73.7 77.5 80.3 82.4
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 4.54 90.7 209 340 490 658 844 1048 1270 1510 1769 2046
Air Consumption (SLPM) 198 311 481 623 821 1019 1218 1444 1699 1982 2265 2549
Velocity (m/s)* 3.4 6.7 9.8 12.6 15.1 17.4 19.3 21.0 22.5 23.6 24.5 25.1
10015XS – 15″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.02 0.28 0.57 0.90 1.27 1.69 2.14 2.63 3.12 3.74 4.35 5.00
Air Consumption (SCFM) 9.3 14 20 27 34 41 50 59 69 78 89 100
Velocity (ft/s)* 13.0 23.1 32.2 40.4 47.7 54.1 59.7 64.3 68.0 70.8 72.7 73.8
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 9.07 127 259 408 576 767 971 1193 1415 1696 1973 2268
Air Consumption (SLPM) 263 396 566 765 963 1161 1416 1671 1954 2209 2520 2832
Velocity (m/s)* 4.0 7.0 9.8 12.3 14.5 16.5 18.2 19.6 20.7 21.6 22.2 22.5
10018XS – 18″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.07 0.36 0.67 1.07 1.49 1.94 2.44 2.97 3.55 4.16 4.82 5.50
Air Consumption (SCFM) 11 17 24 31 39 47 56 66 76 87 98 110
Velocity (ft/s)* 14.7 24.1 32.6 40.2 46.8 52.6 57.5 61.4 64.5 66.7 68.0 68.3
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 31.8 163 304 485 676 880 1107 1347 1610 1887 2186 2495
Air Consumption (SLPM) 311 481 680 878 1104 1331 1586 1869 2152 2464 2775 3115
Velocity (m/s)* 4.5 7.3 9.9 12.3 14.3 16.0 17.5 18.7 19.7 20.3 20.7 20.8
10024XS – 24″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.21 0.59 1.01 1.46 1.96 2.50 3.08 3.70 4.36 5.06 5.80 6.58
Air Consumption (SCFM) 16 23 31 40 49 58 69 80 91 103 116 129
Velocity (ft/s)* 17.2 25.7 33.4 40.2 46.0 51.0 55.1 58.2 60.5 61.9 62.3 61.9
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 95.25 267.6 458 662 889 1134 1397 1678 1978 2295 2631 2985
Air Consumption (SLPM) 453 651 878 1133 1388 1642 1954 2265 2577 2917 3285 3653
Velocity (m/s)* 5.2 7.8 10.2 12.3 14.0 15.5 16.8 17.7 18.4 18.9 19.0 18.9
10030XS – 30″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.41 0.87 1.38 1.92 2.50 3.13 3.78 4.49 5.24 6.02 6.84 7.70
Air Consumption (SCFM) 21 29 38 48 59 70 81 94 107 120 134 149
Velocity (ft/s)* 18.8 26.9 34.1 40.4 45.7 50.2 53.8 56.5 58.3 59.1 59.1 58.2
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 186 395 626 871 1134 1420 1715 2037 2377 2731 3103 3493
Air Consumption (SLPM) 595 821 1076 1359 1671 1982 2294 2662 3030 3398 3794 4219
Velocity (m/s)* 5.7 8.2 10.4 12.3 13.9 15.3 16.4 17.2 17.8 18.0 18.0 17.7
10036XS – 36″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.68 1.22 1.81 2.44 3.11 3.81 4.56 5.35 6.18 7.04 7.95 8.90
Air Consumption (SCFM) 25 35 45 57 68 81 94 108 122 137 153 168
Velocity (ft/s)* 20.0 27.8 34.6 40.6 45.6 49.8 53.0 55.4 56.8 57.4 57.1 55.8
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 308 553 821 1107 1411 1728 2068 2427 2803 3193 3606 4037
Air Consumption (SLPM) 708 991 1274 1614 1926 2294 2662 3058 3455 3879 4332 4757
Velocity (m/s)* 6.1 8.5 10.5 12.4 13.9 15.2 16.2 16.9 17.3 17.5 17.4 17.0
10042XS – 42″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 1.01 1.65 2.32 3.03 3.78 4.67 5.40 6.27 7.18 8.13 9.12 10.15
Air Consumption (SCFM) 29 40 52 65 78 92 107 122 137 153 170 188
Velocity (ft/s)* 20.9 28.4 35.0 40.7 45.6 49.5 52.5 54.6 55.9 56.2 55.6 54.1
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 458 748 1052 1374 1715 2118 2449 2844 3257 3688 4137 4604
Air Consumption (SLPM) 821 1133 1472 1841 2209 2605 3030 3455 3879 4332 4814 5324
Velocity (m/s)* 6.4 8.7 10.7 12.4 13.9 15.1 16.0 16.6 17.0 17.1 16.9 16.5
10048XS – 48″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 1.41 2.13 2.88 3.68 4.51 5.39 6.30 7.26 8.25 9.29 10.36 11.48
Air Consumption (SCFM) 33 46 59 73 88 103 119 135 152 170 188 207
Velocity (ft/s)* 21.6 28.9 35.4 40.9 45.6 49.3 52.2 54.1 55.2 55.3 54.6 52.9
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 640 966 1306 1669 2046 2445 2858 3293 3742 4214 4699 5207
Air Consumption (SLPM) 934 1303 1671 2067 2492 2917 3370 3823 4304 4814 5324 5862
Velocity (m/s)* 6.6 8.8 10.8 12.5 13.9 15.0 15.9 16.5 16.8 16.9 16.6 16.1
10054XS – 54″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 1.88 2.67 3.51 4.40 5.31 6.27 7.27 8.31 9.39 10.51 11.67 12.87
Air Consumption (SCFM) 37 51 66 81 97 114 131 149 167 186 206 226
Velocity (ft/s)* 22.1 29.3 35.6 41.0 45.6 49.2 51.9 53.7 54.6 54.6 53.8 52.0
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 853 1211 1592 1996 2409 2844 3298 3769 4259 4767 5293 5838
Air Consumption (SLPM) 1048 1444 1869 2294 2747 3228 3710 4219 4729 5267 5833 6400
Velocity (m/s)* 6.7 8.9 10.9 12.5 13.9 15.0 15.8 16.4 16.6 16.6 16.4 15.8

NOTE: Force and Velocity at  6″(152mm) from target.

Kích Thước

The Air-Blade® – X-Stream® is available in thirteen (13) standard lengths: 2″ (51mm), 3″ (76mm), 6″ (150mm), 9″ (229mm), 12″ (300mm), 15” (381mm), 18″ (457mm), 24″ (609.5mm), 30″ (761mm), 36″ (914mm), 42” (1067 mm), 48” (1219 mm), 54” (1372 mm)

Special lengths of our X-Stream® Air-Blade® are available on special order including lengths combining several units.

PART NO. AA Inches (mm) A Inches (mm) B Inches (mm) C Inches (mm) No. of Rear Inlets (Side Inlets)
10002XS 2”(50.8) N/A N/A 1”(25.4) 1(0)
10003XS 3”(76.2) .641”(16.3) N/A 1.5”(38.1) 1(0)
10006XS 6”(152) 1”(25.4) 2”(50.8) 3”(76.2) 1(2)
10009XS 9”(228.6) 1”(25.4) 2”(50.8) 3”(76.2) 2(2)
10012XS 12”(304.8) 1”(25.4) 2”(50.8) 3”(76.2) 2(2)
10015XS 15”(381) 1”(25.4) 2”(50.8) 4”(101.6) 2(2)
10018XS 18”(457.2) 1”(25.4) 2”(50.8) 5”(127.0) 2(2)
10024XS 24”(609.6) 1”(25.4) 2”(50.8) 6”(152.4) 2(2)
10030XS 30”(762) 1”(25.4) 2”(50.8) 6”(152.4) 2(2)
10036XS 36”(914.4) 1”(25.4) 2”(50.8) 6”(152.4) 2(2)
10042XS 42”(1066.8) 1”(25.4) 2”(50.8) 6”(152.4) 2(2)
10048XS 48”(1219.2) 1”(25.4) 2”(50.8) 9”(228.6) 3(2)
10054XS 54”(1371.6) 1”(25.4) 2”(50.8) 9”(228.6) 3(2)
Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Dao Khí Thép Không Gỉ X-Stream Air Blade® của Nex Flow® rất dễ cài đặt và bảo trì. Thiết bị cũng có thể giảm cả mức tiêu thụ khí nén và độ ồn. Dao khí này được sử dụng để thổi bay chất lỏng hoặc mảnh vụn khỏi sản phẩm khi chúng di chuyển trên băng tải.

Sản phẩm tạo ra dòng khí thành lớp “laminar” bằng cách sử dụng hiệu ứng Coanda. Nó cuốn một lượng lớn không khí từ khu vực xung quanh vào cùng một lượng khí nén nhỏ từ dao khí Air-Blade. Sản phẩm có khả năng tạo ra luồng khí đầu ra lên đến 40 lần.

Hệ thống dao khí của chúng tôi có thể giúp bạn hoàn vốn tiết kiệm khí nén trong nhiều ứng dụng.

Tính Năng

Tính Năng / Ưu Điểm

 • Yên tĩnh, không gây tiếng ồn – 69 dBA cho hầu hết các ứng dụng
 • Được làm bằng Nhôm Anod Hoá, nhôm Anod Hoá Cứng, Thép Không Gỉ 304/304, hoặc Thép Không Gỉ 316L.
 • Độ Khuếch đại khí 40: 1
 • Miếng chêm bằng Thép Không Gỉ
 • Luồng khí đồng đều trên toàn bộ chiều dài dao
 • Cài đặt lực và lưu lượng đa dạng
 • Không có bộ phận chuyển động – không cần bảo trì
 • Lắp ráp dễ dàng
 • Nhỏ gọn, chắc chắn, dễ lắp đặt
 • Đinh ốc bằng thép không gỉ trong tất cả các mô hình
Videos

Videos

Dao Khí Triệt Âm Silent X-Stream® Air-Blade® Hoạt Động Như Thế Nào

Khí nén đi vào dao khí ở các lỗ phía sau (hoặc cuối) tại (A). Không khí bị cuốn vào điểm (B) và (D) bởi một luồng khí nén thoát ra khỏi dao khí từ một rãnh nhỏ tại điểm (C). Không khí bị cuốn theo cấu hình, điều hướng luồng khí theo một đường thẳng để tạo ra một luồng không khí đồng đều dọc theo toàn bộ chiều dài của dao khí Air Blade®. Luồng khí khuếch đại đạt vận tốc & lực tối đa, trở thành một lớp dòng chảy laminar xác định, với lực cắt gió tối thiểu giúp tiết kiệm năng lượng trong quá trình xả khí và làm mát.

Hiệu Quả

Hiệu Quả

air knife dimension

NOTE: Force and Velocity at  6″(152mm) from target.

Sound Level 69 dBA at 80 PSIG (5.5 BAR) for Silent X-Stream® Air Blade® Air Knives
10002XS – 2″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.01 0.08 0.20 0.35 0.54 0.77 1.04 1.35 1.70 2.09 2.53 3.00
Air Consumption (SCFM) 0.7 1.6 4.4 7.9 12 17 22 28 34 41 49 57
Velocity (ft/s)* 137 172 207 240 273 304 335 365 394 422 449 475
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 4.54 36.3 90.7 159 245 349 472 612 771 948 1148 1361
Air Consumption (SLPM) 19.8 45.3 125 224 340 481 623 793 963 1161 1388 1614
Velocity (m/s)* 41.8 52.4 63.1 73.2 83.2 92.7 102 111 120 129 137 145
10003XS – 3″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.01 0.09 0.21 0.38 0.58 0.83 1.11 1.44 1.80 2.21 2.63 3.14
Air Consumption (SCFM) 0.9 2.6 5.7 9.3 14 19 24 31 37 44 52 60
Velocity (ft/s)* 45.7 71.2 95.9 120 142 164 185 206 225 243 261 277
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 4.54 40.8 95.3 172 263 376 503 653 816 1002 1193 1424
Air Consumption (SLPM) 25.5 73.6 161 263 396 538 680 878 1048 1246 1472 1699
Velocity (m/s)* 13.9 21.7 29.2 36.6 43.3 50.0 56.4 62.8 68.6 74.1 79.6 84.4
10006XS – 6″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.02 0.11 0.28 0.49 0.73 1.02 1.35 1.72 2.12 2.57 3.05 3.58
Air Consumption (SCFM) 2.4 5.6 9.4 14 19 24 30 37 45 53 61 70
Velocity (ft/s)* 8.90 24.7 39.7 53.7 66.9 79.1 90.4 101 110 119 127 134
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 9.07 49.9 127 222 331 463 612 780 962 1166 1383 1624
Air Consumption (SLPM) 68.0 159 266 396 538 680 850 1048 1274 1501 1727 1982
Velocity (m/s)* 2.7 7.5 12.1 16.4 20.4 24.1 27.6 30.8 33.5 36.3 38.7 40.8
10009XS – 9″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.02 0.15 0.36 0.61 0.90 1.23 1.59 2.00 2.45 2.94 3.47 4.04
Air Consumption (SCFM) 4.7 8.6 13 18 24 30 37 44 52 61 70 80
Velocity (ft/s)* 8.79 21.4 33.1 43.9 53.8 62.8 70.9 78.1 84.4 89.8 94.3 97.9
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 9.07 68.0 163 277 408 558 721 907 1111 1334 1574 1833
Air Consumption (SLPM) 133.1 244 368 510 680 850 1048 1246 1472 1727 1982 2265
Velocity (m/s)* 2.7 6.5 10.1 13.4 16.4 19.1 21.6 23.8 25.7 27.4 28.7 29.8
10012XS – 12″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.01 0.20 0.46 0.75 1.08 1.45 1.86 2.31 2.80 3.33 3.90 4.51
Air Consumption (SCFM) 7.0 11 17 22 29 36 43 51 60 70 80 90
Velocity (ft/s)* 11.0 22.0 32.1 41.3 49.6 57.0 63.4 69.0 73.7 77.5 80.3 82.4
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 4.54 90.7 209 340 490 658 844 1048 1270 1510 1769 2046
Air Consumption (SLPM) 198 311 481 623 821 1019 1218 1444 1699 1982 2265 2549
Velocity (m/s)* 3.4 6.7 9.8 12.6 15.1 17.4 19.3 21.0 22.5 23.6 24.5 25.1
10015XS – 15″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.02 0.28 0.57 0.90 1.27 1.69 2.14 2.63 3.12 3.74 4.35 5.00
Air Consumption (SCFM) 9.3 14 20 27 34 41 50 59 69 78 89 100
Velocity (ft/s)* 13.0 23.1 32.2 40.4 47.7 54.1 59.7 64.3 68.0 70.8 72.7 73.8
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 9.07 127 259 408 576 767 971 1193 1415 1696 1973 2268
Air Consumption (SLPM) 263 396 566 765 963 1161 1416 1671 1954 2209 2520 2832
Velocity (m/s)* 4.0 7.0 9.8 12.3 14.5 16.5 18.2 19.6 20.7 21.6 22.2 22.5
10018XS – 18″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.07 0.36 0.67 1.07 1.49 1.94 2.44 2.97 3.55 4.16 4.82 5.50
Air Consumption (SCFM) 11 17 24 31 39 47 56 66 76 87 98 110
Velocity (ft/s)* 14.7 24.1 32.6 40.2 46.8 52.6 57.5 61.4 64.5 66.7 68.0 68.3
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 31.8 163 304 485 676 880 1107 1347 1610 1887 2186 2495
Air Consumption (SLPM) 311 481 680 878 1104 1331 1586 1869 2152 2464 2775 3115
Velocity (m/s)* 4.5 7.3 9.9 12.3 14.3 16.0 17.5 18.7 19.7 20.3 20.7 20.8
10024XS – 24″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.21 0.59 1.01 1.46 1.96 2.50 3.08 3.70 4.36 5.06 5.80 6.58
Air Consumption (SCFM) 16 23 31 40 49 58 69 80 91 103 116 129
Velocity (ft/s)* 17.2 25.7 33.4 40.2 46.0 51.0 55.1 58.2 60.5 61.9 62.3 61.9
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 95.25 267.6 458 662 889 1134 1397 1678 1978 2295 2631 2985
Air Consumption (SLPM) 453 651 878 1133 1388 1642 1954 2265 2577 2917 3285 3653
Velocity (m/s)* 5.2 7.8 10.2 12.3 14.0 15.5 16.8 17.7 18.4 18.9 19.0 18.9
10030XS – 30″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.41 0.87 1.38 1.92 2.50 3.13 3.78 4.49 5.24 6.02 6.84 7.70
Air Consumption (SCFM) 21 29 38 48 59 70 81 94 107 120 134 149
Velocity (ft/s)* 18.8 26.9 34.1 40.4 45.7 50.2 53.8 56.5 58.3 59.1 59.1 58.2
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 186 395 626 871 1134 1420 1715 2037 2377 2731 3103 3493
Air Consumption (SLPM) 595 821 1076 1359 1671 1982 2294 2662 3030 3398 3794 4219
Velocity (m/s)* 5.7 8.2 10.4 12.3 13.9 15.3 16.4 17.2 17.8 18.0 18.0 17.7
10036XS – 36″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 0.68 1.22 1.81 2.44 3.11 3.81 4.56 5.35 6.18 7.04 7.95 8.90
Air Consumption (SCFM) 25 35 45 57 68 81 94 108 122 137 153 168
Velocity (ft/s)* 20.0 27.8 34.6 40.6 45.6 49.8 53.0 55.4 56.8 57.4 57.1 55.8
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 308 553 821 1107 1411 1728 2068 2427 2803 3193 3606 4037
Air Consumption (SLPM) 708 991 1274 1614 1926 2294 2662 3058 3455 3879 4332 4757
Velocity (m/s)* 6.1 8.5 10.5 12.4 13.9 15.2 16.2 16.9 17.3 17.5 17.4 17.0
10042XS – 42″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 1.01 1.65 2.32 3.03 3.78 4.67 5.40 6.27 7.18 8.13 9.12 10.15
Air Consumption (SCFM) 29 40 52 65 78 92 107 122 137 153 170 188
Velocity (ft/s)* 20.9 28.4 35.0 40.7 45.6 49.5 52.5 54.6 55.9 56.2 55.6 54.1
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 458 748 1052 1374 1715 2118 2449 2844 3257 3688 4137 4604
Air Consumption (SLPM) 821 1133 1472 1841 2209 2605 3030 3455 3879 4332 4814 5324
Velocity (m/s)* 6.4 8.7 10.7 12.4 13.9 15.1 16.0 16.6 17.0 17.1 16.9 16.5
10048XS – 48″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 1.41 2.13 2.88 3.68 4.51 5.39 6.30 7.26 8.25 9.29 10.36 11.48
Air Consumption (SCFM) 33 46 59 73 88 103 119 135 152 170 188 207
Velocity (ft/s)* 21.6 28.9 35.4 40.9 45.6 49.3 52.2 54.1 55.2 55.3 54.6 52.9
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 640 966 1306 1669 2046 2445 2858 3293 3742 4214 4699 5207
Air Consumption (SLPM) 934 1303 1671 2067 2492 2917 3370 3823 4304 4814 5324 5862
Velocity (m/s)* 6.6 8.8 10.8 12.5 13.9 15.0 15.9 16.5 16.8 16.9 16.6 16.1
10054XS – 54″ Stainless Steel X-Stream Air Knife
Inlet Pressure (PSIG) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Force (lbs)* 1.88 2.67 3.51 4.40 5.31 6.27 7.27 8.31 9.39 10.51 11.67 12.87
Air Consumption (SCFM) 37 51 66 81 97 114 131 149 167 186 206 226
Velocity (ft/s)* 22.1 29.3 35.6 41.0 45.6 49.2 51.9 53.7 54.6 54.6 53.8 52.0
Inlet Pressure (BAR) 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.9 7.7 8.4
Force (grams)* 853 1211 1592 1996 2409 2844 3298 3769 4259 4767 5293 5838
Air Consumption (SLPM) 1048 1444 1869 2294 2747 3228 3710 4219 4729 5267 5833 6400
Velocity (m/s)* 6.7 8.9 10.9 12.5 13.9 15.0 15.8 16.4 16.6 16.6 16.4 15.8

NOTE: Force and Velocity at  6″(152mm) from target.

Kích Thước

Kích Thước

The Air-Blade® – X-Stream® is available in thirteen (13) standard lengths: 2″ (51mm), 3″ (76mm), 6″ (150mm), 9″ (229mm), 12″ (300mm), 15” (381mm), 18″ (457mm), 24″ (609.5mm), 30″ (761mm), 36″ (914mm), 42” (1067 mm), 48” (1219 mm), 54” (1372 mm)

Special lengths of our X-Stream® Air-Blade® are available on special order including lengths combining several units.

PART NO. AA Inches (mm) A Inches (mm) B Inches (mm) C Inches (mm) No. of Rear Inlets (Side Inlets)
10002XS 2”(50.8) N/A N/A 1”(25.4) 1(0)
10003XS 3”(76.2) .641”(16.3) N/A 1.5”(38.1) 1(0)
10006XS 6”(152) 1”(25.4) 2”(50.8) 3”(76.2) 1(2)
10009XS 9”(228.6) 1”(25.4) 2”(50.8) 3”(76.2) 2(2)
10012XS 12”(304.8) 1”(25.4) 2”(50.8) 3”(76.2) 2(2)
10015XS 15”(381) 1”(25.4) 2”(50.8) 4”(101.6) 2(2)
10018XS 18”(457.2) 1”(25.4) 2”(50.8) 5”(127.0) 2(2)
10024XS 24”(609.6) 1”(25.4) 2”(50.8) 6”(152.4) 2(2)
10030XS 30”(762) 1”(25.4) 2”(50.8) 6”(152.4) 2(2)
10036XS 36”(914.4) 1”(25.4) 2”(50.8) 6”(152.4) 2(2)
10042XS 42”(1066.8) 1”(25.4) 2”(50.8) 6”(152.4) 2(2)
10048XS 48”(1219.2) 1”(25.4) 2”(50.8) 9”(228.6) 3(2)
10054XS 54”(1371.6) 1”(25.4) 2”(50.8) 9”(228.6) 3(2)
Giá Bán